In principe worden alle ‘oktober-november-december’ kinderen worden meegenomen in de overgang naar een volgende groepDovnload 6.31 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte6.31 Kb.
1 januari grens
In principe worden alle ‘oktober-november-december’ kinderen worden meegenomen in de overgang naar een volgende groep.
Wanneer in gesprekken met ouders en / of observaties, ervaringen van de leerkracht duidelijke signalen naar voren zijn gekomen, worden de kinderen meegenomen met de

januari toetsen van CITO (taak voor kleuters, ordenen en ruimte en tijd). Anders worden de kinderen in juni getoetst.


Daarnaast wordt bij alle kinderen de “KIJK” afgenomen. In november, maart en juni voert de leerkracht allerlei gegevens in en hieruit komt een grafiek waarin de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt. Alle observatie van het kind worden opgeschreven in het kinderdagboek.

Ook wordt één maal per jaar de SEP-lijst afgenomen en indien nodig de Goudse ruit.


Al deze gegevens worden samen met de leerkracht, IB’er en ouders besproken. Het kan zijn dat deze kinderen in juni doorstromen naar groep 2. Het kan ook zijn dat er afgesproken wordt dat het kind nog even in groep 1 blijft en na de januari toetsen weer een overleg moment plaatsvindt.
In een aantal gevallen stroomt een kind niet door en kan het kind geplaatst worden in groep 2/3 waarbij de mogelijkheid bestaat om alsnog door te stromen.Kinderdagboek


  • sociaal en emotionele ontwikkeling

  • speel en werkgedrag

  • motoriek

  • zintuiglijke waarneming

  • mondelinge taalontwikkeling

  • lichaamsoriëntatie

  • ruimtelijke oriëntatie

  • tijdsoriëntatie

  • symboolverkenning

  • ontwikkeling van het logisch denken

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina