Inclusief wetsvoorstellen, voorontwerpen en conceptwetsvoorstellenDovnload 0.95 Mb.
Pagina1/16
Datum16.08.2016
Grootte0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


TEKST VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
ZOALS DEZE LUIDT PER 21 APRIL 2010

INCLUSIEF WETSVOORSTELLEN, VOORONTWERPEN EN CONCEPTWETSVOORSTELLEN
Inhoud: Blz.

1. Toelichting ...................................................... 2


2. Overzicht van in werking getreden wijzigingen .................... 3
3. Overzicht van nog niet in werking getreden wijzigingen ........... 16
4. Overzicht van bij de Tweede of Eerste Kamer aanhangige wijzigingen 17
5. Overzicht van voorontwerpen en conceptwetsvoorstellen ............. 19
Tekst van de Algemene wet bestuursrecht .............................. 21

Ministerie van Justitie

Directie Wetgeving

Sector Staats- en bestuursrecht


www.justitie.nl/awb
1. Toelichting
Deze tekst van de Algemene wet bestuursrecht bevat de geldende tekst, bijgewerkt tot en met 21 april 2010. Als basis voor de tekst is gebruikt de tekstplaatsing van de Algemene wet bestuursrecht in Stb. 1998, 1 (met het daarop uitgebrachte verbeterblad).

Alle wijzigingen en aanvullingen t.o.v. de wet zoals deze op 1 januari 1994 in werking is getreden (tekstplaatsing in Stb. 1994, 1) zijn aangegeven in voetnoten. Wijzigingen die op een geheel hoofdstuk of gehele titel, afdeling of paragraaf betrekking hebben, zijn vermeld in een voetnoot bij het opschrift van dat hoofdstuk resp. van die titel, afdeling of paragraaf.


Deze tekst bevat tevens de (mogelijke) toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit wetten die nog niet in werking zijn getreden en wetsvoorstellen die nog aanhangig zijn bij de Staten-Generaal. Verder zijn de mogelijke wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit voorontwerpen van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht (commissie-Scheltema) en conceptwetsvoorstellen.

De teksten van al deze mogelijke toekomstige wijzigingen zijn met een grijze omkaderde achtergrond weergegeven, ter onderscheiding van de geldende wettekst.


Hoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst zijn uitsluitend de teksten in het Staatsblad beslissend.
Eindredactie van deze tekst:

T.C. Borman

Ministerie van Justitie

Directie Wetgeving

Sector Staats- en bestuursrecht

2. Overzicht van in werking getreden wijzigingen
De Awb is tot stand gebracht als wet van 4 juni 1992, Stb. 315 (Kamerstukken 21 221) en in werking getreden op 1 januari 1994 (KB van 23 december 1993, Stb. 693).

Hieronder zijn de wijzigingen van de Awb vermeld die tot en met de bijwerkdatum van 21 april 2010 in werking zijn getreden.De wijzigingen zijn vermeld op volgorde van datum van inwerkingtreding.


 • Wet van 14 oktober 1993, Stb. 581 (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstandkoming van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht)
  Kamerstukken 22 601
  Betreft: artikel 3:1, opschrift afdeling 3.4, artikel 3:10, afdeling 3.5 (nieuw), en artikelen 3:44 (nieuw), 4:5, 4:10, 7:1, 7:14 en 7:27
  Inwerkingtreding: 1 januari 1994
 • Wet van 16 december 1993, Stb. 650 (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Kamerstukken 22 495
  Betreft: artikelen 1:1, 1:4, 1:5, 3:7, 3:11, 3:45, 6:8, 6:11, 6:12, 6:13 (nieuw), 6:23 en 6:24, opschrift afdeling 7.1, artikelen 7:4, 7:6, 7:13, 7:18, 7:20, 7:24 en 7:29, hoofdstuk 8 (nieuw), opschrift hoofdstuk 9, artikelen 9:1 t/m 9:6 en bijlage (nieuw)
  Inwerkingtreding: 1 januari 1994 • Wet van 17 december 1993, Stb. 671 (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Bekendmakingswet in verband met implementatie EG-regelgeving)
  Kamerstukken 22 690
  Betreft: opschrift titel 1.1 (nieuw), titel 1.2 (nieuw) en artikel 9:4
  Inwerkingtreding: 1 januari 1994 • Wet van 23 december 1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Awb III)
  Kamerstukken 23 258
  Betreft: artikelen 1:4, 1:6, 4:12, 6:9, 8:4, 8:41, 8:44, 8:51, 8:71, 8:72, 8:81, 8:83, 8:85 en 8:87 en onderdelen A, B, C, F, G en H (nieuw) van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 1994
 • Wet van 22 december 1993, Stb. 1994, 28 (wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
  Kamerstukken 23 015
  Betreft: onderdeel C van de bijlage
  Inwerkingtreding: 19 januari 1994
 • Wet van 13 oktober 1994, Stb. 766 (versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM)
  Kamerstukken 23 487
  Betreft: artikel 1:8
  Inwerkingtreding: 1 januari 1995
 • Wet van 15 december 1994, Stb. 916 (Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen)
  Kamerstukken 23 775
  Betreft: onderdeel F van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 1995
 • Wet van 26 april 1995, Stb. 250 (Leemtewet Awb)
  Kamerstukken 23 780
  Betreft: artikelen 1:7, 1:8, 8:1, 8:4, 8:41, 8:55, 8:75, 8:75a (nieuw), 8:82, 8:83, 8:84 en 8:87 en onderdelen A, C, D en H van de bijlage
  Inwerkingtreding: 17 mei 1995 • Wet van 4 mei 1995, Stb. 302 (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer)
  Kamerstukken 23 543
  Betreft: afdeling 2.2 (nieuw)
  Inwerkingtreding: 1 juli 1995
 • Wet van 10 juli 1995, Stb. 355 (afschaffing adviesverplichtingen)
  Kamerstukken 23 983
  Betreft: artikelen 3:1, 3:6, 3:9a (nieuw), 7:14 en 7:27
  Inwerkingtreding: 26 juli 1995 • Wet van 6 december 1995, Stb. 592 (aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en de omgang met minderjarige kinderen)
  Kamerstukken 24 259
  Betreft: onderdeel A van de bijlage
  Inwerkingtreding: 15 december 1995 • Wet van 12 april 1995, Stb. 200 (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) jo. Wet van 21 december 1995, Stb. 691 (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen
  Kamerstukken 22 614 en 24 326
  Betreft: onderdeel F van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 1996 en 1 augustus 1996 • Wet van 20 december 1995, Stb. 704 (salariswijziging rechterlijke ambtenaren per 1 januari 1995)
  Kamerstukken 24 231
  Betreft: artikel 1:1
  Inwerkingtreding: 1 januari 1996 • Wet van 21 oktober 1996, Stb. 577 (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet)
  Kamerstukken 24 553
  Betreft: Onderdeel B van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 1997 • Wet van 29 november 1996, Stb. 619 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996)
  Kamerstukken 24 554
  Betreft: onderdeel F van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 1997 • Wet van 13 maart 1997, Stb. 139 (Kaderwet dienstplicht)
  Kamerstukken 24 245
  Betreft: artikelen 8:1, 8:4 en 8:41.
  Inwerkingtreding: 1 januari 1997 • Besluit van 28 februari 1997, Stb. 112 (wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten)
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 14 maart 1997 • Wet van 10 april 1997, Stb. 162 (Aanpassingswet privatisering ABP)
  Kamerstukken 24 441
  Betreft: onderdeel B van de bijlage
  Inwerkingtreding: 25 april 1997 • Wet van 20 juni 1996, Stb. 333 (derde tranche Algemene wet bestuursrecht)
  Kamerstukken 23 700
  Betreft: artikelen 1:3, 3:41 en 3:42, afdeling 3.7 (nieuw), artikel 4:12, afdeling 4.1.4, titels 4.2 (nieuw) en 4.3 (nieuw), hoofdstuk 5 (nieuw), artikelen 7:14 en 7:27, hoofdstuk 9 (vernummering tot hoofdstuk 11) en hoofdstuk 10 (nieuw)
  Inwerkingtreding: 1 januari 1998
 • Wet van 6 november 1997, Stb. 510 (Aanpassingswet derde tranche Awb I)
  Kamerstukken 25 280
  Betreft: artikelen 3:1, 4:37, 5:18, 5:33, 10:39 en 10:44
  Inwerkingtreding: 1 januari 1998
 • Wet van 26 maart 1998, Stb. 184 (verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers)
  Kamerstukken 25 753
  Betreft: artikel 4:69
  Inwerkingtreding: 1 juni 1998
 • Wet van 25 juni 1998, Stb. 447 jo. Wet van 25 juni 1998, Stb. 445 (sanering van schulden van natuurlijke personen)
  Kamerstukken 22 969 en 25 672
  Betreft: onderdeel A van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 december 1998
 • Wet van 1 juli 1998, Stb. 448 (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)
  Kamerstukken 25 961
  Betreft: artikelen 4:35 en 8:22
  Inwerkingtreding: 1 december 1998
 • Wet van 19 oktober 1998, Stb. 610 (Telecommunicatiewet)
  Kamerstukken 25 533
  Betreft: onderdeel D van de bijlage
  Inwerkingtreding: 15 december 1998
 • Wet van 24 december 1998, Stb. 744 (verhoging van de opbrengst van griffierechten)
  Kamerstukken 25 926
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 15 januari 1999
 • Wet van 28 januari 1999, Stb. 30 (Reparatiewet I)
  Kamerstukken 25 836
  Betreft: artikelen 3:15, 3:29, 4:55, 4:71 en 5:35 + onderdeel B van de bijlage
  Inwerkingtreding: 17 februari 1999
 • Wet van 11 juni 1998, Stb. 394 (Infectieziektenwet)
  Kamerstukken 25 336
  Betreft: onderdeel H van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 april 1999
 • Wet van 12 mei 1999, Stb. 214 (aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen)
  Kamerstukken 25 837

Betreft: artikel 1:6 en hoofdstuk 9

Inwerkingtreding: 1 juli 19991
 • Wet van 29 oktober 1998, Stb. 621 (herziening van het fiscale procesrecht)
  Kamerstukken 25 175
  Betreft: artikel 1:4
  Inwerkingtreding: 1 september 1999
 • Wet van 22 december 1999, Stb. 575 (wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters i.v.m. de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van BZK)
  Kamerstukken 26 461

Betreft: onderdeel A van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2000
 • Wet van 1 juli 1999, Stb. 302 (wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) jo. Wet van 2 december 1999, Stb. 520 (Wet tot herstel van de Wet van 1 juli 1999 houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
  Kamerstukken 25 311

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 3 april 2000
 • Wet van 25 april 2000, Stb. 177 (wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie) (verruiming van de mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen locatie aan te wijzen)
  Kamerstukken 26 694

Betreft: onderdeel A van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 juli 2000
 • Wet van 15 november 2000, Stb. 505 (Invoeringswet stedelijke vernieuwing)
  Kamerstukken 27 160

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 december 2000
 • Wet van 23 november 2000, Stb.496 (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)
  Kamerstukken 26 975

Betreft:artikel 1:6

Inwerkingtreding: 1 april 2001
 • Wet van 26 januari 2001, Stb. 71 (wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat)
  Kamerstukken 23 081

Betreft: onderdeel A van de bijlage

Inwerkingtreding: 15 juli 2001
 • Besluit van 5 november 2001, Stb. 538 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

Betreft: artikel 8:41

Inwerkingtreding: 1 december 2001
 • Wet van 20 december 2001, Stb. 705 (wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
  Kamerstukken 27 673

Betreft: artikel 8:4

Inwerkingtreding: 29 december 2001
 • Wet van 27 september 2001, Stb. 481 (Aanpassingswet euro) jo. Wet van 12 december 2001, Stb. 664 (Veegwet euro)
  Kamerstukken 27 472

Betreft:artikel 8:41

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 29 november 2001, Stb. 625 (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
  Kamerstukken 27 665

Betreft: onderdeel F van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 6 december 2001, Stb. 581 (aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht van burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg)
  Kamerstukken 27 824

Betreft: artikelen 7:15, 7:28, 8:33, 8:34, 8:35, 8:46, 8:60, 8:63en 8:75

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 6 december 2001, Stb. 582 (Wet organisatie en bestuur gerechten)
  Kamerstukken 27 181

Betreft: artikel 1:1

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 6 december 2001, Stb. 583 (Wet Raad voor de rechtspraak)
  Kamerstukken 27 182

Betreft: artikel 1:1 en onderdeel A van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 6 december 2001, Stb. 584 (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie)
  Kamerstukken 27 878

Betreft: artikelen 8:81 t/m 8:87 en onderdeel A van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2002
 • Wet van 20 december 2001, Stb. 2002, 69 (Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenen)
  Kamerstukken 27 875

Betreft: onderdeel G van de bijlage.

Inwerkingtreding: 15 februari 2002, met terugwerkende kracht t/m 31 januari 2001
 • Wet van 28 februari 2002, Stb. 111 (Wet dualisering gemeentebestuur)
  Kamerstukken 27 751

Betreft: artikel 8:4 en onderdeel B van de bijlage

Inwerkingtreding: 7 maart 2002
 • Wet van 24 januari 2002, Stb. 55 (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep) (kosten bestuurlijke voorprocedures)
  Kamerstukken 27 024
  Betreft: artikelen 7:8, 7:15, 7:22, 7:28 en 8:75

Inwerkingtreding: 12 maart 2002


 • Wet van 12 april 2001, Stb.194 (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)
  Kamerstukken 26 691

Betreft: artikel 1:6

Inwerkingtreding: 1 april 2002
 • Wet van 24 januari 2002, Stb. 53 (Eerste evaluatiewet Awb)
  Kamerstukken 26 523

Betreft: artikelen 4:11, 4:13, 4:14, 4:35, 6:15, 7:13, 8:5, 8:7, 8:13, 8:18, 8:29, 8:72, 8:73a (nieuw), 8:75a en 8:81 en onderdelen B en I (vervallen) van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 april 2002
 • Wet van 21 juni 2001, Stb. 346 (wijziging Wet milieubeheer) (structuur beheer afvalstoffen)
  Kamerstukken 26 638

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 8 mei 2002
 • Wet van 7 februari 2002, Stb. 148 (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002)
  Kamerstukken 25 877

Betreft: artikel 1:1

Inwerkingtreding: 29 mei 2002
 • Wet van 20 juni 2002, Stb. 318 (wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen)
  Kamerstukken 27 845

Betreft: artikel 8:4

Inwerkingtreding: 1 december 2002
 • Besluit van 14 januari 2003, Stb. 20 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 1 februari 2003
 • Wet van 27 juni 2002, Stb. 374 (wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol)
  Kamerstukken 27 603

Betreft: onderdeel D van de bijlage

Inwerkingtreding: 20 februari 2003
 • Wet van 16 januari 2003, Stb. 17 (Wet dualisering provinciebestuur)
  Kamerstukken 28 384
  Betreft: onderdeel B van de bijlage
  Inwerkingtreding: 12 maart 2003
 • Wet van 13 juli 2002, Stb. 431 (wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)
  Kamerstukken 27 289

Betreft: onderdeel H van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2004

 • Wet van 9 oktober 2003, Stb. 376 (Invoeringswet Wet werk en bijstand)
  Kamerstukken 28 960

Betreft: onderdeel F van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2004
 • Wet van 20 november 2003, Stb. 519 (rijksprojectenprocedure)
  Kamerstukken 27 178

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 februari 2004
 • Wet van 19 december 2003, Stb. 544 (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)
  Kamerstukken 28 978

Betreft: onderdeel F van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2004
 • Wet van 4 december 2003, Stb. 500 (verhoging van de opbrengst van griffierechten)
  Kamerstukken 28 740

Betreft: artikel 8:41

Inwerkingtreding: 1 februari 2004
 • Besluit van 30 januari 2004, Stb. 37 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 1 februari 2004 • Wet van 29 april 2004, Stb. 214 (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)
  Kamerstukken 28 483

Betreft: afdeling 2.3 (nieuw), artikelen 3:42, 4.3a (nieuw), 4:5, 6:6 en 8:4
Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (zie KB van 25 mei 2004, Stb. 260)


 • Wet van 13 mei 2004, Stb. 215 (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie)
  Kamerstukken 28 958

Betreft: artikel 1:1 en onderdeel A van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (zie KB van 17 juni 2004, Stb. 275) • Wet van 13 mei 2004, Stb. 220 (rechtstreeks beroep)
  Kamerstukken 27 563

Betreft: artikelen 7:1, 7:1a (nieuw), 7:14, 7:27, 8:4, 8:8, 8:54a (nieuw) en 10:3

Inwerkingtreding: 1 september 2004 (zie KB van 7 juni 2004, Stb. 270)
 • Wet van 11 oktober 2004, Stb. 511 (Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
  Kamerstukken 29 565

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 20 oktober 2004 (zie KB van 11 oktober 2004, Stb. 516)

 • Wet van 22 april 2004, Stb. 306 (Wet op de jeugdzorg)
  Kamerstukken 28 168

Betreft: onderdeel H van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (zie KB van 16 december 2004, Stb. 701)
 • Wet van 24 juni 2004, Stb. 300 (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)
  Kamerstukken 29 218

Betreft: artikel 5:16a

Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (zie KB van 9 november 2004, Stb. 583)
 • Wet van 30 juni 2004, Stb. 325 (wijziging van de Wet sociale werkvoorziening ..... enz.)
  Kamerstukken 29 225

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (zie KB van 3 augustus 2004, Stb. 424)


 • Wet van 9 september 2004, Stb. 493 (reparatie BZK-wetgeving 2003)
  Kamerstukken 29 008

Betreft: artikelen 2:7 t/m 2:10 en 2:12
Inwerkingtreding: 1 januari 2005


 • Wet van 15 december 2004, Stb. 672 (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)
  Kamerstukken 29 251

Betreft: artikelen 6:24 en 8:4 en onderdeel I (nieuw) van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (zie KB van 16 december 2004, Stb. 692)


 • Wet van 23 december 2004, Stb. 717 (Wet werk en inkomen kunstenaars)
  Kamerstukken 29 574

Betreft: onderdeel F van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (zie KB van 23 december 2004, Stb. 718)


 • Besluit van 30 december 2004, Stb. 2005, 16 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 1 februari 2005 • Wet van 2 december 2004, Stb. 678 (wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid)
  Kamerstukken 28 635

Betreft: onderdeel B van de bijlage
Inwerkingtreding: 15 februari 2005 (zie KB van 31 januari 2005, Stb. 58) • Wet van 3 februari 2005, Stb. 71 (Wet extern klachtrecht)
  Kamerstukken 28 747

Betreft: artikel 1:1, opschriften afdelingen 9.1, 9.2 en 9.3, artikelen 9:8, 9:11, 9:12 en 9:13 en titel 9.2 (nieuw)
Inwerkingtreding: 15 maart 2005 (zie KB van 15 maart 2005, Stb. 116)

 • Wet van 24 januari 2002, Stb. 54 (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Kamerstukken 27 023
  Betreft: artikelen 3:10 t/m 3:18, 3:19 t/m 3:33, 3:43, 3:44, 4:10, 6:8 en 7:1
  Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (zie hoofdstuk 8, artikel 1, onder a, van het Aanpassingsbesluit uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb; Stb. 2005, 320)
 • Wet van 26 mei 2005, Stb. 282 (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)
  Kamerstukken 29 421

Betreft: artikelen 3:10 (nieuw) en 6:13 en onderdeel E van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (zie hoofdstuk 8, artikel 1, onder b, van het Aanpassingsbesluit uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb; Stb. 2005, 320)

 • Wet van 23 juni 2005, Stb. 345 (wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten)
  Kamerstukken 30 097

Betreft: artikel 8:41

Inwerkingtreding: 1 september 2005
 • Wet van 25 mei 1998, Stb. 403 (Natuurbeschermingswet 1998)
  Kamerstukken 23 580

Betreft: onderdelen C en E van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 oktober 2005 (zie art. 1 van KB van 21 september 2005, Stb. 473) • Wet van 20 januari 2005, Stb. 195 (wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen)
  Kamerstukken 28 171

Betreft: onderdeel E van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 oktober 2005 (zie art. 2 van KB van 21 september 2005, Stb. 473)


 • Wet van 14 december 2005, Stb. 705 (wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer)
  Kamerstukken 30 134

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 28 december 2005
 • Wet van 16 december 2004, Stb. 2005, 37 (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)
  Kamerstukken 29 531

Betreft: artikel 4:21
Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (zie art. 2 van KB van 15 december 2005, Stb. 717)


 • Wet van 15 september 2005, Stb. 481 (invoering gebruiksnormen)
  Kamerstukken 29 930

Betreft: onderdeel E van de bijlage

Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (zie KB van 19 oktober 2005, Stb. 562)
 • Wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 24 (Reparatiewet II Justitie)
  Kamerstukken 30 171

Betreft: artikelen 3:1, 7:14 en 7:27
Inwerkingtreding: 1 februari 2006


 • KB van 13 januari 2006, Stb. 26 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006)

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 februari 2006


 • Wet van 19 januari 2006, Stb. 37 (Interimwet stad-en-milieubenadering)
  Kamerstukken 29 871

Betreft: onderdeel C van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 februari 2006


 • Wet van 17 november 2005, Stb. 617 (wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling)
  Kamerstukken 28 999

Betreft: onderdeel H van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 maart 2006 (zie KB van 3 januari 2006, Stb. 47)


 • Wet van 6 oktober 2005, Stb. 532 (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
  Kamerstukken 29 316

Betreft: onderdeel C van de bijlage

Inwerkingtreding: 8 maart 2006 (zie KB van 20 oktober 2005, Stb. 533)
 • Wet van 26 mei 2005, Stb. 522 (wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden)
  (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter) jo. Wet van 26 mei 2005, Stb. 523 (wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden) (opdragen van de rechtbescherming terzake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)
  Kamerstukken 28 677 en 30 051

Betreft: onderdeel E van de bijlage
Inwerkingtreding: 16 juni 2006 (zie KB van 12 mei 2006, Stb. 268)


 • Wet van 7 september 2006, Stb. 418 (regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte)
  Kamerstukken 30 229

Betreft: artikel 8:4

Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (zie KB van 26 september 2006, Stb. 449)
 • Wet van 20 november 2006, Stb. 593 (Veegwet EZ 2005)
  Kamerstukken 30 027

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 13 december 2006 (zie KB van 24 november 2006, Stb. 621)


 • Wet van 28 september 2006, Stb. 569 (Wet toezicht financiële verslaggeving)
  Kamerstukken 30 336

Betreft: onderdeel I van de bijlage
Inwerkingtreding: 31 december 2006 (zie KB van 31 oktober 2006, Stb. 571)


 • Wet van 5 oktober 2006, Stb. 531 (Wet geurhinder en veehouderij)
  Kamerstukken 30 453

Betreft: onderdeel C van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (zie KB van 12 december 2006, Stb. 671)


 • Wet van 30 november 2006, Stb. 644 (Reparatiewet VWS 2006)
  Kamerstukken 30 831
  Betreft: artikel 4:21
  Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (zie KB van 11 december 2006, Stb. 701)
 • Wet van 7 december 2006, Stb. 666 (Wet inrichting landelijk gebied)
  Kamerstukken 30 509

Betreft: onderdeel E van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (zie KB van 13 december 2006, Stb. 677)


 • KB van 15 januari 2007, Stb. 28 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 februari 2007


 • Wet van 21 december 2006, Stb. 2007, 27 (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
  Kamerstukken 29 392

Betreft: onderdeel C van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 april 2007 (zie KB van 16 maart 2007, Stb. 111)


 • Wet van 26 april 2007, Stb. 180 (wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie en de aanpassing van de bevoegdheden op regionaal niveau, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten)
  Kamerstukken 29 704

Betreft: onderdeel A van de bijlage
Inwerkingtreding: 15 september 2007 (zie KB van 12 september 2007, Stb. 326) • Wet van 28 juni 2007, Stb. 284 (wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet)
  Kamerstukken 30071

Betreft: onderdeel J van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 oktober 2007 (zie KB van 21 juli 2007, Stb. 291) • Wet van 17 februari 2007, Stb. 125 (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
  Kamerstukken 30 474

Betreft: onderdeel E van de bijlage
Inwerkingtreding: 17 oktober 2007 (zie KB van 10 oktober 2007, Stb. 386) • Wet van 21 mei 2007, Stb. 208 (Wet modernisering waterschapsbestel)
  Kamerstukken 30 601

Betreft: artikel 8:4
Inwerkingtreding: 29 december 2007 (zie KB van 17 december 2007, Stb. 581) • Wet van 6 december 2007, Stb. 503 (Fiscale onderhoudswet 2007)
  Kamerstukken 30 943

Betreft: onderdeel I van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2008 • Wet van 20 december 2007, Stb. 578 (gesloten jeugdzorg)
  Kamerstukken 30 644

Betreft: onderdeel H van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (zie KB van 20 december 2007, Stb. 579) • KB van 17 januari 2008, Stb. 20 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008)

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 februari 2008


 • Wet van 22 mei 2008, Stb. 180 (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)
  Kamersetukken 30 938
  Betreft: onderdeel C van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (zie KB van 16 juni 2008, Stb. 227)
 • Wet van 29 mei 2008, Stb. 200 (Wet samenhangende besluiten Awb)
  Kamerstukken 30 980
  Betreft: afdeling 3.5 (nieuw) en artikel 8:4
  Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (zie KB van 20 juni 2008, Stb. 238) • Wet van 20 maart 2008, Stb. 100 (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
  Kamerstukken 30 815

Betreft: artikelen 2:2, 8:24 en 8:25
Inwerkingtreding: 1 september 2008 (zie KB van 3 juli 2008, Stb. 274)


 • Wet van 24 oktober 2008, Stb. 478 (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)
  Kamerstukken 31 337
  Betreft: onderdeel C van de bijlage
  Inwerkingtreding: 26 november 2008
 • Wet van 25 september 2008, Stb. 405 (wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen)
  Kamerstukken 31 115
  Betreft: artikel 8:4
  Inwerkingtreding: 1 december 2008 (zie KB van 12 november 2008, Stb. 481)
 • Wet van 9 oktober 2008, Stb. 460 (Wet publieke gezondheid)
  Kamerstukken 31 316
  Betreft: onderdeel H van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 december 2008 (KB van 10 november 2008, Stb. 482) • Wet van 29 december 2008, Stb. 586 (intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand)
  Kamerstukken 31 559
  Betreft: onderdeel F van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (KB van 29 december 2008, Stb. 587) • Wet van 29 december 2008, Stb. 600 (wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering)
  Kamerstukken 31 514
  Betreft: artikel 8:41
  Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (KB van 29 december 2008, Stb. 601) • KB van 28 januari 2009, Stb. 25 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 februari 2009


 • Wet van 25 september 2008, Stb. 416 (wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten)
  Kamerstukken 31 326
  Betreft: onderdeel J van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 maart 2009 (KB van 14 februari 2009, Stb. 76)
 • Wet van 27 november 2008, Stb. 551 (Wet elektronische bekendmaking)
  Kamerstukken 31 084
  Betreft: artikel 3:42
  Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (KB van 11 juni 2009, Stb. 276) • Wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)
  Kamerstukken 29 702

Betreft: artikelen 1:1, 4:52, 4:54, 4:55 en 4:57, titel 4.4 (nieuw), titel 5.1 (nieuw), opschrift afdeling 5.2, afdelingen 5.3 en 5.4, titel 5.4 (nieuw), artikelen 8:4, 8:28a (nieuw), 8:41, 8:72, 8:72a (nieuw), 8:73, 8:73a, 8:74, 8:75, 8:76, 8:82 en 8:87, opschrift titel 10.1, artikelen 10:3 en 10:21 (nieuw) en afdeling 10.1.3 (nieuw)
Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (KB van 25 juni 2009, Stb. 266)


 • Wet van 25 juni 2009, Stb. 265 (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
  Kamerstukken 31 124
  Betreft: artikelen 4:18, 4:20, 5:1, 5:44, 5:45 en 5:47, 8:74 en onderdelen B, C en E van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (KB van 25 juni 2009, Stb. 266) • Wet van 18 juli 2009, Stb. 356 (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
  Kamerstukken 31 736
  Betreft: onderdeel H van de bijlage
  Inwerkingtreding: 1 september 2009 (KB van 6 augustus 2009, Stb. 357) • Wet van 18 juni 2009, Stb. 384 (wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)
  Kamerstukken 31 751
  Betreft: artikelen 4:15, 7:10, 7:14, 7:24, 7:27 en 8:4
  Inwerkingtreding: 1 oktober 2009 • Wet van 28 augustus 2009, Stb. 383 (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)
  Kamerstukken 29 934

Betreft: opschrift afdeling 4.1.3, opschrift § 4.1.3.1 (nieuw), artikelen 4:13, 4:14 en 4:15, § 4.1.3.2 (nieuw), artikelen 6:12, 6:20, 7:1, 7:14, 7:14a (nieuw), 7:27 en 7:27a (nieuw) en afdeling 8.2.4A nieuw)
Inwerkingtreding: 1 oktober 2009 • Wet van 18 december 2008, Stb. 561 (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Kamerstukken 30 452

Betreft: onderdeel D.3, aanhef, en D.4 van de bijlage
Inwerkingtreding: 1 november 2009 (KB van 14 oktober 2009, Stb. 438) • Wet van 9 november 2009, Stb. 489 (Invoeringswet Waterwet)
  Kamerstukken 31 858
  Betreft: artikel 1:8 en onderdeel D van de bijlage
  Inwerkingtreding: 22 december 2009 (KB van 10 december 2009, Stb. 549) • Wet van 3 december 2009, Stb. 542 (wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)
  Kamerstukken 31 844
  Betreft: artikel 9:11
  Inwerkingtreding: 22 december 2009
 • Wet van 12 november 2009, Stb. 503 (Dienstenwet)
  Kamerstukken 31 579
  Betreft: opschrift afdeling 4.1.3, paragraaf 4.1.3.3 (nieuw), artikelen 4:71 en 6:12, opschrift afdeling 8.2.4A en artikelen 8:55c, 8:55e, 8:55f (nieuw) en 10:31
  Inwerkingtreding: 28 december 2009 (KB van 26 november 2009, Stb. 505) • Wet van 14 december 2009, Stb. 570 (Wet bestuurlijke lus Awb)
  Kamerstukken 31 352
  Betreft: artikel 8:13a (nieuw), afdeling 8.2.2.A (nieuw), artikelen 8:57, 8:64 en 8:72 en afdeling 8.2.7 (nieuw)
  Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (KB van 21 december 2009, Stb. 597)
 • KB van 25 januari 2010, Stb. 24 (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)

Betreft: artikel 8:41
Inwerkingtreding: 1 februari 2010

Wet van 18 maart 2010, Stb. 135 (Crisis- en herstelwet)


Kamerstukken 32 127
Betreft: onderdeel J van de bijlage
Inwerkingtreding: 31 maart 2010 (KB van 24 maart 2010, Stb. 137)
Overzicht van op 21 april 2010 nog niet in werking getreden wijzigingen


 • Wet van 11 december 2008, Stb. 2009, 8 (wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Kamerstukken 31 227
  Betreft: artikel 1:1
  Inwerkingtreding: op een bij KB te bepalen tijdstip • Wet van 18 december 2008, Stb. 561 (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Kamerstukken 30 452

Betreft: onderdeel D.3, onderdelen a en b, van de bijlage
Inwerkingtreding: op een bij KB te bepalen tijdstip • Wet van 25 maart 2010, Stb. 142 (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
  Kamerstukken 31 953
  Betreft: onderdeel C van de bijlage • Wet van .. april 2010, Stb. ... (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter)
  Kamerstukken 31 867
  Betreft: artikelen 2:17 en 8:40a (nieuw)
  Inwerkingtreding: op een bij KB te bepalen tijdstip


 • Overzicht van op 21 april 2010 bij de Tweede of Eerste Kamer aanhangige wijzigingen
 • Wetsvoorstel 29 958 (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Betreft: onderdeel B van de bijlage


 • Wetsvoorstel 30 566 (Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid)
  Betreft: onderdeel B van de bijlage • Wetsvoorstel 30 645 (wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus)
  Betreft: onderdeel I van de bijlage • Wetsvoorstel 30 930 (voor- en nahangprocedures)
  Betreft: artikel 1:8 • Wetsvoorstel 31 412 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005)
  Betreft: onderdelen D en J van de bijlage • Wetsvoorstel 31 418 (terugvordering staatssteun)
  Betreft: artikelen 4:15, 4:36, 4:46, 4:48, 4:49 en 4:57 en titel 4.2A (nieuw) • Wetsvoorstel 31 758 (Wet griffierechten burgerlijke zaken)
  Betreft: artikelen 8:75 en 9:36 • Wetsvoorstel 31 821 (wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten ......... (versterking besturing))
  Betreft: onderdeel J (nieuw) van de bijlage • Wetsvoorstel 31 896 (wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma)
  Betreft: onderdeel D van de bijlage • Wetsvoorstel 31 948 (wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen)
  Betreft: onderdeel A van de bijlage
 • Wetsvoorstel 31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)
  Betreft: onderdeel H van de bijlage • Wetsvoorstel 32 021 (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)
  Betreft: artikel 8:7 • Wetsvoorstel 32 150 (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)
  Betreft: onderdeel H van de bijlage • Wetsvoorstel 32 157 (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)
  Betreft: artikel 10:39 • Wetsvoorstel 32 209 (regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte)
  Betreft: onderdeel B van de bijlage • Wetsvoorstel 32 216 (Wet kilometerprijs)
  Betreft: onderdeel D van de bijlage • Wetsvoorstel 32 260 (aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten)
  Betreft: onderdeel F van de bijlageOverzicht van voorontwerpen en conceptwetsvoorstellen
Tussen 1 januari 1998 en 21 april 2010 zijn de volgende voorontwerpen en conceptwetsvoorstellen uitgebracht:


 • Voorontwerp vierde tranche (7 september 1999)
  Betreft: artikelen 1:1 en 1:6, afdeling 2.3 (nieuw), artikelen 3:5, 3:7, 3:11, 3:21, 4:52, 4:54, 4:55 en 4:57, titel 4.4 (nieuw), titel 5.1 (nieuw), opschrift afdelingen 5.2, 5.3 en 5.4, opschrift titels 5.2 en 5.3 (nieuw), artikelen 5:21, 5:22, 5:26, 5:31, 5.3.2.1 (nieuw), 5:32, 5:33, 5:35, en 5:36, titel 5.4 (nieuw), artikelen 7.4, 7:18, 8.4, 8.28, 8.28a (nieuw), 8.29, 8:41, 8:73, 8:74, 8:75 en 8:76, opschrift titel 10.1, afdeling 10.1.3 (nieuw) en artikel 11:1
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2009, 264)
 • Voorontwerp rechtstreeks beroep (20 december 1999)
  Betreft: artikelen 7:1a (nieuw), 8:4, 8:70 en 10:3
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2004, 220)
 • Voorontwerp samenhangende besluiten I (8 maart 2000)
  Betreft: afdeling 3.5 (nieuw)
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2008, 200)
 • Voorontwerp extern klachtrecht (12 maart 2001)
  Betreft: artikel 1:1, opschrift afdelingen 9.1, 9.2 en 9.3, artikelen 9:8 en 9:12, titel 9.2 (nieuw)
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2005, 71)
 • Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (18 april 2001)
  Betreft: artikelen 1:3, 2:1, 2:3, 2:9, 2:10 en 2:11, afdeling 2.3 (nieuw), artikelen 3:16, 3:42, 4:3a (nieuw), 4:5, 5:24, 6:2, 6:4, 6:6, 6:21, 8:1, 8:4, 9:1, 9:2, 9:4, 9:12a, 10:5 en 10:8
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2004, 214)
 • Conceptwetsvoorstel belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties (maart 2002)
  Betreft: artikel 8:4
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2004, 672)
 • Voorontwerp beroep bij niet tijdig beslissen (28 maart 2002)
  Betreft: artikelen 6:12, 6:20 en 7:1 en afdeling 8.2.4a (nieuw)
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel (Kamerstukken 30 435; ingetrokken op 11 augsutus 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 30 435, nr. 7)
 • Conceptwetsvoorstel uitbreiding identificatieplicht (13 december 2002)
  Betreft: artikel 5:16
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2004, 300)
 • Conceptwetsvoorstel Wet elektronische bekendmaking (11 mei 2006)
  Betreft: artikel 3:42
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven en in werking is getreden (Stb. 2008, 551)
 • Conceptwetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht (16 mei 2006)
  Betreft: artikelen 1:4, 1:5, 6:4, 6:13, 6:15, 6:18, 6:19, 6:22, 7:1, 7:1a, 7:3 en 7:17, opschriften hoofdstuk 8 en titel 8.1, afdeling 8.1.1, artikelen 8:10a (nieuw), 8:12, 8:13, 8:14, 8:18, 8:20, 8:21, 8:22, 8:24 t/m 8:29, 8:31 t/m 8:33, 8:35 t/m 8:37, 8:39 en 8:40, opschrift titel 8.2, artikelen 8:41 t/m 8:45, 8:45a (nieuw), 8:46, 8:47, 8:49 t/m 8:57, 8:59, 8:60, 8:60a (nieuw), 8:61 t/m 8:69, 8:72 t/m 8:75 en 8:77 t/m 8:80, afdeling 8.2.7 (nieuw), artikelen 8:81 t/m 8:88, titel 8.4 (nieuw), artikelen 8:104 (nieuw), 9:8, 9:10, 9:22 t/m 9:24 en 11:1 t/m 11:3, bijlage en bijlage 2 (nieuw).
 • Voorontwerp Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (4 mei 2007)
  Betreft: titel 4.5 (nieuw), artikelen 8:4, 8:73, 8:73a, 8:75a en 8:76 en titels 8.4 en 8.5 (nieuw) • Voorontwerp Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter (4 december 2007)
  Betreft: artikelen 2:17 en 8:41a (nieuw)
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel dat tot wet is verheven
 • Conceptwetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (23 april 2008)
  Betreft: artikel 8:7
  N.B. Inmiddels gevolgd door een definitief wetsvoorstel (Kamerstukken 32 021) • Conceptwetsvoorstel Wet schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn (13 april 2010)
  Betreft: artikel 8:76, opschrift titel 8.4, opschrift afdeling 8.4.1, afdeling 8.4.2 (nieuw)

TEKST VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
(per 21 april 2010)


HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
Titel 1.1 Definities en reikwijdte
Artikel 1:12
1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan:

a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiek­recht is ingesteld, of

b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag be­kleed.

2. De volgende organen, personen en colleges worden niet als be­stuursorgaan aange­merkt:

a. de wetgevende macht;

b. de kamers en de verenigde vergadering der Staten Generaal;

c. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met recht­spraak zijn belast, alsmede de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;

d. de Raad van State en zijn afdelingen;

e. de Algemene Rekenkamer;

f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b.

g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen;

h. de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in artikel 64 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

3. Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een niet voor het leven benoemde ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden.

4. De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.


Ingevolge artikel V van de wet van 11 december 2008 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (Stb. 2009, 8) vervalt op een bij KB te bepalen tijdstip in artikel 1:1, derde lid, “niet voor het leven benoemde”.
Artikel 1:2
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang recht­streeks bij een besluit is betrokken.

2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd.

3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de alge­mene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werk­zaamheden in het bij­zon­der behartigen.
Artikel 1:33
1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechts­han­deling.

2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belang­heb­bende, een besluit te nemen.

4. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.


Artikel 1:44
1. Onder administratieve rechter wordt verstaan: een onafhan­ke­lijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve recht­spraak is belast.

2. Een tot de rechterlijke macht behorend gerecht wordt als administratieve rechter aange­merkt voor zover hoofdstuk 8 of de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften - met uitzondering van hoofdstuk VIII - van toepassing is.


Ingevolge artikel I, onderdeel A, van het op 16 mei 2006 uitgebrachte conceptwetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht komt artikel 1:4 te luiden:
Artikel 1:4
1. Onder bestuursrechter wordt verstaan: een onafhan­ke­lijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met bestuursrecht­spraak is belast.

2. Onder hogerberoepsrechter wordt verstaan: een bestuursrechter die in hoger beroep oordeelt.

3. Een tot de rechterlijke macht behorend gerecht wordt als bestuursrechter aange­merkt voor zover hoofdstuk 8 of de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften - met uitzondering van hoofdstuk VIII - van toepassing is.
Artikel 1:5
1. Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2. Onder het instellen van administratief beroep wordt ver­staan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift be­staande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen.

3. Onder het instellen van beroep wordt verstaan: het instellen van administratief be­roep, dan wel van beroep bij een administratieve rechter.
Ingevolge artikel I, onderdeel B, van het op 16 mei 2006 uitgebrachte conceptwetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht wordt in artikel 1:5, derde lid, "beroep bij een administratieve rechter" vervangen door: beroep bij een bestuursrechter.
Artikel 1:65
De hoofdstukken 2 tot en met 8 en 10 van deze wet zijn niet van toepassing op:

a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen;

b. de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet 2000;

c. de tenuitvoerlegging van andere vrijheidsbenemende maatregelen in een inrichting die in hoofdzaak bestemd is voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen;

d. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht;

e. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.


Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Gemeenschappen
Artikel 1:76
1. Indien door een bestuursorgaan ingevolge enig wettelijk voorschrift advies moet worden gevraagd of extern overleg moet worden gevoerd inzake een besluit alvorens een zodanig besluit kan worden genomen, geldt dat voorschrift niet indien het voorgenomen besluit uitsluitend strekt tot uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschap­pen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het horen van de Raad van State.


Artikel 1:87
1. Indien door een bestuursorgaan ingevolge enig wettelijk voorschrift van het ontwerp van een besluit kennis moet worden gegeven alvorens een zodanig besluit kan worden genomen, geldt dat voorschrift niet indien het voorgeno­men besluit uitsluitend strekt tot uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschap­pen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de overlegging van het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aan de Staten-Generaal, indien:

a. bij de wet is bepaald dat door of namens een der Kamers der Staten-Generaal of door een aantal leden daarvan de wens te kennen kan worden gegeven dat het onderwerp of de inwerkingtreding van die algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling bij de wet wordt geregeld, of

b. artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing is.


Ingevolge artikel I van het bij koninklijke boodschap van 15 januari 2007 ingediende wetsvoorstel voor- en nahangprocedures (Kamerstukken II 2006/07, 30 930, nrs. 1-2) vervalt in artikel 1:8, tweede lid, onderdeel b: artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer of.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina