I iaën balken iamatologie acognosie, geneesmiddelkunde iatriceDovnload 0.63 Mb.
Pagina7/8
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

inrichting tot bevestiging voor de bajonet - haft

inrichting tot fijnmalen van graan - molen

inrichting tot geneeskundigehulp - hospitaal, kliniek, polikliniek, sanatorium, ziekenhuis,

inrichting tot lijkverbranding - crematorium

inrichting voor besmettelijke ziekten   quarantaine

inrichting voor communicatie - telefoon

inrichting voor daklozen - asiel, heilleger

inrichting voor dieren - asiel

inrichting voor geesteszieken - gesticht, stichting

inrichting voor het lanceren van torpedo's - hekbuis

inrichting voor isolatie - gevangenis

inrichting voor lopende patiënten - polikliniek

inrichting voor melaatsen - leprozerie

inrichting voor middelbaar onderwijs   Gymnasium, H.B.S., Lyceum, H.A.V.O., MAVO,

inrichting voor opname van films en foto's - atelier, studio

inrichting voor opslag van goederen   dépôt

inrichting tot het nemen van wisselbaden - sauna

inrichting voor het ontvangen van elektromagneet - antenne

inrichting voor het overladen van kolen uit spoorwagens in schepen - tip (Eng.)

inrichting voor het rechthouden van een auto in bochten - stabilisator

inrichting voor het slachten van vee - abattoir

inrichting voor het zichtbaarmaken van elektromagnetische golven - oscilliscoop

inrichting voor vis te roken - rokerij

inrichting voor zieken - hospitaal, sanatorium, ziekenhuis

inrichting voor zonnebaden - solarium

inrichting waar goederen gestoomd worden - stomerij

inrichting waar soldaten worden aangeworven - werfdepot

inrichting waar vaste delfstoffen gedolven worden - mijn

inrichting waar vis wordt gerookt - rokerij

inrichting (aan de boeg) om kabels van zeemijnen door te snijden - otter, paravaan

inrij - hek, inrit, oprijlaan, oprit, poort

inrijgen   insnoeren

inrit   inrij, oprijlaan, oprit, toegang

inroepen   verzoeken, vindiceren, vragen

inroesten - ingroeien, vastgroeien

inrollen - inwinden, wikkelen

inrollen van bladeren - hyponastie

inruil - (ex)change

inruilauto - occasion

inruilen - inwisselen, uitwisselen

inruimen - inwilligen, ontruimen, toestaan, vrijmaken

inrukken - afmascheren, vertrekken, weggaan

ins - ens, hengsel

inschakelen   aanzetten, inroepen, inzetten, tussenvoegen

inscharen - innen, verdienen, verkrijgen

inschenken   geven, ingieten, tappen

inschepen   embarkeren

inscherping - inculcatie, inprenting

in schijn - pseudo

inschikkelijk   accommodabel, buigzaam, convenient, coulant, duldbaar, faciel, gehoorzaam, gepast, gevoegzaam, gewillig, goedig, goedmoedig, handelbaar, handzaam, kneedbaar, mak, meegaand, passend, plooibaar, soepel, toegeeflijk, toegevend, tolerant, verdraagzaam, vlot, volgzaam, welwillend, zacht

iinschikkelijker - milder

inschikkelijkheid - aanpassing, accommodatie, consideratie

coulance, meegaandinschikkelijk zijn - couleren

inschikken - indelen, inschuiven, toegeven

inscriberen - aantekenen, boeken, inschrijven, intekenen, opdragen, optekenen, toewijden

inschrift   inscriptie

inschrift op schilderijen of prenten - legende

inschrijden   binnentreden

inschrijfboek - klapper, register

inschrijven   aantekenen, boeken, inscriberen, intabuleren, noteren, optekenen, registreren

inschrijver   abonnee

inschrijven als student - immatriculeren

inschrijven in hypothekenboek - ingrosseren

inschrijven van oorkonde of akte in een wettelijk register - registratie, registreren

inschrijver voor een lening - submittent

inschrijver op een periodiek   abonnee

inschrijving - aanbesteding, boeking, immatriculatie, intabulatie, notering, registratie

inschrijvingsboek   klapper, register

inschrijving ten hypotheekkantore - ingrossatie

inschrokken - verorberen

inschuifbare wand - vouwwand

inschuilen - syncretisme

inschuiven - inlassen, interculeren, interpoleren, invlechten, invoegen, inzetten, tussenvoegen

inscriberen - aantekenen, boeken, inscriptie, inschrift, inschrijven, intekenen, opdragen, opschrift, optekenen, toewijden

inscriptie - inschrift, opschrift

insecten  

2 bij


3 dar, mot, mug, mijt, non, rijp, tor, uil, vlo

4 apis, daas, haft, hara, hork, ieme, imme, luis, maai, made, mier, neet, page, rups, spin, teek, wesp

5 aphis, brams, emelt, hamel, kapel, kaper, kever, kobbe, kriek, laron, libel, lipas, negra, osmia, oelat, pepel, rajap,

salda, sirex, espa, vlieg, wants, witje, wolbij

6 aardbij, aardmijt, aastor, adalia, agonum, ani-ani, apollo, urora, belyta, bembex, boktor, boleti, bombyx, cicade, chique, cicade, galmug, hommel, horzel, houtbij, kernes, krekel, larong, lasius, mulder, muurbij, neefje, psocus, ptinia, ridder, semele, sphinx, thyssa, thrips, trekbij, wasmot, werkbij, zandbij, zeemot

7 aardbok, aardmijt, aardtor, aardvlo, acilius, agrotis, aurelia, bidster, bladvlo, bosmier, boswesp, botluis, brommer, dansmug, dazerik, formica, galwesp, grasuil, haarmug, heimpje, honingbij, kaasmijt, kloptor, kniptor, locusta, meelmot, meeltor, mesttor, muskiet, oorworm, paardje, pardoen, pelesit, pestvlo, plakker, punaise, rauwmug, rietuil, rombout, rouwmug, rupsmot, schirus, spektor, spinner, stamuil, stijfkop, tangbok, termiet, veenmol, vlinder

wegmier,wegwesp, wolluis, zakspin, zandvlo, zeespin, zingmug, zwerfbij

8 aardluis, aaskever, aardmier, aardspin, aaskever, aasvlieg, achilles, admiraal, akkeruil, akridium, aphidius, aphodius,

bedwants, belelang, bladluis, bladvloo, blauwtje, blindkop, boekluis, boommier, boekworm, boorwesp, boorwesp, brakwesp, bijeneter, bijenluis, bijenwolf, bijtvlieg, chenille, dagkapel, dagvlieg, dolkwesp, doornrug, galvlieg, glimworm, goudhaan, goudwesp, granilla, hardworm, hommelbij, hoornaar, horentje, houtluis, houtmier, houtwesp, huisspin,

jaspeade, kalander, kleermot, koevlieg, koningin, krengtor, langbeen, langpoot, leemwesp, lelietor, loopspin, limtworm,

meikever, metselbij, moerwesp, molenaar, mortelbij, oeveraas, palpares, panvogel, pissebed, platbuik, platluis, rattevlo, reduvine, ritnaald, roofmier, scarabee, smalbuik, snuittor,

spanrups, steekmug, stekworm, stofluis, symphyla, symphyta, tapijtmot, timmerbij, trekmier, tuinmier, vetkever, vlugpoot,

wandluis, watermijt, watertor, watervlo, weegluis, werkmier, werkwesp, weverbok, zaagwesp, zakkever, zandmier, zandwesp, zeefwesp

9 akkerwesp, baankever, baarsluis, bastkever, biervlieg, bloedluis, bloemwesp, boomwants, boorkever, bremvlieg, bromkever, bromvlieg, bronswesp, daasvlieg, doornrups, drekvlieg, duinkever, engerling, fritvlieg, fijnspriet, gaasvlieg, galinsekt, gastkever, glimkever, goudvlieg, graafwesp,

halmvlieg, heikrekel, hoofdluis, hooiwagen, houtkever, huisvlieg, juffertje, julikever. junikever, kaasvlieg, kakkerlak, kapoentje, klopkever, knoopmier, knoopwesp, knotsmier, korenbolt, kroonwesp, kruisspin, loopkever, mensenvlo,

oliekever, papaverbij, plantluis, polyergus, pruimenmot,

pijlstaart, regendaas, renegrita,roofvlieg, roofwants, rozekever, schietmot, schildvlo, schooraas, schubmier, sluipwesp, slijkvlieg, spekkever, spinnekop, spinvlieg, springtor, stalvlieg, stegomyia, suikermot, tarantala,vachtluis, valkkever, vogelspin, vuurvlieg, wachtluis, waternimf, waterspin, weidemier, zaagkever, zandkever, zeilvlieg, zwamkever

10 aardboktor, aardhommel, aardkrekel, atlaskever, bakkerstor,

bladroller, bladsnijder, blindwants, bloemkever, boekenluis, bonenkever, chrysalide, cochenille, donderbolt, doodgraver,

draaikever, duivenluis, erwtekever, fruitenier, grashupper, groenvlieg, huiskrekel, kamervlieg, kelderspin, knaagkever,

koekoeksbij, kwastkever, landjuffer, lichtkever, malariamug,

metselwesp, nachtwitje, papierwesp, parelvlieg, pruimepage,

regenbrems, regenvlieg, reuzenmier, runderdaas, salemprang, saoebamier, schapeluis, schildluis, schorpioen, schrijverke, schurftmijt, sluipvlieg, snuitkever, snuitvlieg, spinselmot, springspin, sprinkhaan, staafwants, steekvlieg, steenloper, stippelmot, stofluisje, suikergast, tetsevlieg, veldkrekel, visitemier, vleesvlieg, waterloper, waterwants, zonnekever, zweetvlieg

11 amazonemier, behangersbij, darrenbroed, denneboktor, duikerwants, duizendpoot, eikegalwesp, elzehaantje, galnotewesp, glazenmaker, hessenvlieg, hoornstaart, knobbelmier, kokerjuffer, langpootmug, maskervlieg, mierenleeuw, miljoenpoot, paardendaas, paardenwesp,

palmbladvlo, parasolmier, pareljuffer, poppenrover, prestwichia, schorskever, slankjuffer, springkever,

steenhommel, strontvlieg, tsetsevlieg, wilgeboktor, zadeldrager, zilvervisje, waterjuffer

12 appelbladvlo, bakkersbeest, berkensteker, beukengalmug, bleinenbijter, cylinderhaak, doornvlinder, eendagsvlieg,

franjestaart, gletschervlo, goliathkever, goudoogbrems, haarboskever, hessischemug, koekoekswesp, muskusboktor, nachtvlinder, paardehorzel, paardenvlieg, puistenbijter, rozebladluis, runderhorzel, rupsendoder, schallebijter, schapehorzel, scharrebijter, springstaart, vliegendoder, walang-sangit, wilgehaantje, wrattenbijter, wijngaardluis, zandveelpoot

13 aalbessenwesp, appelbladluis, bidsprinkhaan, bladrandkever, bootsmannetje, bossprinkhaan, coloradokever, dennebladwesp, donderbeestje, druivensteker, frambozewants, haarwortelmijt, herculeskever, koolzaadmugje, krieuwelmugje, lakschildluis, lelietorretje, pillendraaier, pruimevlinder, roggekevertje, rozenbladluis, schuimbeestje, slakkenvreter

14 aardappelkever, dennescheerder, doodgraverstor, kelderpissebed, lantarendrager, malariamuskiet, neushoornkever, parasiethommel, roofsprinkhaan, schaatsenrijder, sparrebladluis, treksprinkhaan, veldschorpioen, veldsprinkhaan, waterroofkever

15 admiraalvlinder, appelbladroller, doodskloppertje, hermelijnvlinder, iepenspintkever, koolwortelvlieg, kortschildkever, paardeluisvlieg, sabelsprinkhaan, schapeluisvlieg, schorpioenvlieg, spadesprinkhaan, spooksprinkhaan, stinksprinkhaan, waterschorpioen

16 boekenschorpioen, johanneskevertje, nijperduizendpoot, olifantstorretje, populierensteker, wilgenroosgalmug

17 aalbessenbladwesp, klappersprinkhaan,

lieveheersbeestje, reuzenscolapander, waterspringstaart18 koolzaadsnuitkever, lievevrouwebeestje, wolfsmelkpijlstaart

19 doodshoofdpijlstaart

20 processierupsvlinder

insect dat met ander in grote menigte samenleeft   bij, dar, mier

insektegedaante - cocon, emelt, larve, made, pop

insect met schilderachtige vleugels   kever, tor

lnsektenbeschrijver   entomograaf

insektenbeschrijving   entomografie

insektenbloem - vliegenorchis

lnsektenbouwwerk   raat, mierenhoop

insectendeel - abdomen, dekschild, elythra, farynx, segment, thorax, trachee

insektendodend middel - lindaan

insektendodende stof   insecticide; flit, D.D.T.

insecten ei   neet

insektenetend - insektivoor

insectenetend zoogdiertje   egel, mol

insectenetend vogeltje - draaihals

insektenetende dieren - insektivora, insektivoren

insectenetende plant   aldrovanda, bekerplant, darlingtonia, dionaea, drosera, drosophyllum, nepent(hes), pinguicula, sarracenia, utricularia, zonnedauw

insecteneter  

3 mol


4 egel, lori

6 agouta, tenrek

7 almiqui, bosmuis, desmans, goudmol, stermol, veenmol

8 bergmuis, kameleon

9 dwergmuis, schubdier, solenodon, spitsmuis, vleermuis, watermuis

10 gordeldier, houthakker, miereneter

11 borstelegel, insektivoor, slurfhondje, sterneusmol,

12 bosspitsmuis

13 veldspitsmuis

14 dwergspitsmuis, otterspitsmuis, waterspitsmuis15 springspitsmuis

insecteneters - insectivora

insectenfase   cocon, larve, made

insectengedaante   cocon, emelt, engerling, larve, made, nimf, pop

insectenhuisje - insectarium

insektenkenner - entomograaf, entomoloog

insectenkunde   entomologie

insectenkundige   entomoloog

insectenlarve   cocon, emelt, engerling, made, nimf, pop, rups,

insektenorgaan - legboor

insectenpoeder   D.D.T., derrispoeder

insectenproduct   was

insektenverterende plant - zonnedauw

insectenvorm   cocon, larve, made

insectenwapen   angel

insektenwerende plant - nepent(hes)

insektenwerende stof - D.D.T., flit, kamfer

insectenetende plant   nepent

insecticide - bhc, bidrein, carbaryl, ddt, ddvp, derrispoeder, dieldrin, dnoc, endrin, fosdrin, lindaan, loodarsenaat, malathion, parathion, vapona, verdelgingsmiddel

insectie - insnijding

insectivoor   insecteneter

insectologie - entomologie

insectoloog   insectenkenner

insect op het hoofd - hoofdluis

insecuriteit - onveiligheid, onzekerheid

inseminatie   bevruchting

inseparabel   onafscheidelijk

inseraat   bijlage, naschrift

insereren - inlassen, tussenvoegen

insertie - inlassing, invoeging, tussenvoeging

insgelijks - almee, desgelijks, dito, eveneens, evenzo, hetzelfde idem, id., item, it, mede, mee, ook

insider   ingewijde

insidieus   arglistig, geniepig, verraderlijk

insigne - ambtsteken, badge, draagspeld, embleem, erekruis, erelint, ereteken, kenteken, naamspeldje, onderscheidingsteken, rangteken, teken, toesoeling, verdachtmaking

insigne der middeleeuwse bouwmeesters - pentagram

insillatie - indruppeling

insinuatie   aantijging, suggestie, toespeling, verdachtmaking

insinueren   suggereren

insipide   flauw, geesteloos

inslaan - hamsteren, indoen, inkopen, kopen, opsluiten, treffen

inslaan bij tennis   serveren

inslag - inweefsel, karaktertrek, zoom

inslager   bladslager

inslaggaren - werpdraad, werpgaren

inslagspoel   weversschietspoel

inslag in een kledingstuk - inleg

inslapen   indutten, insluimeren, overlijden, sterven

inslikken - verzwijgen

inslecht - pervers

inslechtheid - perversiteit

inslokken - verslinden, verzwelgen

inslorpen - absorberen, inslurpen

insluimeren - wegdutten

insluiping - abdis, deuk, holligheid, inbraak, moet, nis

insluipsel(taal)   barbarisme

insluithaard   beleg

insluiten - afsluiten, belegeren, cerneren, encadreren, enclaveren, includeren, ingrijpen, impliceren, omgeven, omringen, omsingelen, omvatten, opsluiten, recluderen, vatten

insluithaard - beleg

insluiting   beleg, belegering, blokkade, encadrement, inclusie, omsingeling

insluitingsteken in een geschrift - haakje, parenthese

insluiting van een haven - blokkering

insluiting van een vesting - beleg

inslurpen - absorberen, inslorpen

insmakken - ingooien, insmijten

insmeren - invetten

insmeren met olie – olien

insmeren met vet - graisseren

insmeren met was - cirage

insmeren met zalf - zalf

insnede   caesuur, cesuur, gleuf, insnijding, kerf, snee

insnoeren - inrijgen, rijgen

insnijden - besnoeien, graveren, inkorten, kepen, kerven, scarificeren

insnijdend - incisief

insnijding   aansnee, discussie, gleuf, glip, groef, hoek, inkeep, inham, incisie, kartel, keep, kerf, krap, kras, operatie, punt, radkrans, ril, rits, sectie, slip, snede, snee, spilt, spits, spleet, snede, tip, voor

insnijding door een rivier   erosie, kloof (vorming)

insnijding in de kust   fjord

insnijdingen maken - kartelen, kenen, kepen, kerven

insnijding door een rivier - erosie, kloof(vorming)

insnijding in de kust - fjord

insnijding in een grammofoonplaat - groef

insnijding met de zaag - aansnede, aansnee

insnijmes voor operatie - bistouri

insociabel - ongezellig, onverdraagzaam

insolent   brutaal, cru, grof, lomp, onbeschaamd, onbeschoft

insociabel - ongezellig, onverdraagzaam ,onverenigbaar

insolentie - brutaalheid, lompheid, onbeschaamdheid

insolvabel - insolvent

insolvent - onvermogend

insomnie - slapeloosheid

inspan   disselboom, disselraam, lamoen, lemoen,

inspannen - streven, toerusten, tuigen

inspannend - ledebrekend

inspannend denken - hersenarbeid

inspannend pogen - streven

inspanning   aanspannen, arbeid, contentie, energie, exertie, geroer, instellen, moeite, streven, studie, voorspannen, ijver

inspanning van het denkvermogen - hersenarbeid

inspanning vergend - pit

inspecteren   bezichtigen, bezien, controleren, keuren, langsschrijden, monsteren, nagaan, nakijken, schouwen, toezien

inspecteur   bewaker, controleur, hofmeester, intendant, keurmeester, koster, mandoer, meier, opzichter, opziener, rentmeester, surveillant

inspecteursambt - inspectoraat

inspectie   ambtsgebied, controle, inogenschouwneming, keuring, monstering, naschouw, onderzoek, parade, schouw, toezicht, visitatie, wapenschouw

inspinnen - verpoppen

inspiratie – aanblazing, bezieling, inademing, inblazing, inboezeming, ingeving, inspraak, inval, prikkel

inspireren - aanblazen, aanzetten, bezielen, enthousiasmeren, inblazen, inboezemen, ingeven, prikkelen

inspirerend - fier

inspit   roerpen, helmstok

inspraak   drang, ingeving, inspiratie, inval, medezeggenschap, prikkel

insponding - inkeping

inspraak - drang, ingeving, inspiratie, inval, prikkel,

inspreken - inboezemen

inspringen - helpen, vervangen

inspringend gedeelte   inham

inspringer - volt(e)

inspuiten - injecteren, injiciëren

inspuiting – injectie, prik, spuitje

inspuittoestel - injector

instaan - garanderen, responderen, waarborgen

instabiel   grillig, labiel, onbestendig, onevenwichtig, onvast, variabel, wankel

installateur - monteur

installatie   benoeming, bevestiging, opneming, uitrusting

installatie in onderzeeërs voor plaatsbepaling - asdic

installatie voor het melken - melkmachine

installeren - aanbrengen, bevestigen, huisvesten, inaugureren, inrichten, inwijden, opnemen

instampen - inprenten, inproppen

instamper van examenstof - repetitor

in standhouder   conservatief, conservator, pilaar, ruggegraat, steun, steunpilaar, stut, zuil

instandhouding - handhaving

instantané - momentopname

instantelijk   direct, dringend, nadrukkelijk, onverwijld, terstond, urgent,

instantie   aandrang, aanleg, afdeling, bureau, college, orgaan, verzoek

instantie, in eerste - aanvankelijk, oorspronkelijk

instantie, in laatste - tenslotte, uiteindelijk

instappen - binnenstappen, instijgen

instapschoen   flat, loafer

instauratie   hernieuwing, herstelling ,wederoprichting

insteek - kielspit

insteekblad   inlegblad, inschuifblad

insteekhout - spie, spleet, splits

insteekkamer   entresol, hangkamer

insteektafel - inschuiftafel

insteekijzer - koevoet, reevoet

instellen   beginnen, bepalen, inspannen, institueren, invoeren, inzetten, oprichten, ordineren, stichten, vaststellen, verordineren

insteller - oprichter

instelling   gesticht, inrichting, instantie, instituut, lichaam, opstelling, organisatie, regeling, stichting, tehuis, verordening

instelling in de oorlog   gaarkeuken

instelling van de A.N.W.B.   wegenwacht

instelling voor opinieonderzoek   NIPO

instemmen - adhereren, beamen, bijvallen, goedkeuren, medegaan, toestemmen

instemmend - willig

instemmen met - beamen

instemmen met een plan - medegaan

instemming   adhesie, applaus, beaming, bijval, consensus, goedkeuring ingenomenheid, ja, opgang, resonantie, tevredenheid, toejuiching, toestemming, waardering, weerklank

instendiglijk - instantelijk, nadrukkelijk

instigatie   aandrijving, aansporing, prikkel, ophitsing

instijgen   instappen

instillatie   indruppeling

instinct   aandrift, bezieling, impuls, intuïtie, (natuur) drift

instinctmatig - instinctief, onbewust

instinctief   aangeboren, instinctmatig, onberedeneerd, onbewust, onwillekeurig, vanzelf

instippen   indopen

institueren   instellen, oprichten, stichten

instituteur   kostschoolhouder

instituut   genootschap, gesticht, inrichting, instelling, kostschool stichting

instituut voor algemene ontwikkeling - volksuniversiteit

instorten - neervallen

instorting - collaps, recrudescentie

instortingskrater   caldeira

instortingstrechter in kalkgesteente   doline

instroomopening - ostium

instructeur   drilmeester, exercitiemeester, leermeester, leraar oefenmeester, opleider,

instructie   aanwijzing, consigne, dienstorder, gedragslijn, les, onderrichting, onderwijs, order, regel, reglement, richtsnoer, verordening, vooronderzoek, voorschrift

instructie van strafzaken - vooronderzoek

instructief - leerrijk, leerzaam

instructie voertuig - lesauto

instrueren - doceren, leren, oefenen, onderrichten, onderwijzen, verordenen, voorschrijven

instrument   apparaat, bas, gereedschap, orgaan, teorbe, speeltuig, toestel, triangel, werktuig

instrument dat de luchtdruk aanwijst - barometer

instrument dat de temperatuur aanwijst - thermometer

instrument dat het tempemtuurverloop toont   thermograaf

instrument in duikboot - periskoop

instrument in een vliegtuig - statoscoop

instrument om aardbevingen te registreren   seismograaf

instrument om bordpapier te snijden   kartonschaar

instrument om de afstand te bepalen (op de kaart) - curvimeter

instrument om de belichtingstijd vast te stellen   actinofotometer, belichtingsmeter

instrument om de diepte te meten   bathometer

instrument om de dikte te meten - krompasser

instrument om de elektrische spanning te meten - voltmeter

instrument om de gewichtsvermindering bij drogen te bepalen   xerometer

instrument om de helling van aardlagen te meten   clinometer

instrument om de koersrichting te bepalen - kompas

instrument om de lengte van een willekeurige lijn te meten   curvimeter

instrument om de schedelafmeting te bepalen - cefalometer

instrument om de schoorsteen schoon te maken - ramoneur

instrument om de spanning van gassen te meten - manometer

instrument om de sterkte van de reukzin te meten   olfactometer

instrument om de windsnelheid te meten   anemometer

instrument om dunne laagjes te snijden   microtoom

instrument om elektrische signalen zichtbaar te maken - recorder

instrument om een richting in het terrein te bepalen   kompas

instrument om gas- en vloeistofdrukken te meten - manometer

instrument om grootte van de elektrische stroom te meten - ampèremeter, galvanometer

instrument om hoeken te meten   boussole, clinometer, equerre, gradenboog, sextant, theodoliet

instrument om in de maag te kijken   gastroscoop

instrument om kleine voorwerpen te bekijken - loep, loupe, microscoop

instrument om luchtdruk te meten - barometer

instrument om luchtfoto's te bekijken   stereoscoop

instrument om op zee de hoogte van de zon te meten   sextant, zeering

instrument om radioactieve straling te meten - geigerteller

instrument om radiogolven op te vangen - antenne

instrument om snelheid van een schip te meten   log

instrument om snelheid van vloeistoffen en gassen te meten - rotameter

instrument om soortelijk gewicht te meten - densimeter

instrument om stofdeeltjes uit een gas te verwijderen - cycloon

instrument om tijdsverschillen te meten - chronometer, stopwatch

instrument om vetgehalte van melk te meten - laktometer

instrument om viscositeit van vloeistoffen te meten - viscosimeter

instrument om vlakke beelden als beelden met reliëf te zien - stereoscoop

instrument om vloeistof af te meten - buret

instrument om wisselspanning om te zetten in gelijkspanning - gelijkrichter

instrument om woordblinde kinderen beter te leren lezen   tachistoscoop

instrument om zeer geringe temperatuurverschillen te meten - bolometer

instrument om zwarting van een foto te meten - densitometer

instrument tot het meten van hoeken - hoekmeetinstrument

instrument tot het opnemen van geluiden - fonoskoop

instrument van het

instrument van het gamelanorkest   ankloeng, bonang, kendang rebab, soeling(an)

instrument voor het aangeven van de temperatuur - thermometer

instrument voor het aangeven van het weer - barometer

instrument voor het afmeten van vloeistoffen   buret

instrument voor blaasonderzoek - cystoscoop

instrument voor het bepalen van de schedelafmeting   cefalometer

instrument voor het bepalen van de zwaartekracht - gravimeter

instrument voor het bepalen van stralingsenergie - bolometer

instrument voor het kleiner maken van gasdrukken - reduceerventiel

instrument voor bet meten van de spanning van gassen   manometer

instrument voor het opsporen van landmijnen - mijndetector

instrument voor het waarnemen van geluiden - fonoscoop

instrument voor hoekmeting - sextant

instrument voor medisch onderzoek - stethoscoop

instrument voor punctie   stilet

instrument voor violist   strijkstok

instrumentaal - capricclo, muziekstuk

instrumentaal muziekstuk   concert, sonate, symfonie

instrumentaal slot - naspel, postludium

instrumentaire getuigen - vormgetuigen

instrumentale partij   obligaat

instrumentarium   apparatuur, gereedschap(skist)

instrumenten - instrumentarium

instrumentenbord   dashboard

instrumentenleer - organologie

instrumentist   muziekspeler, muzikant

instrumentvliegen - blindvliegen

instuderen - leren, repeteren

instuif   fuif, ontvangst, party, receptie

instuiven   binnenstormen

instulping   deuk, moet

insturen - inzenden

instijgen - instappen

insubordinatie   muiterij, ongehoorzaamheid, sabotage, verzet, weerspannigheid

insuffisant   onvoldoende

insuikeren   konfijten

insulair rijk - eilandenrijk

insulinde - Oost-Indië, Indonesië

insuline afscheidend orgaan - alvleesklier

insult - belediging, hoon, smaad

insultatie   belediging, hoon

insult, apoplectisch - beroerte

insurgent   oproerling, opstandeling

insurrectie   oproer, opstand

intabuleren   omranden

intact   gaaf, heel, onaangeroerd, onbeschadigd, ongeeerd ongerept, ongeschonden, onverkort, onverlet

intaglio - gemme

intappen - inschenken, vullen

inteelt - endogamie

integendeel - daarentegen

integer   braaf, hoogstaand, onkreukbaar, onomkoopbaar, onschendbaar, rechtschapen

integraal   geheel, helemaal, volledig, voltallig

integriteit   ongeschondenheid, onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid, rechtschapenheid

integument   bekleedsel, foedraal, omhulsel

intekenaar - abonnee, ondertekenaar, subscribent

intekenen - abonneren, inschrijven, subscriberen

intekening - subscriptie

intekening op een reeks - abonnement

intekening voor iets - abonnement

intellect   logos, rede, vernuft, verstand

intellect - rede, logos, vernuft, verstand

intellectualiter - verstandelijkerwijs

intellectueel   denker

intellectuelen   intelligentsia

intelligent   kien, knap, gevat, pienter, scherpzinnig, schrander , slim, snedig, spits, spitsvondig, verstandig

intelligentie   denkvermogen, geest, schranderheid, slimheid, vernuft, verstand

intelligentieproef   denksport, hersengymnastiek, kwis, onderzoek, quiz, test,

intelligentiequotiënt   I.Q.

Intelligibel - begrijpelijk, klaar, verstaanbaar

Intendant - hofmeester

intenderen   bedoelen, beogen

intens   erg, diep, fel, heftig, hevig, innig, krachtig, levendig, sterk, terdege, vurig

intens gemeen - doortrapt

intens genoegen   genot

intensheid - intensiteit

intensief   diep, krachtig, vol

intensiteit - intensie

intens lief - aanbiddelijk

intens maken - intensifiëren

intens smerig - goor

intensheid - intensiteit

intensief - diep, krachtig, vol

intensiever maken - intensifiëren

intensifiëren - bekrachtigen, verhevigen, versterken

intensiteit - hevigheid, sterkte

intentie   bedoeling, oogmerk, opzet, plan, voornemen

inter   gedurende, onder, terwijl, tussen

intercalatie - inlassing, tussenvoeging

intercepteren - onderscheppen, opvangen

intercessie - bemiddeling, tussenkomst, voorspraak

intercity - sneltrein

interdictie - curatele, verbod

interdict   ban, schorsing, verbod

interessant   belanghebbende, belangstellende, belangwekkend, boeiend, gegadigde

interesse - aandacht, animo, belang(stelling)

interessent - belangstellende, gegadigde

interest - herinteresten, intrest, opbrengst, rente

interest opbrengend - rentegevend

interest op wissels   supporto

interestbewijs   coupon

interfase - ruststadium

interferentie - inmenging, tussenkomst

interferentieverschijnsel van licht - buiging

interieur   binnenhuis, binnenste, innerlijk, inrichting, inwendige, meubilering

interieurkunst - binnenhuiskunst

interrieurverzorgster - huishoudster, werkster

interim   tussentijd, voorlopig, waarnemend

interimair - tijdelijk, waarnemend

interjectie   tussenwerpsel

interkerkelijk overleg in radio aangelegenheden - IKOR

interlinie - reglet, ruimte (tussen 2 regels)

interlock   camisole, hemd, ondergoed

interlocutoir - interlocutie, tussenvonnis

interludium - intermezzo, tussenspel

intermediair - bemiddeling, tussenkomst, tussenliggend

intermediëren   bemiddelen

intermezzo   incident, interludium, tussenbedrijf, tussenspel

intermissie - nalaten, tussentijd, uitblijven

intermittentie - onderbreking, pauze

intern - binnen, innerlijk, inwendig, inwonend

intern pestief - ongelegen, ongepast, ontijdig

internaat   kostschool

internationaal   grenzeloos, int., mondiaal, supranationaal

internationaal gezagsorgaan - U.N.O., V.N.

internationaal nationaal handelsverdrag   E.E.G., E.V.A., E.F.T.A., G.A.T.T.

internationaal orgaan   F.A.O., Unesco, Unicef

internationaal padvinderskamp   jamboree

internationaal telegraaf alfabet - morsecode

internationaal verdedigingspact   N.A.T.O., NA.V.O. S.E.A.T.O., Z.O.A.V.O., Warschau pact

internationale bank voor herstel en ontwikkeling - Wereldbank

internationale criminele politie - Interpol

internationale handelsovereenkomst   l.T.O.

Internationale meteorologische organisatie   l.M.O.

internationale organisatie   V.N., U.N.O., Unesco

internationale overeenkomst - uitleveringstraktaat

internationale politie - interpol

internationale taal   Ido, Esperanto

internationale trein   T.E.E.

internationale vergadering - assemblee

internationale wedstrijd - olympiade

interne - kostleerling

interne organisatie   infrastructuur

internist - arts

internodium - stengellid

interpoleren - inlassen, tussenvoegen

interponeren - tussenplaatsen

interpositie - bemiddeling, tussenkomst

interpretatie   exegese, explicatie, opvatting, uitlegging, verklaring

interpreteren   opvatten, uitleggen verklaren, vertolken

interpunctieteken   puntkomma, punt, komma, leesteken, aanhalingsteken

interregnum - tussenregering

interrogatie - ondervraging

interrogatief - vragenderwijs

interrogeren - afvragen, ondervragen, uitvragen

interrumperen   onderbreken

interruptie   onderbreking, stoornis, storing

intersectie   doorsnee, doorsnijding, kruising, snij(dings)punt

interstitie - tussenpoos, tussenruimte

interval   afstand, deciem, decime, gaping, klanktrap, kwart, kwint, muz., none, octaaf, ongewenst, opening, prime, seconde, secunde, septime, sext, sprong, storend, terts, tussenpoos, tussenruimte, tussenvoorval, voorval

interval van een halve toon   chroma

interval van 9 tonen   none

interval van vier trappen - kwartsprong

interveniëren   bemiddelen

interventie - inmenging, tussenkomst

interversie - omkering

interview   septiem, vraaggesprek

interviewer   reporter, verslaggever

in ‘t geheim - steelsintiem   bestaand, devoot, dicht, diepst, dierbaar, eigen, gemoedelijk, gezellig, huiselijk, innig, knus, nauw, teder, vertrouwd, vertrouwelijk, werkend

intijds   tijdig, bijtijds, vroeg

intimatie - aanzegging

intimidatie - ontmoediging, vreesaanjaging

intimiteit - familiariteit, huiselijkheid, innigheid, vertrouwelijkheid

intitulatie - betiteling

intolerabel - onuitstaanbaar, onverdraaglijk

intolerant   hard, onverdraagzaam

intomen - afhouden, bedwingen, behelzen, beteugelen, breidelen, inteugelen, matigen, ophouden,

intonatie   stembuiging

intoneren - stemmen

intoxicatie - bedwelming, vergiftiging, zinsbetovering

int. padvinderskamp - jamboree

int. televisie organisatie - eurovisie

intra   binnen, onder, tussen

intraden - staatsinkomsten

intransigent   onverzoenlijk

intransitief   intr., onovergankelijk

intrede – aanvang, binnenkomst, debuut, entree, initiatie, inkomst, intocht, introductie, introïtus, komst, toegang, voorspel

intreden   betreden, binnengaan, ingaan

intree   binnenkomst, entree, ingang, inkomst, intrede

intreezang   introïde, introïtus

intrek   verblijf

intrekbare nagel - klauw

intrekken   binnengaan, cancelen, herroepen, imbiberen, revoceren, royeren, terugnemen

intrekking - abrogatie, canceling,

intrekking van bevel - abrogatie, afschaffing, canceling, herroeping, infiltratie, revocatie

intrek nemen - logeren

intrepiditeit - onversaagdheid, onverschrokkenheid

intrest   intr., interest, rente

intricaat   ingewikkeld, moeilijk, netelig, verward

intrigant - arglistig, coknoeier, knoeier, konkelaar, konkelend, kuipend, kuiper, opstoker, slinks, stoker, streber

intrige   complot, gekonkel, geknoei, gekuip, kabaal, konkelarij, kuiperij, kunstgreep, machinatie, plot, prikkeling (van de nieuwsgierigheid), slinksheid, verwikkeling

intrige van film   plot

intrigeren   complotteren, konkelen, kuipen, samenzweren

intrinsiek   immanent, innerlijk, wezenlijk

intrinsieke waarde hebbend - reëel

intro - inleiding

introduceren   binnenleiden, inleiden, inleiding, invoeren, uitnodigen, voorstellen

introductie   aanbeveling, entree, ingang, inleiding, intrede, kruiwagen, optrede, ouverture, toegang, voorafspraak, voorspel

introductief - inleidend

introversie - geslotenheid

introïtus - intreezang

intrusie - indringing, inpersing

intrusief gesteente   batholiet, dyke, gang, laccoliet, sill

intubatie - tubage

intuïtie - feeling, gevoel, ingeving, instinkt, inzicht

intuïtief begrijpen - aanvoelen

intumescentie - opzwelling, zwelling

intussen   alvast, echter, inmiddels, middelerwijl, niettemin, nochtans, onderdies, onderhand, ondertussen, ondanks, onderwijl, terwijl, tussentijds, zolang

intussen reeds - alvast

intussusceptie - doordringing

intijds - bijtijds, tijdig, vroeg

in tweeën - doormidden, middendoor

inula - donkerkruid, ulant

inundatie   overstroming, verdrinking

inunderen - overstromen

invaart   ingang, monding

invaginatie - ineenschuiving, instulping

inval   denkbeeld, gedachte, gril, idee, ingeving, inspiratie, inspraak, intuïtie, invasie, inventie, nuk, ontwerp, opwelling, overval, saillie trouvaille, vondst

inval van militairen - raid

invalide - blind, doof, fancy, gebrekkig, gehandicapte, kreupel, mank, ongeldig, raid, verminkt

invallen - neerstorten

invaller - plaatsvervanger

invallero - opstapper(bemanningslid), plaatsvervanger, remplacant, reserve, vervanger

invaren - binnenvaren

invariabel - bestendig, constant, onveranderlijk

invasie - inval, raid, strooptocht

invasievogel - barmsijs, kruisbek, notenkraker, pestvogel, sneeuwuil, steppehoen

invatten - omlijsten

invatting van edelstenen - montuur

invectief - scheldwoord, schimpwoord, smaadwoord

invemen - aanrijgen

invenit - inv

inventaris - boedel(beschrijving), boedellijst, inboedel, boel

inventarisatie - boedelbeschrijving

inventie - uitvinding, verdichting, verdichtsel, vinding

inversie - omdraaiing, omkering

invers - omgekeerd, tegengesteld

invert - omgekeerd

inverzekeringstelling - arrestatie

investigatie - nasporing, navorsing, onderzoek

invetsel - consistentvet

invetten - insmeren, oliën, smeren

invisibel   onzichtbaar

invitatie   uitnodiging

invité   gast, genodigde

inviteren   noden, nodigen, uitnodigen, verzoeken

invlieger - testpiloot

invloed - betekenis, bovenhand, effect, gelding, gewicht, gezag, greep, indruk, influentie, impressie, (in)werking, kracht, macht, nut, overwicht, prestige, stimulans, uitwerking, vat, vermogen, waarde, zin, zijn,

invloed hebben - influeren

invloed van iets ondergaan - luisteren

invloedrijk - machtig, veelvermogend

invloedrijk persoon   bisschop, bons, bonze, kardinaal, magnaat, minister, partijleider, paus, pineut, rijksgrote

invloedrijke kennis - connectie, kennis, konnektie, verbinding

invocatie   aanroeping, afsmeking, inroeping, insereren, lassen

invoegen - inlassen, inpassen, lassen,

invoegen van tweedelig ritme in een driedelig maat - hemiola, hemiool

invoeging   inlassing, inseraat, insertie, interpolatie, invoegsel

invoeging van een letter(greep) - epenthesis

invoer - import, importabel, invoerbaar

invoerder van buitenlandse goederen - importeur

invoerder van nieuwigheden - neoloog, novateur, ontdekker, vinder

invoer van koopwaren   import

invoeren   importeren, initiëren, instellen, introduceren, lanceren

invoerhandelaar - importeur

invoering - immissie

invoering van nieuwigheden - neologie

invoer van gegevens - input

involveren - insluiten, meebrengen

invorderaar - crediteur, eiser

invorderbaar   executoir, inbaar

invorderen - innen

invorderen van gelden - innen

invordering - inning

invreten - aantasten, corroderen, inbijten, uitbijten, wegbijten

invretend - bijtend, corrosief, wegvretend

invriezen - bevriezen, diepvriezen, vastvriezen

invulbiljet   formulier

invullingsstaat   tabel

inwaarts   binnenwaarts

inwaarts gekeerd - binnenwaarts, introvert

inwalsen - comprimeren

inweefsel - invoegsel, tussenslag

inwellen - inzakken

inwenden - aanleggen, sturen

inwendig - binnenlands, immanent, innerlijk, inspraak, intern, intrinsiek

inwendige - binnenste, essentie, hart, interieur, kern, merg, merk, pit

inwendig leeg   hol

inwendig lichaamsdeel   darm, galblaas, gal, hart, long, lever, maag, milt, nier, orgaan

inwendig onderzoek - introspectie

inwendig orgaan - blaas, hart, hersenen, klier, long, lever, lever, maag, milt, nier, waterblaas

inwendige   binnenste, hart, interieur, kern, merg

inwendige bouw - structuur

inwendige mens versterken   eten. voeden

inwendige ruimte - binnenruimte

inwendige verdeeldheid - strijd, tweespalt

inwendige vergroeiing - atresie

inwendige werking - drift

inwendige zending - evangelisatie

inwerking - influentie, invloed, nut

inwikkelen - inpakken, inrollen, inwinden, inwoelen

inwilligen - accederen, accorderen, betamen, consenteren, goedkeuren, ingaan, toegeven, toelaten, toestaan, toestemmen, verschaffen, voegen

inwilligend - concessief

inwilliging - fiat, goedvinding, licentie, toegeven, toestemming

inwinden - inrollen, inwikkelen, inwoelen

inwinnen - inhalen, innemen, verwennen

inwisselbaar   converteerbaar, convertibel

inwisselen - inruilen, omruilen, omwisselen, ruilen, verruilen, verwisselen, verzilveren

inwisseling   ruil

inwisseling van een lening - converteren, verwisselen

inwonen - bewonen, inhabiteren

inwonen (het) - immanentie

inwonend - immanent, intern, verblijfhoudend

inwonend leerling - intern

inwonende   commensaal, interne, kamerbewoner

inwonende knecht op boerderij - boerenknecht

inwonende persoon - commensaal, kamerbewoner, pensiongast

inwoner   burger, dorpeling, inboorling, ingezetene, landsman, landszaat, naturel, staatsburger, stedeling, ziel

inwoner des lands - burger

inwoner van.....   zie ook: bewoner van

inwoner van Alaska - Aleut, Eskimo, Tingit

inwoner van Algerijë – Algerijn, Arabier, Berber

inwoner van Amsterdam   Mokumer

inwoner van Andorra - Andoraan

inwoner van Beieren   Beier

inwoner van België   Vlaming,Waal

inwoner van Bengalen   Bengalees

inwoner van Birma   Birmaan

inwoner van Bologna   Bolognezer

inwoner van Bretagne   Breton

inwoner van Brussel   Brusselaar

inwoner van Bulgarije   Bulgaar, Tataar, Slaaf

inwoner van Ceylon   Ceylonees, Singalees, Toda, Vedda

inwoner van Cyprus   Cyprioot

inwoner van Damascus   Damascener

inwoner van Edam   Edammer

inwoner van Friesland - fries

inwoner van Genua   Genuees

inwoner van Gouda - Gouwenaar

inwoner van 's Gravenhage   Hagenaar, Hagenees

inwoner van Groenland   Eskimo

inwoner van Guatemala   Guatemalaan

inwoner van 's Hertogenbosch   Bossenaar

inwoner van Joegoslavië   Serf, Kroaat, Sloveen, Macedoniër

inwoner van Kreta   Kretenzer

inwoner van Lombok   Bodha, Sasak

inwoner van Madrid   Madrileen

inwoner van Majorca   Majorcaan

inwoner van Mexico   Mexicaan

inwoner van Milaan   Milanees

inwoner van Monaco   Monegask

inwoner van Moskou   Moskoviet

inwoner van Noordpoolland - Eskimo

inwoner van Oost Polynesië   Maori

inwoner van Portugal   Portugees

inwoner van Rome   Romein

inwoner van Spanje   Bask, Catalaan, Spanjaard, Andalusiër

inwoner van Tirol   Tiroler

inwoner van Venezuela   Venezolaan

inwoner van een der Baltische Staten   Balt, Est, Let, Litouwer

inwoner van het oude Amerika   indiaan

inwoner van het oude Griekenland   Helleen

inwoner van het oude Rome   Romein

inwoner van het westelijk deel der Pyreneeën   Bask

inwoning - intrek

inwoonster des lands - burgeres

inwoonster van Parijs   Parisienne

inworp - ingooi

inwrijven - inpoeieren, insmeren

inwrijven met houtskoolpoeder om tekeningen door te drukken - sponsen

inwrijving - inunctie

inwijden   inaugureren, inhuldigen, initiëren, inleiden, installeren, inzegenen, ontgroenen

inwijding - benedictie, inauguratie, ingebruikneming, initiatie, inzegening

inwijding bij volwassenen   initiatie

inwijdingsfeest der Joden - Chanoeka

inwijkeling - immigrant

inzage - kennisgeving, kennisneming, visie, zicht

inzake   aangaande, betreffende, i.z., nopens, omtrent, wegens

inzakken - verzakken

inzakking van gesteente - mare

inzalving - inunctie

inzamelaar - collectant, kollektant

inzamelen   collecteren, oogsten, ophalen, sparen, vergaren

inzameling   collecte, garing, inning, kollekte, oogst, perceptie, pluk

inzameling van gelden   collecte

inzameling van vruchten - oogst, pluk

inzegenen - celebreren, consacreren, consecreren, heiligen, inwijden, wijden

inzenden - inleveren, opsturen

inzender tentoonstelling - exposant

inzeper - barbiersknecht

inzet - aanhef, aftrap, begin, bod, eersteling, gok, ijver, inlage, inleg, inleggeld, inplaatsing, invoeging, inzate, inzetsel, las, mise, openingsbod, pot, poule, remise, speelgeld, toewijding

inzet bij spel - mise, poule

inzet van geld - inleg

inzetraam - hor

inzetten - indoen, instellen

inzetten van edelstenen - kassen

inzetijzer - zethamer

inzicht   bedoeling, begrip, benul, beschouwing, besef, bevatting, bewustzijn, blik, doorzicht, erkenning, erkentenis, gevoelen, gezindheid, gnatis (Gr.), gnosis, idee, kennis, kijk, licht, mening, notie, omvatting, oogmerk, oordeel, opvatting, opzet (Z.N.), perspicaciteit, prudentie, verstand, visie, zienswijze,

inzicht in het karakter van mensen - mensenkennis

inzien   begrijpen, beseffen, doorgaan, doorzien, erkennen, mening, nazien, opvatting, prudentie, snappen, vatten, verstaan, weten, zienswijze

inzinking   achteruitgang, baisse, collaps, dal, depressie, dijkval, flauwte, laagte, malaise, recessie, slenk, instorting, invalling, inzakking, machteloosheid, sneeuwstorting, vermindering, verslapping, verzakking, verzwakking

inzinking tussen hoogvlakten   canon, canyon, dal, ravijn

inzinking van de bodem   bekken, depressie, kom, slenk

inzinking van de bodem in kalksteengebied   polje, uvala, doline

inzinking van een bodem - delling

inzonderheid   bijzonder, inz, vnl, vooral, voornamelijk

inzouten - pekelen

inzuigen - absorberen, absorptie, imbiberen, infiltratie, opslorping, opslurpen, verzwelgen

inzuiging - absorptie, inhalatie, resorptie,

ionium   io.

ionidium - hybanthus

Ionië, heiligdom in - Panioniom

Ionië, stad in - Coazomenae, Colophon, Efeze, Milete, Phocaea, Priene, Smyrna

Ionische eilanden, een der - Antipaxos, Cefalona, Cephalonia, Corfu, Ithaca, Ithyaki, Kefallinia, Korfoe, Kerkyra, Levkas, Poxas, Zakynthos, Zante

Ionosfeer, laag in de - F-laag

Iowa, hoofdstad van - Des Moines

ipecaeuanhawortel - braakwortel

ipheion - brodiaea, triteleia

ipse fecit - if

ipso facto - feitelijk

ipso jure - vanzelf

Iraakse gouverneur - moetasariff

Iraakse havenstad   Basra

Iraakse hoofdstad   Bagdad

Iraakse luchthaven   Bagdad, Basra, Kirkoek, Mosoel

Iraakse luchtvaartmaatschappij   I.A.

Iraakse munt   dinar, dirhem, dollar, piaster

Iraakse provincie  

4 Liwa


5 Anbar, Babil, Basra, Erbil, Wasit

6 Bagdad, Dhigar, Diyala, Naynawa

7 Kerbela, Kiskoek, Naynawa

9 Oadisiyah

12 Soelaimaniya

Iraakse provinciehoofdstad  

4 Koet


5 Amara, Basra, Erbil

6 Bagdad, Diyala, Mosoel, Ramadi

7 Kerbela, Kirkoek

8 Diwaniya, Nasiriya12 Soelaimaniya

Irak - Mesopotamië

Irak, bevolkingsgroep in - Arabieren, Koerden

Irak, hoofdstad van - Bagdad

Irak, rivier in - Eufraat, Tigris

Iraanse hoofdstad   Teheran

Iraanse keizer   shah, sjah

Iraanse keizerin - Farah, Soraya

Iraanse munt   dinar, rial

Iraanse prinsentitel - misra

Iraanse produkten - katoen, kobalt, mangaan, rijst, saffraan, tapijten

Iraanse roesdrank - haoma, hauma

Iraanse staatshoofd - sjah

Iraanse staatsman - Mossadeg

Iraanse volksvertegenwoordiging - majdlis

Iran - Perzië

Iranees - Pers

ireëel - denkbeeldig

Irian - Guinea

Irian Barat, eiland bij - Biak, Japen

Irian Barat, plaats op - Fak-Fak

iridaceae - acidanthera, crocosmia, crocos, fresia, gladiolus, iris, ixia, lis, monbretia, moraea, tijgerbloem

iridium   lis. Ir, iris, lis(bloem), regenboog(vlies)

iris - bergkristal, lisbloem, regenboog(vlies)

irisachtige bloem   lis, krokus

irisachtige lentebloem - krokus

irisachtige plant - lis

Irokezen, opperhoofd der - Haiawatha

Irokezen, stam der - Cayuga, Mohawk, Oneinda, Onondaga, Seneca

Irokezen, taal der - Cherokee, Erie, Huron

ironie   spot

ironische glimlach - grameel (Z.N.)

irradiatie - bestraling

irreëel   onwerkelijk, onwezenlijk

iridium - ir.

irrigatie   bevloeiing

irrigeren – bevloeien, bewateren

irritant   ergerlijk, hinderlijk, lastig, prikkelend, tergend, vervelend,

irritatie   ergernis, ontstemming, prikkeling

irriteren   ergeren, hinderen, prikkelen

irriterend   ergerlijk, hinderlijk, lastig, tergend

irriterend voor de zintuigen   schel, scherp

irvingiaceae - desbordesia, irvingia, klainedoxa

is aangebroken - aanbreken

is aangetogen - aantijgen

is onregelmatig gegoten - defect

is op de kermis te zien - rarekiek

is vertegenwoordigd - nieuw

Isaïas - Jesaja

Isboseth - Isjbaäl

ischias - heupjicht, sciatica

Isjtar - Inanna

Iskenderoen - Alexandrette

Islam - Mohammedanisme

Islam, niet-gelovige in de - kafir

islamiet   mohammedaan, moslem, moslim, muzelman

Islamitisch - zie ook Mohammedaans

Islamitisch feest - Haddj, Ledal Adha, Led al Maulid, Lai Lat Al Miraadj, Muharram, Ramadhaan

islamitisch feest na de vasten   Beiram

Islamitisch gebed - salat

islamitisch gebedshuis - moskee

islamitisch rechtsgeleerde - moefti

Islamitisch plichtgebed - salab

Islamitische armenzorg - sakat

Islamitische bedevaart - hadj

Islamitische bedevaartganger - hadji

Islamitische broederschap - tarika

islamitische gebeden - salawath

Islamitische gebedsdienst - chatma

Islamitische gebedsnis - mihrab

Islamitische gebedsoproep - azan

Islamitische gebedsrichting - gibla, kibla

Islamitische geloofsbelijdenis - sjahada

islamitische gelovige - moslim, muzelman

Islamitische gewoonte - soenna

Islamitische godsdienstoefening - salat

Islamitische groet - sala(a)m, salem

Islamitische heilige oorlog - djihad

Islamitische heilige schrift - koran

Islamitische heilige wet - sjaria

islamitische leefregels - soenna

islamitische monnik   derwisj

Islamitische moskee - masdjid

islamitische mystieke derwish orde - naksjabanijja

Islamitische mystieken - soefi’s

Islamitische mystieke orde - tarika

islamitische ongelovige - kafir

Islamitische plichtenleer - fikh

Islamitische schriftgeleerde - moealla, oelema

Islamitische profeet   Mohammed

Islamitische tekstuitleg - kiyas

Islamitische titel - bab

Islamitische traditie - hadith

Islamitische vasten - sawm

islamitische wetsgeleerden - hanafiten, hanbaliten, malikiten, sjafiiten

Islamitische wetskennis - fakih

Ismaëliet - Arabier

Ismaliten, sekte behorende tot de - Assassijnen, Hodsjas, Karmaten

Ismene - Hymenocallis

Isnardiz - Ludwigia

isoëtacae - biesvaren, isoëtes, stulites

isolatie   afsluiting, afzondering, quarantaine

isolatiemateriaal   ameniet (radio-onderdelen), asbest, bengoliet, celotex, eboniet, glaswol, micaniet (mica en schellak)

isolatiemateriaal uit mica en schellak   micaniet

isolatiemateriaal voor radio onderdelen   ameniet

isolement   afzondering

isoleren - afzonderen

isolerend bouwmateriaal - celotex (van suikerbietsap)

isolerend materiaal - eboniet

isolerende kartonachtige stof - celotex

isomeer van glucose - galactose

isomeer van wijnsteenzuur - druivenzuur

isonitrosoverbinding - oxine

is op de kermis te zien   rarekiek

isoropylbenzeen - cumeen

isotherm harden - bainitreren

Israël   Jakob, Palestina

Israël, deel van - Galilea, Negev

Israël, hoofdstad van - Jeruzalem

Israël, koning van -

3 Ela


4 Basa, Jehu, Joas, Omri, Saul

5 Achab, David, Hosea, Joram, Nadab, Zimri

6 Pekach, Sallum, Salomo

7 Achazja, Joachaz, Zekarja8 Jerobeem, Menachem, Pekachja, Zacharia

Israël, landbouwnederzetting in - kibboets

Israël, rivier in - Jordaan, Kis(j)on

Israël, stad in - Eilat, Haifa, Jaffa, Jeruzalem, Lod, Lydda

Israël, stam in - Aser, Benjamin, Dan, Gad, Issaschar, Jozef, Juda, Levi, Naftali, Ruben

Israël, volksvertegenwoordiging van - knesset

Israëliet   Arabier, jood

Israëlisch collectief dorp - kibboets

Israëlisch componist - Gilboa, Partosch, Seter, al,

Israëlisch dialect - Ivriet

Israëlisch feest - (C)Hanuka

Israëlisch heilig boek - kitab

Israëlisch kerkmeester - parnas

Israëlisch ondergronds leger - Hagana

Israëlisch parlement   knesset, knesseth

Israëlisch schilder - Agam, Bergner, Bezem

Israëisch schrijver - Agnon, Amichai, Berkowitz

Israëlisch vliegveld - Lod, Lydda

Israëlische feestdag - inwijdingsfeest, loofhuttenfeest, nieuwjaar, onafhankelijkheidsdag, pesach, paasfeest, Poeriem, slotfeest, verzoendag

Israëlische generaal   Dayan, Herzog, Rabin

Israëlische godsdienstleraar - rebbe

Israëlische haven - Eilat, Haifa, Jaffa

Israëlische inhoudsmaat - efa

Israëlische kerk   synagoge

Israëlische kerkvoogd - parnas

Israëlische luchthaven   Lydda (Lod)

Israëlische luchtvaartmaatschappij   Elal

Israëlische maat   dunam

Israëlische militaire rang - Aloef, Samal, Seren, Toeraj

Israëlische munt   agorot, groesj, lira, piaster, pond, prutah

Israëlische naam   Abraham Eli, Levi, Moos, Mozes, Ruben, Sam, Samuel

Israëlische parlement - knesset, knesseth

Israëlische politieke beweging - Zionisme

Israëlische president - Goerion, Meir

Israëlische rustdag - sabbat

Israëlische schilders   Ardon Guttman, Janco, Mokady, Rubin, Zaritski,

Israëlische schrijvers   Gilbao, Guri, Meged, Shamir, Yishar

Israëlische sinaasappel - jaffa

Israëlische strijdmacht - tsahal

Israëlische taal   Hebreeuws, Ivriet, Iwrieth Jiddisch, Ladino, Moghrabi

Israëlitisch - Isr

Israëlitisch aardewerk - majolica

Israëitische hoofdman - Richter

Israëlitische hoofdstad - Samaria

Israëlitische huiselijke ceremoniën op eerste twee paasavonden - seider

Israëlitische kalendermaand - yar

Israëlitische kerkmeester - parnassijn

Israëli(ti)sche kerkvoogd   parnas

Israëlitische naam - Abraham, Eli, Levi, Moos, Mozes, Ruben,

Sam, SamuelIsraëlitische profeet - Jeremia

Israëlitische tempeldienaar - leviet

Istanboel - Byzantium, Konstantinopel

Istanboel voorstad van - Galata, Skoetari, Usküdar

Istanboel wijk der Europeanen in - Pera

Isthmus - landengte

Italiaan   Napolitaan, Romein, sard

Italiaans aardewerk uit de 15e eeuw   majolica

Italiaans adellijk geslacht   Medici, Orsini

Italiaans automerk   Ferrar,i Fiat, Lancia

Italiaans baksel - pizza


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina