In eerdere berichten kondigden we al aan dat het stadsbestuur in de loop van 2006 autonoom stedenbouwkundige vergunningen zou kunnen afleverenDovnload 137.53 Kb.
Pagina1/8
Datum22.07.2016
Grootte137.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Voorwoord

Beste lezer

In eerdere berichten kondigden we al aan dat het stadsbestuur in de loop van 2006 autonoom stedenbouwkundige vergunningen zou kunnen afleveren. Het gaat om de behandeling van dossiers zoals vergunningen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten, … en betekent dat de stad over elke aanvraag zelfstandig mag beslissen. Vanaf 1 april was het eindelijk zover en dat het niet om een aprilgrap gaat, bewijst onderstaande foto. We zien er de eerste aanvrager die gebruik kon maken van de ontvoogding van de stad Hoogstraten m.b.t. de afgifte van bouwvergunningen. Het dossier dat hij indiende kan nu gemakkelijker en sneller behandeld worden
Bij het schrijven van deze woorden zijn er nog verschillende maatregelen van kracht om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Dit lukt alleen met medewerking van de bevolking. Ik dank alle inwoners die spontaan gevolg gaven aan de afschermplicht maar ook hen die ingingen op de vraag om het particuliere pluimvee te registreren. Er liepen meer dan duizend meldingen binnen op het stadhuis. Dit getuigt van veel burgerzin bij de Hoogstraatse bevolking. Ook de hulpdiensten hebben zich degelijk voorbereid. Er is bij de brandweer een meldpunt voor dode vogels en pluimvee. Natuurlijk hoop ik dat ze niet effectief in actie moeten komen. Er is absoluut geen reden tot grote ongerustheid als de juiste voorzorgen in acht worden genomen. Wie op reis gaat naar landen waar vogelgriep heerst, leest best de tips in dit magazine

.

Mensen met reisplannen doen er in alle gevallen goed aan om tijdig de nodige documenten aan te vragen. Jaarlijks zijn er bijvoorbeeld terugkerende problemen met de laattijdige aanvraag van reispassen. Besef dat u zonder deze papieren vaak niet verder komt dan de luchthaven.


Wie thuis blijft, hoeft zich ook niet te vervelen. Het infokantoor toerisme is een goede inspiratiebron voor een dagje uit. De gebruikelijke feestdagen vallen dit jaar laat op de kalender. De traditionele Heilig Bloedfeesten staan pas binnen enkele weken voor de deur. Er is een goede kans dat de processie, kermis, jaarmarkt en stratenloop kunnen proeven van het aankomende zomerweer. Maar er zijn nog publiekstrekkers. De evenementenkalender in dit infoblad is extra lang. Bijzonder is de opendeurdag die aquafin organiseert in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Minderhout. Het publiek krijgt op zondag 21 mei een unieke kans voor een geleid bezoek achter de schermen. Aquafin stuurt nog een uitnodiging huis-aan-huis. Ook de nieuwe kleuterschool te Meer zet op zondag 14 mei zijn deuren op tussen 13.30 en 16 uur voor het schoolfeest en nadien tot 18 uur voor iedereen die eens een kijkje wil komen nemen.
Laat ik dit voorwoord afsluiten op een positieve toon met iedereen een aangenaam verlof toe te wensen. Met wensen voor een ouderwetse deugddoende warme zomer. Niet te heet voor de studenten die moeten “blokken” maar ook niet te droog voor de gewassen op het veld. Vergeet ook geen rekening te houden met de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten in de zomerperiode. Ik wens ieder van u alvast een geslaagde vakantie.
Uw burgemeester

ARNOLD VAN APEREN

Ere-Senator

Onderwijs

Nieuwe kleuterschool in Meer is een feit

Dinsdag 18 april 2006 was het geen gewone schooldag voor de kleuters en de leerkrachten van Kiekeboe in Meer. Het traditioneel verloop van een eerste schooldag van het derde trimester moest plaats ruimen voor een echt feestprogramma! De kleuters verhuisden naar een totaal nieuw schoolgebouw aan de

Terbeeksestraat 6A, gelegen naast de lagere school.
Wat voorafging…

De geschiedenis van de kleuterschool kunnen we terugvolgen tot begin 1900. De zusters van het Heilig Graf richtten een bijhuis op in Meer op de Mussenakker. Ze legden zich vooral toe op het onderwijs aan meisjes en kleuters. Daartoe richtten de zusters ook een bewaarschool op. In 1953 werd een aparte kleuterschool gebouwd aan de westzijde van het terrein. Oorspronkelijk hing de school dus af van het klooster in Meer.


De fusie van de gemeenten bleef niet zonder gevolgen voor het basisonderwijs. Hoogstraten en Wortel vormden één gemeentelijke basisschool; Meer en Meersel-Dreef een andere. De meisjesschool en bewaarschool fusioneerden met de gemeentelijke jongensschool. Al gauw bleek dat drie vestigingsplaatsen een beetje teveel waren voor één schoolhoofd. In 1992 scheidden de wegen en werd de school aan de Terbeeksestraat een autonome lagere school. De kleuterschool aan de Donckstraat en de basisschool van Meersel-Dreef bleven één geheel. Het gemeentebestuur huurde de kleuterschool van de dienst parochiale werken.
Stilaan geraakten deze gebouwen in verval en drong de bouw van een nieuwe kleuterschool zich op. In 2003 werd deze droom dan werkelijkheid met de goedkeuring van een plan en de toekenning van de nodige subsidies. In september 2004 startte men met de graafwerken. Ook de kleuters werden van bij het begin bij de bouw betrokken. De eerste steenlegging vond plaats in de gietende regen. Toch bleven we alles van de positieve kant bekijken.
Een half jaartje later dan eerst voorzien, in april 2006, nemen we onze intrek in de ruime lokalen. De school is opgetrokken in moderne kwaliteitsvolle materialen. Er is gewerkt met duurzame producten die beantwoorden aan de normen van een goede school. Ook aan de veiligheid van de kleuters werd gedacht. Zowel de preventieadviseur als de brandweercommandant bogen zich over de veiligheidsnormen.
De juf leidt je rond…

De nieuwe kleuterschool alsook de gebouwen voor de buitenschoolse opvang komen naast de lagere school te liggen. De scholen worden verbonden door een paadje achteraan de gebouwen. Zo kunnen de leerlingen van de lagere school de kinderopvang bereiken zonder op straat te komen. De kleuters lopen de school binnen onder een grote luifel. Links zijn de administratieve gebouwen, rechts bevindt zich de kinderopvang. Direct voorbij de poort begint de buitenspeelplaats. We merken een grote zandbak, een spannend doolhof op kleuterformaat, enkele verhoogde cirkels voor kleuters en veel groen.


De kern van de nieuwe school is het ‘kleuterdorp’, even verderop op het terrein. Alle klasjes, acht met inbegrip van een refter, zijn eigenlijk huisjes op zich. Ze vormen wel één geheel omdat ze overkoepeld worden door een grote luifel. Het geeft de kinderen en gevoel van geborgenheid. Bovendien kunnen ze hierdoor ook fijn binnenspelen wanneer het regent. Die binnenspeelplaats wordt zowel een polyvalente ruimte als een bewegingsruimte.
Ook een grootouderfeest, een schoolfeest zal niet langer verregend zijn! De klasjes zijn zéér ruim. Ze hebben ook een lichte kleur. Er zijn veel ramen, wat het gevoel van ruimte nog vergroot. Op die wijze kunnen we de kleuters aangepast onderwijs bieden. De tijd dat de kleuterschool enkel maar een ‘bewaarschool’ was, is al lang vervlogen tijd. In de moderne klassen kunnen kleuters zich optimaal ontwikkelen, ontdekkend leren en omgaan met modern didactisch materiaal. Als leerkrachtenteam zetten we ons in om de kleuter te laten ontplooien op gebied van hoofd, hart en handen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bevorderen van de zelfstandigheid, door het takenbord, het moet- en magjessysteem, ... De klasjes zijn per twee verbonden door een tussendeur. Het klasoverschrijdend werken kan op deze manier bevorderd worden. Vroeger speelden de kleuters enkel maar in hun eigen klas. Nu wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden door deel te nemen aan het klasgebeuren in de andere klas.
De wasbakjes in de klassen zijn op kleuterhoogte geplaatst, zodat de kindjes leren hun tekengerief zelf schoon te maken en op te bergen. Zo wordt er gewerkt aan de zelfredzaamheid van de kleuters. Aan elke klas is een torentje gebouwd. Op die manier creëren we een extra ruimte dat bijvoorbeeld als leeshoek kan dienen. De kleuters zullen zich deze gebeurtenis lang blijven herinneren. Vóór de Paasvakantie werd er gewerkt rond het thema ‘verhuis’. Er werden verhaaltjes verteld, er werd ingepakt, de kleuters ontdekten dat er grote en kleine dozen waren… Dit thema zal spontaan overlopen in het thema: ‘een nieuwe school’.
Een nieuwe school…

De eerste dag in de nieuwe school verloopt echt niet onopgemerkt. De meeste kleuters verzamelen nog op de speelplaats van de ‘oude’ school in de Donckstraat, maar de kleinste kleuters beginnen ineens in de nieuwe school, ook al omdat er na de paasvakantie een heleboel nieuwe kleutertjes starten. Om 9. 30 uur gaan de kleuters dan in stoet naar de nieuwe school. De kleinste kleuters verwelkomen ons daar met vlaggetjes en ballonnen en er wordt door een 5-jarige kleuter een lint doorgeknipt.


Zo, de school is geopend. Tegen die tijd hebben de kleuters de voordelen van de polyvalente ruimte reeds ontdekt: Er wordt verzamelen geblazen in de grote zaal, waar we liedjes zingen en spelletjes spelen… Als afsluiter komen we samen op de speelplaats, waar alle kleuters een ballon oplaten om hun nieuwe school feestelijk in te wijden. De kleuters mogen verder de hele dag spelen om te wennen aan de nieuwe lokalen. En de dag wordt besloten met een aangename kleuterreceptie. Zo hopen de juffen dat de kleuters zich vlug thuis zullen voelen in “onze” nieuwe school.
Opendeurdag nieuwe kleuterschool Meer op 14 mei

De kleuterschool in Meer is afgewerkt en in gebruik genomen door de kleuters en leerkrachten. De gloednieuwe schoolomgeving zal extra glans geven aan het schoolfeest dat wordt gevierd op zondag 14 mei van 13.30 tot 16.00 uur. Ook buiten de school is er grote belangstelling voor een bezoek aan dit moderne en eigentijdse schoolgebouw. Daarom krijgt het publiek de kans om de nieuwe lokalen te bezoeken onmiddellijk aansluitend op het schoolfeest. Wie graag de kleuterschool eens van binnen- en buitenuit bekijkt, is hiervoor welkom op zondag 14 mei van 16.00 tot 19.00 uur.


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina