In de film wordt de invloed van Luther op de drie verschillende lagen in de samenleving behandeldDovnload 9.41 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte9.41 Kb.
Film Luther (2003)
In de film wordt de invloed van Luther op de drie verschillende lagen in de samenleving behandeld;

De vragen bij de film zijn in deze drie categorieën ingedeeld en niet chronologische volgorde van de film, dus lees voorafgaand aan de film alle vragen goed door.
Luthers invloed op de kerk;
Luthers geloofsbeleving;

 1. Waardoor veranderde Luthers beeld van de katholieke kerk na zijn bezoek aan Rome?

 2. Waaruit blijkt in de film dat Luther in strijd was met zichzelf over zijn eigen geloofsbelijdenis?

 3. Met welke reden werd Luther naar Wittenberg gestuurd?

 4. Wat was de aanleiding voor Luther om zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg te spijkeren?

 5. Tegen welke kerkregel verzette Luther zich door met Katharina van Bora te trouwen?

De katholiek kerk;

 1. Welke gevolgen had het beleid van de pausen die vooraf gingen aan paus Leo X voor de reputatie van de katholieke kerk? Hoe wilde paus Leo X de reputatie herstellen?

 2. Door welke externe factoren werd de machtspositie van paus Leo X bedreigd?

 3. Waarom was de katholieke kerk niet blij met de kritiek die Luther uitte na zijn bezoek aan Rome?

 4. Waarom wilde Luther de bijbel in het Duits vertalen en had de kardinaal Cajetan hier bezwaar tegen?

 5. Wat was het uiteindelijke vonnis dat de paus over Luther velde? Waardoor had dit vonnis voor de paus niet de gewenste gevolgen?


Luthers invloed op de adel;
Prins Frederik van Saksen;

 1. Waarom was prins Frederik aanvankelijk geen voorstander van Luther?

 2. Welk politiek motief had prins Frederik om zijn houding ten opzichte van Luther te veranderen?

 3. Waarom was prins Frederik uiteindelijk de redding van Luther?

Keizer Karel V

 1. Waarom zou keizer Karel V onvoorwaardelijk de kant van de katholieke kerk gekozen hebben?

 2. Leg uit waarom het gunstig was voor Luther dat de processen tegen hem in Duitsland plaats vonden en niet in Rome.

 3. Wat was de uitkomst van de bijeenkomst in Worms? Welke gevolgen heeft dit gehad voor Luther?

 4. Waarom vreesden de Duitse prinsen de Duitse keizer meer tijdens de bijeenkomst in Ausburg dan bij de bijeenkomst in Worms?

 5. Wat was de uitkomst van de bijeenkomst in Ausburg? Welke gevolgen heeft dit gehad voor de eenheid van het rijk van Karel V? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relatie tussen zijn zoon Filips II en de Nederlanden.


Luthers invloed op het gewone volk ;


 1. Waarom denk je dat het gewone volk zich aangetrokken voelde door de ideeën van Luther?

 2. Waardoor werden de 95 stellingen die Luther aan de kerkdeur in Wittenberg gespijkerd had snel verspreid?

 3. Hoe reageerde het volk na de bijeenkomst in Worms? Waarom denk je dat de reactie van het volk zo heftig was?

 4. De opstanden van het volk worden gezien als een mix van religieuze en sociale ongenoegens. Leg aan de hand van de film uit wat hiermee bedoeld wordt.


Reflectie op de film
De film is gesponsord door een Lutherse investeringsmaatschappij. Vergelijk de tekst in je lesboek over Luther met het beeld dat in de film geschetst wordt. Leg uit of je vindt dat het beeld van Luther in de film beïnvloed is door de investeerder.
: sites -> brc -> schoolvakken -> geschiedenis
geschiedenis -> Proefexamen-ii antwoorden
geschiedenis -> Hoofdstuk 4 – de republiek verliest haar voorsprong (1648-1702) Intropagina’s
geschiedenis -> Antwoorden bij toepassen hoofdstuk 1 1a De federale overheid. Zo stond het in de grondwet b
schoolvakken -> 4. 1 Automaten 1 Het eerste onderdeel is de snelheidsmeter, deze meet de snelheid van het voertuig. Als deze te hoog is geeft hij een signaal af naar de foto­camera. De fotocamera is het tweede onderdeel, deze fotografeert het voertuig
geschiedenis -> Hoofdstuk 1 – centralisatie en reformatie intropagina’s (pagina 8-9)
geschiedenis -> Antwoorden Feniks vwo Hoofdstuk 8 Op stoom! Opdracht 1 Ter beoordeling van de docent. Opdracht 2
geschiedenis -> Hoofdstuk 1 – centralisatie en reformatie intropagina’s (pagina 8-9)
geschiedenis -> Hoofdstuk 4 – de republiek verliest haar voorsprong (1648-1702) Intropagina’s
geschiedenis -> Antwoorden Feniks vwo Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld Oriëntatie Opdracht 1
geschiedenis -> Antwoorden Feniks vwo Hoofdstuk 7 Stoffige pruiken, bruisende ideeën Oriëntatie Opdracht 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina