In eerdere berichten kondigden we al aan dat het stadsbestuur in de loop van 2006 autonoom stedenbouwkundige vergunningen zou kunnen afleverenDovnload 137.53 Kb.
Pagina8/8
Datum22.07.2016
Grootte137.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Milieu


Twee manieren om de reclamepapierberg te verminderen!

Eén: kleef een anti-reclamesticker. Aan de dienst onthaal kan u gratis een sticker afhalen met de vermelding «Geen ongeadresseerd reclame drukwerk a.u.b.». Als u deze of een gelijkaardige sticker op uw brievenbus kleeft, vermijdt u ongeadresseerde reclame en drukwerk. Lokale verenigingen mogen eventueel nog wel aankondigingen van hun activiteiten bussen.

En twee: schrijf u in op de Robinsonlijst. Zo vermijdt u geadresseerde reclame in uw brievenbus. Inschrijven is mogelijk via de website www.robinson.be of per brief aan Robinson-lijst, BDMV, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel. De bedrijven die reclame via brief, telefoon, e-mail of SMS willen versturen, stellen eerst een adressenlijst samen van de mensen die zij willen contacteren. Uit deze lijst schrappen zij alle personen die in de Robinson-lijst opgenomen zijn. Want dat zijn de personen die uitdrukkelijk gevraagd hebben om door geen enkel bedrijf nog gecontacteerd te worden voor reclame via post, telefoon, e-mail of SMS. Op die manier blijft er voor het bedrijf een adressenlijst over van mensen die geen bezwaar hebben om reclame te ontvangen en die zij vervolgens contacteren.
IOK-gegevens afval 2005

Uit het jaarverslag van IOK-Afvalbeheer blijkt dat in Hoogstraten in 2005 per inwoner 77 kg papier en karton , 13 kg PMD (plastiek flessen, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak) en 30 kg glas via de glasbollen werd ingezameld. Deze cijfers komen overeen met de gemiddelde waarden binnen het IOK-werkingsgebied.


De inzameling van het huishoudelijk restplastiek via de groene zak blijft verder stijgen tot 7,7 kg per inwoner. De hoeveelheid ingezameld KGA (klein gevaarlijk afval) is gestegen tot 3,3 kg per inwoner wat 0,6 kg hoger ligt dan het gemiddelde. Vooral de inzameling via het containerpark neemt toe. Hoogstraten blijft met voorsprong de gemeente met de laagste hoeveelheid restafval: 52,6 kg per inwoner of 0,5 kg minder vergeleken met 2004. Voor grofvuil wordt 45,3 kg per inwoner ingezameld of een daling van meer dan 10 kg per inwoner.
Deze gunstige evolutie is te wijten aan de inzameling van grofvuil mits betaling en de verhoogde aanvoer bij de Kringwinkel in Meer. Met zijn 98 kg in totaal aan huisvuil en grofvuil per inwoner zit Hoogstraten in de kopgroep van 8 IOK-gemeenten die minder dan 100 kg per inwoner inzamelen. Gemiddeld wordt 121 kg ingezameld in het IOK-werkingsgebied.
Voor de inzameling van GFT steken wij - spijtig genoeg - met kop en schouder uit boven andere gemeenten: 170 kg per inwoner. Dit is weliswaar een lichte daling ten opzichte van 2004 maar blijft ver boven het gemiddelde van 131 kg. Velen onder ons proppen de groencontainer om de twee weken boordevol. Maar is dit wel de goede reflex? Zou het niet beter zijn om de hoeveelheid GFT en groenmateriaal te verminderen of om zelf het materiaal te composteren. Om u hierbij te ondersteunen organiseert de milieudienst op maandag 8 mei de infoavond ‘Een tuin zonder groenafval’ in het stadhuis. Bovendien kan u goedkoop wormenbakken, compostvaten en compostbakken bij de stad aankopen en op assistentie van de Hoogstraatse compostmeesters rekenen? Om over na te denken, zeker met de invoering van Diftar in 2007 waarbij de betaling zal gebeuren op basis van het aantal kg.

Voor meer info kan u terecht bij de milieudienst 03 340 19 47 of www.hoogstraten.be.


Processierupsen: voorkom hinder, start tijdig met de bestrijding

Reeds verschillende jaren hebben we te maken met een weerkerende plaag van processierupsen. Half april, begin mei komen de jonge rupsen uit de eieren. Op dit moment hebben de rupsen nog geen brandharen en lopen we geen gezondheidsrisico. Wel kan er gestart worden met de bestrijding. Vanaf het moment dat de bomen voldoende in blad staan zal het stadsbestuur overgaan tot biologische bestrijding van de rupsen in bomen eigendom van het stadsbestuur. De eikenbomen zullen bespoten worden met een product op basis van de Bacillus Thuringiensis.


Privé-eigenaars die dit wensen kunnen hun eiken laten behandelen door het stadsbestuur. Onze gemeentelijke groendienst zal in aansluiting van de behandeling van de eiken in eigendom van het stadsbestuur aangevraagde privé-bomen behandelen. De eiken dienen echter wel goed bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. Behandeling van privé-bomen kan tegen een kostprijs van 2,00 EUR per boom en een verplaatsingskost van 10,00 EUR per aanvrager. Wil u meerdere eiken laten behandelen, betaalt u dus slechts éénmaal de verplaatsingskosten. Indien u uw eiken wil laten behandelen, neemt u contact op met de milieudienst. U kan hier betalen en uw gegevens worden genoteerd voor een behandeling. U dient de behandeling aan te vragen voor 15 mei 2006.

Ruiters!! Stront aan de knikker


Naast de hondenbaasjes worden ook de ruiters er nog eens op aangesproken om de poep van hun rijdieren op te ruimen. Paardendrollen op de weg zijn erg lastig voor zowel passanten als bewoners. Tijdens een recreatief tochtje te paard laat het rijdier wel eens enkele paardenvijgen vallen. We zien echter steeds vaker koetsiers die voorzorgen nemen of minstens een bezem aan boord hebben om de weg zuiver te maken. Dit goede voorbeeld zou door elke ruiter gevolgd moeten worden.


Brandweer


Een brandende friteuse blus je nooit met water

Het grootst aantal branden ontstaat in de keuken. Daar doen zich dan ook de meeste ongevallen met brandwonden voor. Een brandende friteuse is de grootste boosdoener. Nochtans is er geen reden tot paniek en is een brandende friteuse makkelijk te overmeesteren.

1. Houd kinderen altijd uit de buurt van een warme friteuse.

2. Wees zelf uiterst voorzichtig.

3. Kies voor een ingebouwde friteuse. Omver duwen is dan onmogelijk.

4. Laat de friteuse afkoelen vooraleer u ze verplaatst.

5. Controleer of de warmte zich niet doorzet op de handvaten.

6. Vervang regelmatig de frituurolie.

7. Vat de friteuse toch vuur:

· Dek dan af met een vochtige doek of een blusdeken.

· Wacht tot de friteuse helemaal afgekoeld is.

· Gooi nooit water op brandende frituurolie!LET OP! GOOI NOOIT WATER OP BRANDENDE VETTEN: KAARSVET, BOTER, PARAFFINE

Alle informatie over brandpreventie thuis, kan u vinden op www.brandwonden.be/index.php/Brandpreventie/nl


Statische elektriciteit in tankstations

Degenen die over een mailadres beschikken, hebben volgende boodschap waarschijnlijk reeds in hun mailbox gevonden “opgepast met statische elektriciteit in tankstations”. Er is een risico op brand als gevolg van statische elektriciteit als men de wagen voltankt. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar onder het motto “een gewaarschuwd man/vrouw, is er twee waard” toch even deze boodschap meegeven. Uit een onderzoek bleek dat de slachtoffers vaak terug in hun wagen waren gestapt, terwijl men de benzine tankte. Wanneer de tank dan vol was en zij uit de wagen stapten om het pistool te verwijderen, ontstak er onmiddellijk brand als gevolg van de statische elektriciteit.


Een aantal van de gevallen hebben zich voorgedaan voor, tijdens of onmiddellijk nadat de benzinedop was verwijderd en voordat met voltanken begonnen werd. Statische elektriciteit ontstaat dikwijls wanneer bestuurder of passagiers van een auto met hun kleding tegen de zetel- of binnenbekleding wrijven terwijl ze in- of uitstappen. Om dit te vermijden is het aanbevolen dat niemand in- of uit de wagen stapt terwijl de benzine aan het lopen is. Men moet in- of uitstappen voordat men begint te tanken of nadat de wagen volgetankt is en de benzinedop terug gesloten werd.
Neem de gewoonte aan om uw portier met de hand te sluiten nadat u uitgestapt bent. Op deze manier wordt de statische elektriciteit ontladen doordat u het metaal aanraakt. Nadat u uw portier gesloten hebt, raak dan de metalen carrosserie van de wagen aan vooraleer het tankpistool vast te nemen. Op deze manier wordt de statische lading van uw lichaam ontladen op het metaal en niet op het tankpistool. Neem bovenstaande maatregelen altijd in acht, maar in het bijzonder bij vriesweer, omdat de kans op statische elektriciteit dan nog veel groter is.


Bibliotheek


Op zondagnamiddag 26 maart 2006 hielden de Kempense bibliotheken op het terrein van de Kolonie te Merksplas de Kempense familiedag in het kader van de jeugdboekenweek. De kinderen van het vijfde en zesde studiejaar konden er samen met hun familie auteurs ontmoeten, striptekenaars aan het werk zien, bladwijzers maken met illustratoren, muziekinstrumenten maken met ’t Kliekske en nog veel meer… Kortom, het was een zeer gezellige dag!

Berichten
Neem een abonnement en …win

Digitale nieuwsbrief

Minstens éénmaal per week publiceert het stadsbestuur een digitale nieuwsbrief met interessante overheidsinformatie. Deze publicaties wordt per e-mail inmiddels verzonden naar meer dan 600 abonnees. De reacties zijn overwegend positief. We willen dan ook zoveel mogelijk inwoners laten meegenieten van deze gratis service. Volgens statistieken zouden er in Hoogstraten ongeveer 2800 gezinnen zijn met een internetaansluiting. Het is een uitdaging om dit jaar 25% hiervan te overtuigen een abonnement te nemen. Het stadsbestuur geeft daarom een Kingston USB pen (flash geheugen) weg aan de 700ste abonnee. Om kans te maken op deze mooie prijs moet u zich inschrijven op de gratis abonnementslijst. Meedoen kan op twee manieren:

1. surf naar www.hoogstraten.be en klik links onderaan op de homepagina op “Inschrijven Nieuwsbrief”. Het abonnement bevat standaard de “berichten algemeen” maar u kan bijkomend kiezen voor “nieuwsberichten bibliotheek”. De persberichten zijn voorbehouden voor persmedewerkers.

2. stuur een mailtje aan communicatie@hoogstraten.be.

U kan op elk moment het abonnement zelf terug stopzetten. Wij hopen binnenkort de 700 ste abonnee én winnaar van een USB pen bekend te kunnen maken.
Opendeur op de vernieuwde rioolwaterzuivering

Heb je altijd al willen weten wat er met het rioolwater gebeurt? Kom het ontdekken, want op zondagnamiddag 21 mei 2006 opent de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Hoogstraten haar deuren aan de Rollekens 4. Van 13.30 tot 17.30 uur zorgen medewerkers van Aquafin doorlopend voor deskundige rondleidingen op de installatie. Hierbij volgen we de weg van vuil naar schoon water. Het wordt een leerrijk en plezierig evenement voor jong en oud, met de medewerking van Natuurpunt Markvallei.


Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en clown Nico zorgt voor een kleurrijke toets. Sportievelingen die met de fiets komen, worden beloond met een gratis consumptie. Voor leerkrachten ligt er een onthaalpakket over waterzuivering klaar. Bovendien ontvangen alle bezoekers een gratis stripverhaal van de hand van Jan Bosschaert. Meer info - www.aquafin.be
UIT HET COLLEGE

In een overleg met de vzw Erfgoed Hoogstraten werd de toegankelijkheid besproken van het Stip Stappenpad. Het schepencollege stelt voor om het pad niet in zijn oorspronkelijke bedding terug aan te leggen maar wel in de reservatiestrook langs de Mark. Aan de Vlaamse Landmaatschappij wordt gevraagd om dit zo op te nemen in het kader van de geplande ruilverkaveling.


Het schepencollege werkt mee aan de viering van het 650-jarig bestaan van de St-Jorisgilde in Hoogstraten door het conserveren en restaureren van “de Caert”, een voor de gilde erg belangrijk document uit 1534. Daarnaast is er steun bij het organiseren van een receptie en zal de St-Jorisgilde betrokken worden bij “Vlaanderen Feest” en “Hoogstraten in Groenten- en Bloemenpracht”.
Iveka krijgt opdracht voor het uitbreiden van de openbare verlichting in Beukendreef-Poeleinde (870,18 EUR) en in Wortel Kolonie (1558,32 EUR).

Inhuldiging kunstwerk

Op vrijdag 19 mei om 20 uur wordt in Meerle het nieuwe kunstwerk ingehuldigd. Het stadsbestuur liet het ontwerp maken door de jonge Hoogstraatse kunstenaar Jan Geerts. Hij kwam als laureaat uit de bus van een wedstrijd. Iedereen is van harte welkom om de feestelijke onthulling op het gemeenteplein in Meerle bij te wonen.

HET STADSBESTUUR WERFT AAN

WERKLEIDER GEZOCHT

Voltijds – statutair – niveau B

Tweede oproep

De werkleider heeft de dagelijkse leiding en coördinatie van de technische dienst (werklieden). Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst. Hij/zij ondersteunt de medewerkers bij het uitvoeren van opdrachten en de oplossing van specifieke problemen.

Interesse voor deze functie? Een informatiefolder vindt u op onze website: www.hoogstraten.be, onder de rubriek “vacatures”. De informatiefolder kan u ook telefonisch aanvragen bij de personeelsdienst. In deze folder vindt u de volledige functiebeschrijving, de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma, de weddenschalen, …. Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk tegen 19 mei 2006 verzonden te zijn. Meer info - personeelsdienst – 03 340 19 65
AMBULANCIER

voor de dienst 100 bij de brandweer

Het betreft een contractuele aanwerving ter vervanging van een langdurig ziek personeelslid. Kandidaten zijn houder van het brevet van ambulancier in de dringende geneeskundige hulpverlening uitgereikt door de FOD “Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu” en voldoen aan de wettelijke normen i.v.m.bijscholing.


Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk tegen 15 mei 2006 verzonden te zijn. Meer info - brandweercommandant Jan Van Hemeldonck – 03 314 32 11
Kandidaatstelling: Uw sollicitatiebrief verzendt u aangetekend via de Post of geeft u tijdens de kantooruren af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst. Kandidatuurstellingen dienen schriftelijk te gebeuren, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten.
Openbare verkoop gevonden voorwerpen en ander materiaal

zaterdag 3 juni 2006

Het stadsbestuur verkoopt opnieuw een partij gevonden voorwerpen en materiaal dat om één of andere reden niet meer wordt gebruikt maar nog wel bruikbaar is. Deze verkoop gebeurt per opbod. Wij nodigen alle geïnteresseerden uit om hun kans te wagen. De materialen zijn te bezichtigen op vrijdag 2 juni 2006 tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag 3 juni tussen 09.00 en 11.00 uur in de gemeentelijke werkplaats. De verkoop vindt plaats op zaterdag 3 juni om 11.00 uur in de gemeentelijke werkplaats, Industrieweg 2 te Hoogstraten. Volgende materialen zijn er te koop:

- tapijten

- meubels

- schoolborden

- wanddecoratie

- lichtarmatuur

- computermateriaal

- kassaregister

- huisraad

- radio’s

- bureaumateriaal

- 42 dames-, heren- en kinderfietsen

- 6 bromfietsen

- 3 aanhangwagens

- 1 platte kar (dubbele as)- 1 sproeivat 500 liter

- 10 loten stookhout

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina