Hypnose en gezondheidszorgDovnload 27.13 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte27.13 Kb.
Hypnose en gezondheidszorg

http://wayoflife.org/fbns/hypnosis-and-healthcare.html

Uit de augustus 2008 editie van THE NEW AGE TOWER OF BABEL door David Cloud.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, links en voetnoten door M.V.

Hypnose is “een veroorzaakte veranderde bewustzijnstoestand waarin het subject passief wordt en ontvankelijk voor suggestie”1 (Harper’s Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience). De term hypnose komt van hypnos, de Griekse god van de slaap, en deze naam werd bedacht door James Braid2, een 19de eeuwse Britse Mesmerist.3

Hypnose wordt wijd en zijd toegepast in de geneeskunde en psychologie. Donald Connery, zegt in Exploring Hypnosis: “Er is een grotere interesse in en een uitgebreider beroep doen op medische hypnose dan ooit tevoren in de geschiedenis”. De American Medical Association keurde het gebruik van hypnose goed in 1958. Cursussen over hypnose worden onderwezen in vele medische opleidingscentra en naar veronderstelling wordt ze toegepast door 20.000 medische en psychologische specialisten (“Hypnosis,” Encyclopedia of new Age Beliefs).

Ze wordt aangewend voor pijnbestrijding, anesthesie, drugs- en alcoholmisbruikbehandeling, gewichtscontrole, geboortecontrole, slaaptherapie, fysische en psychologische genezing, zelfverbetering, verbetering van het menselijk potentieel, regressietherapie (genezen door het terugvinden van het verleden), en vele andere dingen.

Wanneer toegepast in de moderne gezondheidszorg, is er het idee dat de praktijk van hypnose op zichzelf onschuldig en nuttig is en dat ze kan gescheiden worden van haar occulte associaties; maar dit is onmogelijk. Hypnose stond op uit het occultisme en blijft intiem verbonden met occultisme. The Encyclopedia of Occultism and Parapsychology zegt: “Hypnose is niet langer geklasseerd bij de occulte wetenschappen. … Niettegenstaande is haar geschiedenis onontkoombaar verweven met occultisme, en zelfs vandaag worden veel hypnotische fenomenen geklasseerd als ‘spiritistisch’”.

De geschiedenis van het hypnotisme gaat ver terug naar oude heidense religies. De Encyclopedia of New Age Beliefs merkt op: “Hypnose kan in verschillende vormen gevonden worden in elke cultuur van elk tijdperk. Historisch gezien wordt ze typisch geassocieerd met de occultist en het medium, zij die macht uitoefenen over dingen en personen, zoals de sjamaan, magiër, heks, medium, goeroe of yogi”.

In de 18de eeuw communiceerde Emanuel Swedenborg (1688-1772) met geesten middels een trancetoestand veroorzaakt door ademhalingscontrole. Het werd somnambulance genoemd. In 1788 meldde een Swedenborgisch genootschap in Stockholm aan een zustergenootschap in Frankrijk een aantal gevallen waarbij somnambulisten boodschappen hadden overgebracht vanuit de geestenwereld (Slater Brown, The Heyday of Spiritualism).

Anton Mesmer3 (1734-1815), een astroloog en occultist, stelde een genezingstechniek door hypnose voor en de stroming van “dierlijk magnetisme” van de practicus naar de patiënt. Hij had de occulte zienswijze dat er in onze lichamen duizenden kanalen zijn waardoor een onzichtbare levenskracht stroomt en dat ziekte wordt veroorzaakt door blokkades. De practicus van dierlijk magnetisme kon zogezegd ziekte genezen door de obstakels te overwinnen en het herstellen van de stroom of “flow”. De term “mesmeriseren” is gebaseerd op Mesmers hypnosepraktijken, en het moderne hypnotisme stamt af van zijn technieken.

Mesmerisme of hypnose bracht twee occulte bewegingen teweeg in de 19de eeuw.

Eén van deze was de New Thought4 of Mind Science beweging. Phineas Quimby (1802-66), een student van Mesmer, noemde zijn “mind healing”-theorieën de Wetenschap van de Gezondheid en hij had een diepe invloed op Mary Baker Eddy5, de stichteres van Christian Science.

De andere occulte beweging die voortgebracht werd door het hypnotisme was het spiritisme. Een andere Mesmer-student; Andrew Jackson Davis, publiceerde in 1847 een boek waarvan hij zei dat het aan hem gedicteerd was door geesten terwijl hij in een mesmerische trance was. The Encyclopedia of Psychic Science zegt: “De verovering door het spiritisme begon en de voornaamste mesmeristen werden opgenomen in de rangen van de spiritisten”.

De spiritistische revival in Brazilië begon ook met hypnose. De Franse leraar en opvoeder Léon Denizarth Hippolyte Rivail werd onder hypnose geleid om te communiceren met geesten. Zijn “spirit guide” (geest-gids) zei hem de naam Allan Kardec aan te nemen, en onder deze naam schreef hij het erg invloedrijke The Book of the Spirits (1857).

John Ankerberg merkt op: “Het mesmerisme, dan, effende de weg voor een occulte revival. En er gaat vandaag een onheilspellende dreiging uit van de grote opwelling van interesse voor het hypnotisme, als occulte methodologie én als medisch-diagnostisch hulpmiddel. … Wat ook hun verschillen zijn, één feit wordt toegegeven door allen: het fenomeen van mesmerisme is vandaag gekend als hypnotisme” (The Encyclopedia of New Age Beliefs).

Eén beroemd voorbeeld van een meervoudige persoonlijkheid die zich ontwikkelde door hypnose, is Susan Houdelette. Zij was een normale vrouw tot ze de hulp zocht van een therapeut die haar zou doen stoppen met roken, maar wanneer geplaatst onder hypnose ontwikkelde zij 239 verschillende persoonlijkheden!

Er bestaat een terrein van zogenaamd “repressed memory syndrome” (lett.: onderdrukte herinnering syndroom) waarbij vermeende verborgen herinneringen worden behandeld door hypnose en andere technieken. Maar dikwijls echter werden de fantasieën behandeld die door de patiënten voor realiteit aanzien werden. “Er zijn vandaag duizenden slachtoffers die, door hypnotische regressie, gaan denken dat zij het subject waren van seksueel of satanisch misbruik toen zij kind waren. Dit heeft geresulteerd in grote tragediën, inbegrepen geruïneerde gezinnen (waarvan de ouders vermeende misbruikers of satanisten waren) en patiënten die zelfmoord pleegden. Doordat duizenden gezinnen uiteen gerukt werden door dingen zoals deze, werd er een nationale organisatie opgericht om specifiek aandacht te vragen voor dit probleem en de slachtoffers te helpen bij wat genoemd wordt het ‘false memory syndrome’” (Encyclopedia of New Age Beliefs).

Velen ondersteunen hypnotherapie omdat “het werkt”, maar omdat iets lijkt te werken wil dat nog niet zeggen dat het goed is. Er zijn natuurlijke krachten in de mens die gemanipuleerd kunnen worden én er zijn satanische krachten. De magiërs in Egypte waren in staat verbazingwekkende prestaties neer te zetten en konden zelfs enkele goddelijke wonderen dupliceren (Exodus 7:10-12, 19-22; 8:5-7).

Verder moet begrepen worden dat hypnotherapie dikwijls resulteert in “symptoomsubstitutie” (symptoomvervanging) waarbij overwinning op één gebied resulteert in nederlaag op een ander gebied. Eén vrouw die haar angst voor spinnen verloor ontwikkelde een sterke verslaving aan alcohol. Iemand anders die verlossing vond van galsteenpijnen begon te lijden aan ernstige woede-uitbarstingen. Dr. Kurt Koch, een christelijke expert in occulte fenomenen, waarschuwde: “Ik zou vele voorbeelden als deze kunnen opnoemen waar zogezegd ongevaarlijke hypnotiseurs bij betrokken waren. … Het ongelukkige is dat dikwijls occulte hypnose wordt aangewend als een middel om genezing te verkrijgen. Het schijnbare succes van de hypnose echter, wordt zonder falen vergezeld door allerlei soorten van mentale en emotionele stoornissen” (Demonology Past and Present, 1973, p. 128).

Alhoewel hypnotisme “geseculariseerd” werd en op de terreinen van gezondheidszorg en opleiding werd gebracht, is ze nog steeds intiem verbonden met het occulte.

Hypnose is een van de meest prominente technieken in de gereedschapskist van de New Ager. Het wordt gebruikt als een deur naar astrale vlakken, als de sleutel om UFO-ontvoeringen te onthullen, en als een wondermiddel om bij mensen “psychic powers”6 te helpen ontwikkelen. Simeon Edmunds, auteur van The Book of Hypnosis, zegt: de eerste stap tot de ontwikkeling van “psychic powers”6 is binnen te gaan in het diepst mogelijke niveau van hypnose. In Hypnotism and the Supernormal, zegt Edmunds: “velen van de beroemdste spiritistische mediums begonnen hun mediamieke carrière als hypnosesubjecten, en hypnose werd met opmerkelijk succes gebruikt in de ontwikkeling van een aantal anderen”.

Hypnose wordt gebruikt door channelers7 (kanaliseerders) om zich voor te bereiden op de communicatie met geesten. Bijvoorbeeld: Esther Hicks, de channeler van de geest Abraham, maakt contact met haar geesten door zelf opgewekte hypnotische trance. Verder hebben verscheidene gekanaliseerde geesten de praktijk van hypnose aanbevolen.

Hypnose wordt aangewend om te herstellen van gebeurtenissen uit vermeende vroegere levens (“past life recovery”). Als lid van de Self-Realization Fellowship Society, voordat ik bekeerd was tot Jezus Christus, werd mij een methode van hypnose of geleide verbeelding onderwezen die verondersteld werd mij in staat te stellen mijn vroegere levens te onderzoeken. Sommigen die deze techniek hebben ondergaan hebben in hun “verbeelding” plaatsen gezien die zij voordien nooit bezocht hadden, om ze later op reis te ontdekken.

Dit is een vreeswekkende demonische misleiding, want de Bijbel zegt dat de mens éénmaal leeft en dat daarna het oordeel komt (Hebr. 9:27). Als reïncarnatie waar is, dan is de Bijbel een leugen.

Hypnose resulteert hardnekkig in “past life recovery” (lett.: verleden leven recuperatie). Eén studie van 6000 gehypnotiseerde mensen gaf aan dat 20% van hen “vroegere levens” rapporteerden (Deidre en Martin Bobgan, Hypnosis and the Christian, p. 23).

Dit is ook waar wanneer ze toegepast wordt door therapeuten die niet in reïncarnatie geloven. Bijvoorbeeld, psycholoog Diana Denholm gebruikte aanvankelijk hypnose om mensen te helpen met te stoppen met roken, gewicht te verliezen en andere zulke dingen, maar toen sommige patiënten van haar “vroegere levens” begonnen te ervaren, werd zij van de realiteit daarvan overtuigd. Zij gebruikt nu regelmatig regressie­therapie (Raymond Moody, Coming Back: A Psychiatrist Explores Past-Life Journeys, pp. 12-13). Psychiater Brian Weiss, auteur van Many Lives, Many Masters, is een ander voorbeeld. Hij begon te geloven in reïncarnatie toen één van zijn vrouwelijke patiënten, onder hypnose, vroegere levens beschreef.

Het feit dat hypnose zo intiem verbonden is met het occulte, en de communicatie met geestelijke entiteiten verboden wordt in de Schrift, is een luide waarschuwing op zijn plaats aan hen die oren hebben om te horen (Leviticus 19:31; Deuteronomium 18:10-12). De wijze christen zal zich verre houden van alles wat gekruid is met het occulte! Met zulke dingen te spelen is als kinderen die met vuur spelen.

De bijbel maant de gelovige aan om nuchter te zijn (1 Petrus 5:8). Nuchter zijn betekent uw geest onder controle te houden, geestelijk en mentaal alert te zijn. Het betekent dat men moet waken tegen gevaren. Dit is het tegengestelde van toe te staan dat uw geest in trance wordt gebracht of dat uw geest wordt geledigd in “contemplatieve devotie”. De Bijbel waarschuwt dat demonen zich voordoen als engelen van het licht (2 Kor. 11:13-15). Tenzij de gelovige nuchter blijft en waakzaam, verkeert hij in het gevaar van bedrogen, misleid te worden. Dus, zelfs een “mild” niveau van hypnose kan geestelijk gevaarlijk zijn.

Het feit dat hypnose vandaag door christelijke psychologen en doktoren wordt toegepast, rechtvaardigt deze praktijk niet. Wij leven in een afvallige tijd van ongeoorloofd oecumenisme, syncretisme en intergeloofsdialoog, een tijd waarin massa’s belijdende christenen hun oren hebben afgewend van de waarheid en zich tot fabels hebben gekeerd (2 Timotheüs 4:3-4). In plaats van te staan op de Bijbel alleen, als de enige autoriteit voor geloof en praktijk, zijn belijdende christenen gaan delven in de verboden rijken en hebben zij waarheid vermengd met leugen. Het witte van de waarheid en het zwarte van de leugen, werden onderling vermengd om het grijs van het compromis te worden.Lees ook:

Hypnose - Christelijk of Occult?: DOC of PDF

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Van Dale: “door psychische middelen teweeggebrachte kunstmatige bewustzijnstoestand, waarin men zeer ontvankelijk is voor suggestie”.

2 Dr. James Braid (1795 - 1860) was een Brits arts en vond de term hypnose uit alsook de procedure om te hypnotiseren. (Wiki).

3 Franz Anton Mesmer (1734 - 1815) was een Duits astronoom en arts. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde James Braid (1795 - 1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842. (Wiki).

4 “De zinsbegoocheling dat de realiteit wordt gecreëerd door de geest, heeft al duizenden jaren lang niets dan een valse hoop verschaft aan de mensheid. Het is de standaardleer van Christian Science, de Church of Religious Science, Unity School of Christianity, New Thought, en andere Mind Science culten” (http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TheSecret.pdf).

5 Eddy, Mary Baker (1821 - 1910), door haar aanhangers gewoonlijk Mrs. Eddy genoemd, grondlegster van Christian Science, huwde na het verlies van haar eerste man en de scheiding van D. Patterson met Asa Gilbert Eddy (1877), die zich later aan de genezingspraktijk van Christian Science wijdde. Door grondige bijbelstudie en persoonlijke ervaringen raakte zij ervan overtuigd dat disharmonie van elke aard op ‘metafysische’ wijze kan worden overwonnen. Zij schreef in 1875 Science and health with key to the scriptures en stichtte in 1879 te Boston ‘The First Church of Christ, Scientist’. Ook richtte zij aldaar in 1881 het ‘Massachusetts Metaphysical College’ voor onderricht in haar geneesmethode op en in 1908 het internationale dagblad The Christian Science Monitor. WERK: Unity of good and unreality of evil (1887); Retrospection and introspection (1891). (Encarta 2002).

6 Eng. psychic powers, een uitdrukking die zowel mediamieke, spiritistische als psychische krachten kan betekenen.

7 Channeling is een New Age begrip voor het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten aan levende personen, genaamd mediums. (Wiki).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina