Imam Ali Iftekhar Chishti, geestelijk verzorger bij JustitieDovnload 11.32 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte11.32 Kb.
Imam Ali Iftekhar Chishti, geestelijk verzorger bij Justitie
Zeer eerwaarde geestelijken van verscheidene geloofs- en levensovertuigingen

Beste broeders en zusters,


Alle lof zij voor God van alle mensen van verschillende volken, rassen, kleuren en van alle

dieren en planten. Vrede en zegeningen zijn voor alle Godsprofeten en gezanten, met name

Mozes, Jezus en Mohammed en voor hun ware en oprechte volgelingen.
Een grote meerderheid van de mensen van verscheidene geloofs- en levensovertuigingen

leven op de aarde heel vreedzaam met elkaar. Ze delen hun vreugde en verlies met elkaar

zonder enigen onderscheid. Als een gebied van de wereld wordt getroffen door een

natuurramp schieten de mensen van de hele wereld om hun te helpen ongeacht hun geloof

en/of ras.
De verscheidenheid van de mensen, van de dieren en van de planten maakt de wereld mooi,

aantrekkelijk en interessant. De culturen verrijken elkaar..Een bouket van de zelfde bloemen

is mooi, maar die van de verscheiden kleuren en geuren is mooier. God zegt in de Heilige

Koran: O mensen, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stemmen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. 49:13


Mensen hebben heleboel overeenkomsten met elkaar en ook verschillen. Vaak leiden deze

verschillen tot conflicten. Ook conflicten horen bij de menselijke aard. Maar conflicten

worden opgelost door praten. God zegt: ‘O mensen van het Boek, komt tot een gelijkluidende woord tussen jullie en ons.3:64
Zonder met elkaar te praten over problemen en oplossingen, zonder naar elkaar te luisteren,

wanneer iedere partij blijft vasthouden aan zijn eigen standpunt, wordt soms geweld

onvermijdelijk. Maar geweld lost niets op. Het maakt het probleem wel erger. Wij moeten

juist leren om met verschillen om te gaan. Niemand is perfect. Niemand heeft altijd gelijk..

Wij moeten leren om begrip en respect voor elkaars standpunt op te brengen en verschillen

met dialoog en debat op te lossen.


Als we twee volwassenen op straat met elkaar zien vechten, moeten we ze uit elkaar halen.

Dat lukt niet als we partijdig zijn. Bij conflicten moeten we onpartiijdigheid betrachten om de

vechtende niet in hun gelijk te sterken en dus de vechtpartij te verhevigen. Wij moeten dus

ook niet onverschillig toekijken. Men moet alles doen om beide partijen van elkaar los te

krijgen. Desnoods door de politie of de rechter in te schakelen.
Net als tussen twee mensen is er soms een probleem tussen twee volken. Dat is nu het geval in Palestina en Israël. Sinds jaren is er een conflict en oorlog tussen de Palestijnen en

Israëlieten. Dat heeft geleid tot veel slachtoffers. Ze moeten deze problemen met

diplomatieke middelen oplossen. Ze moeten alle middelen gebruiken om een einde aan deze

oorlog te maken. Wij moeten hun daarbij helpen. Wij mogen niet onverschillig toekijken.

Laten we niet tegen elkaar vechten. De mensheid heeft een heleboel gemeenschappelijke

vijanden; de armoede, de hongersnood, de ziektes, de onwetendheid, het extremisme, het

terrorisme, de onderdrukking, de uitbuiting. Laten we allemaal tegen deze

gemeenschappelijke vijanden vechten.


We bidden voor de onschuldige slachtoffers van deze oorlog. We bidden voor de nabestaanden. We bidden voor de leiders van de beide kanten dat ze problemen met een dialoog gaan oplossen. We bidden voor de wereldleiders dat ze niet onverschillig toekijken, maar alle diplomatieke middelen gebruiken om een einde te maken aan deze gewelddadige situatie.
Ik ben nog dankverschuldigd aan de initiatiefnemers van deze bijzondere bijeenkomst. Dit is

een stap in de goede richting. Een hele lange weg is nog te bewandelen. Wie aanhoudt wint.Wie aanhoudt breikt zijn doel. Wie aanhoudt krijgt hulp van God. Moge God ons allemaal

helpen. Amen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina