Huis-/gebruiksregels accommodatieDovnload 15.45 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte15.45 Kb.


Huis-/gebruiksregels accommodatie
Kantine

 • Tassen

Bij binnenkomst in de kantine gelijk links op de vloer. Doorloop vrijhouden.

 • Roken

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten jongste jeugd geldt een rookverbod in de kantine (woensdag, zaterdag tot 12.30 u en bijv. St. Nicolaas). Middels verboden te roken bordjes op de tafels en bar wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt.

 • Voetbalschoenen

Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine en centrale ruimte ervoor niet toegestaan.
Bestuurskamer

 • Gebruik

De bestuurskamer is altijd geopend en door kader te gebruiken voor het houden van besprekingen, ontvangen scheidsrechter en/of kader tegenstander. Besprekingen wel inplannen in de daarvoor aanwezige agenda. Na gebruik bestuurskamer opruimen.

 • Post/kopiëren

Links bij binnenkomst in bestuurskamer is “postkast” ingericht voor kader met post per team in hangmappen. Voor hoofdleiders is voorzien in postvakken in dezelfde kast. Kopieerapparaat bevindt zich hier ook.
Administratieruimte

 • Gebruik

De administratieruimte is in principe gesloten en alleen toegankelijk voor “geauthoriseerde” personen (bestuur, commissieleden) en op uitnodiging. Is voornamelijk werkruimte en bewaarplaats diverse administraties.
Kleedlokalen

 • Sleutelregeling

Jullie ontvangen een kastsleutel in een kleedlokaal. Na omkleden alle spullen en tassen opbergen in de kast zodat ander team zich gedurende jullie afwezigheid kan omkleden in een leeg lokaal.
Ook al ben je de enige gebruiker, berg dan toch alles op in een afsluitbare kast vanuit het oogpunt van diefstalpreventie en om in onvoorziene omstandigheden toch een ander team in dat lokaal te kunnen plaatsen. Op wedstrijddagen is ontvangend team tevens verantwoordelijk voor het uitgeven en innemen van de kastsleutel van de tegenstander. Tevens korte toelichting van regeling. Na afloop kastsleutel(s) inleveren bij terreinbeheer. Kleedlokalen worden dus niet afgesloten.

Bijvoorbeeld: 6.1: kleedlokaal 6, kast 1 (eerste kast bij binnenkomst).
 • Corveeregeling

Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal. Douche- en kleedruimte vegen met de in elk lokaal aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in prullenbak.


 • Voetbalschoenen

Voor het betreden van het gebouw zijn de voetbalschoenen buiten m.b.v. de daar aanwezige borstels schoongemaakt. Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte. Bij slechte weersomstandigheden en dus zeer vuile schoenen, schoenen buiten uittrekken.


 • Persoonlijke hygiëne

De club stelt douchen na wedstrijden en trainingen uit oogpunt van hygiëne verplicht. Het kader ziet hier op toe. Zie ook normen en waarden op website.


 • Rookverbod

Beneden in de gangen en de kleedlokalen geldt een algemeen rookverbod.
Velden

 • Nummering

Door gemeente zijn velden op sportpark west opnieuw genummerd. Ivm eenduidige communicatie tussen gemeente en de clubs nemen wij deze nummering over (tussen haken de oude nummering):

Veld 5 (B1): 1e veld bij nieuw clubgebouw, nieuw hoofdveld

Veld 4 (B2): 2e veld vanaf nieuw clubgebouw, naast hoofdveld

Veld 3 (C1): 1e veld bij oud clubgebouw, oud hoofdveld, bij binnenkomst poort linker veld

Veld 2 (C3): achterste veld bij oud clubgebouw, bij binnenkomst poort achterste veld

Veld 1 (C2): veld in verlengde van veld 3 (C1), bij binnenkomst poort rechter veld
 • Toewijzing

Toewijzing velden geschiedt door terreinbeheer en wordt aangegeven op het bord bij de kleedlokalen. Het streven is om te werken met een zo standaard mogelijke veld- en lokaaltoewijzing op wedstrijd- en trainingsdagen.


 • Looproute

Om naar en van de velden te gaan wordt bij zowel trainingen als wedstrijden altijd gebruik gemaakt van de uitgang aan de zijde van het hoofdveld (veld 5 (B1)). Verder wordt buitenom en niet over de velden gelopen om de vorming van onherstelbare loopsporen te voorkomen. Dit geldt ook voor supporters die zich vanaf de kantine naar de velden begeven of andersom.


 • Uitzetten velden 7- tallen en mini-F

De 7-tallen en de mini-F spelen hun wedstrijden op respectievelijk veld 4 (B2) en veld 5 (B1). Voor aanvang van de wedstrijden op zaterdagochtend dienen de doelen geplaatst te worden. Per team van de eerst spelende teams dient een kaderlid om 08.45 uur aanwezig te zijn bij terreinbeheer om te assisteren bij het plaatsen van de doelen. Netten worden door zorg van terreinbeheer bevestigd.

Het laatst spelend team op een klein veld zorgt er voor dat de doelen weer op hun opslagplek worden gezet. Terreinbeheer zorgt voor het verwijderen van de netten en het aanbrengen van de sloten.Voetbalmaterialen

 • Trainingen

Voetbalmaterialen worden aan het kader verstrekt door terreinbeheer aan de balie in de materiaalruimte. Het betreden van de ruimte achter de balie is niet toegestaan, tenzij met toestemming van terreinbeheer. De materiaalruimte is een werkruimte en geen verblijfsruimte.

Zorg voor tijdige aanwezigheid zodat uitgifte materialen niet op het laatste moment aankomt.

 • Wedstrijden

Thuiswedstrijden

Bij thuiswedstrijden wordt de wedstrijdkleding verstrekt in een wasmand voorzien van het desbetreffende plaatje met teambenaming. Na afloop wasmand met kleding en plaatje bovenop inleveren bij terreinbeheer. Ballen en waterzak ook via terreinbeheer. Evt. intrapballen voor tegenstander ook via kader van het ontvangend team.


Uitwedstrijden

De wedstrijdkleding wordt verstrekt in een sporttas evenals een waterzak. Wedstrijdkleding zo mogelijk ophalen na afloop van de laatste training voorafgaande aan de wedstrijd, maar in ieder geval tijdens de reguliere openingsuren van terreinbeheerbeheer op trainingsavonden of wedstrijddagen.

Terugbrengen wedstrijdkleding zo snel mogelijk tijdens reguliere openingsuren op wedstrijddagen of trainingsavonden, ivm wassen kleding. Globale openingstijden terreinbeheerbeheer:

Maandag: 17.15 – 21.30

Dinsdag: 17.15 – 21.30

Woensdag: 16.45 – 21.00

Donderdag: 17.15 – 21.30

Vrijdag: 18.30 – 21.30

Zaterdag: 08.30 – 17.30

Zondag: 09.00 – 17.00 (1e thuis): 09:00 – 15.00 (2e thuis)

Is terreinbeheer gesloten en kantine geopend, dan mbv sleutel administratieruimte (te verkrijgen bij kantinepersoneel) de kleding in lokaal 1. Sleutel retour kantine.
Overigen


 • Wedstrijdformulieren

Bij thuiswedstrijden zijn blanco wedstrijdformulieren verkrijgbaar bij het barpersoneel. Ingevulde en ondertekende wedstrijdformulieren na afloop inleveren bij het barpersoneel.


Oefenwedstrijden dan wel wijzigingen van wedstrijden altijd via jullie hoofdleider bij Cor Jaspers, wedstrijdsecretaris jeugd, melden. Voor senioren melden bij Mart Hitz, wedstrijdsecretaris senioren. Aan de hand van hun wekelijks wedstrijdprogramma wordt door terreinbeheer de planning van de velden opgesteld. Vooraf informeren bij terreinbeheer naar de mogelijkheden is gewenst.

Door de weekse oefenwedstrijden op de eigen trainingsavond inplannen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina