Iets online gekocht en u wil uw geld terug? Commissievoorstel inzake geringe vorderingen helpt consumenten en kmo'sDovnload 17.51 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte17.51 Kb.

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 november 2013Iets online gekocht en u wil uw geld terug? Commissievoorstel inzake geringe vorderingen helpt consumenten en kmo's

U hebt een nieuwe 3D flatscreentelevisie gekocht, maar nooit ontvangen? Of hebt u uw leverancier uit een ander land betaald en ontving u een product met een gebrek? Geen zorg, er is een goedkope manier om uw geld terug te krijgen. De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend om de positie van consumenten en ondernemingen in grensoverschrijdende geschillen met een lage waarde te versterken. Sinds 2007 heeft de EU een procedure waarmee kleine burgerlijke en handelsgeschillen vlot kunnen worden opgelost: de Europese procedure voor geringe vorderingen. Zes jaar later baseert de Commissie zich op de ervaringen in de praktijk om de Europese procedure voor geringe vorderingen nog eenvoudiger, goedkoper en relevanter te maken voor consumenten en ondernemingen. De belangrijkste wijziging die vandaag wordt voorgesteld, bestaat erin het plafond te verhogen tot vorderingen tot 10 000 euro (vandaag 2 000 euro). Die wijziging is vooral heel goed voor de kleine ondernemingen, aangezien momenteel slechts 20 % van de vorderingen van ondernemingen onder het plafond van 2 000 euro valt.

"Geen vordering van een consument of onderneming is te gering om verhaal te halen", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie. "Na haar oor te luisteren te hebben gelegd bij consumenten en ondernemingen, stelt de Commissie vandaag regels voor die een echt Europese procedure doeltreffender en relevanter zullen maken in het dagelijkse leven. Nu Europa met grote economische problemen te kampen heeft, is het zeer belangrijk om justitie in de EU doeltreffender te maken en zo de groei te herstellen en handel aan te moedigen. Vandaag nemen we maatregelen om de procedure voor het oplossen van geschillen met een lage waarde te vereenvoudigen. Consumenten en kmo's zouden met een gerust hart in andere landen moeten kunnen kopen."

De Europese procedure voor geringe vorderingen, die in 2007 werd aangenomen en sinds 2009 wordt toegepast, is een nuttig instrument dat zijn waarde heeft bewezen. De kosten van grensoverschrijdende procesvoering konden met 40 % worden verminderd en de duur van geschillen daalde van twee jaar en vijf maanden tot een gemiddelde duur van vijf maanden. Er is echter ruimte voor verbetering. Uit een vandaag gepubliceerd verslag van de Commissie over de Europese procedure voor geringe vorderingen blijkt dat het plafond van 2 000 euro voor vorderingen veel te veel geschillen met een lage waarde uitsluit, en vooral geschillen waarbij kmo's betrokken zijn. Heel wat geschillen vallen ook uit de boot door de enge definitie van wat een "grensoverschrijdend" geschil eigenlijk is: zo vallen een auto-ongeval in de grensstreek van een andere lidstaat of een huurcontract voor een vakantiewoning momenteel niet onder de procedure.

De Commissie neemt daarom maatregelen om de procedure nuttiger te maken, door een gerichte reeks praktische wijzigingen in de procedure. Het voorstel van de Commissie tot herziening van de procedure voor geringe vorderingen omvat de volgende wijzigingen:


  • Verhoging van het plafond voor het instellen van een "geringe vordering" van 2 000 euro tot 10 000 euro. Dit is vooral nuttig voor de kmo's, omdat de procedure nu kan worden gebruikt voor ongeveer de helft van de vorderingen van ondernemingen (vandaag slechts voor 20 % van die vorderingen). Ook de consumenten zullen ervan profiteren omdat ongeveer een vijfde van hun vorderingen meer bedraagt dan 2 000 euro.

  • Verruiming van de definitie van wat een "grensoverschrijdende" zaak is om meer consumenten en ondernemingen te helpen bij het oplossen van hun grensoverschrijdende geschillen.

  • Beperking van de gerechtskosten. In de bestaande procedure voor geringe vorderingen kan het zijn dat de gerechtskosten niet in verhouding staan en in sommige gevallen bedragen de gerechtskosten zelfs meer dan de waarde van de vordering zelf. Het voorstel van vandaag zal ervoor zorgen dat de gerechtskosten niet meer bedragen dan 10 % van de waarde van de vordering en de minimumkost kan niet meer bedragen dan 35 euro. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de gerechtskosten online met een kredietkaart te betalen.

  • Minder paperassen en reiskosten. Op grond van de nieuwe regels kunnen eisers de procedure online instellen: e-mail zal een juridisch geldig communicatiemiddel tussen de betrokken partijen worden en tele- en videoconferentie zullen de gebruikelijke instrumenten worden als de zaak mondeling wordt behandeld, mocht dat nodig zijn.

Met het voorstel van vandaag maakt de Commissie justitie toegankelijker voor consumenten en ondernemingen, zodat zij met vertrouwen van de eengemaakte markt kunnen profiteren. Hiermee wordt gevolg gegeven aan een van de 12 concrete maatregelen die eerder dit jaar waren opgenomen in het tweede verslag over het EU-burgerschap om de burgers te helpen hun rechten beter uit te oefenen wanneer zij bijvoorbeeld in een ander land iets kopen. Ook in de Europese consumentenagenda was aangegeven dat er maatregelen moesten worden genomen (IP/12/491).

De verbeterde Europese procedure voor geringe vorderingen is een reactie op een reële bezorgdheid van de burgers: in een recente Eurobarometer zei bijvoorbeeld een derde van de respondenten dat zij meer geneigd zouden zijn een vordering in te stellen mocht de procedure alleen schriftelijk worden gevoerd zonder dat de partijen zich fysiek naar de rechtbank moeten begeven. De verbeterde procedure is ook een reactie op een bezorgdheid van de ondernemingen: in een openbare raadpleging en in de Eurobarometer-enquête zei 45 % van de ondernemingen dat zij niet naar het gerecht stappen omdat de kosten van de procedure niet in verhouding zouden staan tot de vordering. Ten slotte is het voorstel ook een antwoord op een verzoek om maatregelen van het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat consumenten en ondernemingen de procedure voor geringe vorderingen beter gebruiken.Achtergrond

De Europese procedure voor geringe vorderingen (Verordening (EG) nr. 861/2007) wil justitie toegankelijker maken door de procesvoering inzake grensoverschrijdende geringe vorderingen in burgerlijke handelszaken te vereenvoudigen en de kosten te beperken. De procedure werd speciaal ontworpen om consumenten te helpen hun rechten te handhaven en de toegang tot justitie in grensoverschrijdende zaken te waarborgen. Het mechanisme werd op 1 januari 2009 van toepassing.

In de huidige procedure zijn "geringe vorderingen" zaken betreffende bedragen van 2 000 euro of minder, alle rente, kosten en uitgaven niet meegerekend (op het ogenblik waarop het vorderingsformulier door het bevoegde gerecht wordt ontvangen). De beslissing wordt gegeven in het land waar de consument verblijft of, indien de consument dat verkiest, in het land van de onderneming die de tegenpartij is. De procedurele rechten van beide partijen zijn gewaarborgd en zodra de beslissing is gegeven, is die direct uitvoerbaar in het land van de in het ongelijk gestelde partij en alle andere EU-landen. De procedure wordt grotendeels schriftelijk gevoerd en er wordt gebruik gemaakt van standaardformulieren. Er hoeft geen advocaat in de arm te worden genomen.

Van maart tot juni dit jaar vond een openbare raadpleging over de Europese procedure voor geringe vorderingen plaats (IP/13/240).Succesverhalen die laten zien hoe de procedure voor geringe vorderingen verloopt

Voorbeeld van een consument: een Oostenrijkse consument bestelt skimateriaal op een Duitse website. Hij doet van tevoren een bankoverschrijving van 1 800 euro. De handelaar levert het materiaal niet en betaalt de consument de prijs niet terug. De consument start vervolgens een Europese procedure voor geringe vorderingen op. Het Oostenrijkse gerecht stelt de consument in het gelijk en de beslissing van het gerecht wordt door de Duitse autoriteiten in Charlottenburg ten uitvoer gelegd. De consument kreeg de aankoopprijs terugbetaald.

Voorbeeld van een kmo: een verkoper van cosmetica in Portugal wil zijn winkel renoveren en bestelt voor 8 000 euro tegels bij een Spaanse producent. De kmo betaalt de factuur na de levering, maar wanneer de renovatie van start gaat; blijkt dat ongeveer de helft van de geleverde tegels licht gebogen zijn en dus onbruikbaar zijn.

De Portugese verkoper vraagt om de tegels te ruilen, maar de Spaanse onderneming weigert een ruil en ook om de tegels terug te betalen. De Portugese verkoper stelt een geringe vordering in en voegt de factuur bij het formulier dat hij bij zijn lokale gerecht indient (omdat het contract in Portugal moest worden uitgevoerd). Hij vordert een vergoeding van 3 000 euro. Het gerecht stelt de Spaanse onderneming van de vordering in kennis, die aanvoert dat de tegels van goede kwaliteit waren. Het gerecht verzoekt een deskundige om advies, die bevestigt dat de tegels van slechte kwaliteit waren.

Het gerecht beslist dat het bewijs volstaat en veroordeelt de Spaanse onderneming tot betaling van een vergoeding van 3 000 euro plus kosten.

Voor meer informatie

Zie MEMO/13/1007

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

Europese Commissie – Procedure voor geringe vorderingenhttp://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

e-Justitieportaal – Formulieren voor geringe vorderingenhttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Verslag van het Europees consumentencentrumhttp://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Eurobarometer-enquête over de procedure voor geringe vorderingenhttp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEUBijlage: grafische weergave van hoe de procedure voor geringe vorderingen verlooptContact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/13/1095

: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina