In dit nummerDovnload 102.52 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte102.52 Kb.

NieuwsbriefIn dit nummer

1 Van de voorzitter

2 More goodbyes

3 Nieuwe bestuursleden

4 Acties; Terugblik op conf. E. E.

6 Teacher training early English

6 Linq-project en project D&F

7 Opleiding Duits/Frans p.o.; Me2!

8 Webtips van Yvonne

9 TULE; Vedocep/Levende Talen

10 Conf. Lerarenopleiders mvt;

10 Afsluiting Werkplaats Talen; BiT

10 De staat vh onderwijs

11 YL SIG-conference; Agenda


B Bijlage 1: Talen in ‘De staat van het onderwijs’.

Bijlage 2: Nieuwsbrief BiT.

Bestuur Vedocep
Yvonne van der Meij-Dijkman, aftredend voorzitter.
Marianne Bodde-Alderlieste, aftredend secretaris.
Joke Schokkenbroek, penningmeester.
Vincent van der Zee
Louise Plomp-Taylor.


ColofonSecretariaat Vedocep:

Frederik Hendrikstraat 20

3583 VM Utrecht

tel: 030-2517252

e-mail: vedocep@planet.nl

website: www.vedocep.nl


Redactie:

Marianne Bodde-AlderliesteBijdragen:

Yvonne van der Meij-Dijkman

Joke Schokkenbroek

Vincent van der Zee

Louise Plomp-Taylor

Noud van Zuijlen

Frank Rokebrand

Ton de Kraay


Januari 2007 Jaargang 12 nr. 1

Van de voorzitter It’s time to say goodbye

Voor de oplettende lezer was het reeds langer bekend dat Marianne Bodde en ondergetekende, als respectievelijk secretaris en voorzitter van de Vedocep, met ingang van januari 2007 het bestuur in handen leggen van de huidige penningmeester Joke Schokkenbroek, die als nieuwe voorzitter het bestuur gaat leiden, daarbij geflankeerd door twee enthousiaste nieuwe bestuursleden Louise Plomp-Taylor en Vincent van der Zee. In deze Nieuwsbrief kunt u over hun achtergrond en motivatie lezen.

Met veel plezier heb ik vele jaren samen met Marianne Bodde-Alderlieste, een van de mensen van het eerste uur en de medeoprichter van de Vedocep, deel mogen uitmaken van het bestuur, aanvankelijk als penningmeester en daarna vele jaren als voorzitter.

Voor de conferentiebundel die medio februari 2007 zal verschijnen met een voorwoord van Maria van der Hoeven, schreven we samen een artikel over twintig jaar Eibo. Hierin krijgt u naast een historisch overzicht van Eibo, een indruk van de vele acties, initiatieven, de lobby, contacten, projecten en leermaterialen waarmee het bestuur het bestaan van Engels in het basisonderwijs en pabo een belangrijke basis heeft gegeven voor toekomstige positieve ontwikkelingen.

Voor haar rol als voorvechter en inspirator van Eibo wil ik graag Marianne bedanken. Onze samenwerking is plezierig en intensief geweest. Veel persoonlijke tijd is in deze bestuursfuncties geïnvesteerd. Maar het heeft ook vele interessante ontmoetingen opgeleverd met allerlei instanties in de onderwijswereld op beleids- en op uitvoerend niveau.

Het nieuwe bestuur van Vedocep wens ik veel succes en een goede samenwerking toe in de nieuwe situatie, waarbij het netwerk deel uit zal maken van de Vereniging van Leraren Levende Talen.

Kijkend naar de toekomst hoop ik van harte dat ons laatste plan, een kennis- en expertisecentrum of platform voor Engels in het basisonderwijs komend jaar gestalte zal krijgen. Time will tell.
Ik wens alle collega’s van de Vedocep veel succes met Eibo, een mooi en boeiend vak, dat alle mogelijkheden in zich heeft om een volwaardige plaats in het basisonderwijs te verkrijgen, hetzij vroegtijdig, hetzij versterkt.

Tevens wens ik beleidsmakers en managers van de opleidingen voor leraren basisonderwijs veel inzicht en wijsheid toe om het bovenstaande mogelijk te maken.

Tot slot een woord van dank aan de collega’s van de vele instellingen en instanties waarmee ik, als voorzitter, de afgelopen jaren heb mogen samenwerken.
We wish all of you a happy, peaceful and prosperous 2007!

Yvonne van der Meij-Dijkman


Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
More goodbyes

Marianne Bodde-Alderlieste


Net als Yvonne treed ik ook terug als bestuurslid. Na circa twintig jaar secretaris geweest te zijn, geef ik graag de scepter door aan een opvolger. Het zal na al die jaren wel vreemd aanvoelen. Het geeft ook een fysiek lege plek in mijn werkkamer omdat ik het archief zal overdragen. Maar ik blijf vanuit het voorzitterschap van Levende Talen betrokken bij de platforms en het netwerk Vedocep, dus het is niet zo’n totale ommekeer.
Als ik terugkijk op de afgelopen twintig jaar, dan zie ik vele geëngageerde en leuke Vedoceppers voor me, tijdens momenten die soms ernstig, soms ronduit hilarisch waren. Zoals bij de IATEFL-conferenties en tijdens het overleg met de commissie van Eindhoven – dat kan nu wel toevertrouwd worden aan deze nieuwsbrief – die totaal niet geïnformeerd was over de invoering van Engels in het basisonderwijs, maar daar wel over adviseerde. Of bij de Vaste commissie van OC&W in de tachtiger jaren, waar men steevast begon over het vroegere Frans op de lagere school. We konden meestal de reacties van onze gesprekspartners makkelijk voorspellen. Maar we luisterden altijd geduldig. En dat doen we nog steeds. Onlangs nog verzekerde mij een adviseur van het college van bestuur van een bepaalde pabo, dat Engels voor allochtone leerlingen toch echt niet nodig was. Vroeger zou ik uit mijn vel gesprongen zijn, maar nu heb ik alleen gevraagd uit welk onderzoek hij citeerde.
Medebestuursleden van de afgelopen jaren bedank ik voor de plezierige samenwerking:

Heleen Veenhoven en Henk Renders, medeoprichters van de Vedocep: We hebben gewerkt als paarden!

Ankie Mantel: Wat hebben we gelachen!

Sibilla Oskam, de oermoeder van Eibo!

Tine Stegenga: Weet je nog de IATEFL-conferenties?

Pauline Bulthuis: Je was een zeer bijzondere voorzitter!

Yvonne van de Meij: Wat hebben we samen veel gedaan!

Joke Schokkenbroek: Een prima aanwinst voor het bestuur!

En nu Vincent en Louise: Fijn dat juist jullie willen instappen!

We zullen de webtips van Yvonne missen. De website en het beheer daarvan worden t.z.t. ook overgedragen. Mijn zoon Niels wil ik alvast bedankt voor het beheer.


Yvonne en ik hebben dit moment om terug te treden bewust gekozen na een druk maar zeer succesvol jaar. De overstap naar Levende Talen is een feit. Er is een digitaal taalportfolio primair onderwijs dat binnenkort als onderdeel van het Europees taalportfolio voorgelegd zal worden ter validatie aan Straatsburg. We hebben een aantal projecten kunnen verwezenlijken via Werkplaats Talen. Het is nu tijd voor een nieuw elan en een nieuwe aanpak. Joke, Vincent en Louise: zet hem op!

Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Nieuwe bestuursleden
Kennismaking met Vincent

Vincent van der Zee


Velen van jullie ben ik de afgelopen jaren al een keer tegengekomen op één van de studiedagen van Vedocep, maar ik wil me graag toch nog even aan alle leden voorstellen. Mijn naam is Vincent van der Zee, inmiddels 31 jaar oud, docent Engels aan Pabo Groenewoud in Nijmegen en nieuw bestuurslid van de Vedocep. Na mijn studie Amerikanistiek aan de Universiteit van Nijmegen ben ik bij Kluwer Academic Publishers in Dordrecht terechtgekomen waar ik anderhalf jaar gewerkt heb als desk editor en publishing editor. Dit bleek toch niet helemaal mijn ding en via een omweg ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat lesgeven wel mijn ‘ding’ is. Na het behalen van mijn eerstegraads bevoegdheid Engels heb ik eerst twee jaar het docentschap aan de Pabo en in het voortgezet onderwijs gecombineerd, maar dit bleek uiteindelijk toch lastig. Hoe leuk lesgeven aan 4 HAVO en 5 VWO ook was, ik heb toch besloten om voor een volledige baan aan de Pabo te kiezen. Op Pabo Groenewoud ben ik verantwoordelijk voor internationalisering, studentbegeleiding van eerstejaars studenten, stagebegeleiding en uiteraard het geven van Engels. Na jaren drammen is het me dit jaar eindelijk gelukt om Engels ook in Pabo 1 een plekje te geven, waardoor studenten nu niet alleen maar met didactiek te maken krijgen, maar ook met het op peil houden van hun eigen vaardigheden in het Engels. Tien lessen Engels in 4 jaar Pabo is uiteraard nog steeds te weinig, but it’s a start.

In januari 2007 nemen mijn collega Louise en ik dus officieel het stokje over van Yvonne en Marianne. Ik heb er in ieder geval zin in en hoop jullie allen snel (weer) te zien.


Vincent van der Zee


Who is Louise?

Louise Plomp-Taylor


I was born in the south of England to a mainly Scottish family with various French hints. I moved between Europe and the Far East on a fairly regular basis and was confronted with a huge variety of teaching styles, schools and methods. Thanks to some inspirational and some downright abysmal teachers, the seed was sewn for my future.

After a BA Joint Honours in French and Modern Dutch Studies and having developed a taste for ‘new’ things and still not having got used to the idea of sitting still, I submitted myself to the role of guinea-pig for a new European project – two teacher training courses in one (a British PGCE and a Belgian Aggregation – Dutch, French and TESOL) spread across England, The Netherlands and Belgium.

This was followed by stints in Paris (pharmaceutical company) and Vienna (Walloon Government at the United Nations) before settling in The Netherlands (married a Cloggy!).

Three kids later, accompanied by a few trips around some very disappointing secondary schools in The Netherlands teaching French and English, I decided to attack the problem from the base up and try to help primary student teachers to be as inspirational as some of my own teachers had been.

I have my doubts as to whether my efforts are having much effect, but just occasionally, I see a familiar glow in a student’s eyes and that is all I need. If you can reach just one student in a class and know that this one student has been stimulated to go in search of something better, something more interesting to help with his or her own learning process and, by default, that of his or her pupils, then you know that this one ripple may, just conceivably turn into a wave which eventually will rock the boat. That is my aim. That is my dream.

I’m looking forward to working together with Vincent and Joke to keep up the traditions of the Vedocep and look forward to meeting all the members in the not too distant future.


Acties van het bestuur in 2006


- Voorbereiding en uitvoering conferentie ‘Early English: a good start!’ (MB/bestuur)

- Redactie conferentiebundel (MB)

- TULE: Tussendoelen en leerlijnen Engels in de basisschool van groep 1-8 (SLO, MB)

- Overleg over Eibo-platform (bestuur Vedocep

- Deelname aan werkgroep ECML (YM)

- Coördinatie en afronding project Werkplaats Talen ‘Engelstalige musical’ (MB)

- Coördinatie en afronding project Werkplaats Talen ‘Engels Lezen in het basisonderwijs’ (JS)

- voorbereiding en uitvoering studiedag Vedocep mei 2006 en juni 2006 (bestuur)

- Nieuwsbrief en direct mail (MB i.s.m. Joke en Yvonne)

- Beheer budget en subsidie Werkplaats Talen (JS)

- Beheer website (Marianne i.s.m. Niels Bodde)

- Deelname overleggroep vvto: Europees platform. (MB)

- Bestuurslid Sectiebestuur Engels (SBE) van Levende Talen (JS)
Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Terugblik op ‘Early English: a good start!’

Yvonne van der Meij-Dijkman


Op 27 september 2006 vond de conferentie ‘Early English: a good start!’ plaats in De Reehorst in Ede. Directe aanleiding was het twintigjarig jarig bestaan van Engels in het basisonderwijs (Eibo, 1986-2006). De conferentie werd financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Werkplaats Talen.

Terugkijkend mogen de drie organisatoren, Europees Platform, Early Bird en Vedocep/Levende Talen, concluderen dat de conferentie een groot succes was. De opkomst overtrof de verwachtingen. Er waren meer dan 350 deelnemers. Onder hen veel docenten uit het basisonderwijs, vertegenwoordigers van diverse onderwijs- en beleidsinstellingen, een redelijk aantal pabodocenten Engels en enkele studenten aan de pabo. Tout primary English was aanwezig.

De openingsspeech werd gehouden door Jindra Divis, de nieuwe directeur van het Europees Platform, die met een persoonlijke terugblik op zijn ervaringen als ‘meertalige’ ons een inzicht gaf in zijn belevingswereld en zijn motivatie voor het Europees Platform.

Het publiek was ook zeer geboeid door de lezing over tweetaligheid door Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, waarin uiteengezet werd dat een tweetalige of meertalige opvoeding in het geheel niet problematisch is, mits de talen onderscheiden worden aangeboden. Naast simultane spontane taalverwerving (tot 7 jaar) belichtte Goorhuis-Brouwer ook de mogelijkheden en beperkingen van successieve tweede taalverwerving (vanaf 7 jaar).


Het programma bood een grote diversiteit aan workshops, die een goed beeld geven van alle ontwikkelingen op het gebied van Engels in het basisonderwijs, zoals Engels en dyslexie, de nieuw ontwikkelde Cito-toets Engels voor het basisonderwijs, het Anglianetwerk, vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels bij kleuters, praktijk-ervaringen van Early-Birdscholen, vakoverschrijdend Engels en de invloed van de media op Engels bij jonge kinderen. Ook was er een omvangrijke en inspirerende informatie-markt met uitgevers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Vedocep/SBE van Levende Talen presenteerde tijdens de informatiemarkt de dvd ‘the making of the musical’ over de Engelstalige musical ‘Wish upon star’ en het project ‘Engels Lezen in het basisonderwijs’ op openbare basisschool ‘De Troubadour’. Beide projecten zijn, evenals de conferentie, mogelijk gemaakt door subsidie van Werkplaats Talen, een door het NAB-MVT ingestelde organisatie met als doel het geven van impulsen aan vernieuwingen in de praktijk van het moderne vreemde talenonderwijs.


De projecten leverden concrete laagdrempelige producten en resultaten op als impuls voor Eibo.

 • Het leesproject levert een overdraagbaar project op dat eenvoudig in andere scholen ingang kan vinden. Practicum Educatief, de uitgever die is betrokken bij het leesproject, heeft een leeskist samengesteld voor de basisschool.

 • De Engelstalige musical, bestaande uit een map met de teksten, een cd met de liedjes en lessen Engels, is beschikbaar voor scholen en pabo’s.

 • In januari 2007 verschijnt het conferentieboek. De opzet van dit boek komt overeen met de thema’s van het programma: beleid en wetenschap, ondersteuning en opleidingen en vooral voorbeelden uit de praktijk.

 • Alle pabo’s hebben toegang tot materialen en producten van deze projecten.

Voor pabodocenten Engels is het van belang om van deze producten kennis te nemen en studenten en het veld hierover te informeren.

Kijk hiervoor op www.werkplaatstalen.nl en www.vedocep.nl
De winnaar van de boekenbon van € 50.00 en de leuke mok van Levende Talen was

Claire Pycroft, native speaking teacher aan de Nicolaasschool in Oss met deze activiteit voor groep 3/4 rond het thema ‘clothes’:Als de leerlingen kleding moeten leren, teken ik een lichaam gekleed in onderbroek en hemd in de afmeting een kind van 6 jaar. Ik gebruik foto’s van de kinderen en vergroot deze tot de grootte van het lichaam. Kleren worden ook gemaakt om: gewone kleren zoals rok en broek en trui, maar ook zwembanden, klompen, politiehoed. De kinderen beslissen hoe ‘Jan’ of ‘Mieke’ vandaag aangekleed moeten worden. De kinderen moeten de woorden opnoemen en de kledingstukken plaatsen. Er komen daardoor ook rare combinaties uit: bijvoorbeeld jongens gekleed met rok of jurk en klompen. Een actieve en vaak hilarische activiteit, die voor veel plezier bij de leerlingen zorgt. Het leereffect van dit soort activiteiten is daarom groot. Voor meer suggesties zie www.vedocep.nl.
Als bestuur van Vedocep kijken wij terug op deze conferentie als een goede start van een verdere verdieping en ontwikkeling van het vak Engels in de basisschool: vervroegd, versterkt, CLIL ( content and language intergrated learning) en Eibo.

Om deze ontwikkeling te borgen, is er een kennis- en expertisecentrum nodig waarin wetenschap, vakinhoud en praktijk van Engels voor de young learner uitgedragen en gedeeld wordt door alle betrokkenen.

Rest mij nog een woord van dank aan de organisatie van de conferentie. Een team van mensen die vol overgave en betrokkenheid deze conferentie tot een succes hebben weten te maken.

Tot de volgende conferentie, laten we zeggen in 2010!!Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Training English for early learners

Ton de Kraay


Ton de Kraay, pabodocent te Rotterdam, was eind september in Rotterdam voor de tweedaagse training English for early learners in het Centje for British English. Deze training was bedoeld voor zowel basisschooldocenten als voor pabodocenten. Hieronder volgt een kort verslag.
Ik was meteen enthousiast toen ik hoorde van de training English for early learners door Pilgrims. Samen met kleuters aan de slag gaan in een vreemde taal is in mijn ogen een aparte tak van sport. Zelfs voor een ervaren ‘teacher trainer’ zijn ideeën, suggesties en materiaal altijd een welkome aanvulling op het repertoire.
Onze trainers hadden meer te bieden dan suggesties en materiaal. Zij wisten een uitstekende combinatie te maken tussen praktische activiteiten en de overkoepelende theoretische verdieping.

Onze groep van onderwijsveteranen kreeg zo een breed scala aan activiteiten aangeboden. Iedereen deed met veel enthousiasme mee en dit zorgde ervoor dat we bij voorbeeld met de groep een figuurlijke pizza bakten én bespraken hoe we kinderen als individu konden erkennen in activiteiten. Het gaat wel om de taal, maar het is belangrijk met de kinderen aan de bezig te zijn in plaats van met de stof.


Ten slotte was één van de meest inspirerende ervaringen het beeld van ervaren collega’s vanuit het hele land die allemaal nóg enthousiaster werden voor hun vak en de dingen die wij met onze leerlingen mogen doen. Allemaal dankzij het gereedschap dat wij kregen aangeboden in deze twee dagen.
Het LinQ-project en het project Frans&Duits

Marianne Bodde-Alderlieste


Hieronder kunt u kennisnemen van het LinQ-project en het project Frans&Duits van OC&W. Het bestuur van de Vedocep hoopt dat er samenwerking tot stand komt tussen Vedocep en Europees Platform over de diverse projecten. Immers, er is een uitgebreide vakdidactiek Engels voor jonge leerders ontwikkeld waar Frans en Duits in het p.o. bij zouden kunnen aansluiten. Het bestuur heeft de projectleider van Frans&Duits, Frank Rokebrand, uitgenodigd voor overleg. Frank is voorzitter van Lobo, het landelijk overleg lerarenopleidingen primair onderwijs en hij is projectleider voor dit project.

Er is dus sprake van 2 trajecten:


A LinQ

In september 2005 is het Europees Platform in samenwerking met anderen een project gestart om Frans en Duits te versterken: LinQ. Aan LinQ doen in totaal 40 scholen mee, in zowel het primair onderwijs als ook het voortgezet onderwijs. Op de basisschool gaat het om Frans en Duits als ontmoetingstaal, in het voortgezet onderwijs om versterking van het talenonderwijs Frans en Duits. Uitgangspunt is het intensiveren van het talenonderwijs binnen de regulier beschikbare lestijd. Het doel is meer rendement te halen uit de lessen; dit zou uiteindelijk zichtbaar moeten zijn in hogere resultaten van de leerlingen.Doel
In de drie jaar die het project duurt, wordt een totaalpakket ter versterking van Frans en Duits ontwikkeld bestaande uit: lesmateriaal, een stappenplan voor invoering, nascholing voor docenten, gedeeltelijk ook in het land van de doeltaal, een afsluitend examen voor leerlingen dat centraal wordt georganiseerd en nagekeken. Het EP werkt bij de ontwikkeling van dit pakket natuurlijk samen met de scholen die experimenteren in de praktijk van het onderwijs, maar ook met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) en Talenacademie Nederland (TAN). Zie ook www.linguacentrum.nl.
B Opleiding tot basisschooldocent Frans of Duits

Frank Rokebrand


Deelnemers aan het LinQ/project van het Europees Platform zijn in augustus 2005 begonnen met het geven van lessen Frans of Duits op de basisschool.
In samenwerking met het Europees Platform wordt in opdracht van OCW door enkele pabo’s op drie locaties in Nederland aan de deelnemers de kans geboden om hun kennis te verbeteren van een van deze talen en de betreffende taaldidactiek. In december 2006 en januari 2007 zijn daar informatiebijeenkomsten verzorgd. Deze worden nog herhaald.
Deelname staat niet alleen open voor deelnemers aan het LinQ- project van het Europees Platform. Voor hen geldt wel dat zij inmiddels vaak met andere basisschooldocenten hebben kunnen spreken over het geven van lessen Frans of Duits. Zo hebben ze kennisgemaakt met materialen, ideeën uitgewisseld en iets geleerd over het gebruik van (audiovisuele) Frans- of Duitstalige materialen in de klas. Sommigen zijn wellicht al met de leerlingen op uitwisseling geweest of hebben een scholing gevolgd in Frankrijk of Duitsland. Daarom zullen zij in een eerste ‘tranche’ voorrang krijgen.

Voor allen, deelnemers van LinQ-scholen en overige geïnteresseerden geldt dat men zich kon verdiepen in deze kennis en ervaring in een opleiding die aangeboden wordt op een van de volgende Hogescholen: 1. Hogeschool Zuyd, Maastricht – Duits (19 december 2006)

 2. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – Frans & Duits (20 december 2006)

 3. Hogeschool Edith Stein , Hengelo – Duits ( 17 januari 2007)

Het programma, dat speciaal ontwikkeld wordt voor basisschooldocenten, besteedt in ieder geval aandacht aan de onderdelen: taalverwerving, cultuurkunde en didactiek van het vroeg vreemde taalonderwijs. Tevens zal gedifferentieerd worden omgegaan met eigen taalvaardigheidsniveau.


De opleiding omvat twaalf bijeenkomsten op de betreffende hogeschool, maar zal deels ook gevolgd kunnen worden via een digitale leeromgeving.

Tijdens de eerste acht bijeenkomsten zal niet alleen taaldidactiek van de gekozen taal aan bod komen, maar ook de eigen taalverwerving .

Daardoor zal de duur van de bijeenkomsten niet in alle gevallen hetzelfde zijn. De bijeenkomsten zullen bij voorkeur op woensdagen worden gepland. Dit schema is op de informatiebijeenkomsten vastgelegd. De opleiding start in de vierde week van januari van 2007. Ervaren docenten Frans en Duits van de verschillende hogescholen of hun partners verzorgen de bijeenkomsten.

Voor deelnemers geldt een eenmalige startsubsidie van OCW van €500,- waarmee ca 50% van de kosten worden gedekt.


Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Me2! – toetsen Engels voor het basisonderwijs van Cito

Noud van Zuijlen


In juni 2006 verscheen de eerste toets Engels voor het basisonderwijs van Cito, onder de naam Me2! Engels. Deze toets is bestemd voor eind groep 7 op scholen waar Engels wordt gegeven in groep 7 en groep 8. Zij stelt scholen in staat om op onderdelen van het vak Engels:

 • de resultaten van individuele leerlingen te vergelijken met een landelijke standaard;

 • de gemiddelde resultaten van hun leerlingen te vergelijken met een landelijke standaard.


Inhoud

Me2! Engels toetst de onderdelen luistervaardigheid, leesvaardigheid, auditieve woordenschat en schriftelijke woordenschat. Dit zijn de onderdelen waarvoor leerkrachten van het basisonderwijs via een enquête hun voorkeur hebben uitgesproken. De inhoud van de onderdelen is gebaseerd op een inventarisatie van vijf veel gebruikte methoden Engels* en op Waystage van de Raad van Europa. De vijf veel gebruikte lesmethoden zijn Real English. Let’s Do It, Hello World, Junior, Bubbles en The Team.


ERK

Bij de constructie van de opgaven voor Me2! Engels hebben we ons globaal laten leiden door niveau A1 en A2 van het Europees Referentiekader. Er zijn echter geen uitspraken te doen over het ERK-niveau dat een leerling met een bepaalde toetsscore heeft bereikt. Daarvoor moeten de niveaus van het ERK eerst precies worden gevalideerd.


LOVS

CITO geeft Me2! Engels uit als onderdeel van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). In de loop van het komende schooljaar verschijnt een toets Engels voor halverwege groep 8. Scholen die beide toetsen aanschaffen, kunnen dan nagaan of hun leerlingen voldoende vorderingen hebben gemaakt.


Nadere informatie

Nadere informatie en een demo zijn binnenkort te bekijken op www.cito.nl onder Primair onderwijs, Webwinkel / producten.

Noud van Zuijlen is projectleider CITO: noud.vanzuijlen@cito.nl
Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Webtips van Yvonne

Yvonne van der Meij-Dijkman


Voor pabostudenten die zich verdiepen in de achtergronden en mogelijkheden van (vervroegd) vreemde talen leren, is de website van Kennislink een goede eerste bron, met betrouwbare artikelen die zich baseren op (inter)nationaal wetenschappelijke onderzoek. Daarnaast is deze site goed leesbaar, in een prettige stijl en aantrekkelijke opmaak met illustraties. Kennislink wordt uitgevoerd door de stichting voor Wetenschap en Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De home website http://www.kennislink.nl/web/show geeft je een overzicht van alle wetenschappen waar interessante artikelen over opgenomen zijn. Aanvankelijk was Kennislink gericht op de bètawetenschappen, maar sinds enige tijd zijn daar ook taalwetenschappen en cultuur-, gedrags- en maatschappijwetenschappen aan toegevoegd. Kennislink biedt een unieke database met ruim 5000 artikelen, dossiers, links en multimedia.

Ik noem enkele interessante artikelen uit de rubriek Taalwetenschappen: http://www.kennislink.nl/web/show?id=129397

Hoe leer je een tweede taal?http://www.kennislink.nl/web/show?id=156871

Engels leren aan kleuters is populair.http://www.kennislink.nl/web/show?id=154346

Eentaligen zijn in het nadeel.http://www.kennislink.nl/web/show?id=147191

Jong geleerdhttp://www.kennislink.nl/web/show?id=142448
Opmerkelijk is de recente ontwikkeling in Groot-Brittannië, waar de politiek het leren van een vreemde taal niet langer verplicht wil stellen in het voortgezet onderwijs. Lees over de 50 Britse academici die zich ernstig zorgen maken over deze recente ontwikkeling.

Indien men in Europa de communicatie tussen de Europese burgers serieus neemt, dan moeten ook de Engelsen, het leren van vreemde talen in het onderwijs verplicht houden.


Artikel: Britse scholieren kiezen minder vreemde talen

http://www.kennislink.nl/web/show?id=160963
Dit was de laatste ‘webtips van Yvonne’.
TULE: tussendoelen en leerlijnen Engels
Marianne Bodde-Alderlieste


Op www.slo.nl vindt u bij 'primair onderwijs' bij 'schoolbrede thema's' het project 'Tussendoelen en leerlijnen' (TULE). Deze tussendoelen zijn afgeleid van de kerndoelen.

Rechts bovenaan staat een knop waardoor je op de website van TULE komt. Daar vind je leerlijnen voor de vakken in het basisonderwijs, waaronder tussendoelen en leerlijnen voor Engels. Het beeldmateriaal moet nog worden toegevoegd.


We zoeken nog videomateriaal van lessen Engels m.n. in onder-of bovenbouw
van de basisschool!

Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.


Vedocep als netwerk binnen Levende Talen

Marianne Bodde-Alderlieste


Nu de Vedocep een netwerk is geworden binnen Levende Talen, zullen er enkele zaken veranderen voor u als lid of belangstellende.

Allereerst kunnen met de toetreding het belang en de positie van Engels in het basisonderwijs en pabo vanuit een grote talenvereniging beter worden behartigd. We hopen zo ook de doorgaande lijn voor Engels van primair naar voortgezet onderwijs en van MBO naar Pabo beter op de kaart te zetten en onder de aandacht van talendocenten en beleidsmakers te brengen.

Bent u al lid van Levende Talen en van de Vedocep? Dan verandert er niets.

Bent u nog geen lid van Levende Talen, dan verzoeken wij u om 1. u als lid aan te melden van Levende Talen op www.levendetalen.nl en bij inschrijving te vermelden: lerarenopleider HBO.

 2. Vervolgens verzoeken wij u als nieuw lid van Levende Talen om een e-mail te sturen naar het secretariaat van de Vedocep (vedocep@planet.nl) met de mededeling dat u lid wilt worden van de Vedocep.

De contributie voor Levende Talen bedraagt € 60.00 per jaar. Hiervoor ontvangt u het Levende Talen Magazine acht keer per jaar en het Levende Talen Tijdschrift vier keer per jaar, naast de nieuwsbrief van de Vedocep en direct mail i.v.m. speciale onderwerpen voor pabodocenten Engels zoals vacatures en actuele informatie. Als lid van Levende Talen kunt u ook een beroep doen op ondersteuning op arbeidsvoorwaardelijk gebied.

Uiteraard krijgen leden van Levende Talen/Vedocep korting op studiedagen en conferenties. Van niet-leden wordt een meerprijs gevraagd.

Wat blijft zijn de nieuwsbrieven, de website, de studiedagen en de niet aflatende inzet van uw bestuur!


Conferentie lerarenopleiders mvt 24 november 2006

Marianne Bodde-Alderlieste


Levende Talen heeft drie platforms van lerarenopleiders moderne vreemde talen (mvt).

1 Het platform lerarenopleiders eerste graad met kartrekker Wibo van der Es.

2 Het platform lerarenopleiders tweede graad in oprichting met kartrekker Hermine de Knijff.

3 De Vedocep, het netwerk van docenten Engels aan de Pabo.

Doel is om de platforms een plaats te bieden binnen de vakvereniging, om de belangen van de lerarenopleiders aan universiteit, HBO (en pabo) beter in kaart te brengen en, indien nodig, te behartigen. Een ander doel is om voor deze specifieke groepen conferenties en studiedagen te organiseren en om, naast de netwerkfunctie, de platforms als advies-/expertgroepen binnen Levende Talen een rol te geven. 
Op 24 november 2006 organiseerde het NAB-MVT samen met de platforms van Levende Talen een eerste gezamenlijke conferentie lerarenopleiders mvt. De conferentie vond plaats in Arnhem met een subsidie van Werkplaats Talen en had als onderwerp: De zin en onzin van grammaticaonderwijs!

Binnenkort vindt u een verslag onder ‘kennis’ bij ‘platforms’ op www.levendetalen.nl.


Afsluiting projecten Werkplaats Talen

Marianne Bodde-Alderlieste
Op de zeer succesvolle en druk bezochte landelijke studiedag van Levende Talen op 3 november j.l. vond de afsluiting plaats van de projecten van Werkplaats Talen. Ook de drie projecten die door de Vedocep/SBE zijn aangevraagd en uitgevoerd, zijn hier gepresenteerd: de Engelstalige musical, Éngels lezen in het basisonderwijs’ en de conferentie ‘Early English: a good start!’ Na een afsluiting door Gerard Westhoff die zich speciaal hiervoor in een oranje overall had gestoken, sprak Minister van der Hoeven middels een ‘satellietverbinding’ het publiek toe en noemde met name de Engelstalige musical als een van de projecten om het talenonderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken.

Op www.werkplaatstalen.nl vind u meer informatie over de afsluiting en kunt u ook de films bekijken over de projecten ‘Engels lezen in het basisonderwijs’ en ‘the making of the musical’.’
Beroepsstandaarden en register in het talenonderwijs (BiT)

Marianne Bodde-Alderlieste


Voor alle talendocenten die steunen en zuchten onder het juk van de algemene SBL-competenties is hier goed nieuws: Levende Talen is i.s.m. SBL een project gestart voor het ontwikkelen van beroepsstandaarden en een register in het talenonderwijs. Het is de bedoeling dat na- en bijscholing, dus ook de studiedagen en conferenties georganiseerd door Vedocep/Levende Talen, gerelateerd zullen worden aan registratie. Dit project dient als pilot voor andere vakverenigingen. Het wordt gekoppeld aan de SBL-competenties, aan competentie 3. Voor meer informatie, zie de NBiT, bijlage 2.
Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Inspectieverslag ‘De staat van het onderwijs’.

Op 23 november j.l. vond een bespreking plaats van het inspectierapport ‘De staat van het onderwijs’. In 2006 voegt de inspectie twee verslagen toe aan haar verslag n.a.v. panelbijeenkomsten die zij hield met vakverenigingen en schoolleiders. Marianne Bodde was op een panelbijeenkomst aanwezig namens Levende Talen. Wat er in het rapport staat over Eibo en Pabo, vindt u in bijlage 1.

Het verslag kunt u vinden op de website van de Onderwijsinspectie bij

http://www.staatvanhetonderwijs.nl/pdf/onderwijsverslag.pdf.
Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.
Young Learners SIG pre-conference

Wendy Arnold and Niki Joseph


Literacy in ELT: The role of the YL professional in developing reading and writing.

Aberdeen, Wednesday 18 April 2007

 

Literacy is an issue many YL professionals acknowledge but don't explore.  Is literacy just reading and writing, and do we feature it enough in our approaches to teaching Young Learners? To what extent does the YL EFL teacher need to be aware of literacy? We will examine current issues surrounding literacy and the what, why and how of literacy in the FL environment from different perspectives. By the end of the day all participants will have considered strategies for addressing these areas in their classroom.

 

With plenary speakers, Jackie Holderness and Gordon Wells, as well as workshops and talks by David R. Hill, AnnaMaria Pinter, Shelagh Rixon, Brian Tomlinson and Judy West with our wonderful sponsors Usborne and OUP displaying a range of YL materials.


Agenda
23-27 januari 2007: NOT, Jaarbeurs, Utrecht

De vakbeurs voor alle vormen van onderwijs.www.not-online.nl
15 maart 2007: Studiedag Vedocep, Marnix Academie, Utrecht

113.30/14.00-20.00 uur

Leden Levende Talen: € 10.00. Niet leden: € 30.00 of wordt lid van Levende Talen

Zie www.vedocep.nl


16 maart 2007: Nationaal Congres Engels, Conf. Centrum de Reehorst, Ede

www.levendetalen.nl of www.nationaalcongresengels.nl
18 - 22 april 2007: Conferentie Iatefl te Aberdeen, UK

www.iatefl.org


Studiedag Vedocep 15 maart 2007 lokaal C1.4 13.30-20.00 uur

Marnix Academie, Utrecht Programma volgt z.s.m.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina