Hoop Ik hoop op gelukkige dagen zonder pijn in liefde en harmonie met mensen samenzijn Ik hoop op aanvaarding van mijn levenslot zonder rancune tegenover GodDovnload 105.64 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte105.64 Kb.
Hoop

Ik hoop

op gelukkige

dagen

zonder pijn

in liefde

en harmonie

met mensen

samenzijn
Ik hoop

op aanvaarding

van mijn

levenslot

zonder rancune

tegenover God
Ik hoop

op warmte

lieve woorden

die mij sterken

in mijn strijd
Ik hoop
Ik hoop

op alles

op zijn tijd (n.z)

Woord en Gebedsviering zondag 23 oktober 2011

M.m.v. Ritmisch koor.

 

Thema: “Het gebeurt………..…”


Lied vooraf: Alle mensen

Alle mensen dromen van de dag

dat zij vrede vinden in hun hart.

Zoals een kind zijn vreugde vindt,

in al het moois en liefs dat hem omringt.

Zo wil ik blij gelukkig zijn,

zo zou ik heel mijn leven willen zijn.
Alle mensen hopen op een dag,

dat er iemand is die op je wacht.

In ieder mens een stille wens

al roepend vragend om een medemens

die jou ziet staan, en jou verstaat,

die luisterend jouw pijn en vreugde draagt.


Alle mensen bidden om de dag

dat God inspeelt op hun vragend hart.

God zie mij aan, ik roep Uw naam,

ik voel me soms zo leeg en eenzaam staan.

"Ik ben nabij" zo antwoord Hij

als jullie voor elkaar wat liefde zijn.


Alle mensen dromen van de dag,

dat God's vrede in ons leven mag.

Al wie zich geeft zijn liefde deelt,

bouwt aan een wereld die is onverdeeld.

Waar vrede wacht en liefde lacht,

waar God herleeft in mensen onverwacht.


Openingslied: Adrianuslied

Er komen mensen bij elkaar

keer op keer tweeduizend jaar

op een plaats waar U te vinden bent,

toen en nu.
Om tot U te bidden Heer

en zichzelf te vinden weer

komt hier zwak en sterk

naar onze parochiekerk.


Refrein: Gist'ren nu en straks

houdt U ons steeds vast

en ieder zal't beamen;

ja hier zijn mensen samen.


Voor oud voor jong voor groot en klein

zal bij U een plekje zijn

als we open staan

en met elkaar zijn begaan.


Wij vragen U Heer geef ons kracht

zodat heel ons leven lacht

en dat uit en thuis

het werk blijft van Uw geest Uw huis


Refrein: laatste regel 2x
Woord van welkom
Om vergeving
Kyrie eleison

Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons

Kyrie eleison, ontferm U over ons

Christe eleison, Heer ontferm u over ons

Christe eleison, ontferm u over onsOpeningsgebed

God van mensen, help ons,

om met onze oren te luisteren

naar de woorden van Jezus.

Niet alleen met onze oren

maar ook met ons hart,

want als we dat doen

gaan we met onze voeten op weg

naar mensen die ons nodig hebben.

Met onze handen

kunnen we dan helpen en troosten,

en als vrienden elkaar dragen

en ons leven met anderen delen.

Maak ons open en ontvankelijk

en wees ons nabij.

God met mensen onderweg,

dit uur, deze tijd. Amen
Het gebeurt

Het gebeurt dat mensen ziek worden, kanker krijgen.

Het gebeurt dat mensen beter worden, maar soms ook niet.

Het gebeurt dat mensen naast iemand staan die moet vechten tegen kanker.

Het gebeurt dat mensen wanhopig zijn en niet meer weten hoe het verder moet.

Het gebeurt dat mensen boos zijn en vragen naar het waarom.

Het gebeurt dat mensen afscheid moeten nemen….

Het gebeurt…….alle dagen.

Daarom vandaag deze viering, want kanker raakt ons allemaal.

We willen daarbij stil staan en hopen dat het u misschien zal troosten en sterken.

Omdat we juist in de kerk niet aan kanker voorbij willen gaan

omdat het gebeurt…….alle dagen.Lichtjes aansteken

Lied: Geef het licht door

Alle mensen, vol van vrede,

onderweg van hier naar daar.

Laat ons in Zijn voetspoor treden

geef het licht door aan elkaar.


Groten, kleinen, rijken, armen,

onderweg van hier naar daar.

Iedereen mag zich verwarmen

geef het licht door aan elkaar.
Alle rassen, alle kleuren,

onderweg van hier naar daar.

Laat het teken maar gebeuren

geef het licht door aan elkaar.


Kind’ren, ouden, zwakken, sterken,

onderweg van hier naar daar.

Voel de vonk maar in je werken

geef het licht door aan elkaar.

Waar j’ook gaat om wat voor reden,

onderweg van hier naar daar.

Steek een kaars aan voor de vrede

geef het licht door aan elkaar.


Als het donker is
Als het donker is en leeg in jou
omsteek dan
een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
Hou het brandend
tot Gods vuur
je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan
als nieuw
en vol van Zijn vuur
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen zich mogen warmen
Eerste dagboekmoment

Dagboek van Jantien


Ik ben bang, zo vreselijk bang, het zal toch niet zo zijn……..??

In mijn hart en mijn hoofd raast de storm, de storm van onzekerheid, van angst

voor alles wat misschien komen gaat.

Maar toch wil ik het nu wel weten, weten waar die pijn vandaan komt, weten wat ik heb.

Heb ik kanker……..?

Soms gebeurt het ja, dat mensen kanker krijgen, maar ik??

Waarom?? Maar waarom niet??
Uit het Heilig Evangelie volgens Marcus 4, 35
De storm op het meer

Tegen de avond van die dag zei Hij tegen hen: ‘Laten we naar de overkant gaan.’

Ze lieten de mensen achter en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat; er waren nog andere boten bij.

En er stak een hevige storm op, en de golven sloegen over de boot, zodat die al volliep.

Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’

Hij stond op en bestrafte de wind en het water: ‘Zwijg, wees stil!’ En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.

Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen?’

Ze werden door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?’


Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Gebed

Laat ons bidden goede God,

als we in angst moeten leven

Angst voor een slecht bericht,

angst voor het uit handen moeten geven,

niets kunnen doen dan af te wachten,

angst voor de toekomst,

angst voor het verstrijken van de tijd.Allen:

Laat ons voelen en weten God,

dat we er niet alleen voor staan,

dat u ons nabij bent.


Als je weet

Als je weet

dat voor jou

opeens alles

anders is
Ben je verbaasd

over de wereld

om je heen
Alles is daar

hetzelfde gebleven


De zon

De mensen

Het weer
Alleen bij jou

is niets hetzelfde meer ( n.z.)


Lied: Het lied van de zoekende mensen

Leven stroomt als bruisend water langs mij heen,

haast ieder uur ...

Opgejaagd, voorbij aan mensen hol ik voort,

'k ken rust nog duur ...

Ziende-blind voor levenswond'ren, ademnood,

geen flitsend vuur ...

Mijn roepend ik: Wie ben ik, waartoe ik ...

Wie ben ik, waartoe ik ...
Leeg en eenzaam doolt mijn leven zomaar rond,

wie kent mijn naam ...

Of ik wil of niet, verloren voel ik mij,

vervreemd bestaan ...

Vinden wil ik, zoeken weten: wie ben ik,

wie roept mijn naam ...

Mijn smekend ik: Hoor mij God, luister toch ...

Hoor mij God, luister toch ...


Tweede dagboekmoment

Dagboek van Jantien


En opeens zit ik in het wereldje waar het draait om chemo, bloedwaardes en alles wat bij kanker komt kijken. Ik ben moe, kaal en zie er niet uit en weet nog niet eens of ik wel blijf leven.

Het gekke is dat ik soms graag mensen wil zien, maar soms ook weer helemaal niet.

Gek is ook dat ik van een van mijn beste vrienden nog niks heb gehoord,

en van mensen die mij niet eens goed kennen de liefste kaartjes krijg.

Ik snap wel dat het niet zo makkelijk is om hier mee om te gaan, maar ik ben nog steeds dezelfde.

Soms heb ik iemand nodig waarbij ik mijn hart wil luchten, boos mag zijn en mag huilen om alles wat er gebeurt. Even kan praten over hoe ik het voor Kees en de kinderen vindt,

want voor hen is dit ook allemaal heel zwaar.

En hoe lief ze ook voor me zijn in het ziekenhuis, die ander heb ik echt nodig

Want hoe je het ook wendt of keert:

Ik weet nog niet hoe dit gaat aflopen, aan welke kant van de streep ik kom te staan.

Word ik beter of ga ik het niet redden??
Verzen uit Job 29 en 30

Mijn weg is versperd – de ondergang komt nader.

Is er niemand die mij te hulp schiet?

Aanstormend in een woeste golf

slaan ze een brede bres in mij.

Nu stroomt het leven uit me weg

ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.

U tilt me op en laat me rijden op de wind

Uw woedende storm schudt me heen en weer.
Was alles maar als in de dagen van weleer,

als in de dagen dat God over mij waakte

in de tijd dat zijn lamp boven mij scheen

en mijn weg door het donker verlichtte.


Gebed

Laat ons bidden goede God,

voor de momenten dat we ons geen houding weten

niet weten hoe om te gaan met ziek en zeer

ervoor weg willen lopen

geen houding weten met onszelf.

Maak ons sterk en geef ons de juiste woorden

geef ons een groot hart

zodat we geraakt kunnen worden

door onze medemens, door u.


Allen:

Laat ons voelen en weten God,

dat we er niet alleen voor staan,

dat u ons nabij bent.
Was vandaag maar gisteren

Was vandaag maar gisteren

met vaste tred voorwaarts

alles binnen handbereik

niets is onmogelijk

maar vandaag is niet gisteren

vandaag is vandaag

alle zekerheden verdwenen

bang, onzeker, verdrietig

de toekomst is ineens ver weg

mijn geloof geeft me de kracht

die ik nodig heb om toch te gaan

ik voel me gedragen

door zeer vele handen om mij heen

gedragen naar morgen

ik weet niet of ik het red, of ik het kan

maar ik heb geen keus

ik vecht terug en ben niet alleen

na morgen lijkt ver weg

maar ik ga ervoor

ik pak je hand

ga je met me mee?


Lied: Het lied van de zoekende mensen

Zoek een woord, een lach te vinden, wederwoord,

een mensennaam ...

Wie doet mij opnieuw herleven, kloppend hart,

dat mij verstaat ...

God mag ik het durven vragen: bent U dat,

die mensennaam

Mijn zoekend ik: Waar ben jij, mens voor mij ...

Waar ben jij, mens voor mij ...
God U bent een bron ten leven, richt ons op,

bevrijd ook mij ...

Geef ons oog voor 't levenswonder in een mens,

U mij nabij ...

Mag ik zo mijzelf hervinden, nieuw bestaan,

o God van mij ...

Mijn biddend ik: Geef een naam, God Uw naam ...

Geef een naam, God Uw naam ...
Derde dagboekmoment

Dagboek van Kees


Wat voel ik me machteloos en soms ook nutteloos!

Er gebeurt zoveel met mijn vrouw en ik heb het gevoel dat ik zo weinig kan doen.

En die onzekerheid maakt het al niet veel beter.

Zij moet alles maar ondergaan, ze wordt ziek en kaal en dat laatste lijkt me zo afschuwelijk voor een vrouw.

Soms ga ik met lood in mijn schoenen naar het ziekenhuis,

maar zij haalt het er weer uit.

Ik ben ook af en toe zo boos, al weet ik niet eens op wie of wat.

Op God ……..?

Dat heeft Jantien nu net weer niet, die zegt dat God haar kracht geeft .

Ik weet het niet……..


Uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 10, 33-35

Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. “Zorg voor hem,” zei hij, “en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”


Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Gebed

Laat ons bidden goede God,

dat ik angst en verdriet kan aanhoren

een steun mag zijn, iets mag betekenen

zodat we er voor elkaar mogen zijn

trouw toegewijd, hartelijk en genegen

dat wij ons gedragen weten door U.
Allen:

Laat ons voelen en weten God,

dat we er niet alleen voor staan,

dat u ons nabij bent.
Heel stil

Ik ben er stil van

als ik zie

hoe sterk jij bent


Onvoorstelbaar

bij zoveel tegenslag

zoveel keer

hopen, vechten.

Tevergeefs

Ik ben er stil van

als ik zie

hoe jij zelf

de mensen

om je heen

op de been houdt
Bewondering…...

Verwondering………

Waar haal jij

die kracht vandaan?


Ik ben er stil van

maar diep in mij

woedt de storm

van onmacht

van verdriet

en huil ik

om jou……..
Ik ben er stil van.

ik heb troost gezien

Jij bent niet alleen

God is met jou. (n.z.)


Lied: You’ve got a friend

When you’re down and troubled

and you need some love and care

and nothin’ nothin’is goin’right,

close your eyes and think of me and soon I will be there

to brighten up, even your darkest night.


Refrein: You just call out my name

and you know wherever I am

I’ll come runnin’ to see you again.

Winter, spring, summer or fall

all you have to do is call

and I’ll be there, yes I will. You’ve got a friend.


If the sky above you

grows dark and full of clouds

and that ol’ north wind begins to blow

keep your head together and call my name out loud.

Soon you’ll hear me knockin’ at your door
Refrein: You just call out my name

and you know wherever I am

I’ll come runnin’ to see you again.

Winter, spring, summer or fall

all you have to do is call

and I’ll be there, yes I will.


Now ain’t good to know that you’ve got a friend

when people can be so cold?

They’ll hurt you, yes and desert you

and take your soul if you let them.

Oh, but don’t you let them.

1ste refreinVrij vertaald:

Als je in de put zit, weet dan dat er altijd iemand is die om je geeft en aan je denkt: een vriend!
Vierde dagboekmoment
Dagboek van Jantien

Hoe zal het verder met me gaan?

Ik weet nog niet of ik het zal halen….

Als ik het niet haal…..geloof ik in leven na de dood?

Ja, toch wel.

Maar ik zal blijven knokken om hier zo lang mogelijk te blijven

Dat is me alles waard

Ik zal alles doen om weer samen met jullie over het strand te rennen,

te fietsen, samen een glas wijn te drinken bij een prachtig zonsondergang.

Ik wil alles doen om toch gewoon bij jullie te zijn……

Maar soms zijn de dagen zo moeilijk ……
Uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 4
De Samaritaanse vrouw

Jezus zei tegen haar: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ Maar heer,’ zei de vrouw, u hebt geen emmer, en de put is diep waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’


Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Gebed

Laat ons bidden goede God,

Geef me kracht en hoop

tegen de wanhoop en alle angst in

iedere keer weer opnieuw

in goede en in slechte dagen

schenk ook mij het levende water

zodat ik gesterkt mag worden


Allen:

God ik voel en ik weet

dat ik er niet alleen voor sta

u bent mij nabij.

Kleuren

De kleuren van je dag

die zeggen soms zoveel

van wat je deed of zag

in rood of grijs of geel
Een rode dag is liefdevol

door warmte voor elkaar

een aai over je bol

een woord, en lief gebaar


Een gele dag, wanneer je hoopt

op toekomst, ver of heel dichtbij

Het is een dag die goed verloopt

zo'n dag maakt je weer blij


Een grijze dag, een grauwe dag

niets gaat zoals het moet

je tranen sterker dan je lach

Waarom gaat het niet goed?


Voor jou komt er een nieuwe dag

gekleurd door regenbogen

Een dag waarop je Leven mag

en al je tranen drogen. (n.z.)Muziek: Adele, make you feel my love
Weet dat ik van je hou….

Als regen je verblindt

je de weg niet meer vindt

zal ik je in mijn armen

weer warmen

zodat je weet

dat ik van je hou
Als geen ster meer zal schijnen

je tranen niet verdwijnen

zal ik er altijd zijn

weet dat ik van je hou


Ik weet dat jij het nog niet weet

dat ik het goede voor jou wil

vanaf het allereerst begin

twijfel niet aan mij


Ik wil alles voor je doen

als ik wist dat het je zou helpen

niets is mij te veel

weet dat Ik van je hou


Ik zal je gelukkig maken

in mooie dromen

over alle grenzen heen

weet dat ik van je hou……… ( vrij vertaald. n.z.)


Moment van bezinning
Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God bij ons is,


zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.
Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.
Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.
Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen
dankzij zijn zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.
Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.
Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.
Voorbede

Laten we bidden tot God, die er altijd voor ons wil zijn

die kracht wil schenken als we het moeilijk hebben

en met ons huilt als wij verdriet hebben, met ons lacht als we gelukkig zijn.


V: Als mensen kanker krijgen

raakt het ook zoveel anderen om hen heen.

Hun partner, kinderen, familie en vrienden…

Iedereen leeft mee, iedereen heeft ook verdriet.

Want het is zo beladen

en brengt heel veel onzekerheid met zich mee.

Schenk hen kracht, hoop en vertrouwen.
Allen: Laat hen voelen en weten God,

dat zij er niet alleen voor staan

dat U nabij bent
V: Als mensen kanker krijgen

hebben zij veel zorg nodig

van doktoren, van verpleging

van mensen die willen luisteren en troosten.

Mensen die hun hart laten spreken

en begrijpen hoe moeilijk het kan zijn.

Schenk hen kracht, warmte en liefde,

zodat zij kunnen blijven zorgen en meeleven

Allen: Laat hen voelen en weten,God,

dat zij er niet alleen voor staan

dat U nabij bent
V: Als mensen kanker krijgen

verliezen zij soms de strijd

en moeten afscheid nemen

van iedereen die hen lief is

Schenk hen en hun naasten kracht en troost.
Allen: Laat hen voelen en weten God

dat zij er niet alleen voor staan

dat U nabij bent
V. Als kinderen kanker krijgen

staat helemaal de wereld op zijn kop

zo jong en dan al moeten vechten voor je leven,

dat kunnen we helemaal niet plaatsen.

Toch gebeurt het

en is het hele gezin bezig met overleven

omdat alles in het teken staat van het zieke broertje of zusje.

Schenk hen kracht, troost en hoop voor de toekomst .

Allen: Laat hen voelen en weten God

dat zij er niet alleen voor staan

dat U nabij bent
Voor de parochie……
V: Goede God,

Wij vragen U vandaag

wees bij alle mensen die ziek zijn

niet alleen dicht bij ons,

maar overal ter wereld

dat er steeds mensen mogen zijn

die zorgen en troosten

die naast de zieken gaan staan

zoals uw zoon Jezus heeft gedaan,

Dat Hij ons voorbeeld mag zijn,

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Onze Vader
Lied: Ave Maria

Wees gegroet Maria,

wees gegroet, wees gegroet,

Maria, Maria,

wees gegroet.

Vol van genade, vol van genade,

de Heer is met u, de Heer is met u,

ave Maria.


Gij zijt gezegend,

onder de vrouwen,

en ook gezegend onder de vrouwen

en ook gezegend,

als u is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heil'ge Maria, bid voor ons zondaars

nu in het uur van onze dood.

Heil'ge Maria, bid voor ons zondaars,

bid voor ons.


Ave Maria, ave Maria

wees gegroet Maria, wees gegroet Maria,

ave Maria
Collecte

 

Lied: Jouw hand

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn bestaan.
Vredeswens

Je voelt een hand

op je schouder

en je hoort een stem

die zegt: “Ik ga met je mee”.
Je kijkt om je heen:

Een mens die je toelacht

ogen die je moed geven,

een hand die vast is en warm.

God gaat altijd in mensen met je mee.

Laten wij elkaar, met die gedachte,

de hand reiken.

Ik zal er zijn – God met ons- .

Vrede en alle goeds.
Lied: Dona Nobis Pacem - Song of peace

If I could have one wish come true

it would be peace for me and you.

Peace in our heart and peace of mind,

peace now and ever for all man-kind.
So may our voices never cease

so may we sing our songs of peace.

So may our voices never cease

so may we sing our songs of peace.


Vertaling

Wanneer ik één wens uit mocht laten komen

zou ik vrede voor jou en vrede voor mij wensen.

Vrede in onze harten en vrede in onze geest,

vrede voor nu en altijd voor de hele mensheid,
Dus laat onze stemmen nooit stoppen

en laten we onze liederen van vrede zingen.

Slotgebed

Bidden wij samen:

God, U gaat met ons mee.

Geen droom maar werkelijkheid.

Uw ogen zijn vol liefde op ons gericht.

Bij U leggen we onze zorgen en verdriet.

U kent ons, want onze namen

staan geschreven in de palm van Uw hand.

Uw armen dragen ons

en U tilt ons boven onszelf uit.

Laat ons blijven in die verbondenheid met U,

zodat wij verder kunnen leven

in hoop en toekomst.

Amen.


Mededelingen
Als het gebeurt

Als het mij gebeurt

mag ik jou dan vragen

mij te dragen

er voor mij te zijn
En als het jou gebeurt

zal ik er voor je zijn

en je helpen dragen

je hoeft het me

niet te vragen
Als het gebeurt

ben ik er voor jou

en jij voor mij

met in ons hart

een groot vertrouwen:

God draagt ons allebei…. (n.z.)


Wegzending
Slotlied: His eye is on the sparrow

Why should I feel discouraged

Why should the shadows come

Why should my heart by lonely,

and long for heaven and home.

When Jezus is my portion,

a constant friend is He.

His eye is on the sparrow

and I know He watches me.

His eye is on the sparrow

and I know He watches me.
(and) I sing because I’m happy

and I sing because I’m free

His eye is on the sparrow

and I know He watches my.

Zoals in het begin van de viering ook al is gezegd, hopen we dat deze viering, die met heel veel zorg en aandacht is samengesteld, niet anders bij u is binnengekomen dan wij bedoeld hebben.

Vanwege oktober, borstkankermaand wilden we laten weten dat ook de kerk met deze ziekte is begaan. Wellicht is er, al was het maar voor heel even, een sprankje kleur en een beetje warmte binnengekomen of nog beter blijven hangen, zodat u weer even voort kunt. We wensen u alle sterkte die u nodig hebt!


Colofoon: De teksten in deze viering voor het overgrote deel gemaakt door Sandra Oudeman, Toos Mooij, Marga van Langen en Nel Zuurbier.
Heeft u behoefte om nog iets over de viering te zeggen?

Dat kan na afloop van de viering

bij een kopje thee of koffie achter in de kerk.

We wensen u een goeie zondag toe.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina