Ik wens de contributie ieder kwartaal vooruit te betalenDovnload 12.2 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte12.2 Kb.
Contributie en Activiteitenbijdrage

Met onderstaande machtiging machtig ik Stichting Scouting Anna Paulowna de volgende bijdragen van mijn bank/girorekening af te schrijven:


  Activiteitenbijdrage (€ 30,00 per jaar)

  Contributie 33 euro per kwartaal voor _______ kind(eren)
Ik wens de contributie ieder kwartaal vooruit te betalen.


In plaats van betalen door middel van de acceptgiro kunt u toestemming geven om de betalingen automatisch van uw giro- of bankrekening af te boeken. Dit doet u met de machtigingskaart die u hiernaast aantreft.

Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Stichting Scouting Anna Paulowna om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens contributie betalingen en activiteitenbijdragen en/of donaties zoals verder boven gespecificeerd.

Rekeningnummer:
Doorhalen wat niet van toepassing is.Naam:Adres:Postcode en plaats:Email adres:
                                           
Tel. Nr.:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hiernaast vermeld.


 
 

Datum :Handtekening :


Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele terugboekingskaart. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren.

Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. U gebruikt dan de rode intrekkingskaart.
U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stopt. Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking. Ook deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren.

Ingevulde en getekende volmacht graag opsturen naar :

Stichting Scouting Anna Paulowna

Postbus 35

1760 AA Anna Paulowna
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina