Hulp vanuit de montfortanen …Dovnload 50.54 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte50.54 Kb.
HULP VANUIT DE MONTFORTANEN …

De hulp komt van pater Peter Hoogland. Hij zal meehelpen bij onze vieringen. Zijn neef pater Piet Hoogland is bij veel oud leerlingen van de MAVO “Op de Bies” bekend als godsdienstleraar.

Deze pater Peter Hoogland is ook afkomstig uit Haarlem.

Hij is vele jaren werkzaam geweest in de Missie van Kalimantan – het vroegere Borneo - Indonesië. Van 1970 tot 2001.

Toen hij terugkwam in Nederland heeft hij zich aangesloten bij “De Wonne” in Almelo. “De Wonne” is een geestelijke leefgemeenschap die een tijdelijke opvang biedt aan mensen die in een knelsituatie zijn terecht gekomen, die hun thuis zijn kwijt geraakt.

Ze kunnen zo een nieuwe start maken.

Zo’n 15 jaar heeft hij daar gewoond en gewerkt.

Nu hij dit jaar 75 is geworden heeft hij besloten om in ons klooster in Schimmert te komen wonen, waar hij natuurlijk hartelijk welkom is.

Welkom is hij ook in beide parochies, Genhout en Schimmert.

Hij wil graag meewerken met pater Jenniskens en met mij.

En wij kunnen alleen maar zeggen: “veer sind blie mit dich”.

Hij spreekt wel geen Limburgs, maar hij zal zeker begrijpen wat

wij willen zeggen.

.J.v.Oss s.m.m.KERKDIENSTEN van zaterdag 6 t/m zondag 21 augustus 2016.

Zaterdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer.

19.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Jan en Fina Canisius-Vankan (gestichte

jaardienst); Lis Sleypen-Schouteten (buurtbewoners);

Alfons Timmers en Maria Timmers-Lucassen; Noël Stassen

(jaardienst).Zondag 7 augustus: Negentiende zondag door het jaar.

11.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Zef Timmers; Pierre Vrancken (gestichte

jaardienst); overleden ouders Knols-Vankan; Jo Mevis

(tweede jaardienst); René Meulenberg; Simon Schrouff.

Maandag 8 augustus: H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en

kerkleraar.

8.30 uur: H. Mis voor overleden fam. Kooloos-Verhaeg; Chris Lark.Dinsdag 9 augustus: Dinsdag in week 19 door het jaar.

Geen H. Mis.

Woensdag 10 augustus: Woensdag in week 19 door het jaar.

8.30 uur: H. Mis voor de zieken en bejaarden van onze parochie;

Clara Pruppers (verjaardag).

Donderdag 11 augustus: H. Pastoor van Ars.

8.30 uur: overleden familie Lemmens-Thewessen en alle overleden

familieleden.

Vrijdag 12 augustus: Kerkwijding van de H. Maria Maggiore.

Geen H. Mis.

Zaterdag 13 augustus: H. Maria, toevlucht van de zondaars.

19.00 uur: H. Mis met samenzang.Zegening van de kruiden.

Intenties: Maria Feuler-Frissen (verjaardag), Wiel Feuler

en Ton Feuler.

Zondag 14 augustus: Maria Hemelvaart.

11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor.Zegening van de kruiden.

Intenties: Zeswekendienst voor Mia Meertens-Penders,

Harrie Meertens, Wilma Jansen-Meertens;

Voor de levende en overleden leden van ons Dameskoor;

overleden ouders Hub Steijns-Vankan (gestichte jaardienst);

Felix Heuts; overleden ouders Thewesssen-Vleugels

(gestichte jaardienst); overleden fam. Reumkens-Logister

(gestichte jaardienst); Elly Hoedemakers-Janssen; Simon

Schrouff; Mia Frissen-Lucassen (naamdag); overleden

ouders Jozef Gelissen en Maria Nijsten.Maandag 15 augustus.

8.30 uur: H. Mis Maria van Oppen.Dinsdag 16 augustus: H. Rochus.

19.30 uur: H. Mis aan de Rochuskapel, Klein Haasdal.

Intenties: voor de overledenen van de buurt; voor het

welzijn van de buurtbewoners; Lis Sleypen-Schouteten.

Woensdag 17 augustus: Woensdag in week 20 door het jaar.

8.30 uur: H. Mis voor Lis Frijns; Mia Meertens-Penders (KBO St.

Paulus).

Donderdag 18 augustus: Donderdag in week 20 door het jaar.

8.30 uur: H. Mis voor Hub Provaas en overleden familie Provaas-

Timmers.

Vrijdag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester.

Geen H. Mis.Zaterdag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar.

19.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Roos Lucassen-Timmers (jaardienst); Sjo

Lucassen; Jean Frijns.Zondag 21 augustus: Een-en twintigste zondag door het jaar.

11.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Hubert Lucassen; overleden familie Peeters-

Schrijvers, Piet en Lies, Wilhelmien, Cor; Bert Schols;

Simon Schrouff; Rolf Hofman (verjaardag).
LITURGIE VAN HET WEEKEND.

7/ 8.

In de nacht van de bevrijding uit het slavenhuis hebben onze voorvaderen een lied aangeheven.


In het evangelie horen we: “weest bereid als waakzame dienaars”.
14/8 Maria Tenhemelopneming.

God redt Zijn volk uit de machten van het kwaad.

Maria wordt zalig geprezen door Elisabeth.

Zij zingt een lied over God, die de heersers onttroont en de kleinen verheft.


DIENBEURTEN MISDIENAARS.

Zaterdag 6 augustus: 19.00 uur: J. Deusings, A. Buijsen.

Zondag 7 augustus: 11.00 uur: D. Korink, E. Jacobs.

Weekmissen:

Maandag 8 aug.: 8.30 uur: J. en T. Slakhorst.

Woensdag 10 aug.: 8.30 uur: F. en K. Henning.

Donderdag 11 aug.: 8.30 uur: R. en S. Okkersen.
Zaterdag 13 aug.: 19.00 uur:D. Korink, J. Deusings.

Zondag 14 aug.: 11.00 uur: R. Soons R. Notermans

R. Slakhorst R. Kubben

S. Bouwens K. Bouwens

R. Offermans N. Keulers

M. Bouwens A. Eijssen

L. Speetjens

Weekmissen:

Maandag 15 aug.: 8.30 uur: P. Hulsewé, E. Lauman.

Woensdag 17 aug.: 8.30 uur: J. Slakhorst, T. Slakhorst.

Donderdag 18 aug.: 8.30 uur: S. en R. Okkersen.
LECTOREN.

Zaterdag 6 augustus: Dhr. P. Ritt.

Zondag 7 augustus: Dhr. T. Eijssen.

Zaterdag 13 augustus: Dhr. P. Verkoulen.

Zondag 14 augustus: Mevr. T. Hennekens.
COLLECTANTEN.

Zaterdag 6 augustus: Dhrn. L. Steins en H. Klinkenberg.

Zondag 7 augustus: Mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen.

Zaterdag 13 augustus: Mevr. E. Eijssen en dhr. J. Mevis.

Zondag 14 augustus Mevr. Y. Peeters en dhr. R. Wennmacher.
DAMESKOOR.

Zondag 14 augustus in de viering van 11.00 uur bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Koorleden a.u.b. aanwezig om 10.25 uur. [107; 9A, 17, 18, 20, 30, 229, 295, 300, 316, 433, 434]
IN MEMORIAM.

Simon Schrouff, overleden 25 juli, 82 jaar.

Simon werd geboren aan de voet van de St. Benedictusberg

in Vaals.

Zijn hele leven is hij verbonden gebleven met de gemeenschap van Benedictijner monniken die daar hun abdij hebben.

Hij was er misdienaar, hij hielp er mee als jongeman.

En het was ook één van de monniken die hem de ziekenzalving

heeft gegeven

Simon was energiek en alles wat hij aanpakte dat slaagde.

Hij werd opzichter op de mijn en toen de mijnen gesloten werden

kreeg hij de kans om zich te bekwamen in de bouwkunde.

Ook daar droeg hij grote verantwoordelijkheid...

Na een werkzaam leven vonden ze hier in Schimmert een nieuwe uitdaging.

Al gauw waren ze hier gewend want ze sloten zich aan bij de verenigingen.

Simon werd geplaagd door ziekte en ongemak.

Maar met een ijzeren wil vocht hij tegen het ziek zijn.

Helaas was het een ongelijke strijd.

Rustig is hij ingeslapen op weg naar zijn en onze God.

Ons meeleven gaat uit naar zijn familie.

Moge God hem nu geven: licht, rust en vrede.
HUWELIJKEN.

Op vrijdag 29 juli werd in onze kerk het huwelijk gesloten van

Josje en Sander Simons-Nelissen.

Ze wonen in de Trichterstraat nr.13.


Op dinsdag 2 augustus werd in onze kerk het huwelijk gesloten van

Chantal en Charles Timmers-Mennens.

Ze wonen in de Hoofdstraat nr. 24.

Van harte geluk gewenst.

“Vandaag is het de dag om gelukkig te zijn.

Geen enkele dag is je gegeven om voluit te leven.

Om blij en tevreden te zijn.

Gisteren ben je kwijt, morgen moet nog komen.

Vandaag is de enige dag die je even in handen mag houden.

Maak er de beste dag van!”.


DANKBETUIGING.

Voor uw warme blijken van belangstelling, medeleven na het overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart van Mia Meertens-Penders danken wij u allen hartelijk. Speciaal woord van dank aan meneer pastoor, dirigent en dameskoor voor de mooie kerkdienst.

Kinderen en kleinkinderen.
HET FEEST VAN ST. ROCHUS.

Dinsdag 16 augustus vieren wij het feest van St. Rochus, met om 19.30 uur een H. Mis bij de St. Rochus-kapel.

Dit jaar zal de fanfare helaas niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie van vele leden van de fanfare.

In verband met dit alles zal Klein Haasdal deels worden afgesloten voor het verkeer tussen 19.00 - 20.30 uur (vanaf rotonde tot aan de Steeg).


ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970.

Op 28 augustus a.s. organiseren we weer onze jaarlijkse ziekendag.

We beginnen zoals altijd met een H. Mis om 11.00 uur, opgeluisterd

door het dameskoor. Daarna is er een gezellig samenzijn bij 't Weverke.

Wie er bij wil zijn of nadere informatie wil kan vóór 20 augustus contact

opnemen met Tiny Frissen, tel. 4041701 of Elly Eijssen, tel. 4041336.

Indien nodig kan vervoer geregeld worden.
MEDEDELINGEN KBO

Uitstapje naar Rozenfestijn te Lottum.

Op zaterdag 13 augustus gaan we naar het Rozendorp Lottum. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Oranjeplein; gaarne op tijd aanwezig.


BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT.

Een herinnering voor de aanmelding van de BBQ middag op zaterdag 3 september a.s..

Laten we hopen dat de weergoden ons goedgezind zijn.

Voor de leden die zich nog niet hebben aangemeld; dit kan nog tot en met zaterdag 27 augustus dmv het afgeven van het aanmeldformulier bij een van de bestuursleden.

Het Bestuur.
PRAATAVOND HEEMKUNDEVERENIGING.

Op 8 augustus a.s. is de reguliere PRAATAVOND gepland van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur en wordt gehouden in de recreatiezaal van Weidehof. Er zullen o.a. weer foto’s van weleer de revue passeren. Iedereen is van harte welkom.

Het Bestuur.

VAKANTIESLUITINGEN.

ManJefiek.
De manJefiek bloemetjes gaan vanaf  6 t/m 25 augustus er even tussenuit en blijft het dus donker achter de winkel ruit.
Vrijdag 5 augustus zijn wij de laatste dag voor u daar en op 26 augustus staan wij dan weer fris en fleurig voor u klaar.
Bakkerij Weusten-Vroemen.
Wegens vakantie is Bakkerij Weusten-Vroemen gesloten vanaf maandag 15 augustus t/m woensdag 24 augustus. Donderdag 25 augustus is de bakkerij weer geopend.
Garage Louis Maessen.

Wegens vakantie is Garage Louis Maessen gesloten vanaf

29 augustus tot en met 13 september.
BESTE MENSEN, EVEN MIDDEN IN DE ZOMER TAARBREUK NUUTS!!

Oud Prins Cars Keulers gaat Roger Notermans opvolgen binnen de Raad van elf!!

Gaat Roger dan stoppen?? Ja, Roger heeft enkele weken geleden aangegeven te gaan stoppen!

Natuurlijk willen we hem voor zijn gedane inzet bedanken.

Op de komende opening van het seizoen zal Roger dan officieel bedankt worden voor zijn inzet voor de Schimmertse Carnaval en Cars als nieuw raadslid geïnstalleerd worden.

Verder wensen we iedereen een Fijne vakantie,

Prins Christian en de Wieze Road.


V.V. SCHIMMERT


VRIENDSCHAPSTOERNOOI GROOT NUTH TE VAESRADE

ZATERDAG 6 AUGUSTUS EN ZONDAG 7 AUGUSTUS.

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 6 AUGUSTUS.

Wedstrijdduur 1x 45 minuten

RKSV Minor 1 - Schimmert 1 Aanvang: 14.20 uur.

Schimmert 1 - SV Hulsberg 1 16.50 uur.
PROGRAMMA VAN ZONDAG 7 AUGUSTUS.

Wedstrijdduur 1x 45 minuten

Vaesrade 1 - Schimmert 1 Aanvang: 11.20 uur.

Schimmert 1 - Wijnandia 1 13.50 uur.

WEGGELOPEN.


Jonge witte kater, één jaar oud.

We missen hem erg.

Gaarne berichtje aan de Pastorie.
ATTENTIE, ATTENTIE.

In de vakantie periode zal ons Parochieblad enkele keren voor twee weken verschijnen. Zoals deze week maar ook op de donderdagen 18 augustus en 2 september. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat intenties en overige copy op de woensdagen voorafgaande vóór 12 uur op de pastorie aanwezig moeten zijn. Deze keer woensdag 17 augustus.


GEBEDEN DOOR KINDEREN.

Lieve meneer God,

volgens mij is het voor u heel moeilijk om van iedereen in de wereld tegelijk te houden.

Wij zijn maar met zijn vieren thuis en mij lukt het ook nooit.


Lieve meneer God,

de juf heeft verteld wat u allemaal doet.

Wie doet dat alles als u met vakantie bent?

 Pastorie 045-4041227;  Klooster 045-4048111;

 Koster 045-4041830;  Genhout 046-4371361.

Parochieblad IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09;

Kerkbijdrage IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23;

Misstipendia IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58;

Restauratiefonds IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22;

Giften en diversen IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90.

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur kantoordienst in de Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken.

E: Redactie Nuuts: parochieblad@st-remigius.nl

E: Pastoor van Oss: j.v.oss@st-remigius.nl

Website: www.st-remigius.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina