I samuël 1 Da geboorte foe SamuëlDovnload 405.41 Kb.
Pagina1/10
Datum03.10.2016
Grootte405.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   101 I SAMUËL

I Samuël 1

Da geboorte foe Samuël

1. Now wan man ben de foe Ramataïm-Sofim disi ben komopo foe dem bergi foe Efraïm, hem nem ben de Elkana, da manpikin foe Jerocham, da manpikin foe Elihu, da manpikin foe Tochu, da manpikin foe Suf, wan Efratiet soema.

Elkana ben de wan boen man, ma a ben de wan man disi ben meki wan bigi fout - a ben teki toe wefi. Kande bikasi Hanna no ben hori bere, a ben teki ete wan frow foe gi hem pikin.2. Da man ben abi toe wefi; da nem foe wan ben de Hanna en da nem foe da trawan ben de Peninna. Peninna ben meki pikin, ma Hanna noiti ben meki no wan pikin.

3. Ala jari, da man disi ben komopo foe hem foto go na Silo foe aanbegi en meki ofrandi gi MASRA foe dem legre. En dem toe manpikin foe Eli, Chofni nanga Pinechas, ben de priester foe MASRA drape.

Wi si dati Elkana ben tjari hem famiri go na Silo foe aanbegi Gado en meki ofrandi gi Gado. Ma na da tem dati, dem ogri boi foe Eli ben de leki priester.4. Na dem dei te Elkana ben go meki ofrandi, a ben gi wan pisi na Peninna nanga ala hem manpikin nanga oemapikin;

5. Ma a ben gi Hanna wan moro boen pisi, bikasi a ben lobi Hanna; ma MASRA ben tapoe hem bere.

Dem ofrandi disi de dem vrede ofrandi disi dem ben meki, en dati demsrefi ben njan wan pisi foe dem. En so foe sori lobi gi Hanna, a ben gi da moro boen pisi na hem, alwasi a ben gi pisi na Peninna nanga dem pikin toe.6. Da tra wefi ben dreigi hem foeroe, foe meki hem kisi hatibron, bikasi MASRA ben tapoe hem bere.

Joe kan prakseri dati wan bigi stree ben de na mindri foe dem wefi. Hanna no ben hori bere,ma hem masra ben lobi hem foeroe. Peninna no ben kisi so foeroe lobi, ma a ben meki pikin, en so wan stree ben pasa leki dati foe Lea nanga Rachel.7. Ibri jari ben waka da srefi fasi; te a ben go na da oso foe MASRA, da tra wefi ben ferferi hem; foe dat'ede a ben krei, en a no ben man njan srefi.

8. Dan hem masra Elkana ben taki gi hem taki: Hanna, foe san'ede joe krei so? En foe san'ede joe no njan? Foe san'ede joe abi so wan bigi sari? Mi no de moro boen gi joe leki tien manpikin?

Da tori ben kom moro takroe di dem ben go na da oso foe MASRA. Joe sa verwakti dati da tem foe dini MASRA ben moesoe de wan tem foe prisiri, ma a ben tron wan tem foe stree. En Elkana ben proberi foe kowroe da tori, ma tokoe Hanna ben de nanga bigi sari.9. Da so, baka da tem dem ben njan en dringi kaba na Silo, Hanna ben opo go. Now Eli da priester ben sidon tapoe wan stoeroe na sei wan postoe foe da tempel foe MASRA.

10. En Hanna sieli ben bita, en a ben begi na MASRA, en a ben krei foeroe.

11. En a ben sweri wan sweri taki: O MASRA foe dem legre, efoe Joe sa loekoe na da pina foe Joe oema dinari nanga boen ai, en Joe sa membre mi, en Joe no sa frigiti Joe oema dinari; ma Joe sa gi Joe oema dinari wan manpikin, dan mi sa gi hem baka na MASRA ala dem dei foe hem libi, en no wan scheermes sa kom tapoe hem hede.

Hanna ben go na ini da tabernakel foe begi na Gado. A ben opo hem hati gi Gado, en a ben krei, en a ben begi Gado foe gi hem wan manpikin, en dan a ben pramisi foe gi hem baka leki wan Naziriet soema na Gado, en dati noiti dem sa koti hem wiwiri.12. En a ben pasa so dati di a ben go doro foe begi na fesi foe MASRA, dan Eli ben loekoena hem mofo.

13. Now Hanna ben taki na ini hem hati, en hem mofo boeba nomo ben bewegi, ma joe no ben man jere hem stem; foe dat'ede Eli ben denki dati a ben droengoe.

14. En Eli ben taki gi hem taki: O langa joe sa de droengoe? Poti da wini farawe foe joe.

Eli ben meki wan bigi foutoe. Hanna ben opo hem hati gi MASRA, en a ben krei gi hem, ma a no ben taki nanga mofo. Tokoe hem mofo ben bewegi alwasi a no ben taki. En Eli ben denki dati bikasi a ben bewegi hem mofo sondro foe taki, dan a ben droengoe, en so a ben vermane hem dati a no moesoe droengoe moro.15. En Hanna ben piki taki: Nono, mi masra, mi de wan oema nanga wan sari hati; mi no ben dringi wini efoe sopi kwet'kweti, ma mi ben kanti mi sari trowe na fesi foe MASRA.

16. No loekoe na joe oema dinari leki wan oemapikin foe didibri, bikasi mi ben begi foe di mi sari nanga mi pina de bigi.

Hanna ben sori Eli dati a no ben droengoe, ma a ben de nanga wan bigi sari disi a ben tjari kom na fesi foe Gado nanga wan begi.17. Dan Eli ben piki taki: Go nanga vrede; en meki da Gado foe Israël arki na da begi disi joe ben aksi Hem.

Eli ben kenki fa a ben taki, en a ben gi wan blesi na Hanna, en a ben taki dati Gado moesoe jere da begi foe hem.18. En a ben taki: Meki joe oema dinari feni gnade na ini joe ai. So da oema ben waka go na pasi, en a ben njan, en a no ben abi wan sari fesi moro.

19. En dem ben opo froekoe mamanten, en dem ben aanbegi na fesi foe MASRA, en dem ben drai go baka na dem oso na Rama; en Elkana ben didon nanga Hanna hem wefi, en MASRA ben membre hem.

Baka da tem disi, Hanna ben bribi Gado, en a no ben de nanga sari moro, en a ben njan baka. A ben moksi nanga dem foe aanbegi Gado froekoe mamanten, en di dem ben go baka nadem oso, en Elkana ben didon nanga hem, Gado ben membre Hanna, en a ben hori bere.20. Foe dat’ede a ben pasa so dati di da juisti tem ben kom, baka da tem Hanna ben hori bere, dan a ben meki wan manpikin, en a ben kari hem nem Samuël, disi wani taki: Bikasi mi ben aksi hem foe MASRA.

Foe troe, Gado ben blesi Hanna, disi ben hori bere nanga wan manpikin leki a ben aksi, en a ben kari hem Samuel foe taki abra da tori disi.21. En ibri jari da man Elkana nanga hem heri oso ben go meki dem ofrandi nanga hem sweri gi MASRA.

22. Ma Hanna no ben go bikasi a ben taki gi hem masra taki: Mi no sa go te leki mi ben poeroe da pikin na bobi, en dan mi sa tjari hem kom na fesi foe MASRA, en a sa tan drape foe teego.

23. En hem masra Elkana ben piki hem taki: Doe san de boen na ini joe ai; tan te leki joe ben poeroe da boi na bobi; meki MASRA meki Hem woortoe tan nomo. So da oema ben tan, en a ben gi hem manpikin bobi te leki a ben poeroe hem na bobi.

Wi sabi dati dem oema ben hori wan pikin langa nanga bobi na ini dem dei dati - kande te leki toe efoe drie jari owroe. Na dem dei dati Elkana ben gwenti foe go na Silo, Hanna no ben wani go te leki da pikin ben de owroe nofo foe tan, en so a no ben go na Silo wantoe jari langa, nanga da toestemming foe Elkana.24. En di a ben poeroe hem kaba, a ben tjari hem go nanga hem, nanga drie man kaw, wan twenti kilo blom so, nanga wan batra wini, en a ben tjari hem go na ini da oso foe MASRA na Silo; en da pikin ben de jongoe ete.

25. En dem ben slakti wan man kaw, en dem ben tjari da manpikin kom na Eli.

Hanna no ben kom na fesi foe MASRA soso nanga da pikin, ma a ben tjari wan diri ofrandi toe - 3 kaw nanga dem tra pisi foe da ofrandi, da njanjan ofrandi nanga da wini toe, en a ben tjari Samuel nanga hem.26. En a ben taki: O mi masra, so leki joe de libi, mi masra, mi de da oema disi ben tanapoe na joe sei dja, en mi ben begi na MASRA.

27. Mi ben begi foe da pikin disi, en MASRA ben gi mi san mi ben aksi Hem foe doe gi mi;

28. Foe dat'ede mi ben gi hem baka na MASRA toe; so langa a de na libi, a sa de foe MASRA. En da pikin ben aanbegi MASRA drape.

Wi verwondroe na da dek’ati foe Hanna, foe gi so wan jongoe pikin abra na Gado, di a no abi no wan tra pikin. Mi denki foe da tesi na ini Genesis 22, di Gado ben tesi Abraham. Sondro wan dwingi, da oema ben hori hem pramisi foe gi da pikin abra na Gado. En wi sa si dati Gado sa blesi Hanna na wan bijzonder fasi.


I Samuël 2

Da opo-singi foe Hanna

1. En Hanna ben begi taki: Mi hati abi prisiri na ini MASRA; mi toetoe kom hei na ini MASRA; mi mofo opo bradi agensi mi feanti, bikasi mi abi prisiri na ini Joe verloesoe.

Hanna ben prijse Gado bikasi Gado ben opo da krakti foe hem agensi hem feanti, en a ben prisiri na ini da verloesoe disi ben komopo foe Gado srefi.2. No wan soema de santa leki MASRA; bikasi no wan de boiti Joe wawan; en no wan ston de leki wi Gado.

Gado de da ston - da fondamenti disi wi kan bouw na tapoe. Moro fara, Gado de santa, en no wan trawan de santa en aparti leki wi Gado.3. No taki moro nanga bigi prodo-fasi; no gi pasi foe bigi membre foe komopo foe joe mofo; bikasi MASRA de wan Gado foe koni, en A wegi alasani disi wi doe.

Gado abi koni pasa ala soema, en wi no moesoe prodo efoe abi bigi membre, bikasi da libilibi Gado loekoe an ibriwan disi wi doe, en A koti kroetoe toe.4. A broko dem bo foe dem tranga fetiman, en dem soema disi ben naki foetoe fadon dekisi tranga baka.

Gado kenki sani lontoe. Dem soema disi ben de tranga kan swaki, en dem swaki soema A kan gi tranga baka.5. Dem soema disi bere ben foeroe fositem, ben go joeroe demsrefi foe feni dem dei brede; en dem bere foe dem angribere-soema ben foeroe; so dati da oema disi no ben meki wan pikin ben meki sebi foe dem, en da wan disi ben meki foeroe pikin ben kom moro swaki.

So srefi, Gado kan meki dem potiwan feni san dem abi fanowdoe, en Gado kan meki dem oema sondro bere foe meki foeroe pikin. Wi si da tori disi gi hemsrefi.6. MASRA kiri, en A meki soema kisi libi; A saka soema go na grebi, en A meki dem komopo foe drape.

7. MASRA meki soema kom poti, en A meki soema kom goedoe; A meki soema saka, en A opo dem.

Masra abi da makti foe kiri efoe gi libi baka, foe opo soema efoe saka dem, efoe foe meki dem poti efoe goedoe. Gado kan doe alasani.8. A opo dem potiwan komopo foe da stof, en A opo da begi-man foe da tokotoko foe seti dem na mindri foe dem fesiman, en foe meki dem kisi da glori-stoeroe leki wan erfenis; bikasi dem postoe foe grontapoe de foe MASRA, en A ben seti grontapoe na dem tapoe.

Masra ben seti da fondamenti foe grontapoe srefi en so A de basi foe ibri sani disi pasa dja.9. A sa kibri dem foetoe foe Hem santawan, en dem takroe soema sa tan tiri na ini doengroe; bikasi no wan soema sa wini nanga hem egi tranga.

10. MASRA sa broko Hem feanti pis'pisi; A sa seni dondroe komopo foe hemel kom na dem tapoe; MASRA sa kroetoe dem kaba-pisi foe grontapoe; en A sa gi tranga na Hem kownoe, en A sa opo da toetoe foe da soema disi A ben salfoe.

Masra kan kibri Hem santawan, en dem takroe soema no man doe noti agensi Hem. A gi trangananga blesi na da soema disi A verkisi.11. En Elkana ben go na hem oso na Rama. En da pikin ben dini MASRA na fesi foe Eli da priester.

Wi si dati dem ben libi Samuel na baka, en Eli da priester ben kweki hem.Dem takroe manpikin foe Eli

12. Now dem manpikin foe Eli ben de manpikin foe Belial; dem no ben sabi MASRA.

Disi wani taki, dem ben de priester, ma dem no ben drai dem libi srefi. Wi si bepaalde soema disi taki dati efoe joe famiri de bribiwan, dan joesrefi de bribiwan toe. Ma dja wi si dati alwasi dem boi ben komopo foe da famiri foe Aaron, en dem ben de priester, en dem tata ben de wan boen man, tokoe noiti demsrefi ben drai dem libi.13. Dem priester ben abi wan gwenti foe dem ofrandi disi da pipel ben tjari kom; te dem ben kom nanga wan ofrandi, da dinari foe da priester ben kom na da tem te da ofrandi ben bori, en a ben tjari wan forkoe nanga drie aka na ini hem anoe,

14. En a ben saka da forkoe go na ini da pan efoe da ketre efoe da bigi patoe efoe da patoe, en ala meti disi da forkoe ben tjari kom na loktoe ben de foe da priester srefi. So dem ben gwenti foe doe disi na Silo nanga ala dem Israëliet soema di ben kom drape.

Dem priester ben abi dem pisi foe dem vrede ofrandi kaba. Ma a gersi dati disi no de sari gi dem, ma dem wani moro foe da ofrandi.15. Moro fara, fosi dem ben bron da fatoe, da dinari foe da priester ben kom, en a ben taki gi da man disi ben tjari da ofrandi kom taki: Gi mi meti foe losi gi da priester, bikasi a no wani meti foe joe disi ben bori, ma soso lala meti.

16. En efoe iniwan man sa taki gi hem taki: Dem no moesoe frigiti foe bron da fatoe, en dan teki so foeroe leki joe sa wani, dan a ben sa piki hem taki: Nono; efoe joe no sa gi mi da meti nownow, dan mi sa teki hem, poeroe foejoe anoe nanga tranga.

Dem priester nanga dem wrokoman foe dem no ben respeki dem ofrandi foe Gado, en efoe wan man ben gi dem wan vermane, dem no ben teki da vermane, ma dem ben wroko nanga tranga foe kisi da ofrandi disi dem ben wani.17. Foe dat'ede dem jongoe man ben doe wan bigi sondoe na ini da ai foe MASRA, bikasi dem man ben loekoe na da ofrandi gi MASRA leki wan soso sani.

Som leisi wisrefi kan loekoe na da ofrandi foe Gado leki wan soso sani toe. Wi moesoe de voorzichtig na ini da tori disi. En wi moesoe gi wisrefi abra na Gado leki wan ofrandi. Meki wi doe dati nanga wan krin hati.18. Ma Samuël ben dini MASRA leki wan pikin, en a ben weri wan linnen efod.

Alwasi a no ben de wan priester, Eli ben gi hem pasi foe weri wan linnen efod foe dini MASRA.19. Moro fara, hem mama ben meki wan pikin djakti gi hem, en ala jari a ben tjari dati kom gi hem te a ben kom nanga hem masra foe meki da jari ofrandi.

Noiti da mama foe Samuel ben frigiti hem, ma Hanna ben tjari wan djakti gi hem dati hemsrefi ben meki ibri jari di dem ben kom foe meki da ofrandi.20. En Eli ben blesi Elkana nanga hem wefi, en a ben taki: MASRA moesoe gi joe pikin komopo foe da oema disi foe teki da presi foe da wan disi a ben leni gi MASRA. En dem ben go baka na dem egi oso.

21. En MASRA ben loekoe na Hanna nanga boen ai, en a ben hori bere, en a ben meki drie manpikin nanga toe oemapikin. En da pikin Samuël ben gro na fesi foe MASRA.

Wi si dati Gado ben pai Hanna baka wan sortoe fasi foe da ofrandi foe Samuel, bikasi a ben meki ete 3 manpikin nanga 2 oemapikin, so dati a ben meki 6 pikin, da oema disi noiti ben hori bere.22. Now Eli ben kom grani nanga foeroe jari, en a ben jere alasani disi hem manpikin bendoe nanga heri Israël; fa dem ben didon nanga dem oema disi ben kom makandra na da doro mofo foe da tabernakel foe komakandra.

23. En a ben taki gi dem taki: Foe san'ede oen doe dem sani dati? Bikasi mi ben jere foe oen ogridoe foe da heri pipel disi.

24. Nono, mi manpikin; mi no jere dati oen doe boen; oen meki da pipel foe MASRA doe sondoe.

25. Efoe wan soema sa doe sondoe agensi wan trawan, da kroetoeman sa koti kroetoe; ma efoe wan soema sa doe sondoe agensi MASRA, soema sa begi gi hem? Tokoe dem no ben arki na da stem foe dem tata, bikasi MASRA ben wani kiri dem.

Eli ben jere abra dem takroedoe foe dem boi foe hem, en da tori ben de wan openbaar tori. Tokoe a ben taki nanga dem nomo, ma a no ben poeroe dem foe da wroko. Wisrefi kan meki da srefi foutoe efoe wi bari dem pikin, ma wi no dwingi dem efoe a de fanowdoe.26. En da pikin Samuël ben gro kom moro bigi, en a ben doe boen na ini da ai foe MASRA en foe libisoema toe.

Wan bigi verschil de na mindri foe Samuel nanga dem boi foe Eli.Da profeti-taki abra da oso foe Eli

27. En wan man foe Gado ben kom na Eli, en a ben taki gi hem taki: So MASRA de taki: Mi no ben sori Misrefi krin na da oso foe joe tata, di dem ben de na Egypti na ini da oso foe Farao?

28. En Mi no ben verkisi hem komopo foe ala dem famiri foe Israël foe de Mi priester, foe meki ofrandi na tapoe Mi altari, foe bron switi smeri sani, en foe weri wan efod na Mi fesi? En Mi no ben gi ala dem faja-ofrandi foe dem Israëliet soema abra na da oso foe joe tata?

Gado ben verkisi Aaron nanga dem boi foe hem foe doe da wroko foe wan priester. A ben gi dem da wroko foe bron ofrandi nanga switi smeri sani na hem fesi. A ben de wan bigi sani foewroko so wan fasi.29. Foe san'ede oen ben loekoe na Mi slakti-ofrandi nanga Mi njanjan-ofrandi leki wan soso sani, disi Mi ben komanderi na ini Mi oso, en foe san'ede joe gi moro bigi nem na joe manpikin leki na Mi, foe meki oensrefi kom fatoe nanga dem moro boen ofrandi foe Israël, Mi pipel?

Wi si dati Eli ben poti dem boi foe hem na fesi foe dem ofrandi foe Gado, en da santa fasi foe Gado. A gersi dati hemsrefi ben njan foe dem ofrandi dati dem boi ben tjari kom na wan fasi disi no de fiti. En so na ini da ai foe Gado a ben gi moro bigi nem na dem boi foe hem leki na Gado srefi.30. Foe dat'ede MASRA Gado foe Israël taki: Mi ben taki foe troe dati joe oso, nanga da oso foe joe tata, ben sa waka na Mi fesi foe teego; ma now MASRA taki: Mi no sa doe dati kwet'kweti, bikasi Mi sa gi bigi nem na dem soema disi gi Mi bigi nem, ma Mi sa loekoe na dem soema disi pori Mi nem leki dem de lagi soema.

31. Loekoe, dem dei sa kom dati Mi sa koti joe anoe poeroe, nanga da anoe foe joe tata oso, en no wan owroe man sa de na ini joe oso.

32. En joe sa si wan feanti kom na ini Mi oso na ini dem goedoe disi Gado sa gi Israël, en no wan owroe mansoema sa de na ini joe oso foe teego.

Gado ben pramisi foe dem sa waka na Hem baka en meki ofrandi foe teego, ma now da situatie de so takroe dati Gado no sa gi dem pasi foe doe so wan sani moro. A sa wroko so wan fasi dati baka Eli, no wan owroe mansoema sa de na ini da famiri foe Eli moro - dem sa dede na ini dem jongoe tem.33. Ma iniwan foe joe mansoema disi Mi no sa figi poeroe foe Mi altari sa de foe pori joe ai en sa meki joe hati kisi sari. En ala dem bakatem pikin foe joe oso sa dede na ini dem jongoe jari.

34. En disi sa de wan marki gi joe, en a safadon tapoe joe toe manpikin, Chofni nanga Pinechas; na da srefi dei ala toe foe dem sa dede.

Foe sori dati da tori disi de troe, Gado ben taki dati A sa gi hem wan marki - dati dem toe boi foe hem sa dede na da srefi dei.35. En Mi sa opo wan betrouwbaar priester gi Misrefi disi sa doe alasani disi de na ini Mi hati en na ini Mi prakseri; en Mi sa bouw wan oso disi sa tan gi hem; en a sa waka na fesi foe Mi salfoewan foe teego.

Gado sa opo wan tra priester. Wi no sabi sortoe tem disi ben pasa, ma da famiri foe Itamar ben teki abra foe da famiri foe Eleasar, en Eli ben komopo foe da famiri foe Itamar. Wi sa si dati na ini da tem foe Salomo, da priester wroko sa abra baka na Zadok, disi ben komopo foe Eleasar, en dati dem no sa drai baka gi da famiri foe Itamar.36. En a sa pasa so dati ibriwan foe dem soema disi de tan abra na ini joe oso sa kom boigi aksi hem foe wan pisi sorfoe moni nanga wan pisi brede, en dem sa aksi taki: Mi begi joe, poti mi na ini wan foe dem priester wroko, foe mi kan njan wan pisi brede.

Dem toe boi ben veragti dem ofrandi, en a de fiti dati dem no sa abi dem ofrandi moro, ma dati dem sa abi foe begi aksi foe moni efoe brede leki wan bedelaar.


I Samuël 3

Gado kari Samuël

1. Da pikin Samuël ben dini MASRA na fesi foe Eli. Now na dem dei dati, dem no ben jere da woortoe foe Gado foeroe; en no wan opo visioen ben de.

Na da tem disi, Gado no ben taki foeroe nanga da folkoe - a ben de wan sortoe doengroe tem na ini Israel.2. En a ben pasa so dati na da tem dati, di Eli ben didon na hem bedi, en hem ai ben kom swaki so dati a no ben man si moro,

3. Fosi da lampoe foe Gado ben kom dede naini da tempel foe MASRA pe da ark foe Gado ben de, Samuël ben didon foe go sribi.

4. Dan MASRA ben kari Samuël, en a ben piki taki: Mi de dja.

5. En a ben lon go na Eli, en a ben taki: Mi de dja; bikasi joe ben kari mi kom. En a ben piki hem taki: Mi no ben kari joe; go didon baka. En a ben go didon baka.

A gersi dati Samuel ben de wan sortoe jongoe boi foe jepi Eli di a no ben man doe foeroe sani moro, en a no ben man si moro. En MASRA ben kari hem, ma Samuel ben lon go na Eli, bikasi a ben denki dati da stem ben de foe Eli.6. En MASRA ben kari ete wan leisi; Samuël. En Samuël ben opo go na Eli, en a ben taki gi hem taki: Mi de dja; bikasi joe ben kari mi kom. En a ben piki hem taki: Mi no ben kari joe, mi manpikin; go didon baka.

7. Now Samuël no ben sabi MASRA ete, en Gado no ben sori hem da woortoe foe MASRA ete.

8. En MASRA ben kari Samuël baka di foe drie leisi. En a ben opo go na Eli, en a ben taki: Mi de dja, bikasi joe ben kari mi kom. En Eli ben kom froestan dati MASRA ben kari da boi.

Ete toe leisi, MASRA ben kari Samuel, ma a no ben sabi dati disi de da stem foe Gado, en so ala toe leisi a ben lon go na Eli. Now Eli ben kom sabi dati Gado ben kari na Samuel, wan bijzonder sani na ini dem dei dati.9. Foe dat'ede, Eli ben piki Samuël taki: Go didon, en a sa de so dati efoe A kari joe baka, joe moesoe piki taki: Taki, MASRA; bikasi Joe dinari de arki. So Samuël ben go didon na hem presi.

10. En MASRA ben kom tanapoe, en A ben kari so srefi leki dem tra leisi taki: Samuël, Samuël. Dan Samuël ben piki taki: Taki, bikasi Joe dinari de arki.

Eli ben taigi Samuel dati kande da stem de foe Gado, en efoe a jere hem moro, dan a moesoe piki dati Hem dinari arki. En so Gado ben kom,en A ben tanapoe drape (mi no sabi precis san a wani taki dati A ben tanapoe). En A ben kari Samuel toe leisi. Dan Samuel ben piki Gado baka leki Eli ben taigi hem foe doe.11. En MASRA ben taki gi Samuël taki: Loekoe, Mi sa doe wan sani na ini Israël disi sa meki da jesi foe ala soema bron disi sa jere foe hem.

12. Na da dei dati, Mi sa doe alasani agensi Eli disi Mi ben taki kaba abra hem oso; da sani disi Mi bigin, dati Mi sa kaba toe.

Gado ben taigi Samuel wan hebi boskopoe foe troe, dati A sa tjari da strafoe kom tapoe Eli disi A ben taki kaba.13. Bikasi Mi ben taigi hem dati Mi sa kroetoe hem oso foe teego bikasi foe da sondoe disi a sabi kaba; bikasi hem manpikin ben doe foeroe ogri, en a no ben tapoe dem.

Si san Gado taki. A no taki dati Eli no ben vermane dem boi, ma A taki dati Eli no ben tapoe dem. Wan tem de foe gi vermane, ma efoe wan soema no wani teki hem, dan wi moesoe doe san wi abi fanowdoe foe doe.14. En foe dat'ede Mi ben sweri gi da oso foe Eli dati da sondoe foe hem oso no sa komopo nanga slakti-ofrandi efoe njanjan-ofrandi foe teego.

Da sondoe foe Eli de so bigi dati dem ofrandi dati dem priester kan gi no sa de sari foe poeroe dem sondoe. No wan tra fasi de boiti dati Gado srefi sa strafoe dem.15. En Samuël ben didon te leki mamanten, en a ben opo dem doro foe da oso foe MASRA. En Samuël ben frede foe sori Eli da visioen disi a ben si.

16. Dan Eli ben kari Samuël kom, en a ben taki gi hem taki: Samuël, mi manpikin. En a ben piki hem taki: Mi de dja.

17. En a aksi taki: San de da sani disi MASRA ben taki gi joe? Mi begi joe, no kibri noti gi mi; Gado moesoe doe da srefi nanga joe, en moro toe, efoe joe kibri wan sani gi mi foe ala dem sani disi A ben taki gi joe.

Di a ben wiki, Samuel no ben wani taigi Eli so wan takroe boskopoe, ma Eli ben kari hem kom, en a ben taigi hem dati a moesoe taigi hem alasani.18. En Samuël ben taigi hem alasani, en a no ben kibri noti gi hem. En a ben taki: A de MASRA; meki Hem doe san disi de boen na Hem ai.

Eli ben sabi dati Samuel ben taki troe, en a no ben lei. Moro fara, a ben si dati no wan ofrandi de foe kenki da tori. Ma mi feni hem jammer dati Eli no ben proberi foe poeroe dem boi foe da wroko.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina