I koningen 1 David siki, en Adonia proberi foe tron kownoeDovnload 384.94 Kb.
Pagina9/10
Datum26.08.2016
Grootte384.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14. En Achab ben aksi taki: Doro soema? En a ben piki taki: So MASRA de taki: Doro dem jongoe man foe dem fesiman foe dem birti. Dan a ben aksi taki: Soema sa bigin da feti. En a ben piki baka taki: Na joe.

Di wan profeti ben kom na Achab, kande a ben denki dati a sa kisi wan sari boskopoe, ma na presi foe dati, Gado ben pramisi foe gi wan wini na Israel. A ben taki dati dem jongoe fetiman moesoe go na fesi, en Achab moesoe bigin da feti.15. Dan a ben teri dem jongoe man foe demfesiman foe dem birti, en dem ben de toe hondro nanga drie tenti na toe soema; en baka dati, a ben teri da heri pipel, ala dem folkoe foe Israël, en dem ben de sebi doesoen soema.

Wi si dati Achab no ben abi wan bigi legre. A ben abi 7000 fetiman nomo, nanga 232 man foe bigin da feti.16. En dem ben komopo na mindridei. Ma Benhadad ben dringi te foe droengoe na ini dem tenti, hem nanga dem drie tenti na toe kownoe disi ben jepi hem.

Benhadad ben meki wan bigi foutoe. A ben denki dati hem positie de so boen dati a ben dringi foe droengoe na fesi foe hem feanti, en a ben kari dem kownoe kom foe dringi nanga hem.17. En dem jongoe man foe dem fesiman foe dem birti ben go na doro fosi, en Benhadad ben seni boskopoeman go, en dem kom baka en taki gi hem taki: Mansoema ben komopo foe Samaria.

18. En a ben taki gi dem taki: Efoe dem komopo na ini vrede, hori dem na libi, en efoe dem komopo foe feti, hori dem na libi.

Benhadad ben meki wan fout na ini san a ben taki. A ben taigi dem dati efoe dem ben kom na ini vrede, dan dem no moesoe kiri dem, en dati de wan boen sani. Ma a taki dati efoe dem kom foe feti, tokoe, dem moesoe hori dem na libi, en dati sa de moeilijk.19. So dem jongoe man disi foe dem fesiman foe dem birti ben komopo foe da foto, nanga da legre na dem baka,

20. En ibriwan ben kiri hem man, en dem Arameeër soema ben lowe; en Israël ben lon go na dem baka, en Benhadad da kownoe foe Aram ben lon go kibri na tapoe wan asi nanga dem asiman.

Wan bigi verassing ben kom. Dem jongoeman ben doe dem wroko boen, en dem ben kiri dem feanti, en da heri legre foe Aram te leki da kownoe srefi ben lowe go kibri.21. En da kownoe foe Israël ben go na doro, en a ben naki dem asi nanga asiwagi, en a ben kiri foeroe foe dem Arameeër soema.

Achab no ben lasi tem, ma a ben feti agensi dem man tranga, en a ben kiri omeni foe dem.22. En da profeti ben kom na da kownoe foe Israël, en a ben taki gi hem taki: Go, meki joesrefi tranga, en loekoe boen foe si san joe moesoe doe, bikasi tra jari da kownoe foe Aram sa kom baka agensi joe.

Da srefi profeti disi ben tjari so wan boen njoensoe kom ben waarskow Achab dati a no moesoe lesi efoe lasi tem, ma a moesoe meki hemsrefi klari, bikasi da srefi kownoe sa kom baka foe feti agensi hem baka wan jari.Achab stree agensi Aram na Afek

23. En dem dinari foe da kownoe foe Aram ben taki gi hem taki: Dem gado de dem gado foe dem bergi; foe dat'ede dem ben de moro tranga leki wi; ma meki wi feti agensi dem na ini da lagi presi, en foe troe wi sa de moro tranga leki dem.

Dem man ben soekoe foe san’ede dem ben lasi agensi Israel. Dem ben sabi dati dem ben de moro tranga leki Israel, ma tokoe Israel ben wini dem, en so a moesoe de da Gado foe Israel disi ben jepi dem. Ma dem ben kisi wan verkeerti prakseri. Dem ben denki dati MASRA Gado de soso wan Gado disi de foe dem bergi. Mozes ben kisi da wet foe da bergi Sinai. En so dem ben wini dem na ini dem bergi, ma da Gado foe Israel sa de swaki na ini dem lagi presi. Wan falsi idee foe da Gado disi ben meki hemel nanga grontapoe.24. En doe da sani disi; Poeroe dem kownoe, ibri man komopo foe hem presi, en poti dem kapten na dem presi;

25. En teri wan legre gi joesrefi leki da legre disi joe ben lasi; asi foe asi, en asiwagi foe asiwagi; en wi sa feti agensi dem na ini da lagi presi, en foe troe wi sa de moro tranga leki dem. En a ben arki na dem stem, en a ben doe so.

Da kownoe moesoe poeroe dem kownoe, disi kande no ben de so boen fetiman, en dem moesoe poti kapten na dem presi, en opo wan tra legreprecis so bigi, so dati dem de tranga moro leki Israel, en dan dem kan wini da feti efoe dem feti na ini wan lagi presi.26. En a ben pasa so dati wan jari na baka, Benhadad ben teri dem Arameeër soema, en a ben go na Afek foe feti agensi Israël.

27. En dem ben teri dem Israëliet soema, en dem alamala ben de, en dem ben go agensi dem; en dem Israëliet soema ben meki kampoe leki toe pikin groepoe foe krabita, ma dem Arameeër soema ben foeroe da kondre.

Da situatie ben loekoe takroe gi Israel. Dem ben de toe pikin groepoe, en dem Arameeer soema ben foeroe da kondre nanga da hipi foe dem.28. Dan wan man foe Gado ben kom, en a ben taki gi da kownoe foe Israël taki: So MASRA de taki: Bikasi dem Arameeër soema ben taki: MASRA de Gado foe dem bergi, ma A no de Gado foe dem lagi presi, foe dat'ede Mi sa gi da bigi hipi soema disi na ini joe anoe, en joe sa sabi dati Mi de MASRA.

Now Achab ben kisi wan switi boskopoe baka. A no de bikasi a ben de wan boen man, efoe wan boen kownoe, ma foe opo da bigi nem foe Gado dati a sa wini, so dati dem no man taki dati da Gado foe Israel de soso wan bergi Gado.29. En sebi dei langa dem ben meki kampoe da wan na abrasei foe da trawan. En so a ben de dati na di foe sebi dei dem kom feti makandra; en dem Israëliet soema ben naki wan hondro doesoen Arameeër fetiman kiri na ini wan dei.

Disi de wan geweldig overwinning. Dem ben kiri 100.000 soldati na ini wan dei.30. Ma dem fetiman disi ben tan abra ben lon go kibri na Afek, na ini da foto, en wan skotoe ben fadon tapoe twenti na sebi doesoen fetiman disi ben tan na libi. En Benhadad ben lon go kibri na ini da foto na ini wan inisei kamra.

Now dem Arameeer soema ben lon go kibri na ini da foto foe Afek, ma tokoe wan skotoe ben fadon, en ete 27.000 man dede. En so Benhadadben lon go kibri na ini wan inisei kamra.31. En hem dinari ben taki gi hem taki: Loekoe now, wi ben jere dati dem kownoe foe da oso foe Israël de sari-hati kownoe. Mi begi joe, meki wi weri low-krosi lontoe wi, en weri titei na tapoe wi hede, en go na doro na da kownoe foe Israël; kande a sa hori joe na libi.

32. So dem ben weri low-krosi lontoe dem, en dem ben poti titei na tapoe dem hede, en dem ben kom na da kownoe foe Israël, en dem ben taki: Joe dinari Benhadad taki: Mi begi joe, meki mi tan na libi. En a ben taki: A de na libi ete? A de mi brada.

Dem fetiman ben taigi Benhadad dati dem abi wan kans nomo foe tan na libi. Dem ben froestan dati dem kownoe foe Israel ben sori sar’ati na dem soema disi dem ben wini. So dem fetiman sa komopo fosi nanga low-krosi, en dem sa poti titei tapoe dem hede foe sori dati dem de fiti foe dede, en dem sa firi mofo foe si fa Achab sa wroko. En so dem ben begi pardon gi Benhadad.33. Now dem man ben loekoe fin'fini foe si sortoe sani a sa taki, en dem ben kisi hem es'esi; en dem ben taki: Joe brada Benhadad. Dan a ben taki: Go, tjari hem kom. Dan Benhadad ben kom na doro na hem, en a ben meki hem kom na ini da asiwagi.

Di dem man ben jere da Achab ben kari Benhadad hem brada, dem ben si dati a sa sori sar’ati gi hem, en dem ben tjari hem kom na da asiwagi foe Achab.34. En Benhadad ben taki gi hem taki: Dem foto disi mi tata ben teki foe joe tata, mi sa gi baka, en joe sa meki dem strati gi joesrefi na ini Damascus so leki mi tata ben meki dem na ini Samaria. Dan Achab ben taki: Mi sa seni joe gowe nanga da akkorderi disi. So a ben meki wan akkorderi nanga hem, en a ben seni hem gowe.

Achab ben meki wan bigi foutoe. A ben meki wan akkorderi nanga Benhadad. Benhadad ben pramisi foe gi dem foto baka disi hem tata ben poeroe komopo foe da anoe foe Israel, en a gipasi foe Israel foe kom an Damascus en bouw wantoe strati gi demsrefi leki hem tata ben bouw na ini Samaria. En Achab ben de eens. A no teki noti moro, en a bribi dati Benhadad sa hori hem woortoe - bigi foutoe.Da profeti-tori abra da dede foe Achab

35. En wan man foe dem manpikin foe dem profeti ben taki gi wan trawan na ini da woortoe foe MASRA taki: Mi begi joe, naki mi. Ma da man no ben wani naki hem.

36. Dan a ben taki gi hem taki: Bikasi joe no ben gi jesi na da stem foe MASRA, loekoe, so esi leki joe gowe libi mi, wan leeuw sa naki joe kiri. En so esi leki a ben gowe libi hem, wan leeuw ben feni hem, en a ben kiri hem.

Disi de wan skreki tori. Wan profeti ben taigi wan tra man foe naki hem, ma a no ben wani. Ma bikasi a no ben doe san a ben moesoe doe, wan leeuw ben kiri hem.37. Dan a ben feni wan tra man, en a ben taki: Mi begi joe, naki mi. En da man ben naki hem so dati a ben gi hem mankeri.

Efoe mi ben jere so wan sani ben miti da fosi man, zeker misrefi sa naki toe, bikasi mi no sa wani wan leeuw foe kiri mi. Tra fasi no de.38. So da profeti ben gowe, en a ben wakti da kownoe na da pasi, en a ben kenki hem fesi nanga asisi.

Now da profeti sa vermom hemsrefi so dati da kownoe no sa sabi hem, en a sa gi hem wan boskopoe foe Gado.39. En di da kownoe ben pasa, a ben bari na da kownoe, en a ben taki: Joe dinari ben go na mindri foe da feti en loekoe, wan man ben drai kom na wan sei, en a ben tjari wan man kom na mi, en a ben taki: Hori da man disi; efoe na iniwan fasi a sa lowe, dan joe sa pai nanga joe libi foe hem libi, efoe joe sa pai wan talenti sorfoe.

A taki dati a ben abi frantwoortoe foe loekoe wan man disi dem ben kisi na ini da feti. En efoe a no doe so, a moesoe pai wan hebi boetoe, efoe a moesoe pai nanga hem egi libi.40. En di joe dinari ben doe wantoe sani djananga drape, a ben gowe. En da kownoe foe Israël ben taki gi hem taki: Na so joe kroetoe sa de; joesrefi ben koti kroetoe gi joesrefi.

Da kownoe srefi ben taigi hem dati a ben koti kroetoe gi hemsrefi.41. En a ben go es'esi, en a ben figi dem asisi poeroe foe hem fesi, en da kownoe foe Israël ben si dati a ben de wan foe dem profeti.

42. En a ben taki gi hem taki: So MASRA de taki: Bikasi joe ben gi wan man pasi foe gowe na joe anoe disi Mi ben marki foe joe moesoe figi hem poeroe krin-krin; foe dat'ede joe libi sa de foe hem libi, en joe pipel foe hem pipel.

Now da profeti sori kren soema na hem, en dati Gado ben koti da kroetoe disi Achab ben taki. A ben poti Benhadad na ini hem anoe foe a moesoe dede, ma a ben loesoe hem. Foe dat’ede, Achab sa dede, en hem pipel sa lasi toe.43. En da kownoe foe Israël ben gowe na hem oso nanga wan hebi hati nanga hatibron, en a ben kom baka na Samaria.

Da boskopoe ben meki da kownoe firi sari di a ben doro baka na Samaria, alwasi a ben abi wan bigi wini.


I Koningen 21

Da druivi-djari foe Nabot

1. En a ben pasa so dati na baka dem sani disi, Nabot da Jizreëliet soema ben abi wan druivi-djari disi ben de na ini Jizreël, krosibei na da paleisi foe Achab, da kownoe foe Samaria.

2. En Achab ben taki gi Nabot taki: Gi mi joe druivi-djari, foe mi kan abi hem leki wan groentoe pranigron, bikasi a de krosibei na mi oso; en mi sa gi joe wan moro boen druivi-djari na hem presi; ma efoe a de moro boen gi joe, mi sa gi joe hem waarti na ini moni.

Achab ben aksi Nabot foe seri hem druivi-djari gi hem, efoe foe teki wan trawan disi de moro boen, so dati a kan gebruiki hem foe gro hem groentoe.3. En Nabot ben piki Achab taki: MASRAmoesoe kibri mi, efoe mi sa gi joe da erfenis foe dem tata foe mi.

Foe taki leti, Nabot no ben taki grofoe, ma da wet foe MASRA no ben gi pasi foe dem sa seri da gron so wan fasi, boiti dati da gron sa kom baka na hem na da jari foe jubilee, en kande Nabot ben sabi dati noiti da gron sa kom baka. So te foe kaba, a ben weiger foe seri hem.4. En Achab ben kom na ini hem oso nanga wan hebi hati sondro prisiri bikasi foe da woortoe disi Nabot da Jizreëliet soema ben taki gi hem; bikasi a ben taki: Mi no sa gi joe da erfenis foe dem tata foe mi. En a ben didon na hem bedi, en a ben drai hem fesi, en a no ben wani njan no wan njanjan.

Achab ben gersi wan pikinnengre disi langa hem mofo en swa hem fesi te a no kisi san a wani.5. Ma Izebel hem wefi ben kom na hem, en a ben taki gi hem taki: Foe san'ede joe jeje de so sari, te joe no wani njan no wan njanjan?

6. En a ben taki gi hem taki: Bikasi mi ben taki gi Nabot da Jizreëliet soema taki: Seri joe druivi-djari na mi foe moni, efoe a de moro boen gi joe mi sa gi joe wan tra druivi-djari na hem presi; en a ben piki mi baka taki: Mi no sa gi joe mi druivi-djari.

7. En hem wefi Izebel ben taki gi hem taki: Joe no de da kownoe foe da kondre foe Israël? Opo, en njan brede, en meki joe hati abi prisiri. Mi sa gi joe da druivi-djari foe Nabot da Jizreëliet soema.

Izebel ben doe boen foe aksi foe san’ede hem masra no wani njan. Ma a ben moesoe verwondroe dati a sa tjari hemsrefi so wan fasi. Ma a taki dati hemsrefi sa kisi da druivi-djari foe Nabot gi da kownoe. Da kownoe ben tjari hemsrefi na wan slechte fasi fosi, ma now a doe moro ogri, di a gi hem wefi pasi foe doe wan bigi ogri foe feni san a wani.8. So a ben skrifi brifi na ini da nem foe Achab, en a ben stampoe dem nanga hem stampoe, en a ben seni dem brifi go na dem gransoema nanga dem fesiman foe hem foto,disi ben libi nanga Nabot.

9. En a ben skrifi na ini dem brifi taki: Meki wan faste, en poti Nabot na hei na mindri foe da pipel;

10. En seti toe man disi de manpikin foe Belial na hem fesi, foe meki wan getuigi agensi hem taki: Joe ben kosi Gado nanga da kownoe. Dan tjari hem go na doro, en kiri hem nanga ston.

Izebel ben sabi fa foe wroko, en nanga soema a wroko. A ben skrifi wan brifi gi dem soema foe Jizreel. A taki dati dem moesoe hori wan faste - kande leki wan bigi probleem sa miti da foto. Dan dem moesoe tjari Nabot kom na fesi, en dem moesoe joeroe toe takroe man, man foe Belial, disi taki dati Nabot ben floekoe Gado nanga da kownoe. Dan dem moesoe kiri hem direkt nanga ston. Da tori disi broko omeni foe dem wet foe dem Djoe. Da man no ben kisi kans foe verdedig hemsrefi. No wan pause ben de fosi dem ben kiri hem. En wi feni moro lati dati dem kiri dem boi foe hem toe. Dan bikasi a ben kosi da kownoe, en dem boi dede, natuurlijk da djari sa tron da erfenis foe da kownoe srefi.11. En dem mansoema foe hem foto, dem gransoema nanga dem fesiman foe da foto, ben doe so leki Izebel ben seni aksi dem foe doe, en so leki a ben skrifi na ini dem brifi disi a ben seni go na dem.

Efoe dem man ben frede Izebel, efoe dem ben de soso takroe soema, mi no sabi, ma dem no ben stree, ma dem ben doe da ogri disi wantem.12. Dem ben meki wan faste, en dem ben seti Nabot na hei na mindri foe da pipel.

13. En toe man ben kom na ini, dem pikin foe Belial, en dem ben sidon na hem fesi; en dem manpikin foe Belial ben getuigi agensi hem, agensi Nabot srefi na fesi foe da pipel taki: Nabot ben kosi Gado nanga da kownoe. Dan dem ben tjari hem go na dorosei foe da foto, en dem ben naki hem nanga ston te leki a ben dede.

Da plan foe Izebel ben go precis leki fa a ben moesoe drai.14. Dan dem ben seni wan boskopoe go gi Izebel taki: Nabot ben dede nanga ston.

15. En a ben pasa so dati di Izebel ben jere dati dem ben kiri Nabot nanga ston, dan Izebel ben taki gi Achab taki: Opo, go teki da druivi-djari foe Nabot da Jizreëliet soema, disi a no ben wani seri foe moni na joe; bikasi Nabot no de na libi moro, ma a dede kaba.

Izebel ben prisiri foe kisi da woortoe, en a ben taigi hem masra foe go kisi da gron disi a ben wani.16. En a ben pasa so dati di Achab ben jere dati Nabot ben dede kaba, Achab ben opo foe go na da druivi-djari foe Nabot da Jizreëliet soema, foe teki hem gi hemsrefi.

Alwasi hemsrefi no ben doe da ogri direkt, Achab ben gi pasi foe doe da ogri, en wi si dati a ben prisiri nofo foe go kisi da gron toe.Elia taki abra sortoe dede Achab sa dede

17. En da woortoe foe MASRA ben kom na Elia da Tisbiet soema taki:

18. Opo, waka go miti Achab, da kownoe foe Israël, disi de na ini Samaria; loekoe, a de na ini da druivi-djari foe Nabot, pe a ben go foe teki hem.

19. En joe sa taki gi hem taki: So MASRA de taki: Joe ben kiri, en joe ben teki gi joesrefi toe? En joe sa taki gi hem taki: So MASRA de taki: Na da presi pe dem dagoe ben leki da broedoe foe Nabot, so srefi dem dagoe sa leki joe broedoe.

Gado no ben seni wan pikin boi go na Achab, ma A ben seni Elia da profeti nanga wan boskopoe gi da kownoe. A ben sori Elia pe a moesoe go foe miti Achab, en san a moesoe taki, bikasi Achab sa pai nanga hem egi broedoe foe da ogri disi a ben doe. Moro lati, wi sa si dati Izebel nanga da heri famiri sa pai toe. En demsrefi soema disi ben kiri Nabot moro lati sa kiri omeni foe dem pikin foe Achab di Jehu ben tron kownoe.20. En Achab ben taki gi Elia taki: Joe ben feni mi, O mi feanti? En a ben piki taki: Miben feni joe; bikasi joe ben seri joesrefi foe doe ogri na ini da ai foe MASRA.

Achab ben kari Elia hem feanti. Ma foe troe, Achab ben de wan feanti foe Gado, en so a kan verwakti dati da profeti foe Gado sa de wan feanti foe hem efoe a no wan gi jesi na Gado srefi.21. Loekoe, Mi sa tjari ogri kom na joe tapoe, en Mi sa figi joe bakatem pikin poeroe, nanga ala dem mansoema foe Achab, nanga hem disi de sroto en tan na ini Israël.

22. En Mi sa meki joe oso kom leki da oso foe Jerobeam da manpikin foe Nebat, en leki da oso foe Basa da manpikin foe Achia bikasi fa joe ben kwinsi Mi foe kisi hatibron, en fa joe ben meki Israël doe sondoe.

Wi si dati Gado hori da kownoe leki da man foe frantwoortoe di a ben tiri da heri kondre foe doe afgodrei. En leki A ben figi da famiri foe Jerobeam poeroe bikasi foe da afgodrei disi a ben doe nanga dem gowtoe kaw, en so srefi, A ben figi da famiri foe Basa poeroe bikasi foe da srefi afgodrei, A sa figi da famiri foe Achab poeroe bikasi dem ben dini dem Baal.23. En so srefi MASRA ben taki abra Izebel taki: Dem dagoe sa njan Izebel na sei da skotoe foe Jizreël.

A taki moro fara dati Izebel sa dede na da sei foe da skotoe foe Jizreel, en dem dagoe sa njan hem.24. Da soema foe Achab disi sa dede na ini da foto, na hem dem dagoe sa njan, en da soema disi sa dede na ini da firi, na hem dem fowroe foe loktoe sa njan.

Moro fara, dem dedeskin foe dem famiri foe Achab sa de njanjan gi dem dagoe na ini da foto en dem fowroe na ini dem firi.25. Ma no wan kownoe ben de leki Achab, disi ben seri hemsrefi foe doe ogri na ini da ai foe MASRA, disi hem wefi Izebel ben faja hem foe doe.

26. En a ben doe foeroe takroedoe di a ben waka na dem popki baka, so leki ala dem sani dem Amoriet soema ben doe disi MASRA benjagi poeroe na fesi foe dem Israëliet soema.

Gado ben gi omeni waarskow, spesroetoe doro Mozes nanga omeni foe dem profeti dati da pipel foe Israel no moesoe doe afgodrei. Ma dem no ben wani jere. Gado ben sori dem dati A ben gi dem pasi foe poeroe dem Amoriet soema bikasi foe dem afgodrei, en now demsrefi verdiep demsrefi na ini da srefi tokotoko.27. En a ben pasa so dati di Achab ben jere dem woortoe disi, dan a ben priti hem krosi, en a ben weri low-krosi, en a ben faste, en a ben didon na ini low-krosi, en a ben waka saf'safri.

Achab ben bribi, en a ben saka hemsrefi na ini low-krosi nanga faste. A no ben sori bigi fasi moro.28. En da woortoe foe MASRA ben kom na Elia da Tisbiet soema taki:

29. Joe si fa Achab ben saka hemsrefi na Mi fesi? Bikasi a ben saka hemsrefi na Mi fesi, Mi no sa tjari da ogri kom na ini hem dei, ma na ini dem dei foe hem manpikin Mi sa tjari ogri kom na tapoe hem oso.

Disi de wan verwondroe sani. Gado de wan Gado foe sari-hati foe troe. A ben koti kroetoe kaba, en da kroetoe ben tan, ma bikasi Achab ben saka hemsrefi, a ben taki dati A sa drai da tori te baka da dede foe Achab.


I Koningen 22

Achab feti na Ramot na Gilead

1. Drie jari langa, feti no ben de na mindri foe Aram nanga Israël.

Gado ben blesi Israel nanga pikinso rostoe foe feti 3 jari langa.2. En a ben pasa so dati na di foe drie jari, Josafat, da kownoe foe Juda, ben kom loekoe da kownoe foe Israël.

3. En da kownoe foe Israël ben taki gi dem dinari foe hem taki: Oen no sabi dati Ramot na Gilead de foe wi, ma wi tan dja, en wi no poeroe hem komopo na anoe foe da kownoe foe Aram.

Meki wi membre wisrefi dati Benhadad, da kownoe foe Aram, ben meki wan akkorderi nanga Achab foe gi baka dem foto disi hem tata ben teki. Ma wi si dati a no ben gi baka Ramot na Gilead, wan belangrijk foto, wan foe dem fri-foto foe dem Leviet soema. San a ben doe nanga dem tra foto, dati wi no sabi. Ma wi si ete wan leisi dati Achab ben meki wan bigi foutoe di a ben meki wan akkorderi nanga so wan man.4. En a ben taki gi Josafat taki: Joe sa go nanga mi foe feti na Ramot na Gilead? En Josafat ben piki da kownoe foe Israël taki: Mi de so leki joe de, mi pipel de so leki joe pipel, en mi asi de so leki joe asi.

Josafat ben de wan kownoe disi ben lobi Gado. A ben meki wan toemoesi bigi foutoe foe moksi nanga so wan man leki Achab. Efoe joe meki mati nanga wan agoe, en joe go na da agoe-pen, joesrefi moesoe tingi. Disi ben de da moro bigi foutoe foe Josafat, foe moksi nanga da famiri foe Achab en hori hemsrefi nanga hem.5. En Josafat ben taki gi da kownoe foe Israël taki: Mi begi joe, aksi da woortoe foe MASRA tide.

Josafat ben aksi wan boen sani. A no ben wani go na wan feti sondro foe aksi Gado fosi.6. Dan da kownoe foe Israël ben kari dem profeti kom makandra, wan fo hondro mansoema so, en a ben taki gi dem taki: Mi sa go feti agensi Ramot na Gilead, efoe mi no moesoe go? En dem ben taki: Go, bikasi Masra sa gi hem abra na ini da anoe foe da kownoe.

Di Elia ben kari dem profeti foe kom stree tapoe da bergi Karmel, dem 450 profeti foe Baal ben kom, ma mi no denki dati dem 400 tra profeti ben kom disi ben de foe Astarte. Mi bribi dati dem 400 profeti disi ben tan abra ben kom na fesi foe Achab na da momenti disi. En dem taki nanga wan mofo dati da feti sa go boen.Da profeti-taki foe Micha

7. En Josafat ben taki: No wan profeti foe MASRA de dja toe, dati wi kan aksi hem?

Ete wan leisi, Josafat ben doe boen, foe aksifoe wan troe profeti foe da libilibi Gado. A no ben vertrouw dem falsi profeti, alwasi omeni ben de.8. En da kownoe foe Israël ben piki Josafat taki: Ete wan man de, Micha, da manpikin foe Jimla, disi wi kan aksi foe da woortoe foe MASRA; ma mi no lobi hem, bikasi noiti a taki boen foe mi, ma soso ogri nomo. En Josafat ben piki hem taki: No meki da kownoe taki so.

9. Dan da kownoe foe Israël ben kari wan ofsiri kom, en a ben taki: Meki Micha, da manpikin foe Jimla, kom dja es'esi.

Wan troe profeti nomo ben de. A de wan sari sani foe si 400 falsi profeti, ma soso wan troe profeti na ini Israel. Ma membre wisrefi dati Izebel ben proberi foe kiri dem alamala, en dati Obadja ben abi foe kibri 100 foe dem na ini toe bergi-olo.10. En da kownoe foe Israël nanga Josafat, da kownoe foe Juda, ben sidon, ibriwan na tapoe hem kownoe-stoeroe, en dem ben weri dem kownoe-krosi, na wan opo presi na da portoe foe Samaria, en ala dem profeti ben taki profeti-tori na dem fesi.

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina