I. InleidingDovnload 189.91 Kb.
Pagina1/8
Datum24.07.2016
Grootte189.91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

SAVES


DOSSIER:I. Inleiding

Sparen en beleggen worden niet eenvoudiger, integendeel. De financiële wereld evolueert snel. Bijna dagelijks worden nieuwe beleggingsvormen gecreëerd.

In dit dossier "Beleggen voor beginners" komen alle beleggingsvormen vanuit eenzelfde invalshoek aan bod :


  • Wat houdt de belegging precies in?

  • Wat zijn de basiskenmerken ervan?

  • Wat zijn de voor- en de nadelen, de risico's?

  • Hoe denkt de fiscus erover?

  • Welke tips of hints kan men gebruiken?


Bron: www.het.beleggers.net

Cash Online!, Dossier ‘Beleggen voor Beginners

II. Depositorekening

a. Begrip

De depositorekening of bankrekening is een verzamelterm van alle gebruikelijke bankrekeningen, met inbegrip van de zichtrekening en de termijnrekening.

1. De zichtrekening: een dadelijk terugbetaalbaar tegoed, in Belgische frank of vreemde munt, beheerd door een financieel tussenpersoon voor rekening van de klant. De zichtrekening wordt gebruikt om betalingen te verrichten, dit via overschrijvingen, cheques, wisselbrieven of betaalkaarten.

Via een betaalautomaat kan men geld voor dagdagelijkse uitgaven van de zichtrekening afhalen. Regelmatige kostenposten (telefoon, elektriciteit) worden makkelijk via de domiciliëring afgehandeld. Karakteristiek voor de zichtrekening: het beschikbare geld is op elk moment opvraagbaar.2. De termijnrekening: een tegoed dat terugbetaalbaar is op een vooraf afgesproken datum. Net als bij de zichtrekening kan het tegoed eender welke munteenheid betreffen. In Belgische frank wordt vaak een minimumbedrag (bv. 200.000 frank) vooropgesteld. In andere munten betonen de meeste instellingen pas interesse vanaf een tegenwaarde van circa 500.000 frank.

Dergelijke rekeningen slaan courant op 1, 3, 6 of 12 maanden, maar men kan ook totaal andere termijnen overeenkomen. Bij beursvennootschappen is bijvoorbeeld een looptijd van 14 dagen gebruikelijk. De afloopdatum is dan steeds de vervaldag van elke quinzaine op de Brusselse termijnmarkt.
b. Kosten

De kost van een zichtrekening varieert van bank tot bank. Bij de meeste financiële instellingen bedraagt de beheerskost 200 frank op jaarbasis, instellingen als Argenta en De Post werken echter gratis. Bovendien wordt veelal een forfait van circa 150 frank geheven, in ruil voor 48 gratis overschrijvingen: vanaf de 49ste overschrijving of transactie betaalt u 5 à 6 frank extra. Bij De Post is het forfait nihil. Banken à la Anhyp vragen 300 frank forfaitair, maar het aantal gratis overschrijvingen is er onbeperkt.

Aan de opening en het beheer van een termijnrekening zijn doorgaans geen extra kosten verbonden.
c. Rendement

De titularis van een depositorekening geniet een vaste rente. Gelieve echter geen grote bedragen op de gewone zichtrekening aan te houden. De meeste banken bieden een interest van slechts 0,50 % op het tegoed.

Op de termijnrekening kan men gelden tijdelijk "parkeren", in afwachting van een latere, definitieve belegging. Het rendement is afhankelijk van de constant schommelende interbankenrente. Wie tijdelijk een aanzienlijk bedrag kwijt wil op een termijnrekening, loopt best vooraf even langs bij enkele financiële instellingen. Het rendement van de ene bank ligt vaak fors hoger dan de "bonus" van een andere bank.

Vrijwel alle financiële instellingen beloven een hogere rente op de termijnrekening, naarmate het bedrag in kwestie oploopt. Bovendien varieert het rentepeil met de precieze termijn: hoe langer het geld geblokkeerd wordt, hoe hoger de interest. Gaat het om astronomische bedragen (meestal vanaf 10 miljoen frank), dan kan men over de rente de nodige onderhandelingen voeren.

De financiële pers publiceert op geregelde tijdstippen de geldende tarieven.
d. Geld opvragen

Tegoeden op de zichtrekening zijn dadelijk opvraagbaar. Financiële instellingen houden echter uit veiligheidsoverwegingen een beperkte hoeveelheid contant geld in voorraad. Wie serieuze bedragen wil opvragen, waarschuwt de instelling bij voorkeur een paar dagen op voorhand.

De houder van een termijnrekening kan pas na het verstrijken van de afgesproken termijn over het tegoed beschikken. Absoluut is deze regel niet, vooral indien men gegronde redenen aanvoert om de tegoeden voortijdig op te vragen. "Gegrond" is meestal overlijden of echtscheiding, definitief vertrek naar het buitenland, aankoop van een nieuwe wagen, ziekte,... Het spreekt vanzelf dat in deze veel, zoniet alles afhangt van een degelijke relatie met de bankier.

In de praktijk moet men 2 à 3 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn melden wat met het gedeponeerde geld zal gebeuren. Wordt geen contact opgenomen met de bank, dan verlengt die de termijn automatisch met een periode, gelijk aan de voorgaande. In dat geval wordt de vergaarde rente bij het basisbedrag gevoegd, en wordt de rente over de nieuwe termijn berekend op het globale bedrag. De geldende rentevoet over deze nieuwe termijn wijkt gebeurlijk af van de vorige rente, wegens afhankelijk van de marktrente.  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina