I koningen 1 David siki, en Adonia proberi foe tron kownoeDovnload 384.94 Kb.
Pagina1/10
Datum26.08.2016
Grootte384.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 I KONINGEN


I Koningen 1

David siki, en Adonia proberi foe tron kownoe

1. Now kownoe David ben kom owroe, en a ben abi foeroe jari, en dem ben tapoe hem nanga krosi, ma tokoe noiti a ben firi waran.

Da kownoe, disi ben de wan tranga fetiman, no de tranga moro. A no man waran hemsrefi.2. Foe dat'ede dem dinari foe hem ben taki gi hem taki: Meki dem soekoe wan jongoe krin wendje gi wi masra da kownoe; en meki hem dini da kownoe, en lobi hem, en didon na joe sei, foe mi masra da kownoe kan firi waran baka.

Wi no si dati dem dinari ben aksi Gado, efoe dem ben go na dem profeti foe aksi advis. Disi gersi dati a komopo foe libisoema wani, en no foe Gado.3. So dem ben soekoe wan moi krin wendje na ini heri Israël, en dem ben feni Abisag, da Sunammiet wendje, en dem ben tjari hem kom na da kownoe.

4. En da wendje ben de toemoesi moi, en a ben lobi da kownoe, en a ben sorgoe foe hem; ma da kownoe no ben didon nanga hem.

Wi si dati Abisag ben de wan sortoe wefi gi David, ma David no ben didon nanga hem, waarschijnlijk bikasi a no ben man moro.5. Dan Adonia, da manpikin foe Chaggit, ben opo hemsrefi taki: Mi sa de kownoe; en a ben kisi asiwagi nanga asiman gi hemsrefi, nanga feifi tenti man foe lon go na hem fesi.

6. En noiti hem tata ben aksi hem taki: Foe san'ede joe ben de doe so? So srefi, a ben de wan toemoesi moi man; en hem mama ben meki hem na baka da geboorte foe Absalom.

Adonia ben proberi foe wroko da srefi fasi leki hem brada Absalom, na presi foe teki waarskow foe si san ben miti hem brada. Wi si moro fara dati wan foe dem problemen na ini da libi foe hem ben de dati hem tata noiti ben vermane hem.7. En a ben miti mofo nanga Joab, da manpikin foe Seruja, nanga Abjatar da priester, en dem ben waka na Adonia baka foe jepi hem.

Adonia ben feni jepi foe toe makti soema. Joab da bevelhebber ben kom na hem, alwasi a no ben go na Absalom, en so srefi Abjatar, da hoge priester, ben go na hem, alwasi a no ben go na Absalom.8. Ma Sadok da priester nanga Benaja, da manpikin foe Jojada, nanga Natan da profeti, nanga Simi, Reï, nanga dem tranga fetiman foe David no ben kom na Adonia sei.

A gersi dati Adonia ben libi Benaja nanga Sadok nanga Natan na wan sei, kande bikasi a ben sabi dati dem no sa de eens, bikasi dem ben sabi dati Gado srefi ben verkisi Salomo foe tron kownoe.9. En Adonia ben slakti skapoe nanga kaw nanga dem fatoe kaw na da ston Zochelet na sei da peti Rogel, en a ben kari ala hem brada kom, dem manpikin foe da kownoe, nanga ala dem mansoema foe Juda, dem dinari foe da kownoe;

10. Ma a no ben kari Natan da profeti nanga Benaja nanga dem makti fetiman nanga hem brada Salomo kom.

Now Adonia seti wan hebi komplot foe tron kownoe, en a kari soema kom na hem en a ben hori wan fesa gi dem.Salomo tron kownoe

11. Foe dat'ede Natan ben taki gi Batseba, da mama foe Salomo, taki: Joe no ben jere dati Adonia, da manpikin foe Chaggit, ben tron kownoe, en wi masra David no sabi dati?

12. Foe dat'ede kom now, mi begi joe, gi mi pasi foe rai joe fa joe kan kibri joe egi libi nanga da libi foe joe manpikin Salomo.

Natan ben go na Batseba leki da soema disi kan abi moro foeroe invloed tapoe da kownoe, en a ben taigi hem san Adonia ben doe, en dati efoe dem no loekoe boen, Batseba nanga Salomo kandede.13. Go na ini na kownoe David, en taki gi hem taki: A no de troe dati joe, mi masra O kownoe, ben sweri gi joe oema dinari taki: Foe troe, joe manpikin Salomo sa tron kownoe na mi baka, en a sa sidon na tapoe mi kownoe stoeroe? Dan foe san'ede Adonia ben tron kownoe?

14. Loekoe, te joe sa taki ete nanga da kownoe, mi sa kom na joe baka toe, en mi sa sori dati joe woortoe de troe.

Natan ben taigi Batseba dati a moesoe go na Kownoe David es’esi, en dati a sa tan leki bakaman foe sori dati da tori de troe.15. So Batseba ben go na ini da kamra na da kownoe; en da kownoe ben kom toemoesi grani kaba, en Abisag da Sunammiet oema ben dini da kownoe.

16. Dan Batseba ben boigi hemsrefi foe sori respeki gi da kownoe. En da kownoe ben aksi hem taki: San joe wani?

Batseba ben sori respeki gi da kownoe, alwasi a ben de owroe kaba.17. En a ben taki gi hem taki: Mi masra, joe ben sweri na nem foe MASRA joe Gado gi joe oema dinari taki: Foe troe, joe manpikin Salomo sa tron kownoe na mi baka, en a sa sidon na tapoe mi kownoe-stoeroe.

18. En now loekoe, Adonia ben tron kownoe, en now mi masra da kownoe no sabi dati;

19. En a ben slakti foeroe kaw nanga fatoe kaw nanga skapoe, en a ben kari ala dem manpikin foe da kownoe kom, nanga Abjatar da priester, nanga Joab da kapten foe da legre; ma a no ben kari joe dinari Salomo.

20. En dem ai foe heri Israël de na joe tapoe, mi masra O kownoe, foe joe moesoe sori dem da soema disi sa sidon na tapoe da kownoe-stoeroe foe mi masra da kownoe na hem baka.

21. Noso a sa pasa so dati te mi masra da kownoe sa go sribi nanga hem tata, dan dem sa loekoe na mi nanga mi manpikin Salomo leki takroe soema.

Batseba ben sori da kownoe da situatie precis,en a ben sori soema ben go nanga Adonia, en dati efoe dem no loekoe boen, kande a sa lasi libi, en so srefi, Salomo. A ben aksi da kownoe foe doe wan sani, bikasi heri Israel ben wakti hem, en a ben sabi dati da kownoe no ben sabi noti, ma now a jere da heri tori.22. En loekoe, di a ben taki nanga da kownoe ete, Natan da profeti ben kom na ini toe.

23. En dem ben taki gi da kownoe taki: Loekoe, Natan da profeti. En di a ben kom na ini na fesi foe da kownoe, a ben boigi hemsrefi nanga hem fesi na gron na fesi foe da kownoe.

Direkt na baka, Natan ben kom, en a ben boigi foe gi da kownoe respeki toe.24. En Natan ben taki: Mi masra, O kownoe, joe ben taki: Adonia sa tron kownoe na mi baka, en a sa sidon na tapoe mi kownoe-stoeroe?

25. Bikasi tide a ben go slakti foeroe kaw nanga fatoe kaw nanga skapoe, en a ben kari ala dem manpikin foe da kownoe kom, nanga dem kapten foe da legre, nanga Abjatar da priester; en loekoe, dem njan en dringi na hem fesi, en dem taki: Gado moesoe blesi kownoe Adonia!

26. Ma a no ben kari mi, joe dinari, kom, efoe Sadok da priester, efoe Benaja da manpikin foe Jojada, efoe joe dinari Salomo.

27. Mi masra da kownoe ben doe da sani disi, en joe no ben sori joe dinari sortoe soema sa sidon tapoe da kownoe-stoeroe foe mi masra da kownoe na hem baka?

Natan ben sori da kownoe ete wan leisi san ben pasa, en soema Adonia ben kari kom, en soema a no ben kari kom. A ben sori hem dati a no ben kari Salomo kom na da fesa, efoe Sadok, Benaja efoe hemsrefi. A ben aksi efoe da kownoe sa wani so wan sani foe pasa, en dati a no ben taigi Natan?28. Dan kownoe David ben piki taki: Kari Batseba kom. En a ben kom na ini na da kownoe, en a ben tanapoe na fesi da kownoe.

29. En da kownoe ben sweri taki: So leki MASRA de libi, disi ben bai mi sieli baka foeala trobi,

30. So leki mi ben sweri gi joe na tapoe MASRA Gado foe Israël taki: Foe troe, Salomo joe manpikin sa tron kownoe na mi baka, en a sa sidon na tapoe mi kownoe-stoeroe na mi presi; so mi sa doe foe troe tide.

David no ben draidrai, ma a ben kari Batseba kom, en a ben pramisi nanga wan sweri dati Salomo sa tron kownoe da srefi dei.31. Dan Batseba ben boigi nanga hem fesi na gron, en a ben sori respeki gi da kownoe, en a ben taki: Meki mi masra, kownoe David, libi foe teego.

Batseba ben gi bigi grantangi, en respeki toe.32. En kownoe David ben taki: Kari Sadok da priester nanga Natan da profeti nanga Benaja da manpikin foe Jojada kom gi mi. En dem ben kom na fesi foe da kownoe.

33. So srefi, da kownoe ben taki gi dem taki: Teki dem dinari foe joe masra, en meki Salomo mi manpikin rij na tapoe mi egi boeriki, en tjari hem go na Gichon.

34. En meki Sadok da priester nanga da profeti Natan salfoe hem drape foe tron kownoe abra Israël; en blo da trompeti en bari: Gado blesi kownoe Salomo.

35. Dan oen sa kom baka nanga hem, foe a kan kom sidon na tapoe mi kownoe-stoeroe, bikasi a sa de kownoe na mi presi; en mi ben meki hem tron kownoe abra Israël en abra Juda.

David ben kari Sadok foe kom salfoe Salomo. Benaja moesoe tjari hem go na Gichon tapoe da boeriki foe da kownoe, en Sadok nanga Natan moesoe salfoe Salomo. Dan da heri pipel moesoe jere, en dem moesoe tjari hem kom baka, en poti hem tapoe da kownoe-stoeroe foe David.36. En Benaja, da manpikin foe Jojada ben piki da kownoe taki: Amen! Meki MASRA Gado foe mi masra da kownoe taki so toe.

37. So leki MASRA ben de nanga mi masra da kownoe, so srefi meki Hem de nanga Salomo, en meki hem kownoe-stoeroe kom moro bigi leki da kownoe-stoeroe foe mimasra kownoe David.

Benaja ben breiti, en a ben aksi Gado foe blesi Salomo moro srefi leki da kownoe-stoeroe foe David.38. So Sadok da priester, nanga Natan da profeti, nanga Benaja da manpikin foe Jojada, nanga dem Keretiet soema nanga dem Peletiet soema ben go, en dem ben meki Salomo rij na tapoe kownoe David boeriki, en dem ben tjari hem go na Gichon.

39. En Sadok da priester ben teki wan toetoe nanga olie komopo foe da tabernakel, en a ben salfoe Salomo. En dem ben blo da trompeti en da heri pipel ben bari taki: Gado blesi kownoe Salomo!

Sadok da priester ben salfoe Salomo, en da pipel ben breiti.40. En da heri pipel ben waka kom na hem baka, en dem ben prei dem froiti, en dem ben abi bigi prisiri so dati da gron ben priti opo foe da babari foe dem.

Wan bigi prisiri ben kom na ini Jerusalem di Salomo ben tron kownoe.41. En Adonia nanga ala dem mati disi ben de nanga hem ben jere da babari di dem ben kaba foe njan. En di Joab ben jere da bari foe da trompeti, a ben aksi taki: Foe san'ede da heri foto meki da babari?

Dem ben njan krosibei foe Jerusalem, en dem ben kan jere da bari foe dem trompeti nanga da folkoe, en Joab ben aksi fa dati kan.42. En di a ben taki ete, loekoe, Jonatan, da manpikin foe Abjatar da priester ben kom, en Adonia ben taki gi hem taki: Kom na ini; bikasi joe de wan dek'ati man, en joe sa tjari boen njoensoe kom.

Adonia ben verwakti dati Jonatan, da boi foe Abjatar, sa tjari boen njoensoe kom. Ma a sa feni dati da njoensoe ben de wan tra fasi.43. Ma Jonatan ben piki Adonia taki: Foe troe, wi masra kownoe David ben meki Salomo tron kownoe.

44. En da kownoe ben seni hem go nanga Sadok da priester nanga Natan da profetinanga Benaja, da manpikin foe Jojada, nanga dem Keretiet soema nanga dem Peletiet soema, en dem ben meki hem rij na tapoe da boeriki foe da kownoe;

45. En Sadok da priester nanga Natan da profeti ben go salfoe hem leki kownoe na Gichon; en dem ben komopo foe drape nanga bigi prisiri so dati da heri foto ben bari agen. Disi de da babari disi oen ben jere.

46. En Salomo sidon na tapoe da stoeroe foe da kownoekondre toe.

Jonatan ben sori dem fa David ben meki Salomo tron kownoe, en dati a sidon tapoe da kownoe-stoeroe na da momenti dati.47. En moro fara, dem dinari foe da kownoe ben kom foe blesi wi masra kownoe David taki: Gado moesoe meki da nem foe Salomo kom moro bigi leki joe nem, en meki hem kownoe-stoeroe kom moro bigi leki joe kownoe-stoeroe. En da kownoe ben boigi hemsrefi na tapoe da bedi.

48. En da so da kownoe ben taki toe, taki: Blesi foe MASRA Gado foe Israël, disi ben meki wan soema kom sidon na tapoe mi kownoe-stoeroe tide, en A ben meki mi ai si disi.

A ben taigi dem fa David srefi ben prisiri, en fa David ben blesi Gado dati a ben si Salomo tron kownoe nanga hem egi ai.49. En ala dem mati disi ben de nanga Adonia ben frede, en dem ben opo, en ibriwan ben teki hem pasi.

Di dem man ben jere san ben pasa, ala man ben frede, en dem ben lon gowe go baka na dem egi oso.50. En Adonia ben frede foe Salomo, en a ben opo go fasi dem toetoe disi de na da altari.

51. En dem ben taigi Salomo taki: Loekoe, Adonia frede foe kownoe Salomo, bikasi loekoe, a fasi dem toetoe foe da altari en a taki: Meki kownoe Salomo sweri gi mi tide dati a no sa kiri hem dinari nanga howroe.

52. En Salomo ben taki: Efoe a sa sori hemsrefi leki wan waarti man, dan no wan foe hem wiwiri sa fadon na gron; ma efoe mi feniogri na hem ini, dan a sa dede.

Adonia ben lon go na da tabernakel, en a ben graboe dem toetoe foe da altari, en a ben aksi dati Salomo pramisi dati a no sa kiri hem. En di Salomo ben jere da tori, a ben taki dati a sa loekoe fa alasani go. Efoe a tjari hemsrefi na wan boen fasi, a no abi foe frede, ma efoe a proberi foe doe ogri, dan a sa dede.53. So kownoe Salomo ben seni dem go, en dem ben tjari hem komopo foe da altari. En a ben kom boigi hemsrefi na fesi foe kownoe Salomo; en Salomo ben taki gi hem taki: Go na joe oso.

Salomo ben gi Adonia wan kans foe tan na libi. Adonia ben boigi hemsrefi na fesi foe da kownoe foe sori respeki, en Salomo ben seni hem go na hem oso.


I Koningen 2

David gi opdrakti na Salomo

1. Now di dem dei di David moesoe dede ben kom krosibei, dan a ben taigi Salomo hem manpikin taki:

2. Mi sa go na da pasi foe heri grontapoe; foe dat'ede, joe moesoe de tranga, en sori joesrefi leki wan mansoema.

3. En hori da plikti gi MASRA joe Gado, foe waka na Hem pasi, en foe hori Hem wet, nanga Hem komanderi, nanga Hem kroetoe nanga Hem getuigi, so leki da wet foe Mozes ben skrifi kaba, foe joe kan feni boen na alasani disi joe sa doe, en ala presi pe joe sa go;

4. Foe MASRA sa hori Hem woortoe disi A ben taki gi mi taki: Efoe dem pikin foe joe sa loekoe boen na dem pasi, foe waka na Mi baka na wan troe fasi nanga dem heri hati nanga dem heri sieli, dan (A taki) joe no sa mankeri wan man foe sidon na tapoe da kownoe-stoeroe foe Israël.

David ben kari Salomo kom, en a ben taigi hem dati a sa dede. A taki dati a moesoe sori hemsrefi leki wan mannengre, en a moesoe hori ala dem plikti foe MASRA - Hem wet, Hem komanderi,Hem kroetoe, en dan a sa feni boen ibri pasi a waka, en Gado ben pramisi hem dati na so wan situatie, a no sa mankeri wan man foe hem foe sidon tapoe da kownoe-stoeroe foe Israel.5. Moro fara, joe sabi san Joab, da manpikin foe Seruja, ben doe nanga mi toe, en san a ben doe nanga dem toe kapten foe da legre foe Israël; nanga Abner, da manpikin foe Ner, en nanga Amasa, da manpikin foe Jeter, disi a ben kiri, en a ben trowe da broedoe foe feti na da tem foe vrede, en a ben poti da broedoe foe feti na tapoe hem leri-boeba disi ben de lontoe hem, en na tapoe dem soesoe disi ben de na hem foetoe.

6. Foe dat'ede, wroko nanga hem nanga joe koni, en no gi pasi na hem weti wiwiri foe go na da grebi nanga vrede.

David ben waarskow Salomo abra Joab, disi ben doe boen foe Israel, ma a ben doe ogri toe, en a ben kiri toe foe dem bevelhebber foe Israel, Abner nanga Amasa, na wan fasi disi no ben fiti. A no ben kiri dem man na ini wan feti, ma nanga wan kori fasi na ini wan tem foe vrede, en so David taki dati alwasi a de owroe, a no moesoe libi hem foe dede gewoon.7. Ma sori boen-hati gi dem manpikin foe Barzillai, da Gileadiet soema, en meki dem de na mindri foe dem soema disi de njan na joe tafra; bikasi dem ben kom na mi di mi ben lowe foe joe brada Absalom ete.

A ben taigi Salomo foe no frigiti da boen disi Barzillai ben doe, en wi membre dati Kimham ben kom na da tafra foe David bikasi Barzillai ben aksi David foe teki hem.8. En loekoe, Simi, da manpikin foe Gera, da Benjaminiet soema foe Bachurim de nanga joe, disi ben floekoe mi nanga wan takroe floekoe na da dei disi mi ben go na Machanaïm, ma a ben kom miti mi na da Jordaan liba, en mi ben sweri wan sweri gi hem na ini da nem foe MASRA taki: Mi no sa kiri joe nanga howroe.

9. Now foe dat'ede no loekoe na hem leki wan soema disi noiti ben doe ogri; bikasi joe dewan koni man, en joe sabi san joe moesoe doe nanga hem; ma meki hem weti wiwiri go na da grebi nanga broedoe.

David ben waarskow Salomo agensi Simi, en a ben taigi hem foe loekoe san a ben doe. A ben pramisi Simi dati a no sa kiri hem, ma Salomo no de na ondro da sweri dati, en a ben floekoe David nanga wan hebi floekoe, so dati a moesoe prakeri san a sa doe.10. Na so David ben go sribi nanga hem avoo, en dem ben beri hem na ini da foto foe David.

Dem no ben beri David na ini Betlehem nanga hem tata, ma na ini da foto foe David, na ini Jerusalem srefi.11. Da tem disi David ben de kownoe abra Israël ben de fo tenti jari langa; a ben de kownoe na ini Hebron sebi jari langa, en a ben de kownoe na ini Jerusalem drie tenti na drie jari langa.

Dem no ben teri dem siksi moen moro dati a ben de na Hebron.Kownoe Salomo meki hem kownoe-stoeroe tranga

12. Dan Salomo ben sidon na tapoe da kownoe-stoeroe foe David hem tata; en hem kownoekondre ben kom tranga.

13. En Adonia, da manpikin foe Chaggit, ben kom na Batseba, da mama foe Salomo. En a ben aksi hem taki: Joe kom nanga vrede? En Adonia ben piki taki: Ja, nanga vrede.

Di Adonia ben kom na Batseba, a ben skreki foe san’ede a ben kom, bikasi Batseba ben de da soema disi ben taigi David abra san a ben doe. Ma a taki dati a ben kom na ini vrede, ma foe meki wan verzoek.14. Moro fara, Adonia ben taki: Mi abi wan sani foe taki nanga joe. En a piki taki: Taki now.

15. En a ben taki: Joe sabi dati da kownoekondre ben de foe mi, en dati heri Israël ben seti dem fesi na mi tapoe, foe mi sa tron kownoe; tokoe, da kownoekondre ben drai lontoe, en a ben kom na mi brada anoe; bikasiMASRA srefi gi dati na hem.

A ben taki dati heri Israel ben verwakti dati a sa tron kownoe bikasi a ben de da moro bigi brada baka Absalom (disi no de troe), ma dati Gado ben drai da tori lontoe foe meki Salomo tron kownoe (dati de troe).16. En now mi sa begi joe wan sani; no taki “nono” gi mi.

17. En Batseba ben piki hem taki: Taki now. En a ben taki: Mi begi joe, taki nanga Salomo da kownoe (bikasi a no sa taki “nono” gi joe); aksi hem foe gi mi Abisag da Sunammiet oema leki mi wefi.

Adonia ben aksi Batseba foe go aksi Salomo foe gi hem Abisag leki wan wefi. Foe taki leti, alwasi David no ben didon nanga hem, a ben de da wefi foe hem tata, en foe teki hem leki hem wefi no sa de wan boen sani. Ma wi si dati Batseba ben gi jesi.18. En Batseba ben piki taki: A boen, mi sa taki nanga da kownoe gi joe.

19. Foe dat'ede Batseba ben go na kownoe Salomo foe taki nanga hem gi Adonia. En da kownoe ben opo go miti hem, en a ben boigi hemsrefi gi hem, en a ben sidon tapoe hem kownoe-stoeroe, en a ben meki dem tjari wan stoeroe kom gi da kownoe mama, en a ben sidon na hem letianoesei.

Salomo ben sori bigi respeki gi hem mama Batseba. A ben opo komopo foe hem stoeroe, en a ben boigi gi hem, en a ben meki dem tjari wan stoeroe kom foe hem mama kan sidon na hem letianoe sei.20. Dan Batseba ben taki: Mi begi wan pikin sani foe joe; mi begi joe, no taki “nono” gi mi. En da kownoe ben piki taki: Aksi now, mi mama; bikasi mi no sa taki “nono” gi joe.

Salomo nanga Batseba ben sabi dati di a ben taki dati a no sa taki “nono” disi wani taki dati da sani moesoe de wan boen sani.21. En a ben taki: Meki Abisag, da Sunammiet oema, go na joe brada Adonia foe tron hem wefi.

22. En kownoe Salomo ben piki hem mamataki: En foe san'ede joe aksi foe Abisag da Sunammiet oema gi Adonia? Aksi da kownoekondre gi hem toe, bikasi a de mi bigi brada; aksi gi hem nanga da priester Abjatar nanga Joab, da manpikin foe Seruja.

23. Dan kownoe Salomo ben sweri na MASRA taki: Gado moesoe doe so nanga mi, en moro toe, efoe Adonia no ben taki da woortoe disi agensi hem egi libi.

24. Now foe dat'ede, so leki MASRA de libi, disi ben poti mi leki kownoe, en disi ben seti mi na tapoe da kownoe-stoeroe foe mi tata David, en disi ben meki wan oso gi mi so leki A ben pramisi, Adonia sa dede tide.

Kande Batseba ben kom skreki foe jere san Salomo ben taki. Wi no sabi efoe a ben kisi moro informatie abra da tori, en dati Abjatar nanga Joab ben moksi na ini da tori efoe gewoon a ben abi da koni foe si san Adonia ben wani doe. Bikasi wan foe dem sani disi sori wan njoen kownoe teki da presi foe wan owroe kownoe de foe teki dem wefi foe hem. Kande Adonia ben wani proberi wan tra fasi foe teki abra leki kownoe.25. En kownoe Salomo ben seni Benaja, da manpikin foe Jojada, go, en a ben naki hem kiri.

Salomo no ben kari Adonia kom, ma a ben seni Benaja go foe kiri hem direkt.26. En da kownoe ben taki gi Abjatar da priester taki: Go na Anatot, na joe egi gron, bikasi joe de fiti foe dede; ma mi no sa kiri joe tide, bikasi joe ben tjari da ark foe MASRA Gado na fesi foe mi tata David, en bikasi joe ben pina nanga alasani disi mi tata ben pina.

27. So Salomo ben jagi Abjatar poeroe foe de priester na fesi foe MASRA, so dati a ben meki da woortoe foe MASRA kom troe disi A ben taki abra da oso foe Eli na Silo.

So srefi, Salomo ben kan kiri Abjatar, ma a no doe so, ma a seni hem gowe na hem oso foe tan. A no ben kiri hem bikasi a ben pina nanga David sinsi da tem disi a ben lowe foe dem man foe Saul te leki Absalom ben proberi foe tronkownoe.

Now wi si da profeti-taki agensi Eli kom troe. Bikasi Eli ben komopo foe da priester famiri foe Itamar, ma dem fosi hogepriester ben komopo foe hem bigi brada Eleasar. Now wi sa si dati Sadok, disi ben komopo foe da famiri foe Eleasar, sa tron hogepriester, en da famiri foe Eli sa de na wan sei.

28. Dan Joab ben jere da tori, bikasi Joab ben drai go na da sei foe Adonia, alwasi a no ben drai go na da sei foe Absalom. En Joab ben lon go kibri na ini da tabernakel foe MASRA, en a ben fasi dem toetoe foe da altari.

29. En dem ben taigi kownoe Salomo dati Joab ben lon go kibri na ini da tabernakel foe MASRA; en loekoe, a de na sei da altari. Dan Salomo ben seni Benaja, da manpikin foe Jojada, go, en a ben taki: Go, naki hem kiri.

Joab ben jere san ben pasa nanga Adonia, en direkt a ben lon graboe dem toetoe foe da altari. Ma da altari no man kibri wan moordenaar, en dati a ben doe.30. En Benaja ben kom na ini da tabernakel foe MASRA, en a ben taki gi hem taki: So da kownoe taki: Komopo. En a ben piki taki: Nono. Ma dja mi sa dede. En Benaja ben tjari da woortoe go na da kownoe agen taki: Na so Joab ben taki, en so a ben piki mi.

31. En da kownoe ben piki hem taki: Doe so leki a ben taki, en fadon na hem tapoe, en beri hem; so dati joe kan poeroe da broedoe sondro foutoe disi Joab ben trowe komopo foe mi nanga mi tata oso.

32. En MASRA sa poti hem broedoe baka na tapoe hem egi hede, di a ben fadon na tapoe toe mansoema disi ben de moro regtvaardiki en moro boen leki hemsrefi, en a ben kiri dem nanga howroe, en mi tata David no ben sabi; Abner, da manpikin foe Ner, da kapten foe da legre foe Israël, nanga Amasa da manpikin foe Jeter, da kapten foe da legre foe Juda.

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina