In de Naam van Allah, Alle Lof behoort toe aan Allah, en mogen de vrede en zegeningen rusten op Zijn laatste Boodschapper. VervolgensDovnload 8.84 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.84 Kb.
In de Naam van Allah,
Alle Lof behoort toe aan Allah, en mogen de vrede en zegeningen rusten op Zijn laatste Boodschapper. Vervolgens:
As-salaamoe ‘aleikoem beste zuster Annebregt,
Graag neem ik uw aanbod aan om u als mijn spiegel te gebruiken. Een spiegel die mij in alle eerlijkheid mijn schoonheid, alsook mijn tekortkomingen toont. Onze geliefde Profeet (mogen Allah’s vrede en zegeningen op hem rusten) heeft in deze reeds gezegd:

De gelovige is een spiegel voor zijn broeder.”


U geeft aan woedend te zijn. Er zou lange tijd geen Nederlander zijn geweest die zoveel woede in u los heeft weten te maken als ik. U had Verdonk kunnen kiezen, of Hirsi Ali of Geert Wilders. Maar nee, aan mij viel die twijfelachtige eer te beurt. Ik weet echter niet of dit iets zegt over mij of over u. Het was hoe dan ook verstandiger geweest de woede te laten zakken alvorens u in de pen klom en niet uw brief te schrijven om uw woede te koelen, zoals u zelf toegeeft. Woede verduistert het verstand, en vandaar dat onze geliefde Profeet Moehammed (mogen Allah’s vrede en zegeningen op hem rusten) ook heeft gezegd: “Laat niemand een oordeel uitspreken tussen twee mensen terwijl hij boos is.” Wellicht had dat u er dan ook van weerhouden mij uit te maken voor “acteur”, terwijl ik al jarenlang in oprechtheid stad en land afreis om te strijden voor mijn idealen. To the point nu…
Ik vind het jammer dat u mij in uw brief gedeeltelijk aanvalt op basis van verkeerde informatie, zoiets als Colin Powell bij de Verenigde Naties. Ik geloof niet dat u mij kent, en dat is te merken aan het beeld dat u over me heeft. Ik heb het afgelopen jaar lezingen gegeven over onze schijnheilige houding tegenover de Qoer’aan. Ik heb lezingen gegeven over de goede manieren die de Profeet (mogen Allah’s vrede en zegeningen op hem rusten) aan de dag legde tegenover zijn echtgenotes, en daarmee ook een lezing tegen de mishandeling, uitbuiting en verwaarlozing van vrouwen. Ik heb lezingen gegeven over de evolutietheorie en het doel van ons bestaan. Ik heb lezingen gegeven die duidelijk maken dat vasten in de Ramadaan veel meer is dan alleen je eten en drinken laten staan. En ja, ik heb ook lessen gegeven over hoe een Moslim zich dient te wassen voor het gebed, aangezien een gebed ongeldig is zonder de juiste rituele reiniging. U geeft aan dat de rituele reiniging echter niet behoort tot het palet aan prangende vragen waarmee u rondloopt. Ik denk dan ook dat hier het belangrijkste verschil ligt tussen u en mij; u denkt dat de positie van de Moslims zal verbeteren wanneer zij plaats nemen in de politiek en de rechterlijke macht. Ik denk dat de oplossing ligt in het terugkeren naar het voorbeeld van de Profeet (mogen Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn), tot in de kleinste details, en dat dat ook Nederland ten goede zal komen.
U verwijt mij dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem. Ik geloof echter dat er bijvoorbeeld mede door mijn inzet vele Marokkaanse hangjongeren van de straat zijn verdwenen, van het criminele pad af. Weg met die weggegooide miljoenen voor jeugdwerkers! Ik geloof dat mede door mijn inzet de onderdrukking die sommige Moslimvrouwen thuis hebben ondergaan, is verlicht, en dat er Moslimmeisjes zijn bevrijd uit de klauwen van loverboys. Want haatpredikers als Hirsi Ali praten over de hoofden heen van degenen tegen wie ze zeggen te spreken, maar of u het nu leuk vind of niet; naar mij wordt er wel geluisterd door de mensen over wie het gaat. Ik neem al jaren mijn verantwoordelijkheid. Dat u gefrustreerd bent over het feit dat dat niet gebeurt zoals u zou wensen, is eerder uw probleem dan het mijne.
U stoort zich aan het feit dat ik Moslims op heb geroepen niet deel te nemen aan de democratische verkiezingen. Dit wil echter geenszins zeggen dat ik daarmee een gevaar ben voor de democratie. Wanneer ik Moslims op zou roepen niet deel te nemen aan een gebedsdienst in de kerk, wil dat nog niet zeggen dat ik hen oproep de kerk plat te branden.
Ik ben een Moslim die zijn buren groet en het glas en papier van elkaar scheidt. Ik bekogel geen meisjes in minirok, maar sla gewoon mijn ogen neer. Ik schop geen homo’s van hun fiets af, en roep daar ook niet toe op. Als u een bondgenoot zoekt in de strijd tegen eerwraak, gedwongen uithuwelijking of de praktijken van loverboys, dan ben ik uw bondgenoot. Maar als u van mij vraagt democratie te omarmen, de politiek in te stappen, deel uit te maken van een rechterlijke macht die oordeelt met on-Islamitische wetten, of in het leger te gaan om mijn Moslimbroeders in Afghanistan te doden en uit te leveren aan de Amerikanen, dan ben ik uw tegenstander en zult u in mij geen bondgenoot vinden. Ja, ik geloof dat alleen de Schepper het recht heeft te bepalen met welke wetten Zijn schepping bestuurd wordt. Mijn vriendelijke verzoek aan de lezer om nu niet direct in paniek te raken bij het lezen van deze woorden. Een socialist zal het socialisme als ideale staatsvorm zien, maar dat wil nog niet meteen zeggen dat er hordes Maoïstische rebellen op het Binnenhof afstormen. Ik geloof dat de ijzersterke argumenten van de Islaam genoeg zijn om mijn volk te overtuigen en mijn doelen te bereiken, en die argumenten verkondig ik dan ook elke dag in daad en woord. Bovendien vrees ik dat het merendeel van de burgers, wellicht u incluis beste zuster, een spookbeeld heeft over de Islamitische heilstaat. Een spookbeeld dat ver af staat van mijn begrip daarvan. Meer dan genoeg om nog over te spreken dus. Bij deze solliciteer ik dan ook naar een column in deze krant.
Was-salaamoe ‘aleikoem,

Abdul-Jabbar van de Ven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina