In de kijker Michel Housen Deken DekensDovnload 7.5 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte7.5 Kb.
In de kijker
Michel Housen

Deken
Dekens

Het dekenaat Maaseik is één van de 16 dekenaten van het bisdom Hasselt. Het omvat de federaties Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Neeroeteren en Maaseik-Centrum. In de federatie Maaseik-Centrum liggen de parochies: Sint Anna Aldeneik, Sint Catharina Maaseik, Sint Gertudis Heppeneert, Sint Laurentius Wurfeld en Sint Jozef Werkman Ven. Het dekenaat Maaseik wordt sinds twee jaar geleid door pastoor-deken Michel Housen.

Een deken is in de eerste plaats pastoor in een parochie of federatie. Als deken wordt veel beroep op hem gedaan om ook buiten de parochie werkzaam te zijn. Zo is hij de verbindingsman tussen de lokale kerkgemeenschappen en de bisschop. Hij moet contact houden met de benoemden (priesters, diakens en parochieassistenten) en de parochies. Ook brengt hij de benoemden samen en heeft hij aandacht voor zieke en bejaarde confraters in het dekenaat. Verslag uitbrengen van de dekenvergadering bij de priesters en de benoemden zit ook in zijn takenpakket. Op geregelde tijdstippen heeft hij een gesprek met de moderatoren (leiders) van de federaties van zijn dekenaat.


Michel

Michel werd in juni 1944 in Sint Huibrechts Lille geboren als vierde in een gezin met zes kinderen. Na zijn humaniorastudies aan het Sint Hubertuscollege te Neerpelt, ging hij naar de seminaries van Sint Truiden en Luik om er filosofie en theologie te studeren. In juni 1971 werd Michel, samen met 12 confraters, door Mgr. Heusschen tot priester gewijd. In datzelfde jaar benoemde de bisschop hem tot kapelaan in Maaseik. Samen met deken Olaerts en pastoor Overbeek vormde hij het Maaseiker parochieteam. In 1985 werd zijn territorium verruimd en werd hij ook pastoor voor Heppeneert. Vijf jaar later werd Michel pastoor-deken in Beringen. Omdat de bisschop wil vermijden dat een priester vastroest in een bepaald territorium benoemde bisschop Hoogmartens Michel in juni 2005 tot pastoor-deken te Maaseik. “Wij hebben iedereen zo nodig. Wij hopen dat je dit een tiental jaren zult doen” zei de bisschop. Na 15 jaar terug ‘thuis’. Toch was dit thuiskomen niet altijd makkelijk, maar het terugzien van vele mensen van vroeger had positieve gevolgen voor contacten en werk.Evolutie

Na 15 jaar afwezigheid in Maaseik is er hier veel veranderd. Michel kan zich niet herinneren dat er in zijn ‘kapelaanperiode’ zoveel kranen op bouwwerven stonden. In zijn vorige Maaseiker periode werd in Maaseik wel de ringlaan aangelegd maar dat was maar klein bier in vergelijking met de huidige wegeniswerken. Opvallend is ook dat de ‘Nederlandse invloed’ in Maaseik flink is toegenomen.

Ook wat het kerkleven betreft is er in die periode veel veranderd. Zo werd de federatie Maaseik uitgebouwd en dit zorgde voor een extra dynamiek. Het kerkpubliek vergrijsde en het kerkbezoek ging er in de meeste parochies van de federatie Maaseik niet op vooruit. Heppeneert is de uitzondering die de regel bevestigt. Positief is dat er gemotiveerde vrijwilligers blijven komen die hoe langer hoe meer taken op zich nemen.

Wegens het dalend ‘personeelsbestand’ wordt er meer en meer beroep gedaan op de deken om het pastorale werk en vooral de liturgische diensten te coördineren. Naast de ‘gewone’ taken is er ook nog behoorlijk wat vergaderwerk. Vijftien jaar geleden was er van vorming en training voor dekens geen sprake. Nu is dat er wel, maar ook hier kruipt tijd in.

Toen Michel pas in Maaseik was, leek het hier rustig. Naarmate de tijd vorderde, kreeg hij meer kennis van en inzicht in bepaalde situaties waardoor zijn betrokkenheid groeide. De bijna ‘lege’ agenda van de beginperiode is nu meer dan vol. Wegens ‘te druk’ is het voor Michel en voor elke priester bijna omnogelijk om kort bij de mensen te leven door bv. veel op ziekenbezoek te gaan.
Beleid

Michel rekent zich niet bij de groep grote denkers of ontwerpers van sneuvel- en/of visieteksten. Beleidsnota’s wil hij liefst rustig en in vriendschap bespreken om uiteindelijk te resulteren in een duidelijke tekst. Hij is ook van mening dat het pastorale werk best door meerderen gedragen wordt.De meeste voldoening haalt Michel uit het pastorale contact met mensen. Dit contact ervaart hij vaak heel intens rond de sacramentenbedeling. Een mooi verzorgde liturgie is ook altijd een opsteker. Het samenzijn met confraters geeft ook een goed gevoel. Als dit maar in vriendschap kan in het samen zoeken naar een gemeenschappelijke doelstellig: Gods woord brengen bij de mensen.
Roger FrenssenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina