In de lessen waarin werd ingegaan op elementen uit het terrein : bpe, spoor 1 wisselwerking tussen pDovnload 9.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.67 Kb.
in de lessen waarin werd ingegaan op elementen uit het terrein : BPE, spoor 1 wisselwerking tussen p. zingeving en concrete arbeid, kwam de passage over het gebruik van de talenten reeds ter sprake : de confrontatie van Jezus' boodschap met de zin van arbeid. Daar kwamen de leerlingen er op uit dat arbeid een appèl inhoudt, om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld.
We lezen nu, in een ander verband, het vervolg op Mt 25, 14-30. De passage is aan de orde in hetzelfde terrein BPE, ditmaal spoor 2 : conflicten en ethische keuzen in werksituaties. De optie voor de armen is het motief van het ethisch optreden van een christen op het werkveld, zo licht het leerplan toe in verwijzing naar Mt 25, 31-46.
____________________________
Dit motief gaan we nu opentrekken : hét motief van het ethisch optreden van een christen in de wereld, is de OPTIE VOOR DE ANDER of de BEWOGENHEID DOOR HET ANDERE.
we lezen de betreffende passage, het verhaal over "de bokken en de schapen", en brengen het in verband met het genre APOCALYPTIEK: een verhaal over het einde der tijden en het gericht of LAATSTE OORDEEL.
___________________________
eindtijdverhalen kennen de leerlingen vooreerst van de cinema : end of days, armageddon, bij uitbreiding : independance day, deep

impact...


en van de media, die dergelijke verhalen of fantasieën associëren met getikte gelovigen, bijgelovige secten....
_________________________________
de eindtijd maakt het spannend :
MIJN TIJD : DENKEN VANUIT JEZELF : het dag in dag uit, de opeenvolging van de dagen en jaren en decennia, en vervolgens generaties... welke is de inzet ? reclame : "'t is beter te profiteren dan te protesteren", of de FUN-MORALITY die (althans volgens volgens Jean Baudrillard) de consumptie-maatschappij beheerst : ENJOY YOUR STAY, have fun, de plicht je te amuseren... verder doet het er niet toe, is het eigenlijk om het even, en stelt geen enkel leven ook maar iets voor.
____________________________________
EINDTIJD ALS :
DE ONTMOETING MET DE ANDER : appèl tot verantwoordelijkheid. VAN DE ANDER WORDEN. ter verantwoording worden geroepen : je optreden in de wereld DOET er toe. "Alles van waarde is weerloos"
RADICAAL ENGAGEMENT : dat klinkt bizar. toch weten we waarover het gaat : cf. ouders over hun kinderen, de offers die ze zich getroosten zonder daar bij stil te staan...

Jezus zal komen, maar tot hij als koning komt in heerlijkheid, komt hij tot je in DE MINSTEN der mensen.


DE NAASTE WORDEN VAN DE MINSTEN : uitgekozen worden tot een verantwoordelijkheid waarvoor je zelf niet echt kunt kiezen (je kunt wel weigeren om erop in te gaan)
_______________________________

waarom DE MINSTEN ? misschien omdat je juist de minste wel moet dienen omwille van niets, omdat hij verder niets te bieden heeft, geen kwaliteiten : is er niet weinig prestige verbonden aan de armendienst, en in die zin : weinig verdienste ? gratuit.


____________________________
VOORBEELDEN UIT HET LEVEN : BESPREKINGEN :
wat is dat, KIEZEN VOOR/UITGEKOZEN WORDEN DOOR DE ANDER, denken vanuit de ander.
een situatie : een vrouw die enigszins ongepland zwanger is : kan denken vanuit zichzelf (komt die zwangerschap gelegen voor mij, ev. voor ons ?), maar kan ook vanuit die ander gaan denken die ze draagt (het is de ander die mij voor verantwoordelijkheid stelt). dat is een ander perspectief.

uit te werken voorbeelden :


PÈRE G. GILBERT : TERTIO gesprek
video (Spots voorjaar 2002) over AALMOEZENIER VAN DE ZEEMANSCLUB, in Antwerpen.
HET IS DE ANDER DIE HET VERSCHIL MAAKT
____________________________________
om te overdenken :
-preken over Mt 25, 31-46

-een uitspraak van een journalist (het gaat hem niet zozeer om het inhoudelijk advies, maar de redenering) : "Ik stem linkser dan ik ben, omdat de wereld daar misschien nood aan heeft".De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina