Ideeënbus RockPops – lichting 27 december 2012Dovnload 42.11 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte42.11 Kb.


Ideeënbus RockPops – lichting 27 december 2012
Hallo RockPoppers!
15 RockPoppers hebben onderstaande ideeën gelanceerd. Per idee is aangegeven hoeveel keer het is geopperd. Graag per onderwerp onder c. Voorstel aankruisen wat je mening is, je naam onderaan invullen en mailen aan: rockpops2006@gmail.com of bij Aafke inleveren tijdens de repetitie. Sluitingdatum: dinsdag 29 januari 2013. De resultaten zullen medio februari worden gepresenteerd.

1. Discipline
a. Ideeën

 • Op tijd beginnen, ook na de pauze 2 x

 • Minder lange pauze – 1 x

 • We mogen ook wel eens wat langer doorgaan - 1 x

 • Minder praten tijdens de repetities, en vooral tijdens het zingen – 2 x


b. Huidige werkwijze

 • Op tijd beginnen: de begintijd wordt soepel gehanteerd omdat er vaak nog op het laatst mensen binnen komen

 • Duur van de Pauze: 21.00 tot 21.20 uur, maar loopt soms uit

 • Langer doorgaan: gebeurt af en toe

 • Niet praten tijdens repetities/zingen: Afspraak is dat we niet meer praten zodra en zolang de muziek aan staat


c. Voorstel

 • Op tijd beginnen: we beginnen strikt om 20 uur, ook al zijn er maar weinig mensen

o Eens


o Huidige werkwijze is OK • Pauze: we beginnen strikt om 21.20 uur

o Eens


o Huidige werkwijze is OK • Langer doorgaan: mag wel vaker, al moet het het soundmixen niet in de weg zitten ( mag tot uiterlijk 22.30 uur)

o Eens


o Huidige werkwijze is OK • Niet/minder praten tijdens repetities/zingen: Afspraak handhaven dat we niet meer praten zodra en zolang de muziek aan staat

o Eens


o Huidige werkwijze is OK

2. Nieuwe leden
a. Ideeën

 • Nieuwe leden beter begeleiden / coachen – 1 x

 • Gastvrij zijn 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Nieuwe leden beter begeleiden / coachen: Aafke en Joke zijn gastvrouw, vangen de nieuwe mensen op, verstrekken informatie en schrijven ze in. Rob informeert en begeleidt ze als het gaat om het tempo en de wijze van instuderen. Dat dit beter zou moeten is een nieuw geluid. Als de nieuwe leden problemen ondervinden, wordt dit - voor zover wij ons realiseren - in overleg opgelost. Inpassen in de groep heeft altijd wat tijd en inspanning nodig.

 • Gastvrij zijn: de nieuwe leden worden opgevangen en geholpen door de leden van de groep(en) waar ze uiteindelijk voor kiezen. Zie het punt hiervoor.c. Voorstel

 • Nieuwe leden beter begeleiden / coachen: Aafke, Joke en Rob zullen hier scherper op letten. De nieuwe leden of de mensen om hen heen kunnen ook zelf het initiatief nemen en Aafke, Joke en Rob even aan de jas trekken.

o Eens


o Huidige werkwijze is OK


o Eens


o Huidige werkwijze is OK

3. Performance (podiumopstelling en uitstraling)
a. Ideeën

 • Vaker met de microfoons oefenen is beter voor de geluidsmannen om te oefenen en voor het koor om te leren hoe en waar iedereen moet staan (en het klinkt ook geweldig!) – 1 x

 • Voor de spiegel oefenen, zodat je kunt hoe we kijken / stralen. – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Met de microfoons oefenen: we oefenen 1 of 2 keer voor het optreden met de microfoons en werken dan ook aan de opstelling voor de microfoons (en dat klinkt idd geweldig!))

 • Voor de spiegel oefenen (uitstraling): Nog nooit gedaan. We hebben wel foto’s en filmpjes op Facebook gezet, waarin iedereen kan zien hoe onze uitstraling is.


c. Voorstel

 • Met de microfoons oefenen: we kunnen dit wat vaker doen, maar dan alleen met de standaards, zodat we leren hoe we met het wisselgebied omgaan en hoe we compact om de microfoon heen staan.

o Eens


o Huidige werkwijze is OK • Voor de spiegel oefenen: het sterke punt van RockPops is ‘What you see is what you get’. We willen vooral spontaan en enthousiast zijn. RockPops is meestal een verzameling van lachende mensen, grappige groepsdansjes en cabareteske toneelstukjes met een sterke zangkracht. En vrijwel altijd komt dat heel overtuigend over het voetlicht. Dat merk je aan de positieve reacties en open doekjes uit de zaal. Maar we hebben aan de andere kant soms niet door hoe serieus we soms de zaal in kijken, terwijl we het op zich best naar ons zin hebben. Zullen we toch maar eens in de spiegel kijken?

o Eens


o Oneens

4. Hard en zacht zingen
a. Ideeën

 • Aangeven in cijfers hoe hard/zacht je de passages moet zingen. 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Aangeven in cijfers hoe hard/zacht je de passages moet zingen: Dit komt voort uit de workshop met Robin van Beek en heeft geleid tot een experiment met Hotel California. De vraag is of we dit geslaagd vonden.


c. Voorstel

 • Als dat inderdaad zo is, kan Rob - bij de songs waar dit kan werken - een textpartituur maken met de getallen. Met behulp daarvan moet iedereen die songs dan thuis opnieuw instuderen, zodat we die tijdens de repetities samen kunnen doornemen. Dit wordt dan ook in de oefenschema’s verwerkt en vraagt een extra inspanning van iedereen.

o Eens


o Oneens

5. Workshops zangtechniek (performance?)
a. Ideeën

 • Workshop met gastdocent, over ademhaling en stemgebruik (voor de pauze) – 2 x


b. Huidige werkwijze

 • Workshop met gastdocent: we hebben ruwweg elk jaar een workshop gedaan ( voor zover ik weet waren de gastdocenten in ieder geval Robbert Besselaar, Mariecke Lepeltak, Anton Jansma, Johan Klein Nibbelink en Robin van Beek).


c. Voorstel

 • Workshop met gastdocent: De ene workshop was succesvoller dan de ander. Sommige mensen vinden een workshop geweldig, anderen zeggen: liever niet meer. De vraag is ook of er wel iets van is blijven hangen en of we er beter van zijn geworden. En er hangt uiteraard een prijskaartje aan zo’n workshop. Anderzijds kan een workshop nieuwe energie geven op een bepaald aspect van zingen en/of performance. Het voorstel is om in 2013 een workshop te doen over onze performance: leren hoe je moet uitstralen zonder je spontaniteit te verliezen, hoe paradoxaal dat ook klinkt.

o Eens


o Liever een zang-workshop

o Liever geen workshops6. Kiezen nieuw repertoire
a. Ideeën

 • Doe eens gek, kies 2 nieuwe nummers tegelijk – 1 x

 • Meer rock nummers en wat minder ‘softie nummers’ – 1 x

 • Meer Nederlandstalige nummers, ook met optreden (bijvoorbeeld van Bløf, of ‘Laat me’ van Ramses) 2 x

 • SuperVoices nummers kennen de meeste koorleden vaak al – 1 x

 • Kunnen we een keer een a capella nummer doen, echt zonder muziek? 1 x

 • Kunnen we voor Kerst 2013 The Family Tree vast als nieuwe song kiezen? – 1 x

 • Vaker een nieuw lied. 2 x; Dit jaar erg weinig gehad – 1 x

 • Nieuwe liedjes waaruit gekozen kan worden laten horen tijdens en niet na de pauze. Dan is het tijd om te zingen – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Doe eens gek, kies 2 nieuwe nummers tegelijk: Dat kan, maar je kunt geen twee songs tegelijk instuderen. Zie ook het laatste punt.

 • Meer rock nummers en wat minder ‘softie nummers’: De jaarlijkse songenquête wijst uit welke smaak RockPops heeft. Born to be wild, een onvervalste rocksong - scoort niet goed. Softe nummers hebben we niet echt. Het repertoire bestaat uit 6 verschillende soorten songs: uptempo stampers (bijvoorbeeld To my father’s house of Status Quo medley), medium feel good (bijvoorbeeld The longest time of Need you now), medium power (Lean on me of Hotel California), powerballad (You'll never walk alone of Hard to say I'm sorry), harmonieuze ballad (bijv. Make you feel my love of You’ve got a friend), combisong (bijv. Proud Mary of Beatlesmedley). De enquête geeft een duidelijk beeld.

 • Meer Nederlandstalig bijvoorbeeld van Bløf, of ‘Laat me’ van Ramses: Er lijkt weinig vraag naar Nederlandstalig. We hebben nu 2 Nederlandstalige songs, waarvan Banger Hart bijna onderaan is geëindigd. Bovendien is er maar weinig aanbod (wel een Bløf-medley). Wat betreft ‘Laat me’ is het goed om even uit te leggen hoe ons repertoire tot stand komt. Rob maakt alle songarrangementen in eerste instantie voor SuperVoices. Elk jaar komen er 11 nieuwe songs bij die ook bestemd zijn voor de verkoop aan de Nederlandse koren. Met de productie zijn hoge kosten gemoeid, die worden terugverdiend met de verkoop. RockPops koopt de songs die beschikbaar zijn/komen bij JKN Music. Voor een volledig overzicht van de beschikbare songs kun je kijken op www.multimix.nl Laat me – hoe mooi ook - kan alleen geproduceerd worden als JKN Music de song geschikte acht voor SuperVoices.

 • SuperVoices nummers kennen de meeste koorleden vaak al: zie hiervoor

 • Kunnen we een keer een a capella nummer doen: er zijn geen a capellasongs beschikbaar

 • Kunnen we voor Kerst 2013 The Family Tree vast als nieuwe song kiezen: Dat is al afgesproken bij de keuze voor Need you now.

 • Vaker een nieuw lied: we zingen momenteel 5 nieuwe songs per jaar (dit jaar zelfs 6). Dat hangt samen met de vijf optredens die we per jaar doen en het lijkt genoeg. We willen immers ook tijd overhouden voor het instuderen van het repertoire voor het komende optreden, voor het doornemen van oude nummers die (deels) opnieuw moeten worden ingestudeerd en voor het jukeboxen (zie hierna onder punt 8).

 • Nieuwe liedjes laten horen tijdens/na de pauze: Nu doen we dat meestal aan het eind van de pauze, omdat de mensen ook even een rustmoment willen hebben.


c. Voorstel

 • Doe eens gek, kies 2 nieuwe nummers tegelijk: Het kan, maar dan blijft het instuderen gaan zoals het nu gaat, steeds een nieuwe song instuderen voor het komende optreden.

o Eens


o Oneens


 • Meer rock nummers en wat minder ‘softie nummers’: we kiezen steeds uit een drietal songs die Rob selecteert. Daarbij wordt gekeken naar welke soort song er qua balans nodig is binnen het huidige repertoire. uptempo stampers, medium feel good songs, medium power songs, powerballad, harmonieuze ballad of een combisong. Zie ook punt 7.

o Eens


o Oneens


 • Meer Nederlandstalig bijvoorbeeld van Bløf, of ‘Laat me’ van Ramses: deze enquête zal uitwijzen of RockPops dit ook wil. Er is een Bløfmedley, maar ook Hemel en Aarde, Terug naar de kust, Jij en ik, Je hoeft niet naar huis vannacht en een Doe Maar medley . Iedereen kan op www.multimix.nl bekijken welke songs er zijn en die in de ideeënbus deponeren. ‘Laat me’ zal waarschijnlijk gewoon niet haalbaar zijn.

o Eens


o Ik heb geen behoefte aan specifiek Nederlandstalige nummers • Meer Nederlandstalige nummers met optreden: de songenquête bepaalt ook voor deze songs welke er voor optredens zuilen worden gebruikt. De geparkeerde songs (w.o. Banger hart) in ieder geval niet.

o Eens


o Oneens


 • SuperVoices nummers kennen de meeste koorleden vaak al: daar is zoals uiteen gezet helaas niets aan te doen 

o Eens


o Oneens


 • Kunnen we een keer een a capella nummer doen: er zijn helaas geen a capella songs beschikbaar en het is een vak apart, een vak dat uw songcoach in ieder geval niet beheerst. Er zijn overigens diverse songs waarin a capella stukjes voorkomen.

o Eens


o Oneens


 • Kunnen we voor Kerst 2013 The Family Tree vast als nieuwe song kiezen: Dat is al afgesproken bij de keuze voor Need you now.

o Eens


o Oneens


 • Vaker een nieuw lied: Laten we vooralsnog vasthouden aan de huidige lijn. Incidenteel kan er uiteraard een extra song bij komen.

o Eens


o Oneens


 • Nieuwe liedjes laten horen tijdens/na de pauze: Dit komt 5 x per jaar voor en dan kan de pauze wel een keer benut worden voor deze keuzesessie.

o Eens


o Oneens


7. Repertoire optredens
a. Ideeën

 • Meer variatie in optreden nummers – 2 x

 • Voor een optreden meerdere setjes maken zodat we kunnen kiezen – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Meer variatie: Er wordt uitgegaan van de songs die het beste scoren bij de jaarlijkse RockPops-enquête, aangevuld met de nieuwste songs. Er wordt rekening gehouden en soms overleg gepleegd met de uitnodigende partij over wat het beste gezongen kan worden.

 • Meerdere setjes maken zodat we kunnen kiezen: Goed idee, maar nog nooit gedaan. De vraag is of RockPops als geheel hier behoefte aan heeft.


c. Voorstel

 • Meer variatie: De songenquête laat zien dat alles songs gemiddeld goed scoren (7,3), dus we kunnen met een gerust hart alle niet-geparkeerde songs voor alle optredens gebruiken.

o Eens


o Oneens

 • Meerdere setjes maken zodat we kunnen kiezen: Het kost nogal wat tijd om goede setjes in elkaar te steken, dus Rob moet eerder beginnen met de voorbereidingen. De setjes kunnen dan via Facebook, Hyves en e-mail worden voorgelegd aan de leden met een deadline voor de reactie. Meeste stemmen gelden.

o Eens


o Laat Rob de setjes maar doen

8. Repertoire tijdens de repetities
a. Ideeën

 • ‘Proud Mary’ wordt door de solo groep met te weinig power gezongen. Kan het niet een keer met heel veel power gezongen worden om te kijken hoe het klinkt? – 1 x

 • Meer variatie in repertoire en ook oudere liedjes 3 x

 • Jukebox idee opnieuw leven in blazen / verzoeknummers kunnen opgeven – 2 x

 • Vaker in de kring zingen – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • ‘Proud Mary’ wordt door de solo groep met te weinig power gezongen: Er is tijdens de repetities al extra aandacht besteed aan dit punt en het ging meestal wel prima. Ook tijdens ons optreden bij het Stekkie was het OK. De aan- en afwezigheid van de leden van de sologroep bij de repetities is wisselvallig en daarmee ook de zangkracht. Bovendien is het een altenpartij, die meer power geeft als hij gezongen wordt door mensen uit de laagmiddengroep en daar zijn er misschien te weinig van in de sologroep.

 • Meer variatie in repertoire en ook oudere liedjes: we zingen altijd het repertoire dat via de songenquête door de leden zelf wordt gekozen (uitgezonderd dus de geparkeerde songs). De nieuwste en meest populaire songs komen vaker aan bod dan de minder populaire. Als er net veel nieuwe leden bij zijn, laten we die ook even liggen.

 • Jukebox idee opnieuw leven in blazen: Als de songs voor het optreden zijn doorgenomen is er altijd jukebox (gewoon lekker zingen van de andere songs al of niet in de kring). De leden maken regelmatig gebruik van de optie om verzoeknummers in te dienen en die zingen we dan ook.

 • Vaker in de kring zingen: Dit doen we regelmatig, maar niet elke avond.


c. Voorstel

 • ‘Proud Mary’ wordt door de solo groep met te weinig power gezongen: Nog 2 of 3 laagmid-dames stappen over naar de sologroep en we blijven uiteraard aandacht besteden aan het powerzingen.

o Eens


o Oneens


 • Meer variatie in repertoire en ook oudere liedjes: De songenquête laat zien dat alles songs gemiddeld goed scoren (7,3), dus we kunnen met een gerust hart alle niet geparkeerde songs voor de repetities (en optredens) gebruiken. Er bestaan immers geen songs die we als groep niet graag zingen. En zoals ook op onze site vermeld: Ook als je stempartij wat minder interessant is of een song je minder ligt, je inzet blijft 100%. Dat dóe je gewoon voor je teamgenoten!

o Eens


o Oneens

 • Jukebox idee opnieuw leven in blazen: De leden maken desgewenst vaker gebruik van de mogelijkheid om bij Rob verzoeknummers in te dienen. Verzoekjes ingediend door een stemgroep krijgen voorrang.

o Eens


o Oneens


 • Vaker in de kring zingen: We gaan dit wat vaker doen.

o Eens


o Oneens

9. Locatie
a. Ideeën

 • Huidige locatie is niet gezellig – 2 x, uiteraard gaat het om het zingen, maar entourage doet heel veel. – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Huidige locatie is niet gezellig: Er zijn al enige pogingen gedaan om het wat sfeervoller te maken (minder licht en kaarsjes). Tijdens de afgelopen hapjesavond was de (kerst)entourage opeens veel beter. De vraag is of en in hoeverre iedereen hier last van heeft.c. Voorstel

 • Huidige locatie is niet gezellig: We vormen een locatiemanagement groepje die - in overleg met de KWOV-mensen - naar manieren gaat zoeken om de zaal gezelliger te krijgen. De KWOV werkt nog aan de verdere aankleding van de zaal. Misschien moeten er meer tafeltjes komen?

o Eens


o Oneens

10. Kritiek op Rob / sfeer bij RockPops
a. Ideeën

 • Rob mag iets meer openstaan voor opbouwende kritiek - 1 x

 • Ideeënbus is een stap in de goede richting - 1 x

 • Het wordt saai bij RockPops en er zijn irritaties – 1 x


b. Huidige werkwijze

 • Rob mag iets meer openstaan voor opbouwende kritiek: Er wordt tegenover Rob regelmatig kritiek geuit en er worden ook wensen en/of suggesties gedaan en soms ook wel persoonlijke eisen gesteld. Rob staat daar in principe voor open als het RockPops als groep ten goede komt, maar niet als hij - soms misschien ten onrechte - meent dat dat niet zo is. Niet alle persoonlijk geuite kritiek, ingebrachte ideeën e.d. komen – hoe goed bedoeld ook – ten goede aan RockPops en dat is toch het belangrijkste criterium.

 • Ideeënbus is een stap in de goede richting: Een prima manier om er achter te komen wat er binnen RockPops leeft, wat persoonlijke meningen zijn en wat de groep er als geheel van vindt. De eerste oogst is bemoedigend en wordt in dit overzicht gepresenteerd. De ideeënbus staat elke week op de bar en wordt door de PR-commissie beheerd. De commissie doet regelmatig verslag van de binnengekomen oogst.

 • Het wordt saai bij RockPops en er zijn irritaties: Binnen de PR-commissie is gemeld dat er geluiden zijn te horen in dit opzicht. Er is geen zicht in hoeverre dit leeft in de gehele groep of slechts bij enkele leden. Bij het uitgebreide onderzoek onder de RockPopsleden van twee jaar geleden was hier nog geen sprake van.


c. Voorstel

o Eens


o Oneens


 • Ideeënbus is een stap in de goede richting: Dit is dé manier om die ideeën kenbaar te maken. Dit overzicht is een eerste poging om ze aan de groep te presenteren en na te gaan welke er moeten worden uitgewerkt.

o Eens


o Oneens


 • Het wordt saai bij RockPops: Leden die het saai vinden bij RockPops moeten bij zichzelf te rade gaan. Leuker kunnen we het – behalve dan wat deze enquête aan resultaten te zien zal geven – niet maken. De basisprincipes van RockPops zullen niet veranderen. Die worden overigens ook meegegeven aan iedereen die lid wordt. Als je ze vergeten bent kijk dan op de site even onder ‘Over RockPops’. Vooral de hierna volgende passage op die pagina is in dit opzicht van belang: ‘Zingen is een teamsport: Je zet je in voor RockPops en creëert zo samen met de andere RockPoppers ‘Singergy’, de krachtige en prachtige energie die ontstaat als mensen samen zingen. Je krijgt elke keer door je inzet voor de groep een veelvoud van die positieve energie terug. Andersom is ook waar: Als je het doet uit eigenbelang, voor je ego of om in de belangstelling te staan, doe je afbreuk aan de Singergy van RockPops en krijg je zelf ook alleen maar negatieve energie terug.’ Ofwel ‘You’re gonna reep just what you sow – Eric Clapton’ – Je oogst wat je zaait. Als je je inzet, is die oogst rijk: zangplezier, zangkwaliteit, saamhorigheid, energie, gezelligheid, vriendschap, steun aan en van elkaar, optredens in binnen- en buitenland en nog veel meer.

o Eens


o Oneens • Er zijn irritaties. Ook hiervoor geldt dat degene die de irritaties heeft, er iets aan moet doen. We moeten niet over iemand praten, maar met iemand. Irritatie is altijd respectloos naar de ander toe. Vaak gaat het domweg om misverstanden, die met een goed en open gesprek altijd op te lossen zijn. En alle leden van RockPops zijn - zo leert de ervaring - lieve mensen met een goed hart en elk een eigen rugzakje.

o Eens


o Oneens

Ingevuld door: ……………………………………………………..De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina