In Gesprek met Jonge DoctorenDovnload 7.48 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.48 Kb.
Korte verslaglegging “In Gesprek met Jonge Doctoren” (16 maart 2006)
Introductie

Op donderdagmiddag 16 maart 2006, van 12.00 tot 15.00, is door de VOR divisie Leren en Instructie, in samenwerking met ICO Themagroep Innovatieve Leerarrangementen, een Jonge Doctoren-middag georganiseerd rondom de proefschriften van vier jonge doctoren: Hannie Gijlers (Universiteit Twente), Henny van der Meijden (Radboud Universiteit Nijmegen), Nadira Saab (Universiteit van Amsterdam) en Jannet van Drie (Universiteit Utrecht).


De vier proefschriften delen een focus op computerondersteund collaboratief leren (CSCL), maar verschillen in de wijze waarop, en domeinen waarin, zij met CSCL aan de slag gaan. Thema van de middag was een inhoudelijke bespreking van de proefschriften, en discussiëren over mogelijke richtlijnen voor toekomstig onderzoek naar CSCL binnen de domeinen.
Verslag

Allereerst beschouwden de Jonge Doctoren in tweetallen hun dissertaties over CSCL vanuit het perspectief van domein-specifieke leerdialogen. Hannie Gijlers en Nadira Saab presenteerden gezamenlijk hun onderzoeken naar CSCL in het beta-domein. Henny van der Meijden en Jannet van Drie presenteerden gezamenlijk hun onderzoeken naar CSCL in het gamma-domein. Tijdens deze presentaties werden hier en daar al aanknopingspunten voor vervolgonderzoek aangestipt.


Daarna vond in twee parallelle rondetafel-sessies discussie plaats over richtingen die vervolgonderzoek naar CSCL zou kunnen opgaan. De discussie vond plaats onder leiding van twee senioronderzoekers. Els Boshuizen (Open Universiteit Nederland) leidde de discussie aan de beta-tafel. Gijsbert Erkens (Universiteit Utrecht) leidde de discussie aan de gamma-tafel. Ter afsluiting vatten de senioronderzoekers de discussies aan hun tafels samen en presenteerden deze plenair.
Interessante mogelijkheden voor vervolgonderzoek die tijdens de middag de revue passeerden, waren onder andere de noodzaak voor meer implementatiegericht onderzoek naar CSCL, waarbij de rol van de docent duidelijker in beeld komt en meer centraal ruimte komt voor kwalitatieve beschrijvingen van CSCL processen, en verdere ontwikkeling van onderzoek naar groepsleren binnen locaties tot community-leren tussen locaties.

Wat betreft de domein-specificiteit maakte de discussie duidelijk dat in de huidige onderzoeken verschillende vormen van co-constructie in de domeinen benadrukt zijn (conflict-leren en hypothese-testing in beta-domein vs collectieve elaboratie in gamma-domein). Daarbij werd opgemerkt dat vormen van co-constructie behalve domeinspecifiek wellicht ook taakafhankelijk zijn. In dit verband werd tevens de vraag gesteld of de leerdialoog zelf voldoende inzicht biedt in processen van CSCL. Aanvullende bronnen zouden kunnen zijn tussenfasen van producten, en observaties van onderliggende groepsdynamieken.


Organisatie

De middag werd georganiseerd door de VOR Divisie Leren en Instructie, tezamen met ICO Themagroep Innovatieve Leerarrangementen. Het programma van de middag was als volgt:


12.00 - 12.30   Ontvangst met eenvoudige lunch

12.30 - 13.00   Presentaties door Jonge Doctoren: gamma (Jannet, Henny), beta (Hannie, Nadira).

13.00 - 13.15  Tijd voor eventuele vragen

13.15 - 14.15   Twee roundtables: discussie rondom de twee presentaties14.15 - 15.00   Plenaire discussie ingeleid door senior onderzoekers, afsluiting
Zesentwintig leden (incl.organisatie) van de VOR divisie en/of ICO Themagroep woonden de activiteit bij. Dit was een uitstekend aantal voor zowel de plenaire als rondetafel-sessies. In het programma was aanzienlijke tijd uitgetrokken voor discussie. Dit gaf aan ieder de gelegenheid vanuit eigen achtergronden mee te praten. De senioronderzoekers bewaakten daarbij de focus van de middag, zodat in de plenaire samenvatting ook daadwerkelijk wat richtingen voor toekomstig onderzoek naar voren konden worden gebracht.
De middag werd gehouden in Utrecht, voorafgaand aan de afscheidsrede van Gellof Kanselaar en de entreerede van Paul Kirschner. De combinatie met andere voor de deelnemers relevante activiteiten is de organisatie en aanwezigen goed bevallen. Omdat vanwege de aansluiting met andere activiteiten eerder op de middag is begonnen, zijn we gestart met een eenvoudige lunch (broodjes, melk/karnemelk, koffie/thee).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina