I iaën balken iamatologie acognosie, geneesmiddelkunde iatriceDovnload 0.63 Mb.
Pagina2/8
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

iemand die veel te hoge rente eist - woekeraar

iemand die veel te kort komt   arme, stakker, behoeftige

iemand die vele malen miljonair is - multimiljonair

iemand die verdeeldheid of splitsing verwekt - scheurmaker

iemand die verdeeldheid eweeg brengt - onruststoker

iemand die vermeerdert - vermeerderaar

iemand die verslaafd is - addict, junkie

iemand die verslaafd is aan alcohol - alcoholist, dronkaard

iemand die verstand van iets heeft   deskundige, expert, kenner, specialist

iemand die verzot is op muziek - melomaan

iemand die vies is - smeerpijp, vuilak

iemand die visnetten maakt   nettenboeter

iemand die vlas hekelt   repelaar

iemand die vlug van verstand is - knapperd

iemand die voor alle diensten wordt gebruikt - duvelstoejager

iemand die voor een ander een zaak beheert - zetbaas

iemand die voor gentleman wil doorgaan   snob

iemand die voor een notaris verschijnt om een akte te doen opmaken - comparant

iemand die voor gentleman wil doorgaan - snob

iemand die voor iets ijvert - propagandist

iemand die voor kunstzinnig en beschaafd wil doorgaan - snob

iemand die voor niets deugt - luiaard, luierik, luiwammes, nietsnut, niksnut, rentenier

iemand die voor tijdverdrijf allerlei dingen maakt - knutselaar

iemand die voorschriften te letterlijk opvolgt - letterknecht

iemand die vragen stelt in het parlement   interpellant

iemand die vreselijk veel drinkt - alcoholist

iemand die vrome levenswandel houdt   asceet

iemand die weddenschappen afsluit - bookmaker

iemand die zeden bekritiseert   zedenmeester

iemand die zich in de onthouding oefent   asceet

iemand die zich richt op de werkelijkheid   realist

iemand die zich verbeeldt veel te weten   wijsneus

iemand die ziekte voorwendt - simulant

iemand die zonder werk zit - werkeloze

iemand die zorgt voor aangespoelde goederen   strandvonder, strandvoogd

iemand die zorgt voor dagelijks voedsel - broodbakker

iemand die zotteklap uitslaat - revelaar

iemand die zo zich geabonneerd heeft - abonnee

iemand die zo zich inbeeldt veel te weten - wijsneus

iemand die zo ziek is - lijder

iemand die zo zielloos en willoos doet wat een ander wil -

iemand die zwaar zwoegt - werkbeest, werkezel, werkpaard, zwoeger

iemand die zwerft   dolaard, landloper, nomade, zigeuner, zwerver

iemand die zijn werk uit protest neerlegt   staker

iemand die zijn zonden opbiecht   biechteling, boeteling,

iemand die zijn beloften niet nakomt   woordbreker

iemand die zijn doctoraal examen heeft gedaan   drs., doctorandus

iemand die zijn doel heeft bereikt   arrivé

iemand die zijn geloof verloochent  renegaat

iemand die zijn kennis alleen aan de ervaring ontleent   empirist, empiricus

iemand doen watertanden - tergen

iemand duchtig afrossen - (op zijn) tabberd (geven)

iemand er toe brengen iets te verklappen - ontlokken

iemand een tik geven - aantikken

iemand eren - huldigen

iemand met blauwbloed - edele

iemand met bochel   bultenaar

iemand met dezelfde naam   genan, naamgenoot

iemand met een zeer harde stem - stentor

iemand met fijne smaak - epicurist

iemand met gekruld haar - kroeskop, krukkekop

iemand met gemengd bloed   creool, halfbloed, kleurling, mulat

iemand met verstand - kenner

iemand met werkelijkheidszin - realist

iemand iets kwalijk nemen - euvel, evenwel, gebrek, ziekte

iemand iets misgunnen - benijden

iemand iets wijs maken - opsteken

iemand in een deken opwerpen en opvangen - sollen

iemand in vertrouwen mededelen - toevertrouwen

iemand in zijn werk belemmeren - tegenwerken

iemand koud maken - doden

iemand kwetsen in zijn eer - beledigen

iemand leren kennen - groentijd, introductie, kennismaken, kennismaking

iemand met begaafdheid - fenomeen

iemand met bekrompen opvattingen - burger, filister

iemand met bepaalde gevoelens beantwoorden - bejegenen

iemand met blauw bloed - edele

iemand met bochel - bultenaar

iemand met dezelfde naam - genan, naamgenoot

iemand met dezelfde - medestander, overtuiging

iemand met een arm - eenarm

iemand met een bepaalde uiting beantwoorden - bejegenen

iemand met een fijne smaak - epicurist

iemand met een grote neus - Cyrano, Pinokkio

iemand met een kaal hoofd - kale

iemand met een liefhebberij - amateur

iemand om wie men lacht   risée

iemand op een hoge uitkijkpost - torenwachter

iemand onder invloed - dronkaard, zuiplap

iemand oneer aandoen   blameren

iemand toezeggen - opsteken

iemand tussen kind en volwassen - puber

iemand uit Beieren - Beier

iemand uit de Indische Archipel   Alfoer, Ambonees, Ajjeher, Balinees, Batakker, Boeginees, Maleier, Niasser, Soendanees, Toradja

iemand uit de Kempen - Kempenaar

iemand uit een onbeschaafd milieu - palurk, proleet

iemand uit Libanon - Libanees

iemand uit Wales - Davy, Taffy

iemand uitsluiten van een erfenis - onterven

iemand van adel   baron, barones, edel(e)man, edeling, freule, graaf, gravin, hertog, jonker, jonkheer, markies, prins, ridder, vorst

iemand van betekenis - eerst

iemand van de eerste kamer van het Engelse parlement - Hogerhuislid

iemand van de tweede kamer van het Engelse parlement - Lagerhuislid

iemand van de vrouwelijke sekse   dame, deern, doom, juf, juffrouw, meid, meisje, mokkel, vrouw

iemand van een idealistische evensopvatting - idealist

iemand van gelijke rang - pair

iemand van geringe afkomst die rijk is geworden - parvenu

iemand van grote levensopvatting - proleet

iemand van grote macht   mogol

iemand van hetzelfde geslacht - seksgenoot

iemand van hetzelfde ras - rasgenoot

iemand van het gezantschap - attaché

iemand van hoge geboorte   edele, edeling, edelman

iemand van hoog aanzien - magnaat, matador

iemand van invloed - magistraat

iemand van terroriseren verdenken - terrorist

iemand van vijftien tot achttien jaar - puber

iemand van weinig kracht of talent - mug

iemand van zeer vrome en strenge levenswandel - asceet

iemand volgen - volgen

iemand voor het lapje houden - railleren

iemand voor toneeldecoraties - toneelmeester

iemand wiens liefde men heeft gewonnen - verovering

iemand zijn ongelijk doen inzien - overtuigen

iemand zijn werk afkammen - kleineren

iemand zoals men zelden aantreft - zonderling

iemand zonder beschaving - boer, lomperd, oermens, parvenu, proleet

iemand zonder eigen wil - meeloper

iemand zonder energie - jansalie, slappeling

iemand zonder enige degelijkheid - niemendal

iemand zonder enige zelfstandigheid - niemendal

iemand zonder fatsoen - plebejer

iemand zonder fut - slappeling

iemand zonder ondervinding - melkbaard

iemand zonder pigment   albino

iemand zonder pit - verwijfde, wekeling

iemand zonder veerkracht - slappeling

iemand zonder werkelijkheidszin - dromer, fantast, idealist, irealist

iemands aandacht richten - aantonen

iemands afstammelingen in rechte lijn - oir

iemands doen en laten - gedrag, gedraging, handelwijze, lijn, manier

iemands eer en goede naam aantastend - lasterachtig

iemands eer of goede naam schenden - lasteren

iemands eigendom worden door erfenis - aanbesterven

iemands eigendom zijn - aanbehoren

iemands goede naam aanranden - beledigen

iemands leven bedreigen - belagen

iemands lieveling - oogappel, ogelijn, schat

iemands lot - karma

iemands mening aan de weet komen - peilen

iemands partij kiezen - bevatten, bijvallen, steunen

iemands vrijheid bedreigen - belagen

iemands wijze van schrijven - handschrift

ieme   bij, honingbij, imme

iemker   bijenboer, bijenhouder, imker

iep - kurkiep, olm, ulmus

iepachtigen - ulmaceeën

iepeboom - ypelaar

Ier   aal, aalt, gier, mestvocht, Paddy

Ierland   Eire, Erin, Hibernia

Ierland, berg in - Connemara, Errigal, Nephin

Ierland, deel van - Ulster

Iers alfabet - ogam

Iers-Amerikaanse terreurbeweging - Fenians

Iers dichter-geleerde - fili

Iers eiland - Achill, Clark, Clear, Mullet

Iers geheim genootschap - Feneans

Iers graafschap - zie Ierse provincie

Iers geschrift - Leinster

iers meer - Conn

Iers moeras - bog

Iers mos - leverkruid, parelmos

Iers ondergronds leger - IRA

Iers parlement   Dail

Iers republikeins leger - I.R.A., provisionals

Iers schrijver - Lefaine

Iers staatshoofd - Valera, Whilelaw

Ierse dans - reel

Ierse harp - clarsach

Ierse havenstad - Cobh

Ierse held - Conn

Ierse huurkoetsier - jarvey

Ierse hoofdstad - Dublin

Ierse koetsier van een karretje met twee banken   jarvey

Ierse munt   pond

Ierse nationale beweging - Sinn-Fein

Ierse provincie -

4 Cork, Mayo

5 Cavan, Clare, Kerry, Louyh, Meith, Sigo

6 Carlow, Dublin, Galway, Offaly, Ulster

7 Donegal, Kildare, Munster, Wexford, Wicklow

8 Connacht, Kilkenny, Laoighis, Leinster, Limerick,

Longford, Monaghan

9 Roscommon, Tipperary, Waterfood, WestmeathIerse rivier - Bann, Bayne, Barrow, Blackwater, Boyne, Corrib, Erne, Foyle, Lee, Moy, Shannon, Ree, Slanay

Ierse sport - hurling

Ierse stad   Antrim, Athy, Belfast, Cobh, Cork, Dublin, Galway, Limerick, Ulster

Ierse vrijheidsbeweging - ira

Ierse wal   bullfinch

iet - beetje, kleinigheid, lichtelijk, wat

iets - beetje, enigszins, iet, ietwat, snufje, wat, weinig

iets aanpraten – aansmeren

iets aanschaffen - aankoop

iets aantrekken - aandoen

iets dat afgeleid is - derivaat

iets afslaan - afwijzen, weigeren

iets dat groot is - kanjer, kolos, kokkerd

iets dat groot voordeel oplevert - goudmijn(tje)

iets dat heel weinig te betekenen heeft - niets

iets dat iemand raakt   belang

iets dat iemand steeds weer trekt - trekpleister

iets dat in de weg staat - belemmering, obstakel

iets dat lang en dun is   sliert, staak, talhout

iets dat men tijdelijk gebruiken mag - leen

iets dat niet in de tijd past - wereldvreemd

iets dat niet in orde is - mankement

iets dat onaangenaam aan doet - onlust

iets dat onbetamelijk is   onbehoorlijk, ongepast, onoorbaar, onfatsoenlijk, ontoelaatbaar

iets dat rekken kan - rekbaar, rekker

iets dat rond is   bal, bol, kogel, wiel

iets dat smart veroorzaakt en niet is te ontdoen - Nessuskleed

iets dat toebereid is - preparaat

iets dat veerkrachtig is geworden - rekbaar

iets dat waar is - waarheid

iets dat werkelijk bestaat - entiteit

iets dat wezenlijk is - entiteit

iets dat zeer mooi is - beeld

iets doorgronden - kennen

iets door het lot laten beslissen   loten

iets drievoudigs   trilogie, trio, trits

iets enigs in zijn soort - knoest, reus, unicum

iets ergens in doen - insteken

iets ergens plaatsen - neerzetten

iets ervaren - ondervinden, weten

iets extra's - toegift

iets fantastisch moois - droom

iets fijns - pik

iets geheel nieuws - novum

iets geleerd - kennen

iets getroosten - goed

iets geven aan vertrekkende - medegeven

iets geven tot vergelding - belonen

iets goed maken - boeten

iets goeds - deugd

iets groots - bommerd, kanjer, kokkerd, kolos, reus

iets groots in zijn soort - baas, kanjer, knoert, knoest, reus

iets gunstiger voorstellen - aandikken, flatteren

iets heel dwaas - idioterig

iets heel slechts - snert

iets herstellen - restaureren

iets in de plaats brengen van - inboeten

ietsje - beetje, tikkeltje

iets met woorden verdedigen - bepleiten

iets mollen - breken, slopen

iets ondervinden   beleven, ervaren, meemaken

iets openmaken - aanbreken

iets ouds repareren - oplappen

iets pakken - grijpen

iets plaatsen - zetten

iets prettigs   weldaad, genoegen

iets scheel - loens

iets slordig afmaken - knoeien

iets bter hand stellen - aanbieden, geven, presenteren

iets te warm voor de tijd van het jaar   broeierig, zoel, zwoel

iets tijdelijk afstaan   (uit)lenen

iets vangen - grijpen

iets van de koopsom laten vallen - aflaten

iets van geen belang - niemendal

iets van geen waarde - lor, niemendal, onding, prul, vod

iets van korte duur - eendagsvlieg, efemeer, efemerisch, kortstondig

iets van plan zijn - menen

iets van zeer grote afmetingen   kanjer, kolos, reus

iets verbergen - dekken

iets verbinden - overeenkomst

iets vergroot voorstellen - opblazen, overdrijven

iets verhevens voorstellen in de kunst - idealiseren

iets verkeerds doen - euvel

iets verkrijgen - koop

iets verlaten - begeven, ontsnappen, ontwijken

iets vernemen - luisteren

iets vernieuwen - moderniseren

iets verrichten - doen, plegen, stichten, uiten, volvoeren

iets versmallen - versnijden

iets verzoeken - noden, vragen

iets vettigs uitstrijken op - smeren

iets vinden - tellen

iets volkomen nieuws - novum

iets voornemen - voornemen, voorneming

iets voor de schijn - vernisje

iets waaraan alles ten offer moet worden gebracht - moloch

iets waar mee men klopt - klopper

iets waar veel werk aan is - sessie

iets wagen - aandurven, gokken

iets wat de veiligheid bedreigt   gevaar, onraad

iets wat niet baat - luizenzalf

iets wat op en neer gaat - wip

iets wat pas staat - vers

iets wat zeer mooi is   beeld, beeldig

curiosum


iets weigeren - afwijzen

iets wonderbaarlijks - mirakel

iets zeer aangenaams - weldaad

iets zeer groots - enormiteit

iets zeer kleins - luis

iets zeggen - spreken

iets zeggend laten opschrijven - dictee, diktee

iets zoetelijks - miers

iets zonder belang - bagatel, irrelevant

iets zonder waarde   kitsch, lor, onding, prul, vod

ietwat - beetje, enigermate, enigszins, iets, lichtelijk, wat, weinig

ietwat baldadige jongeman - nozem

ievallig - guur, kil, onaangenaam, ongenoeglijk

iezegrim   brompot, knorrepot, nurks, wolf

iezegrimmig - narrig

ifte - klimop

iglo - eskimohut, ijshut, sneeuwhut

ignobel   gemeen, laag, laaghartig, onedel, onwaardig, vals

ignorant   dom, ignorantie, onkunde, onkundig, onwetend, onwetendheid

ignoreren   ontkennen

i grec - ypsilo

ik (Duits) - ich

ik (Engels) - I

ik (Frans) - je

ik (Lat.)   ego

ik ben er klaar mee - alree

ik ben gekomen   veni

ik doe wat je vraagt - alree

ik geloof   credo

ik groet je - adieu, hadie

ik gevoelig - egocentrisch

ik heb de tijd - verletten

ik heb gevonden   eureka

ik heb gezien   vidi

ik heb gezegd   disci

ik heb gezien - vidi

ik heb gezondigd - peccavi, schuldbekentenis

ik heb ontvangen   accept

ik heb overwonnen   vici

ik kwam - veni

ik ontken - nego

ik overwon - vici

ik stem toe - akkoord, fiat, goed, top

ik verbied   veto

ik weet de naam niet - NN

ik weet het niet - nescio

Ikaria, berg op - Melissa

Ikat - handweefwerk (Indon.)

ik-en-jij steek - negsteek, tafellakensteek

ik-gevoelig - egocentrisch

ikheid - individualiteit

ikker   demon, droes, duivel, nekker, nikker, satan, zwarte

ikoon - heiligenbeeld

ikzucht   egoïsme, zelfzucht

illade   epopee, epos, heldendicht

Ilium   Troje

ill - dril

illegaal - clandestien, heimelijk, ondergronds, onrechtmatig, onwettelijk, onwettig, verboden

illegale bewoner - kraker

illegale taxi - snorder

illegale vruchtafdrijving - criminalis

illegalen - verzetsstrijders

illegaliteit   ondergrondse, onrechtmatigheid, onwettelijkheid, verzet

ilegitiem   onecht, ongerecht onwettig,

illiberaal - bekrompen

illiciet   ongeoorloofd, verboden

illinois, hoofdstad van - Springfield

illinium   il., florentium, promethium

illiquide - onvereffend, onverrekenbaar, onzuiver

illuminatie   feestverlichting, lampion, verlichting

illuminatiemiddel   lamp, kaars, teerton

illuminator - handschriftverluchter, verlichter

illumineerglas   vetpotje

illusie   begoocheling, droom, droombeeld, geloof, hersenschim, pareidolie, schijnbeeld, utopie, waan(beeld), waan

illusies, zonder - ontgoocheld

illusionist   goochelaar

illusoir   denkbeeldig

illuster   beroemd, briljant, doorluchtig, edel, eminent, heerlijk, prachtig, schitterend, voortreffelijk, uitstekend, voortreffelijk

illustratie   afbeelding, figuur, kenschetsing, plaat, prent, tekening, toelichting, verlichting, verluchting verduidelijking, vernering, voorbeeld

illustrator - tekenaar

illustreren   aantonen, kenschetsen, tekenen, toelichten, tonen, verluchten

illericum, deel van - Dacië, Dalmatië, Macedonië, Noricum, Pannonië, Thracië

illyrië, deel van - Albanië, Bosnië, Dalmatië, Herzegowina, Montenegro

ilmeniet - titaanijzer(erts)

iloaïet - lievriet

imaginair   denkbeeldig, hersenschimmig, ingebeeld, vermeend

imaginaire winst - boekwinst

imaginatie   verbeelding, verbeeldingskracht

imago - beeld, insect, status

imam - kalief, moskeehoofd

imam, eerste discipel van - bab

imam, twaalfde - Mahdi

imbeciel   dom, idioot, oerdom, oliedom, onnozel, stom, stommeling, stompzinnig, wezenloos, zwakzinnig(e)

imbiberen - intrekken, inzuigen

imidazool - glyoxaline

imipramine - tofranil

imitatie   antiek, na aperij, nabootsing, namaak(sel), navolging, novantiek

imitatie astrakan - krimmer

imitatie astrakanbont - persiaan

imitatie edelsteen   doublet, stras

imitatiegoud - doublé, similor

imitatiehoorn - galaliet

imitatie van Venetiaans kant - richelieu

imitator   na-aper, nabootser

imiteren   na apen, nabootsen, nadoen, namaken, navolgen

imker - bijenboer, bijenhouder, bijker, iemker, ymker

imkerskap - keuvel

immanent   aanklevend, innerlijk, inwonend, verbonden, verknocht

Immanuel - Emanuel


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina