I. vaststelling door de beambtenDovnload 49.23 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte49.23 Kb.

_
_________________


VERZOEK OM VRIJSTELLING TOT VERBALISEREN 614

__________________« Dossiernummer Sherlock »
I. VASTSTELLING DOOR DE BEAMBTEN

1.Verklaring (gegevens afkomstig van PLDA)
« MRN-nummer »

« Soort »

« Datum »
2.Gegevens van de declarant  (gegevens afkomstig van SITRAN indien BE. Zo niet van PLDA)
« Naam van de declarant »

« handelsnaam »

« KBO-nummer »

« Straat van de declarant » « straatnummer van de declarant »

« Postcode van de declarant » « gemeente van de declarant »

« Land van de declarant »EORI-nummer (cf. manueel)
3.Gegevens van de ontvanger/afzender (gegevens afkomstig van SITRAN indien BE. Zo niet van PLDA)

« Naam van de ontvanger/afzender »

« handelsnaam »

« KBO-nummer » of « BTW-nummer »

« Straat van de ontvanger/afzender » « straatnummer van de ontvanger/afzender »

« Postcode van de ontvanger/afzender » « gemeente van de ontvanger/afzender »

« Land van de ontvanger/afzender »

EORI-nummer (cf. manueel)
Land van herkomst: « Land van herkomst »

Land van verzending/uitvoer: « Land van verzending/uitvoer »


Gegevens met betrekking tot de goederen zoals ze in de aangifte vermeld staan (gegevens afkomstig van PLDA)


Nummer

NC DAU code

Artikel

Nettomassa

Waarde

Speciale vermeldingen en product-

documenten

/

Certificaten en goedkeuringenType

Heffingsgrondslag


Quotiteit

Bedrag DAU

automatisch

« goederencode »


« artikel »


« Nettomassa »


« statistische waarde »


« Speciale vermeldingen en product-

documenten

/

Certificaten en goedkeuringen »« Type »


« Heffingsgrondslag

 »


« Quotiteit »


« Bedrag DAU»4.Feiten vastgesteld door de beambten 

vrij veld + Scrollmenu
5.Aard van de inbreuk 

« Omschrijving van de inbreuk », vastgesteld op « datum van de vaststelling van de inbreuk » om « uur van de vaststelling van de inbreuk » in « plaats van de inbreuk ».

Deze inbreuk is in het bijzonder bepaald in « rechtsgronden voor inbreuken » en hij wordt bestraft volgens de « rechtsgronden voor sancties» (automatisch op basis van de kwalificatie)

6. Daadwerkelijk verschuldigde rechten en heffingen


Te betalen rechten

Daadwerkelijk verschuldigd bedrag

Aanvullende rechten en heffingen

Te betalen boetes

« Type te betalen bedrag »

« berekend daadwerkelijk verschuldigd bedrag »

« berekend daadwerkelijk verschuldigd bedrag » - « DAU bedrag » = TOTAAL


Vrij veld


Voorbeeld: invoerrechten, accijnzen, …


TOTAAL

TOTAAL daadwerkelijk verschuldigd bedrag  (Automatische berekening)

TOTAAL aanvullende rechten en heffingen

(Automatische berekening)TOTAAL aanvullende rechten en heffingen + te betalen boete = TOTAAL VERSCHULDIGD

(Automatische berekening)Eventuele opmerkingen van de declarant : vrij veld (gedicteerd door de declarant aan de verbalisanten)

In « plaats van vaststelling », op « datum van de 614 »

De + handtekening


(gegevens afkomstig van IAM) « Naam beambte » « voornaam beambte »

« graad beambte »


II. VERZOEK OM VRIJSTELLING TOT VERBALISEREN
« Naam van de declarant » « handelsnaam », via tussenkomst van vrij veld Naam en voornaam van de declarant vraagt om te worden vrijgesteld van verbalisering voor de hiervoor beschreven inbreuk, vastgesteld te zijnen laste, en verbindt zich ertoe om binnen tien kalenderdagen de som van « VERSCHULDIGD TOTAAL » automatisch over te maken op rekening IBAN BE 66 6792 0027 0543 – Code BIC PCHQBEBB van het Enig Kantoor der Douane en Accijnzen in 1030 BRUSSEL, North Galaxy A 16 – Bus 388, Koning Albert II-laan, 33 of geeft toestemming om deze bedragen onmiddellijk op zijn kredietrekening te schrijven met de vermelding « vermelding » PLDA + ticket bancontact aan de overtreder geven Wat met de aanvullende aangifte?
Dit wordt overeengekomen onder voorbehoud van het recht van de Algemeen adviseur DA om de beslissing nietig te verklaren en de declarant daarvan op de hoogte te brengen binnen zestig dagen na vandaag.
Het niet nakomen van de betaalvoorwaarden binnen de toegekende termijn van tien dagen impliceert dat deze transactie als nietig wordt beschouwd, zodanig dat zij geen verdere invloed meer zal hebben op de verdere behandeling van de vastgestelde inbreuk.
Elk van de partijen ontvangt een exemplaar van onderhavig verslag.
In « plaats van de vaststelling », op « datum van de 614 »
(gegevens afkomstig van IAM) « Naam beambte » « voornaam beambte »

« graad beambte »Geïnde bedragen: vrij veldGevalideerde documenten: vrij veld

Uitstel van betaling: Ja/neen

Bedrag van de uitgestelde betaling: vrij veld

Velden van het systeem die niet kunnen worden afgedrukt. Maakt geen deel uit van het vaststellingsverslag maar wordt bij het verslag gevoegd.


III. VERSLAG VAN DE VERBALISANTEN (kiezen tussen de voorstellen)
De goede trouw van

de declarant

wordt

erkend (5)

wordt nietde ontvanger


de afzender+ Motivering verplicht
(gegevens afkomstig van IAM). « naam beambte » « voornaam beambte »

« graad beambte »


614 automatisch verstuurd naar de hoofdinspecteur na validering van het verslag van de verbaliserende ambtenaarIV. OVERWEGINGEN VAN DE HOOFDINSPECTEUR

Velden van het systeem die niet kunnen worden afgedrukt

De aangeboden transactievoorwaarden mogen/moeten worden nietig verklaard / bevestigd (kiezen tussen de voorstellen)

Motief voor de nietigverklaring vrij veld

Voorgestelde premies vrij veld

« Automatische datum validering door het diensthoofd »

(gegevens afkomstig van IAM). « naam beambte » « voornaam beambte »

« graad beambte »


614 Automatisch verstuurd naar de Algemeen adviseur DA na validering van het verslag door de hoofdinspecteurV. OVERWEGINGEN VAN DE ALGEMEEN ADVISEUR

Velden van het systeem die niet kunnen worden afgedrukt (kiezen tussen de voorstellen)
De aangeboden transactievoorwaarden worden

bevestigd

nietig verklaard

+ Automatisch bevestigd 60 dagen na datum van het verslag


LEGENDE

Blauwe tekst: toelichtingen bij het document. Zij verschijnen niet in het verslag.


Rode tekst: in te vullen veld in het verslag

Zwarte tekst: vaste tekst in het verslag.


« Dienst vaststellingen»

« Regionaal centrum »

« Datum verslag »Page sur

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina