In het land der Farao’sDovnload 48.76 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte48.76 Kb.
Amun-Re

Reiner KniziaIn het land der Farao’s

Amun-Re speelt in het oude Egypte ten tijde van de Farao’s. De spelers verplaatsen zich in de rol van rivaliserende dynastieën. Tijdens het spel gebruiken ze hun invloed om provincies in bezit te nemen en er pyramides te bouwen. Zodra elke speler 3 provincies heeft, eindigt het oude koninkrijk, en er wordt een eerste telling gehouden. Daarbij worden punten gegeven, vooral voor pyramides. Daarna wordt het hele speelbord leeggemaakt; alleen de pyramides en de bouwstenen blijven staan. De tweede speelhelft begint met het nieuwe koninkrijk. Het verloop is hetzelfde als bij het oude koninkrijk. Aan het einde is er een laatste telling, en de speler met de meeste punten wint het spel.Spelmateriaal

66 goudkaarten (18x1, 12x2, 12x5, 9x10, 10x20, 5x ‘-3’)

39 machtkaarten

15 provinciekaarten

15 enkele en 15 dubbele pyramides

15 bouwstenen voor de pyramide

10 spelersstenen in de 5 spelerskleuren (1 biedsteen en 1 telsteen)

1 Amun-Re tempel

1 Farao voor de startspeler

15 provinciemarkers in de 5 spelerskleuren (elk 3)

45 boeren

5 overzichtskaarten

1 spelbord

de spelregelsVoorbereiding

Voor het eerste spel moeten de kartonnen speelstukjes uit de stansramen gedrukt worden. De beide staande stukken Amun-Re tempel en Farao worden uit elk twee delen in elkaar gestoken.


• Het spelbord wordt in het midden van de tafel opengelegd.

• Uit de machtkaarten wordt voor elke speler 1 kaart bouwmeester uitgezocht, die elk op de hand krijgt. De rest van de machtkaarten worden geschud en als blinde stapel naast het spelbord gelegd.

• De 15 provincies worden geschud en als blinde stapel naast het spelbord gelegd.

• Alle pyramides, boeren en bouwstenen worden naast het bord gelegd.

• Elke speler ontvangt 2 spelersstenen, 3 provinciemarkers van een kleur, een overzichtskaart, goudkaarten ten waarde van 20, en een ‘-3’-kaart. Elke speler legt een van zijn speelstenen als telsteen op het veld 0 van de puntenlijst op het spelbord.

• De oudste speler sorteert de goudkaarten naar de verschillende waarden en beheert ze tijdens het hele spel. Bij minder dan 5 spelers worden de overige kaarten ‘-3’ terug in de doos gelegd. Ze worden niet meer gebruikt.

• De Amun-Re tempel wordt op het veld links naast de tempellijst gezet.

• De oudste speler krijgt de Farao en wordt startspeler van de eerste ronde.De details van het spelbord en wanneer ze worden gebruikt

Fase 1 en 2

Symbool en naam van de provincie

Gratis machtkaart

Gratis bouwsteen

Gratis machtkaart en gratis goud


Fase 3

Machtkaarten (te koop)

Akkergebieden (voor de boeren)

Laagland (voor pyramides)

Prijslijst
Fase 4

Tempellijst

Veld om de Amun-Re tempel op te zetten
Fase 5

2 boeren (Baharya)

Inkomen (altijd)

Inkomsen (niet altijd)


Fase 6

Tempel in de provincie

Beneden/Boven Egypte scheidingslijn

Puntenlijst
Spelverloop

Het spel is in tweeën gedeeld – in het oude en het nieuwe koninkrijk.

Elk der beide speelhelften bestaat uit 3 rondes. Een ronde verloopt in 5 of 6 fasen:

Fase 1: Openleggen van de provinciekaarten

Fase 2: Kopen van opengelegde provincies

Fase 3: Acties van de spelers (koop en inzetten van machtkaarten, boeren en bouwstenen)

Fase 4: Het offer voor Amun-Re

Fase 5: De oogst en verdere inkomsten

Fase 6: De puntentelling (alleen aan het einde van de 1e en 2e speelhelft)
Na 3 rondes houdt het oude koninkrijk op te bestaan, en volgt er een telling. Daarna worden in het nieuwe koninkrijk nog een keer 3 rondes gespeeld. Er volgt opnieuw een puntentelling, waarna het spel uit is.


1e speelhelft – het oude koninkrijk

Fase 1: Openleggen van de provinciekaarten

De startspeler trekt van de stapel met de provinciekaarten zoveel kaarten als er spelers meedoen en legt deze op het spelbord in de gelijknamige provincies. In sommige provincies worden aanvullend aan de provinciekaart nog gratis machtkaarten (Buto, Dakhla, Edfu, Thebes – 2 stuks), gratis bouwstenen (Abydos, Memphis – 2 stuks) of gratis goud (Dakhla – 12 goud) gelegd. Gratis materiaal is er in die provincies, waarin een hokje is afgebeeld. De gratis machtkaarten worden blind van de stapel getrokken en ook blind onder de provinciekaart geschoven. De gratis bouwstenen en het gratis goud worden uit de algemene voorraad genomen en in de provincies gelegd.


Voorbeeld

De volgende 4 provincies worden opengelegd en in de gelijknamige provincies gelegd (4 persoonsspel).
In de provincie Baharya zijn er al 2 voorgedrukte boeren. Hier is geen gratis materiaal (geen hokje met gratis materiaal aanwezig).
In de provincie Dakhla worden 12 goud en 1 gratis machtkaart gelegd.
In de provincie Abydos wordt een gratis bouwsteen gelegd.
In de provincie Sawu wordt net zoals in Baharya geen gratis materiaal gelegd.

Fase 2: Kopen van opengelegde provincies

Elke speler koopt precies 1 provincie. Hoe gaat dat in z’n werk?

De startspeler pakt z’n biedsteen en legt deze op een cijferveld van zijn keuze in een van de opengelegde provinciekaarten. Hiermee heeft hij een bod gedaan. De andere spelers volgen kloksgewijs. Daarbij heeft ieder de volgende 2 mogelijkheden:

• Ofwel hij legt zijn biedsteen op een willekeurig cijferveld van een provincie, waarop nog geen andere biedsteen ligt.• Ofwel hij legt zijn biedsteen op een provinciekaart, waarop al een of meerdere biedstenen van andere spelers liggen. Dan moet hij de steen op een hoger cijferveld leggen dan de op dat moment hoogstgeplaatste.
Is elke speler eenmaal aan de beurt geweest, wordt nagegaan, of een of meerdere spelers overboden werden. Is dit niet het geval, dan is het bieden afgelopen en elke speler kan zijn provincie in bezit nemen. Werd echter minstens een speler overboden, dan gaat het bieden verder. De kloksgewijs volgende speler die overboden werd, neemt zijn biedsteen en legt deze op een andere provinciekaart. Hij mag zijn biedsteen niet op dezelfde provinciekaart leggen en moet op de nieuwe provinciekaart opnieuw de tot dusver hoogstgeplaatste (indien aanwezig) overtreffen. Zo gaat het kloksgewijs verder, waarbij spelers, die niet overboden werden, niet meedoen. Eerst wanneer op elke provinciekaart precies een biedsteen ligt, kan elke speler zijn provincie in bezit nemen.

Voorbeeld


In de 1e biedronde is rood begonnen en zijn biedsteen op het vijferveld 3 in Abydos gelegd. Zwart heeft voor het cijferveld 1 in Sawu gekozen. Blauw overbiedt rood in Abydos en legt zijn biedsteen daar op cijferveld 6. Wit van zijn kant overbiedt blauw en legt zijn biedsteen op het cijferveld 10 in Abydos.
In de 2e biedronde is nu rood aan zet en moet een andere provinciekaart kiezen. Hij zet zijn biedsteen op het cijferveld 0 in Dakhla. Nu is blauw aan de beurt. Hij zet zijn biedsteen op het vijferveld 6 in Sawu en overbiedt hiermee zwart.
In de 3e biedronde moet zwart een nieuwe provincie kiezen. Hij kiest voor Baharya en zet zijn biedsteen daar op het cijferveld 0. Nu ligt op elke provinciekaart precies 1 biedsteen, en de biedronde is afgelopen. Elke speler betaalt zijn bod en heeft daarmee 1 provincie verworven.
Wit betaalt 10 goud, blauw betaalt 6 goud, rood en zwart betalen niets.
De spelers betalen het geboden goud aan de bank en nemen de biedstenen terug. De provinciekaarten worden op een open aflegstapel naast de blinde stapel van de provinciekaarten gelegd. Elke speler legt een van zijn provinciemarkers op het symboolveld van de provincie die hij verworven heeft. Liggen in de provincie gratis machtkaarten of gratis goud, dan neemt de speler deze op de hand. Liggen in de provincie gratis bouwstenen, dan blijven deze in de provincie liggen. De speler kan deze in fase 3 voor de bouw van pyramides gebruiken.

Een speler mag niet hoger bieden dan hij betalen kan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan moet de betreffende speler al zijn goudkaarten afgeven, en de biedronde wordt herhaald.
Opmerking: in fase 2 kunnen de machtkaarten ‘biedblokkade’ en ‘overbieden in dezelfde provincie’ ingezet worden (zie beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).


Fase 3: Spelersacties (koop en inzet van machtkaarten, boeren en bouwstenen)
Beginnend met de startspeler kan elke speler nu de volgende 3 acties in de aangegeven volgorde uitvoeren: machtkaarten, boeren en bouwstenen kopen en inzetten. Een speler voert zijn actie helemaal uit. Dan komt de volgende kloksgewijs aan de beurt. Een speler kan ook minder dan 3 acties uitvoeren of zelfs helemaal geen.

Bij de bouw gelden steeds dezelfde prijzen: 1 stuk van een soort (kaart, boer of bouwsteen) kost 1 goud, 2 stuks kosten 3 goud, 3 stuks kosten 6 goud, enz. (zie de prijslijst op het spelbord). Er mogen ook meer dan 7 stuks gekocht worden (8 stuks= 36 goud, 9 stuks= 45 goud, 10 stuks= 55 goud, enz).Voorbeeld


2 machtkaarten kosten 3 goud. 4 boeren kosten 10 goud. 3 bouwstenen kosten 6 goud. De speler betaalt in totaal 19 goud.

Actie a: machtkaarten kopen en inzetten


De speler kan machtkaarten kopen. Gekochte machtkaarten kunnen per direct worden ingezet of voor latere rondes worden bewaard. De machtkaarten bevatten steeds positieve acties, die in bepaalde fases van het spel gebruikt kunnen worden. Hoe en wanneer machtkaarten ingezet kunnen worden, wordt op pagina 12 uitvoerig beschreven.

Hoeveel machtkaarten kan een speler aanschaffen? Het hoogste aantal machtkaarten (kaartlimiet) dat in een van zijn provincies in de bovenste rand is afgebeeld geeft aan, hoeveel hij er maximaal kan kopen.Voorbeeld


Rood bezit na de derde ronde de provincies Memphis, Amarna en Avaris. Hij mag tot 3 machtkaarten kopen, omdat Memphis met 3 machtkaarten de hoogste kaartlimiet aangeeft.

Voorbeeld


Blauw bezit na de tweede ronde de provincies Buto en Mendes en mag helemaal geen machtkaarten kopen, omdat in beide provincies in de bovenste rand geen machtkaarten staan afgebeeld (kaartlimiet 0).
De spelers mogen altijd een willekeurig aantal machtkaarten op de hand houden. Wordt een machtkaart ingezet, dan wordt deze op een open aflegstapel naast de machtkaartenstapel gelegd.

De spelers mogen op elk willekeurig moment van het spel machtkaarten afleggen. Voor 1 machtkaart die op de open aflegstapel wordt gelegd, krijgt men 1 goud van de bank.

Is de blinde stapel op, dan worden de gespeelde machtkaarten geschud en opnieuw als blinde trekstapel klaargelegd.

Actie b: boeren kopen en inzetten


De speler kan boeren kopen, die bij de oogst goud opbrengen. Als hij boeren koopt, moet hij ze direct inzetten. Hij geeft aan hoeveel boeren hij zou willen kopen en betaalt er de prijs volgens de prijslijst voor. Dan kan hij ze willekeurig over zijn provincies verdelen. In elke provincie mogen echter maar zoveel boeren gezet worden, als er vrije akkergebieden aanwezig zijn. Uitzondering: ‘gratis boer’ (zie beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).

Voorbeeld


Rood bezit de provincies Baharya en Berenike. In geen van beide provincies liggen tot dusver boeren. In Baharya zijn echter al twee boeren voorgedrukt, die rood niet meer hoeft te kopen. Hij koopt 2 boeren, betaalt daarvoor 3 goud aan de bank en legt de 2 boeren in Baharya. In Berenike mag hij geen boeren plaatsen, omdat in deze provincie geen akkergebieden liggen. Uitzondering: speelt rood de machtkaart ‘gratis boer’, dan mag hij deze in Berenike zetten en legt hem daar op het laagland.
Opmerking: op dit moment kan de machtkaart ‘gratis boer’ ingezet worden (zie beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).

Actie c: bouwstenen kopen en inzetten


De speler kan bouwstenen kopen, om daarmee pyramides te bouwen die bij de beide puntentellingen van het spel punten opleveren.

Koopt de speler bouwstenen, dan moet hij ze meteen inzetten. Hij geeft aan hoeveel bouwstenen hij wil kopen en betaalt er de prijs volgens de prijslijst voor. Dan kan hij ze willekeurig over zijn provincies verdelen. Steeds als een speler in een provincie een derde bouwsteen legt, worden de 3 bouwstenen op de voorraad teruggelegd en direct door een pyramide vervangen. Als een speler in een provincie een tweede pyramide bouwt, dan kunnen de beide enkele pyramides vervangen worden door een dubbele pyramide, als deze nog voorradig zijn. Pyramides en bouwstenen mogen niet van de ene provincie naar de andere worden verschoven.Voorbeeld


In de provincie Memphis liggen al 2 bouwstenen, in de provincie Mendes 1 pyramide en 1 bouwsteen. Rood koopt 3 bouwstenen (en betaalt daarvoor 6 goud). 1 bouwsteen legt hij in Memphis. Daar liggen nu 3 bouwstenen, die hij direct door 1 pyramide vervangt. De andere twee bouwstenen legt hij in Mendes en heeft daar nu ook 3 bouwstenen. Ook deze vervangt hij door 1 pyramide (de beide enkele pyramides kan hij door een dubbele pyramide vervangen).
Opmerking: op dit moment kan de machtkaart ‘bouwmeester’ worden ingezet (zie beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).

Fase 4: Het offer voor Amun-Re

Nu eist Amun-Re zijn offer. Al naargelang van de hoogte van het offer zal de oogst beter of slechter uitvallen. Hoe gaat het offer in z’n werk?

Elke speler moet 1 of meerdere van zijn goudkaarten of de ‘-3’ uit zijn hand kiezen en blind voor zich leggen. De ‘-3’ kan slechts alleen gespeeld worden! (uitzondering: ‘offercorrectie’) Om de spelers over het aantal gelegde kaarten in het ongewisse te laten, kan men ze met de hand bedekken. Alle andere boden, die per ongeluk werden gedaan, gelden als ‘-3’.

Nu leggen de spelers hun kaarten open. De som van alle goudkaarten (daartoe behoren ook de ‘-3’-kaarten) is de hoogte van het offer. De Amun-Re tempel wordt op het veld van de tempellijst gezet, dat overeenkomt met de offersom.Voorbeeld


De offers:

Rood 9 goud

Blauw 4 goud

Zwart -3 goud

Wit -3 goud

Het totale offer bedraagt 7 goud
De Amun-Re tempel wordt op veld 2 van de tempellijst gezet, omdat het offer van 7 goud in het bereik 3-12 ligt.
Amun-Re beloont nu die spelers, die hem de beste offers brengen met machtkaarten, boeren en bouwstenen. De speler met het hoogste bod mag 3 stukken uitzoeken, waarbij hij vrij mag kiezen tussen machtkaarten, boeren en bouwstenen (hij mag bijv. 2 bouwstenen en 1 boer nemen of drie machtkaarten). Daarna mag de speler met het een na hoogste bod 2 stukken pakken, daarna mogen alle andere spelers die geen ‘-3’ hebben gespeeld, nog 1 stuk pakken. Bij een gelijke stand tussen meerdere spelers is altijd de startspeler in het voordeel, respectievelijk de eerste speler die kloksgewijs na de startspeler volgt.

Een speler die een ‘-3’ heeft gelegd, krijgt in geen geval iets (hij heeft 3 goud uit het offer van Amun-Re gestolen). Hij krijgt 3 goud van de bank.

Bijzonderheden bij het uitzoeken van de stukken:

Neemt een speler machtkaarten, zo is hij in dit geval niet gebonden aan de kaartenlimiet van zijn provincies.

• Neemt een speler boeren, dan moet hij ze op vrije akkergebieden in zijn provincies leggen. De machtkaart ‘gratis boer’ mag nu niet worden ingezet!

• Neemt een speler bouwstenen, dan moet hij ze meteen in een of meerdere van zijn provincies leggen. Liggen er daarna in een provincie 3 of meer bouwstenen, dan moet hij er 3 ervan direct in een pyramide omzetten. De machtkaart ‘bouwmeester’ mag nu niet worden ingezet!


De speler die het hoogste bod heeft gedaan wordt de nieuwe startspeler en krijgt de farao. Hebben alle spelers ‘-3’ geboden, dan wisselt de startspeler niet. Het geofferde goud wordt in de bank gelegd.
Opmerking: In fase 4 kan de machtkaart ‘offercorrectie’ worden ingezet. Ze wordt hier uitvoeriger verklaard (zie echter ook de beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).

De speler legt de ‘offercorrectie’ samen met zijn gekozen goudkaarten of de ‘-3’ blind voor zich (dit is de enige uitzondering, dat de ‘-3’ slechts alleen gespeeld mag worden). Na de vaststelling van de offersom zegt elke speler die een ‘offercorrectie’ heeft gespeeld, te beginnen bij de startspeler, of hij hij het totale offer met 3 goud wil verhogen of verkleinen. De hoogte van het offer veranderd overeenkomstig.Let op: de ‘offercorrectie’ heeft altijd betrekking op het toale offer en verhoogt of verlaagt niet het bod van de speler, die de ‘offercorrectie’ inzet.

Fase 5: de oogst en verdere inkomsten

Te beginnen met de startspeler krijgt elke speler goud van de bank. Er zijn twee soorten inkomsten: oogstopbrengsten en verdere inkomsten. Oogstopbrengsten zijn er overal waar boeren zijn. Verdere inkomsten zijn er in de provincies waar een munt met of zonder kameel staat afgebeeld. In sommige provincies kunnen beide soorten voorkomen (bijv. in Abu).


Oogstopbrengsten:

Een speler krijgt voor elke boer in zijn provincies zoveel goud, als de Amun-Re tempel op de tempellijst aangeeft.


Verdere inkomsten:

• De eigenaars van de provincies Abu, Berenike krijgen altijd 4 resp. 8 goud.

• De eigenaars van de provincies Kharga, Sawu, Avaris krijgen alleen dan 5 resp. 7 resp. 8 goud, als de Amun-Re tempel op veld 1 of 2 van de tempellijst staat. Ter onderscheiding is onder het goud in deze provincies als ook naast de tempel 1 en 2 op de tempellijst een kameel afgebeeld (bij slechte oogst verkochten de Egyptenaren kamelen).

Let op: Deze verdere inkomsten krijgen de eigenaren onafhankelijk van het feit of ze boeren in de provincies hebben of niet.
Voorbeeld

De amun-Re tempel staat op veld 2 van de tempellijst en rood bezit de provincies Memphis, Abu en Sawu.


De positie van de Amun-Re tempel geeft een oogstopbrengst van 2 goud per boer aan. Bovendien zijn er daardoor in Sawu verdere inkomsten van 7 goud (kameel!).
Rood krijgt in:

Memphis:

1 boer 2 goud

Abu:

2 boeren 4 goud

verdere inkomsten 4 goud

Sawu:

verdere inkomsten 7 goud
Rood krijgt 17 goud


Opmerking: in fase 5 kunnen de machtkaarten ‘8 goud’ en ‘oogstvermeerdering’ worden ingezet (zie de beschrijving van de machtkaarten op pagina 12).
Hebben alle spelers hun inkomsten gekregen, dan begint de volgende ronde weer bij fase 1.

Fase 6 wordt alleen aan het einde van de eerste en tweede speelhelft uitgevoerd.


Fase 6: De puntentelling (alleen aan het einde van de 1e en 2e speelhelft)
Alle spelers krijgen punten die op de tellijst bijgehouden worden.

Punten krijg je voor het volgende:  1. Voor de pyramides:

Elke pyramide is 1 punt.


  1. Voor complete setjes van pyramides:

1 compleet setje pyramides (= per 1 pyramide in elk der 3 provincies van een speler) levert 3 punten op. Elke volgend setje geeft ook weer 3 punten.


  1. Voor de provincie met de meeste pyramides, zowel ten westen als ten oosten van de Nijl:

De eigenaren van de provincie krijgen 5 punten. Staan in meerdere provincies de meeste pyramides, dan tellen de extra bouwstenen die in deze provincie liggen. Is er dan nog een gelijke stand tussen de betreffende spelers, dan krijgen alle betreffende spelers elk 5 punten.

Ten westen van de Nijl heeft blauw de provincie met de meeste pyramides (Nedfu).

Ten oosten van de Nijl hebben blauw en wit elk een provincie met de meeste pyramides en bouwstenen (Abu en Berenike).

Blauw krijgt 10 punten; wit krijgt 5 punten.


  1. Voor tempels in de provincies Damanhur, Edfu en Amarna:

Een tempel levert 1, 2, 3 of 4 punten, afhankelijk van het veld op de tempellijst waarop de Amun-Re tempel aan het eind van de 1e resp. 2e speelhelft staat.

Zwart krijgt voor elke tempel in Damanhur 3 punten

Zwart krijgt 6 punten.


  1. Voor de bonus-machtkaarten (zie de beschrijving van de machtkaarten op pagina 12):

Elk van deze bonus-machtkaarten levert 3 punten op, als aan hun voorwaarden is voldaan.


  1. Voor goud (het goud wordt alleen aan het einde van de tweede speelhelft, dus aan het eind van het spel, gewaardeerd):

De speler met het meeste goud krijgt 6 punten, de speler met het een na meeste goud 4 punten, en de speler met het twee na meeste goud 2 punten. De overige spelers krijgen niets. Bij gelijke stand krijgen alle betrokkenen het volle puntenaantal. Dan vervalt de volgende rang.

Voorbeeld – 2 spelers hebben het meeste goud. Beide krijgen 6 punten. De speler met het een na meeste goud krijgt nu maar 2 punten.

Voorbeeld van een puntentelling na de 2e speelhelft


Blauw krijgt de volgende punten:

ad 1. Hij heeft 7 pyramides gebouwd 7 punten

ad 2. Hij heeft 1 compleet setje pyramides 3 punten

ad 3. Hij heeft ten westen en oostenvan de Nijl

de provincies met de meeste pyramides 10 punten

ad 4. In Edfu staat 1 tempel. De Amun-Re tempel

staat op veld 1 van de tempellijst 1 punt

ad 5. Hij speelt 2 bonus-machtkaarten, welke

voorwaarden vervuld zijn 6 punten

ad 6. We nemen aan, dat hij het minste goud in

een 4-persoonsspel heeft 0 punten
Blauw krijgt 27 punten

Tussen het oude en het nieuwe koninkrijk

Na de puntentelling van de 1e speelhelft nemen de spelers al hun provinciemarkers van het spelbord. Bovendien worden alle boeren van het bord verwijderd en terug in de voorraad gelegd. De pyramides en de bouwstenen blijven op hun plek liggen. Ze worden bij de koop van provincies in het nieuwe koninkrijk mee verworven.

Alle in het oude koninkrijk open provinciekaarten worden geschud en als blinde stapel voor het nieuwe koninkrijk klaargelegd. Let op: de in het oude koninkrijk niet gespeelde provinciekaarten (alleen bij 3 of 4 spelers) komen ook bij het nieuwe koninkrijk niet in het spel en worden in de doos teruggelegd.


2e Speelhelft – het nieuwe koninkrijk
De afloop is exact gelijk aan die van het oude koninkrijk. De startspeler begint de 1e ronde van het nieuwe koninrijk weer met fase 1.


Einde van het spel en slotwaardering
Het spel eindigt na de 6e fase van de 2e speelhelft, dus na in totaal 6 speelronden.
De speler wiens steen op de puntenlijst het meest vooraan staat, heeft gewonnen. Bij gelijke stand wint de speler met de meeste pyramides. Daarna is het aantal bouwstenen bepalend. Is er daarna nog steeds een gelijke stand, dan zijn er meerdere winnaars.


Beschrijving van de machtkaarten
In het algemeen en in aanvulling op de reeds beschreven voorwaarden geldt voor de inzet van machtkaarten het volgende:

• Ze mogen alleen in de aangegeven fase ingezet worden.

• Ze kunnen op elk moment bij de bank tegen goud worden ingewisseld (elke kaart geeft 1 goud)

• Een speler mag nooit twee identieke kaarten tegelijk inzetten.Voorbeeld – In fase 3 (Acties van de spelers) zet een speler een ‘bouwmeester’ in en ruilt 2 bouwstenen om voor 1 pyramide. Hij heeft nog een ‘bouwmeester’ op de hand. Deze kan hij nu niet inzetten, ook niet in een andere provincie.

Voorbeeld – In fase 6 (Puntentelling) zet een speler een ‘boeren bonus’ in. Hij heeft nog een’ boeren bonus’ op de hand. Deze mag hij nu niet spelen, maar wel andere machtkaarten.
Biedblokkade (2x): Andere spelers moeten bij het overbieden van deze speler minstens 2 treden op de provinciekaart hoger bieden. Als de eigenaar van provinciekaart wisselt, dan geldt deze regel ook voor de nieuwe provincie.

Inzet: fase 2 (Kopen van opengelegde provincies).
Gratis boer (5x): De speler krijgt een gratis boer uit de voorraad. Hij moet hem op het laagland in een van zijn eigen provincies van zijn keuze leggen.

Inzet: fase 3 (Acties van de spelers).
Offercorrectie (4x): Hiermee kan de offersom met 3 naar boven of beneden worden gecorrigeerd.

Inzet: fase 4 (Het offer voor Amun-Re). Verdere beschrijving zie ook pagina 8!
Oogstvermeerdering (5x): De speler legt de kaart in een eigen provincie van zijn keuze. De oogstopbrengsten in deze provincie worden met 1 per boer verhoogd.

Inzet: fase 5 (De oogst en verdere inkomsten).
Boeren bonus (2x): Heeft een speler minstens 9 boeren in zijn provincies, dan krijgt hij 3 punten. Inzet: fase 6 (De puntentelling).
Provinciebonus Nijlkant (2x): Liggen alle provincies van een speler ten westen van de Nijl of liggen alle provincies van een speler ten oosten van de Nijl, dan krijgt hij 3 punten.

Inzet: fase 6 (De puntentelling).
Overbieden in dezelfde provincie (2x): De speler mag andere spelers op dezelfde provinciekaart overbieden. Hij hoeft dus bij het overbieden niet van provinciekaart te wisselen.

Inzet: fase 2 (Kopen van opengelegde provincies).
Bouwmeester (8x): De speler heeft in een provincie maar 2 bouwstenen nodig om 1 pyramide te bouwen.

Inzet: fase 3 (Acties van de spelers).
8 goud (3x): De speler legt de kaart in een eigen provincie van zijn keuze en krijgt 8 goud. Weliswaar vervallen dan de oogstopbrengsten en verdere inkomsten voor deze provincie.

Inzet: fase 5 (De oogst en verdere inkomsten).
Machtkaartenbonus (2x): Heeft een speler minstens 7 machtkaarten (machtkaarten in de bovenste rand en gratis machtkaarten) in zijn 3 provincies afgebeeld staan, dan krijgt hij 3 punten

Inzet: fase 6 (De puntentelling).
Provinciebonus Beneden/Boven Egypte (2x): Liggen alle 3 provincies van een speler in Beneden Egypte of liggen alle 3 provincies van een speler in Boven Egypte, dan krijgt hij 3 punten.

Inzet: fase 6 (De puntentelling).
Provinciebonus Nijloever (2x): Liggen alle 3 provincies van een speler aan de Nijl of liggen alle 3 provincies van een speler niet aan de Nijl, dan krijgt hij 3 punten.

Inzet: fase 6 (De puntentelling).

Voor de vele testronden, stimulans en voorstellen bedanken auteur en uitgever Iain Adams, Sebastian Bleasdale, Chris Bowyer, Martin Higham, Ross Inglis, Kevin Jacklin, Chris Lawson, Karl-Heinz Schmiel, Hannes Wildner en Schorsch. In het bijzonder wordt Markus Welbourne bedankt voor zijn samenwerking bij de ontwikkeling van dit spel en Dieter Hornung voor zijn onvermoeibare inzet bij de optimalisering van het spel.


Copyright 2003 Hans im Glück Verlags-GmbH

Vertaling: Richard van Vugt/Gamepack
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina