Iedere auteur stuurt zijn teksten tijdig naar Ilse De SchutterDovnload 13.49 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte13.49 Kb.
Afspraken:


 1. Iedere auteur stuurt zijn teksten tijdig naar Ilse De Schutter (ilse.deschutter@skynet.be) en naar Saskia Verbaenen (saskia.verbaenen@telenet.be) en in CC naar Johan Vandewalle (johan.vandewalle1@telenet.be) (zodat die weet wie achter is) en Rafaël Delaedt (rafaeldelaedt@skynet.be) (zodat die weet welke foto’s nodig zijn).

 2. Kernen en Werkgroepen sturen de teksten voor korte mededelingen voor “Natuur.prikbord” stuur je naar Iris Buermans (antwerpennoord@natuurpunt.be) die de teksten verzameld en doorstuurt naar Stefan Versweyveld (stefan.versweyveld@natuurpunt.be) die de eindredactie van “Natuur.prikbord” op zich neemt en stuurt naar Johan Vandewalle (johan.vandewalle1@telenet.be) en Rafaël Delaedt (rafaeldelaedt@skynet.be) (zodat die weet welke foto’s nodig zijn).

 3. Korte teksten met aankondiging van activiteiten voor “Vergeet niet te Genieten” stuur je naar Iris Buermans (antwerpennoord@natuurpunt.be) en in CC naar Johan Vandewalle (johan.vandewalle1@telenet.be) (zodat die weet wie achter is) en Rafaël Delaedt (rafaeldelaedt@skynet.be) (zodat die weet welke foto’s nodig zijn). Iris verzamelt de teksten en controleert of alle data, uren en afspraakplaatsen kloppen met de activiteitendatabase en stuurt ze dan voor eindredactie naar Ilse De Schutter (ilse.deschutter@skynet.be) en naar Saskia Verbaenen (saskia.verbaenen@telenet.be) de ze dan bezorgen aan Johan Vandewalle

 4. Omdat Johan Vandewalle alle teksten in cc krijgt kan die nakijken wie niet tijdig zijn teksten aanlevert en achter de veren van de desbetreffende persoon zitten.

 5. Omdat Rafaël Delaedt alle teksten in cc krijgt kan die tijdig op zoek naar foto’s die passen bij de teksten (tenzij de auteurs zelf voor foto’s zorgen). Hij doet daarbij beroep op de leden van FFFS en op andere fotografen binnen Natuurpunt Antwerpen Noord.

 6. Teksten worden opgemaakt in het bijgevoegde Word-sjabloon1. In lange artikels (2 pag) moet voldoende ruimte blijven voor grote foto’s en andere illustraties anders wordt grondig geknipt in de tekst2. Als je tekst in die opmaak volgens het bijgevoegde Word-sjabloon meer dan 2,25 pagina’s is, is hij te lang. Korte artikels (voor de verschillende rubrieken) moet zo beknopt mogelijk zijn (er is altijd een overaanbod en we willen hier ook kleinere illustraties bijzetten. Gebruik tussentitels en korte alinea’s om de tekst leesbaar te houden. Tekst vroeger insturen is niet verboden en wordt zelfs aangemoedigd!

 7. Gebruik van leestekens en taalgebruik:

 • Geen spaties voor “!”, “?”, “.”, “;”, “:”, “,”, “%” en “)”

 • Geen spatie na “(“

 • Slechts één spatie na “!”, “?”, “.”, “;”, “:”, “,”, “%” en “)”

 • Slechts één spatie voor “(”

 • Gebruik de correcte Nederlandse spelling. Geen “U”, “u” of “uw” maar “Je”, “je”, “jou” of “jouw”.

 • Bij uuraanduidingen gebruik je u.mm of u (geen minuten vermelden bij volle uren, geen voorloopnul, scheidingsteken tussen uur en minuten is een punt) gevolgd door een “niet-afbreekbare” spatie en een kleine letter u. Na de u volgt geen punt behalve op het einde van een zin. Een “niet-afbreekbare” spatie typ je in Word door de toetsen “Shift”, “Ctrl” en “Spatie” tegelijkertijd in te drukken. (bv. 13.25 u of 14 u).

 • Bij datum aanduidingen spreek je steeds van dag (in cijfers) en maand (voluit). Het jaartal moet je niet vermelden als het om hetzelfde jaar gaat dan dat datum van publicatie. Wanneer het om aankondigingen van activiteiten gaat vermeld dan ook de dag van de week (bv. donderdag 25 januari).

 • Zet een “niet-afbreekbare” spatie tussen voorletters en het bijhorende woord. Bv. ’t Asbroek.

 • Financiële bedragen geef je steeds in Euro’s weer als volgt: het Euro-symbool (€, gevolgd door een “niet-afbreekbare” spatie en het bedrag. Indien het een geheel getal is, zet je geen komma en 2 nullen na de komma, behalve als er in hetzelfde artikel ook andere bedragen gebruikt worden die kleiner dan 1 euro zijn. Het Euro-symbool typ je in Word door de toetsen “AltGr” en “E” tegelijkertijd in te typen. Vb. € 15 of € 15,25. In het lettertype Scala (dat we gebruiken voor de standaardtekst) bestaat echter geen Euro-symbool. Er verschijnt daarom een vierkantje. Je kan nu het Euro-symbool krijgen door dat ene karakter in het lettertype “Euro Serif” te zetten.

 • Telefoon- fax- en GSM-nummers schrijf je als volgt voor Belgische nummers: zonenummer-netnummer. Tussen de cijfers van het netnummer zet je geen spaties maar puntjes. Bv. 03-541.58.25, 015-29.72.59 of 0497-446.766.

 • Probeer zo direct mogelijk te schrijven (dus geen ellenlange zinnen met veel bijzinnen en passieve vormen).
1Om het sjabloon te gebruiken: open de bijlage bij deze mail (let op het lijkt een blanco document te zijn, maar de verschillende opmaakstijlen zijn er in gedefinieerd). Kies in het Menu Bestand op Opslaan als … en selecteer dan onderaan bij Opslaan als “Documentsjabloon (*.dot)” en klik op OK.

Om je tekst nu te maken: begin je met een blanco Word scherm en kies je in het menu Bestand op Nieuw. Je krijgt dan een overzicht van alle sjabloonbestanden te zien waartussen Natuur.ruimte zal staan. Selecteer dit en klik op OK. Je kan dan gewoon te tekst intypen. Je hoeft geen blanco regels tussen de alinea’s te zetten want in de opmaakstijlen wordt dit witruimte automatisch voorzien. Voor de Titel en subtitel gebruik je de opmaak “Kop 1”, voor de auteursnaam de opmaak “auteurs”, voor de tussentitels de opmaak “Kop 2” en voor de gewone tekst de opmaak “standaard”. Enkel voor de Snor-pagina moet je de opmaak “standaard voor Snor” gebruiken (omdat de puntgrootte van de letter daar 12 is ipv 11).Opslaan document: sla vervolgens je document op en geeft het een naam die aangeeft wat er in staat (dus niet natuur.ruimte want anders krijg ik 20 dezelfde bestanden binnen).

2Een tekst van 2 pagina’s mag maximaal 4500 tekens (inclusief spaties) hebben, een tekst van 1 pagina maximaal 2250 tekens (inclusief spaties) maar bij voorkeur blijf je onder de 4.000 (resp. 2.000) tekens. In Word kan je het aantal tekens tellen via het menu Extra en vervolgens Woorden tellen te selecteren.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina