Ico opleidings- en BegeleidingsplanDovnload 36.29 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte36.29 Kb.

ICO Opleidings- en Begeleidingsplan

Het ICO opleidings- en begeleidingsplan wordt eenmalig bij het begin van de aanstelling ingevuld door iedere promovendus die zich aanmeldt bij ICO, naast het opleidingsplan dat binnen afzonderlijke universiteiten van het ICO wordt gebruikt. Er wordt van uitgegaan dat minimaal 3.2 jaar van de aanstellingstijd wordt besteed aan onderzoek; de maximale looptijd van het promotietraject bedraagt 6 jaar.


Het plan moet in tweevoud worden gestuurd naar het ICO secretariaat. Door ICO wordt bekeken of de voorgenomen activiteiten (m.b.t. opleiding en begeleiding) voldoen aan de bepalingen die binnen ICO gelden. Als dit het geval is, wordt het plan voor akkoord getekend door de directeur onderwijs van het ICO en de coördinator van de ICO-thema waar de promovendus onder ressorteert. Na ondertekening wordt één exemplaar geretourneerd.
Alle velden dienen ingevuld te worden. Een niet volledig ingevuld ICO opleidings- en begeleidingsplan wordt niet in behandeling genomen.
1. Algemene gegevens


Naam promovendus/promovenda :

(voorzien van academische titel en volledige initialen)

Voornaam :

Geboortedatum :

Gevolgde studierichting/opleiding :

(met vermelding van universiteit)


2. Adresgegevens

Universiteit :

Faculteit of instituut :

Postadres :

Postcode en plaats :

3. Projectgegevens

Titel onderzoeksproject :

(korte beschrijving van probleemstelling, onderzoeksdesign, dataverzameling, analyse en rapportage en werkplan per jaar als bijlage toevoegen)
Promotor(es) :


Dagelijks begeleider / toezichthouder / mentor :

Datum indiensttreding :

Datum einde dienstverband :

Aanstellingsomvang (fte) :


4. Thematische aansluiting onderzoeksproject


ICO-thema :


Plaats van onderzoek in ICO thema1 :
5. Opleidingsplan
Geplande opleidingsactiviteiten binnen het ICO:


Cursus of opleidingsactiviteit


Omvang in uren

Gepland tijdstip (studiejaar)

1.2.3.4.5.


Overige geplande opleidingsactiviteiten:


Cursus of opleidingsactiviteit


Omvang in uren

Gepland tijdstip (studiejaar)

1.2.3.4.5.


Vrijstellingen voor ICO-opleidingsactiviteiten:


Cursus of opleidingsactiviteit


Omvang in uren

1.
2.
3.

Bewijs van vrijstelling als bijlage meezenden


6. Begeleidingsplan
Afspraken over de aard van de begeleiding2

Afspraken over de omvang en frequentie van begeleiding7. Taakstelling
Worden er naast de onderzoekswerkzaamheden (waaronder eveneens begrepen opleidingen en andere ondersteunende of professionaliseringsactiviteiten) eveneens andere taken verricht. Zo ja, waaruit bestaan deze taken, en hoeveel tijd nemen deze taken (naar verwachting) in beslag?  1. Verplichting onderwijstoetsing

De promovendus verplicht zich de gespecificeerde opleidingsactiviteiten naar behoren uit te voeren en is ervan op de hoogte dat het te volgen onderwijs wordt beoordeeld. De promovendus gaat ermee akkoord aan deze beoordelingen deel te nemen. Het ICO verstrekt per afzonderlijke opleidingsactiviteit een certificaat.9. Ondertekening
Datum :
Promovendus :
Promotor :


Namens het ICO

Directeur onderwijs :


Coördinator ICO-thema :

1 De themagroepcoördinator beoordeelt of het onderzoek in de themagroep past.

2 De promovendus heeft recht op minimaal 600 uren begeleiding van promotor en dagelijks begeleider.


ICO Opleidings- en begeleidingsplan.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina