I iaën balken iamatologie acognosie, geneesmiddelkunde iatriceDovnload 0.63 Mb.
Pagina6/8
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

inhalige schoonvader van Jacob - Laban

inhalige vent - gierigaard, haai, hapshaar, schraper, vrek

ijhaligheid - begerigheid, gierigheid, hebzucht, schraapzucht

inhaling - fiscaal, fiskaal

inham   baai, bocht, boezem, buiging, cala, estuarium, etang, fjord, haf, holligheid, holte, hop, indeuk, kreek, lagune, nis, sinus, zeearm, zeeboezem

inham aan de kust   hop

inham achter landtong - haf

inham der Noordzee - Lauwerszee

inham in een muur - nis

inham in de Oostzeekust - foerde, fö(h)rde

inham van de zee gescheiden door een schoorwal - lagune

inham in een rotsachtige kust   fjord

inham met getijdenwerking – estuarium

inham op Texel - slufter

inhamvan een zee - baai

inham van de zee gescheiden door een schoorwal   lagune

inhechten - hechten, vastmaken

inhechtenisneming   arrestatie, gevangenneming

inheemsen - inboorlingen

inheems   aborigineel, autochtoon, endemisch, indigeen, inlands , natief

inheems bestuursambtenaar - wedana

inheems districthoofd - demang

inheems dokter   djawa

inheems gebruik - adat, zede

inheems gebruik in Indonesië - adat

inheems geneeskundige - doekoen, medicijnman

inheems hoofddeksel - fez, kepala, kopiak, sarong, songkok, toppie

inheems maken van planten en dieren - acclimatiseren

inheems opzichter - mandoer, mantri

inheems plantengeslacht - nardus

inheems vaartuig - prahu, prauw

inheems volksleger   T.R.l.

inheems zoogdier - dingo

inheems zoogdier in Australië - dingo

inheemse bewoner van Nieuw-Zeeland - Maori

inheemse dagloner   koelie

inheemse dokter - djawa

inheemse eend - taling

inheemse gebruiken - adat

inheemse opzichter - mandoer

inheemse plant - nardus

inheemse roofdier - edelmarter

inheemse streekvolksziekte - endemie

inheemse vogel - maraboe

inheemse zangvogel - paap

inheemse zeden - adat

inheemse ziekte   endemie

inheemse zwemvogel - gans

inheemsen - inboorlingen

inheien - indrillen, inprenten, instampen

inheiïng der palen - palificatie

inherent - aanklevend, eigen, samengaand, verbonden

inhereren - aankleven

inhiberen   stuiten, verbieden, verhinderen

inhoud   allooi, begrip, betekenis, bevatting, boring, capaciteit, formaat, gehalte, grootte, index, luid, maat, overzicht, register, ruimte, samenvatting, substantie, tekst, teneur, volume

inhoud van een bijenkorf   raten

inhoud van een ei - struif

inhoud van een geschrift - teneur

inhoud van een gezwel   etter, pus

inhoud van een lichaam   vol., volume

inhoud van een thermometer   kwik

inhoud van een vlak berekenen - kwadreren

inhoud van het ruim van een schip - bulk

inhoud uitdrukkend   kubiek

inhouden - afremmen, bedwingen, begrijpen, behelzen, besluiten, beteugelen, betomen, bevatten, impliceren, intomen, korten, luiden, omsluiten, omvatten, onderdrukken, ophouden, reserveren, tegenhouden, vervatten

inhoudend   retenuto, ritardando

inhoudsloosheid - leegte

inhoudsmaat   aam, achtel, anker, cc, cl, centiliter, dl., decaliter, dekaliter, deciliter, dozijn, emmer, gallon, hl., kan, kl, kop, last, legger, liter, l., lorrie, maatje, mingel, ml, milliliter, mud, okshoofd, pint, registerton, schepel, snees, snel (1/2 pint), spint, stêre stoop, toelast, ton, vat, viertel, vim, wisse,

inhoudsmaat bij schepen - registerton

inhoudsmaat van balken - tuit

inhoudsmaat (Indisch)   gantang, kati, kojan, pikol

inhoudsmaat voor droge waren - mud, spint

inhoudsmaat voor wijn   anker, legger

inhoudsopgave - afbeelding, bladwijzer, index, overzicht, register

inhoud van spuitbussen - aerosol

inhoudsvermogen   capaciteit

inhouwen - inhakken

inhuldigen - inaugureren, inwijden

inhuldiging   inauguratie, initiatie, installatie, intronisatie, inwijding

inhumaan   gevoelloos, onmenslievend, onwelwillend, wreed

inhumatie   begrafenis, teraardebestelling

inimitabel   onnavolgbaar

iniquiteit - onbillijkheid, ongerechtigheid

initiaal – beginletter, (voor)letter, kapitaal

initialen van een internationale organisatie   V.N., O.A.E., OAS., U.N.O., N.A.T.O., N.A.V.O., S.E.A.T.O., Z.O.A.V.O.

initialen van een omroep   K.R.O., V.P.R.O., A.V.R.O., V.A.R.A., l.K.O.N., I.K.O.R., N.C.R.V., T.R.O.S., E.O.

initialen van een politieke partij   B.P., A.R.P., C.H.U., C.P.N., G.P.V., K.V.P., P.S.P., S.G.P., V.V.D., P.v.d.A.

Initialen van een scheepvaartmaatschappij   H.A.L, K.P.M., S.M.N., K.N.S.M.

initialen van een sportvereniging  

K.N.V.B., K.N.A.U., K.N.A.C., A.N.W.B., K.N.S.B.initialen van een vervoersmaatschappij   N.S., K.LM., A.T.O., N.B.M., N.Z.H.T.M., V.A.D.

initiatie   inwijding

initatief - aanpak, aanstichting, toedoen, voorgang, voorstel

initiëren   iinaugureren, nleiden, invoeren, inwijden

injecteren - inenten, inspuiten, prikken, vaccineren

injectie   inspuiting, prik, shot, spuitje, vaccinatie

injectienaald - canule (hol)

injectiestof   sera, serum, koepok, vaccin

injector - inspuitpistool, inspuittoestel

injunctie - inscherping, voorschrift

injurie   belediging, hoon, mishandeling, schade

ink   inkol (soort net)

inkaartbrenging - cartografie

Inkacultuur - Chavin, Chimu, Mochica, Tiahuanaco

Inkagod - Inti

Inkaheerser - Atahulpa, Capaq, Huascar, Huyana, Pachacuti, Yupangui

Inkaheiligdom - huaca

inkappen van bomen - toppen

inkapselen - inhullen, insluiten

inkarnaat   morgenrood, vleeskleur

Ink’s, drinkbeker van de - kero

Inka’s, gouverneur der - tucricuc

Inka’s, maangodin van de - Mamaquila

Inka’s , taal der - Quechua

inkavolen - inkalven, inkepen

inkeep - inkerving

inkeer   bekering, berouw, bezinning, inversie, spijt

inkepen - groeven, insnijden, kartelen, kerven

inkeping   bluts, cannelure, doorsnede, gergel, groef, hakkel, inkeep, inkerven, inkerving, inlating, kartel, karteling, keep, kerf, knip, kras, kroos, kruissnede, nert, schrap, snede, snee, uitholling

inkeping in een ton - gergel, kroos

inkerkering   opsluiting

inkerven - insnijden, kartelen, insnijden, ritsen

inkerving - groef, kartel, snee

inkleding - bewoording

inklemming (med.) - incarceratio

inklinken   indragen, inkrimpen, inzakken, krimpen, slinken,

inklinkende grondsoort   veen

inkoken - indampen, verkoken

inkoling - carbonificatie

inkomen   bezoldiging, binnenkomengage, gage, gewin, honorarium, loon, revenuen, salaris, verdienste, wedde

inkomend - binnenkomend, ingaand

inkomende landverhuizing - immigratie

inkomst - binnenkomst, entree, inhaal, intocht, intrede, intree, tree,

inkomsten - revenu

inkomsten aan entreegelden - recette

inkomsten van geestelijke - prebende

inkopen - aanschaffen, indoen, inslaan

inkorten - bekorten, couperen, inkrimpen, nnemen, snoeien,

inkorten van bloemen – snoeien

inkorten van een staart - couperen

inkorting - verkorting

inkrassen - graveren, griffe(le)n, raderen, ritsen

inkrassing - keep, kerf, ril, rits

inkrimpen - afnemen, bekorten, beperken, geerten, minderen, samentrekken, slinken, verkorten, verminderen,

inkrimping - beperking, restrictie, restriktie

inkrozing - gergel, kroos

inktappel   galnoot

inktgrondstof   gal(noot), ijzerhout

inktkussentje - tampon

inktkussentje om een drukvorm van inkt te voorzien   tampon

inktmop   klad, vlek

inktopdruk - stempel

inktsoort - bister

inktsteen   atramentsteen

inktvis   achtarm, argonauta, decapoda, kalmar, koppotige, kraak, lamprei, lolige, nautilus, neteldier, octopoda, octopus, poliep, sepia, sepiola, spirula, straaldier, tienarm, toverlamp, veelarm, zeekat

inktvlek - klad, mop, spat, spet, vlek

inktzwarte mist - smog

inkuilen - conserveren, ensileren, putten

inkuiling van veevoeder   ensilage

inkwartieren   biljeteren, huisvesten, legeren

inkwartiering - huisvesting, legering

inlaagdijk - inlaag, slaper, waardijk, zorgdijk

inlaat - opening, ventiel

inlaatrol - afvoerrol

inladen - embarkeren, laden, inschepen

inlage - inbreng, inleg, inslag, inzet, mise, storting

inlander   autochtoon, inboorling, ingeborene, inheemse, landsman, landzaat, native, naturel

inlands   inheems

inlands bestuursambtenaar - wedono

inlands dagloner - koeli, tani

inlands dansmeisje   ronggeng

inlands dorp   dessa, kampong, kraal, negerij, negorij

inlands gebruik - adat, zede

inlands godsdienstonderwijzer - goeroe

inlands medicijn - obat

inlands winkeltje   warong, toko, waroeng

inlands zangvogeltje - boompieper

inlandse artsenij   obat

inlandse bestuursambtenaar - wedono

inlandse dakbedekking – atap

inlandse gemeente - desa

inlandse grassen en granen - goudgerst, haver, helm, kamgras, kropaar, kweek, reukgras, rogge, struisgras, timothee, trilgras,

vossestaart, wilhelminagras, witbolinlandse hotelbediende - djongos

inlandse huisbediende   boy

inlandse hulptroepen   barisan

inlandse infanterist in het Franse leger in Noord Afrika   turco

inlandse klerk, schrijver - djoeroetoelis, magang

inlandse landbouwer   tani

inlandse legerkorpsen - barisan

inlandse markt - pasar, passar

inlandse matroos - laskaar

inlandse medicijn   obat

inlandse oorlogsvloot - hongi

inlandse open winkel - waroeng, warong

inlandse opzichter - mandoer

inlandse ploegbaas - mandoer

inlandse prins - pangeran(g)

inlandse rustbank - bale-bale

inlandse soldaat - turco (Fr. leger in Afrika)

inlandse soldaat in Oost-Afrika - askaro

inlandse tuinjongen - kebon

inlandse vesting (ind.)   benteng

inlandse volksvoedsel - rijst

inlandse vorst - radja, soesoehoenan

inlandse woningen   kampong

inlassen - inschuiven, insereren, intercaleren, interpoleren, invatten, invlechten, invoegen, inzetten, tussenplaatsen, tussenvoegen, tussenzetten

inlassing - epentese, epenthesis, inseraat, insertie, interpolatie, invoeging, parenthese, tussenlassing, tussenvoeging

inlassing van een klank in een woord - thesis

inlassing van een letter - epenthesis, inlasting, parenthese

inlaten - binnenlaten, opendoen

inlating - bemoeiing, deposito, inbreng, inlage, inleg, inmaak, inslag, mise, pot

inleg   deposito, inbreng, inlage, inleg, inslag, inzet, pot, plooi, speelgeld, vulsel, zoom

inleg bij het spel - mise

inleg in een kledingstuk - inslag

inleg in een zeil - reef

inleg tegelwerk - mozaïek

inlegblad van tafel   allonge

inlegeren - inkwartieren

inleggeld   bank, inzet, mise, pot

inleggen - conserveren, inmaken, konfijten, parketteren, pekelen, zulten

inleggen in azijn - marineren

inlegger - spaarder

inlegkunst in hout - intarsia

inlegsel   inseraat, insertie

inlegstof - azijn

inleg van geld - inzet, pot

inleg van kleding - zoom

inlegvel - bijblad, inlage

inlegwerk   intarsia,marketterie, mozaïek

inlegzool - steunzool

inleiden - aandienen, initiëren, inleiden, introduceren, inwijden, preluderen, presenteren, voorstellen

inleidend - preliminair, voorafgaand

inleidend onderwijs   propedeuse

inleidende brief - inleidingsbrief

inleidend werk   stage

inleidende opmerkingen - prolegomena

inleidende rede - inleiding, preambul, voorrede

inleidende wetenschap - isagogiek

inleidend onderwijs - propedeuse

inleidend universitair onderwijs - propjes

inleidend werk - stage

inleider - aankondiger, conferencier, introduceren, introducteur, referent

inleider van een onderwerp - referent

inleiding   aanhef, aanloop, aanvang, begin, entrada, exordium, intro(ductie), introïtus, opening, ouverture, preambule, prefatie, prelude, praeludium, prolegomena, prologos, proloog, protase, referaat, voorbereiding, voorbericht, voordracht, voorrede, voorspel, voorwoord

inleidingsbrief - geloofsbrief

inleidingshandelingen - preliminairen

inleidingskunst - isagogiek

inleiding der mis - introïtus (psalmvers)

inleiding in de wetenschap   isagoge, logica, propedeuse

inleiding tot een muziekstuk   ouverture, prelude, preludium, voorspel

inleven (weer) in de maatschappij - reclasseren

inleveren   indienen

inlevering - indiening

inlichting - bericht, informatie, mededeling, opheldering, tip, verklaring

inlichting van een ingeweide   hint, seintje, tip

inlichtingendienst   B.V.D., C.I.A., F.B.I.

inlichting van een ingewijde - tip

inlopen - binnenvloeien, krimpen

inlossen - vrijkopen

inlijsten   encadreren, omkaderen, zetten

inlijsting - kader, montuur

inlijven   annexeren, bezetten, incorporeren, usurperen

inlijving - bezetting, incorporatie, usurpatie

inluiden - aankondigen

inmaak   weck

inmaaksel - confituren

inmaakvrucht   augurk

inmaken - conserveren, inleggen, konfijten, pekelen, steriliseren, zulten

inmaken in azijn en kruiden - marineren

inmaken van groente - wecken

inmenging   bemoeiing, ingreep, interferentie, tussenkomst

inmiddels - alreeds, intussen, middelerwijl, ondertussen, onderwijl

innaaien - brocheren

innagelen - vastspijkeren

inname   verovering

innemen - bekleden, bemachtigen, bezetten, doorslikken, drinken, gebruiken, inbinden, inpalmen, laden, opdrinken, ophalen, verkorten, veroveren

innemend   aanminnig, aantrekkelijk, bekoorlijk, bevallig, charmant, gracieus, gunstig, hups, lief, lief(e)lijk, lieftallig, vriendelijk

innemendheid - charme, lieftallighid, vriendelijkheid

innemer - veroveraar

inneming   inname, verovering

beuren, incasseren, opstrijkeninnen - beuren, incaseren, invorderen, ontvangen, opstrijken

innen van een vordering - disponeren

inner - incasseerder

innerlijk   aard, binnenste, gemoed, immanent, inborst, interieur, intrinsiek, inwendig, intern, karakter, kern, natuur, psyche, wezen

innerlijk aanwezig maar nu niet werkzaam - virtueel

innerlijk besef van goed en kwaad   geweten

innerlijk oordeel   geweten, smaak

innerlijk zelfvertrouwen   moreel

innerlijke aandrift   drang, impuls, roeping

innerlijke aansporing - aandrang

innerlijke drang – drift

innerlijke geaardheid – inborst, karakter

innerlijke gesteldheid - gemoed

innerlijke kracht   intensiteit

innerlijke strijd   tweestrijd

innerlijke waarde - gehalte

innerlijke zelfwaarneming - introspectie

innesteling - nidatie

innig   amoroso, devoot, diep, dierbaar, gevoelig, hartelijk, intiem, intens, liefdevol, teder, teer, vurig, warm, zacht

innig berouw   contritie, wroeging

innig en sterk - intens

innig gemeend - devoot, hartelijk, menens, ongeveinsd, oprecht, toegenegen

innigheid - hartelijkheid, intimiteit

innig medelijden - deernis, erbarmen, mededogen

innig samengaand - inh(a)erent, solitair, verbonden

innig verbonden - aaneengesmeed, onlosmakelijk, onscheidbaar

innig verenigen - verbinden

innig vertrouwen - geloof

innig verzoek - bede, bee, gebed, smeekbede

innig zijn   innigheid

innige aansluiting van een woord aan het voorgaande - enclise, enclisis

innige droefheid - harteleed, (innig) verdriet

innige overtuiging - credo

innige verbondenheid - inh(a)erentie (van nature), solidariteit

innige verering   devotie

innige vermenging van fijne vloeistofdeeltjes   emulsie

innigheid - intimiteit

innobel - laaghartig

inning   collectie, heffing, incassering, incasso, invordering, inzameling, ontvangst, perceptie, slagbeurt

inning van gelden - insasso

innocent   argeloos, naïef, onnozel, onschadelijk, onschuldig

innocentie - eenvoud, onschuld

innovatie   nieuwigheid

Ino - Leukothea

inobligaat - onverplicht

inobservatie - onachtzaamheid, slordigheid

inoculatie - immunisatie, inenting

inoculeren   griffelen, inenten, vaccineren

inoffensief - onschadelijk

inontvangstneming - acceptatie

inopportuun   ongelegen

inpakken - annexeren, bergen, bezetten, emballeren, inlijven, inwikkelen, ophoepelen, weggaan

inpalmen   binnenhalen, inhalen, innemen, inpikken, paaien, veroveren

inpartibus infidelium - ipi

inpassen - invoegen

inpekelen   inzouten, inmaken, zouten

inperken - bakenen, beknotten, bekorten, beperken

inperkingen   bakenen

inpersen – impregneren, stouwen

inpikken – naasten, nemen, pakken, stelen,

inplanten   inpoten

inplanting - implantatie

inploeging - sponning

inplooien van de zeilen   reven

inpoeieren   bepoederen, inpeperen, inwrijven

inpolderen   bedijken

inpoldering - landwinning

inpompen - inheien, instampen

inpoten   inplanten

inprangen   inpersen, inklemmen, inwringen

inprenten   aanpraten, benadrukken, verzekeren, wijsmaken

inprenting - inculcatie

inprikken van figuren op de huid - tatoeëren

inproppen - induwen

inquisiteur   geloofsrechter, kettermeester

inquisitie   geloofsgericht, kettergericht, ketterjacht, onderzoek

inquisitoor - ondervragend, onderzoekend

inrakelen - inharken

inrekenen - arresteren

inreven   inhalen, reven

inri - kruistitel

inrichten - arrangeen, bestraffen, bijbrengen, installeren, kennis, oprichten, ordenen, organiseren, predisponeren, regelen, samenstellen, schikken, stichten,

inrichter - installateur, stoffeerder

inrichter van woning   stoffeerder

inrichting   apparaat, arrangement, constructie, etablissement, gebouw, genootschap, gesticht, indeling, instelling, instituut, interieur, kostschool, maaksel, mechanisatie, meubilering, ordening, organisatie, regeling, samenstel(ling), schikking, stichting, stoffering, tehuis, toerusting, toestel, vestiging

inrichting als herstellingsoord   sanatorium

inrichting in onderzeeërs omschepen te ontdekken - asdic

inrichting om graan te malen   maalderij, molen

inrichting om motor op gang te brengen - starter

inrichting om recht te doen - rechtbank

inrichting om stoffen te drogen   ast, centrifuge, eest, droogstof, exsiccator

inrichting om stoffen te vernietigen   destructor

inrichting om te drogen - eest

inrichting om te eten - eethuis, mensa, restaurant

inrichting om vee te slachten   abattoir

inrichting tegen het rollen vaneen schip - stabilisator

inrichting tot belening - lommerd


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina