Ierland. GodsdienstDovnload 18.45 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.45 Kb.

Ierland.Godsdienst.

 • Ongeveer 95 procent van de leren in de republiek is rooms katholiek, 2,8 procent protestants (Church of Ireland), 0,4 presbyteriaans, 0,2 procent methodist en 0,1 procent joods.

 • In Noord  Ierland wonen ± 1.000.000 protestanten en ± 500.000 katholieken.

 • Ierland vormt één kerkprovincie en heeft 4 aartsbisdommen en 22 bisdommen.

 • De primaat van de katholieke kerk woont in Armagh in Noord  Ierland. Armagh is de plaats waar Sint Patrick zijn eerste kathedraal bouwde.

 • Het land heeft geen priestertekort ± 6000 Ierse priesters werken verspreid over de hele wereld.

 • Er zijn ook anglicaanse kerken (Church of Ireland), presbyteriaanse en methodistenkerken.

 • Een zondagsmis in een dorp of stad bijwonen is een must.

 • Meestal zitten de godshuizen overladen vol met op hun paasbest geklede families.

 • Het is een normaal verschijnsel dat op een gewone zondag soms zes missen worden opgedragen.

 • Hier ziet u een priester of zuster nog vaak in habijt rondlopen en maken passanten een eerbiedige buiging voor de eerwaarde.

 • In veel gezinnen op het platteland wordt nog steeds een morgen  en avondgebed gebeden.

 • Katholieke leren proberen minstens eenmaal in hun leven naar een van de Ierse bedevaartplaatsen te gaan, zoals Lough Derg, Croagh Patrick of Knock.

Verschijning.

 • In Knock (county Mayo) zagen op 21 augustus 1879 vijftien gelovigen de verschijning van Maria, Sint Jozef, Johannes de Evangelist, ten lammetje en een altaar.

 • Dit alles vervat in een hel lichtschijnsel.

 • De verschijning vond plaats tegen de zuidmuur van het sobere parochiekerkje van Knock.

 • Terwijl het stortregende, bleef de muur waarop de verschijning te zien was kurkdroog.

 • Toen een van de vijftien getuigen Maria wilde aanraken, deinsde de verschijning terug tegen de muur.

 • De vijftien zagen ook dat Sint jozef en Johannes op de grond stonden, maar dat Maria ongeveer vijftien centimeter boven de straatstenen zweefde.

 • In eerste instantie geloofde niemand het verhaal van de vijftien mensen.

 • Een uit kerkelijke deskundigen samengestelde commissie ondervroeg de vijftien

 • getuigen van de verschijning en kwam tot de eensluidende conclusie dat er `geen reden tot twijfelen was'.

 • Vanaf dat moment stroomden de pel­grims naar het plaatsje Knock en er vonden zelfs wonderbaarlijke gene­zingen plaats.

 • Momenteel trekt Knock   dat zelfs een vliegveld liet aanleg­ gen om de pelgrims aan te kunnen voeren   jaarlijks ± 50.000 Ierse en ongeveer ± 650.000 buitenlandse bedevaartgangers naar `Our Lady's Shrine', een kleine glazen kapel die tegen de wand van de oude kerk is gebouwd.

 • Het plaatsje veranderde in kort tijd in een pelgrimsoord. Pubs,

 • winkel­tjes en gewone huizen werden omgetoverd in souvenirwinkels.

 • Er werd een enorme kathedraal gebouwd, waar paus Johannes Paulus II op 29 Economie september 1979 een mis opdroeg voor 450.000 gelovigen.

 • Bij zijn bezoek aan Knock deelde de paus mee dat de katholieke kerk `Our Lady's Shrine' in Knock erkende als een van 's werelds belangrijkste Mariaheiligdom­men.

 • Het was voor het eerst dat een paus een bezoek aan Ierland bracht.

 • Het bezoek van Johannes Paulus II wordt bij de katholieken van Ierland nog steeds gezien als de belangrijkste gebeurtenis na het bezoek van hun patroonheilige Sint Patrick in het jaar 431.

 • Bij zijn bezoek schonk Johannes Paulus II een gouden roos aan de kerk.

 • Hij gaf de kathedraal de naam van `Basilica of Our Lady, Queen of Ire­land'.

 • Rond de kathedraal, die in 1976 werd gebouwd en waar ± 10.000 gelovigen een plaatsje rond het sobere, maar desondanks impo­sante altaar vinden, zijn enorme parkeerplaatsen aangelegd, een info­ centrum, een kerkhof en er zijn kranen met `holt' water' waar de pel­grims zich komen laven en meteen een `flesje voor onderweg of thuis' vullen.

Boetedoening.

 • Elk jaar beklimmen duizenden pelgrims de Croagh Patrick in de county Mayo.

 • Een helse tocht over onbegaanbare hellingen die op de laatste honderd meter bezaaid liggen met losse steenbrokken.

 • Vaalt wordt de tocht barrevoets volbracht als boetedoening voor hun zonden.

 • Er worden ook pelgrimstochten naar Lough Derg ondernomen.

 • Daar verblijven de pelgrims op een rotsachtig eiland waar zij zichzelf een onwaarschijnlijk zware boete opleggen door 48 uur biddend door te brengen zonder te eten of te slapen.

 • Op deze plaats trok Sint Patrick zich regelmatig terug om te mediteren.

 • Ook deze pelgrimage gebeurt als boetedoening voor begane zonden of voor het afsmeken van speciale gunsten.

 • Ballinspittle, 38 kilometer ten zuiden van Cork, werd na de zomer van 1985 plotseling een beroemd dorp.

 • Clare Mahony, een meisje uit Ballinspittle, zag tijdens het schemerdonker op een juliavond plotseling dat het plaatselijke Mariabeeld, dat ongeveer dertig meter van haar verwijderd was, bewoog. Vóór  en achterwaarts.

 • Toen andere dorpelingen hoorden wat Clare had gezien, gingen zij ook kijken en zagen hetzelfde.

 • Binnen enkele weken werd Ballinspittle door duizenden pelgrims bezocht.

 • Het bewegen van het beeld van de Maagd Maria vond veel weerklank in het land.

 • Want bijna op hetzelfde ogenblik werden overal bewegende Mariabeelden waargenomen.

Kentering.

 • De laatste jaren is er echter een kentering gekomen bij de Ierse katholieken.

 • Niet langer onderwerpt men zich volledig aan het juk van de kerk.

 • Modern denkende jongeren willen meer vrijheid van handelen.

 • Zij willen bijvoorbeeld dat de verkoop en het gebruik van voorbehoedsmiddelen legaal wordt (inmiddels gelegaliseerd), abortus bespreekbaar, terwijl seks vóór het huwelijk mogelijk moet zijn.

 • In de republiek wordt voor het eerst in de historie getwijfeld aan de autoriteit van de kerk.

 • Toch blijven de zondagsmissen nog steeds goed bezocht en is er zelfs een lichte stijging in het aantal priesterroepingen waar te nemen.

 • Dat kan liggen aan het grote aantal werklozen (zeggen cynische geesten), terwijl anderen denken dat de reden te vinden is in het charitatieve karakter van de huidige jeugd.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina