Industriële Computertechnieken derde graad tso derde leerjaarDovnload 169.2 Kb.
Pagina2/4
Datum20.08.2016
Grootte169.2 Kb.
1   2   3   4

didactische wenken

 • Het is niet de bedoeling dat de leerlingen reglementering en wetgeving studeren, ze dienen te handelen naar de geest van de ter zake geldende reglementering.

 • Bepaal in diverse schema’s met noodstoprelais de veiligheidscategorie.

 • Voer noodstopcircuit met noodstoprelais praktisch uit.

 • Bouw noodstopcircuits volgens veiligheidscategorie 2/3/4.

   1. Doelstellingen in verband met elektrotechnisch en elektronisch tekenen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Elektrotechnische tekeningen lezen, verklaren en tekenen volgens de geldende normen.

 • CAE pakket

 1. Elektronische tekeningen lezen, verklaren en tekenen volgens de geldende normen. normen en veiligheidseisen. (U)

 • EDA pakket

 • PCB ontwerp

didactische wenken

 • Er is een wereld van verschil tussen een PCB ontwerpen en goede PCB ontwerpen, besteed voldoende aandacht aan de ontwerpregels.

  1. Industriële sturingen en procescontrole

   1. Programmeerbare controllers

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De hardwareconfiguratie van een PLC uitvoeren en toelichten.

 • Soorten modules toelichten

 1. Analoge in- en uitgangen van een PLC herkennen, aansluiten, parametreren en testen.

 1. De gangbare standaardsignalen toelichten.

 • Standaardsignalen

 • 0…10V

 • 2…10V

 • 0…20mA

 • 4…20mA

 1. Met behulp van de basisinstructies van een programmeerbare controller een eenvoudig programma schrijven.

 • Basisinstructies

 1. Wijzigingen aanbrengen in een bestaand programma.

 • Doelgericht gebruik van de softwareomgeving

 • Helpfunctie van de softwareomgeving

 1. De functie van de basisbouwstenen van een programma toelichten en integreren in een project.

 • Geheugenfuncties: set/reset

 • Timers en tellers

 • Laden en transfereren

 • Vergelijkingsinstructies

 1. Gestructureerde programma’s ontwerpen voor een gegeven probleem.

 • Organisatieblokken

 • Functieblokken

 • Datablokken

 • Functies

 • Toepassingen

Didactische wenken

 • Zorg dat de leerlingen noties hebben van de gangbare programmeertechnieken maar laat hen programmeren met een techniek naar keuze.

 • Sluit een potentiometer of een PT100 met omvormer aan op een analoge ingang en maak de meetwaarden zichtbaar.

 • Maak gebruik van de symbolenlijst.

 • Herhaal desgewenst even de basisprincipes van AD en DA conversie.

   1. Gestructureerd programmeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Bestaande programma’s analyseren op functionaliteit in de gangbare programmeertechnieken.

 • Programmeertechnieken

 • SFC/Grafcet

 • LAD

 • FBD

 • STL

 1. Een functiediagram opstellen.

 • Procesflowchart

 • Bewegingsdiagram

 • Pneumatisch schema

 1. Met geprogrammeerde combinatorische logica een programma opstellen om met diverse contactoren een aantal actoren te bedienen.

 • Keuze uit sturen van motoren, cilinders ….

Didactische wenken

 • Zorg dat de leerlingen noties hebben van de gangbare programmeertechnieken maar laat hen programmeren met een techniek naar keuze. Het is niet de bedoeling om de leerlingen zoveel mogelijk programmeertalen aan te leren.

 • Sluit de nodige I/O aan via een interne beveiliging om defecten te vermijden.

 • Beperk het testen met simulator. Laat de leerlingen met reële actoren en sensoren aansluiten.

 • Laat de leerlingen werken met ZLVS.

   1. Elektronische vermogensturingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Contactloze vermogensschakelingen tov contactoren kunnen duiden en toepassen.

 • Elektronische schakelaars

 • Transistor

 • (MOS)FET

 • GTO

 • SCR

 • Galvanische scheiding

 • Transformator

 • Opto-koppelaar

 • Schakelen van AC en DC

 • SSR

 • Triac

 • Dimmer

 • Softstarter

 • Remmodule

 1. Een gestuurde gelijkrichter schakelen.

 • Ankerspanning regeling voor een DC motor met permanente magneten.

 1. Gebruik van koellichamen voor vermogencomponenten.

 • Thermische weerstand

 • Soorten

 • Praktische berekening


Didactische wenken

 • Breng een bezoek aan een werkplaats of tractiestation van Trein/Tram/Metro.

 • Solid state relays: werking & praktisch voorbeeld (bv. Verwarming, éénfase motor schakelen).

 • Sta stil bij de regelprincipes: continu, periodesturing, fase aansnijding, frequentie, PWM, enz…

 • Benader de onvermijdelijke OPAMP’s toepassingsgericht. Vermijd wiskundige afleidingen en theoriemomenten

   1. Samengestelde regelsystemen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Opbouw van een regelkring bespreken en toelichten op functionaliteit.

 • Tekenen en verklaren van het blokschema

 • Terminologie

 1. Verschillende processen kunnen situeren en hun eigenschappen verklaren.

 • Zelfregelend

 • Niet zelfregelend proces

 1. De verschillende regelacties opsommen en toelichten.

 • Soorten regelacties

 • P

 • I

 • D

 • PI

 • PD

 • PID

 1. Verschillende transducers indelen volgens functionaliteit en toepassingsgericht selecteren.

 • Sensoren

 • Temperatuur (PT100, thermokoppel)

 • Snelheid (tacho)

 • Druk

 • Niveau

 • Licht

 1. Intelligente regelaars instellen.

 • Autotuning (PID)

 1. Begeleid zelfstandig een regelaar instellen van een eenvoudig proces.

 • Opbouwen van een volledige regelkring in een project (vb. temperatuurcontrole, positionering van een robotas ….)

Didactische wenken

 • Herhaal desgewenst even de leerstof “procesrespons”.

 • Beperk de leerstof signaalconditionering in functie van de aangeboden projecten.

 • Benader deze leerstof ervaringsgericht! De leerlingen beschikken over onvoldoende basiskennis wiskunde voor een te theoretische benadering.

 • Werk een realistisch regelsysteem uit.

 • Het is de bedoeling dat de leerlingen basis inzicht verwerven betreffende de werking van de meest voorkomende automatie systeemonderdelen zoals wegmeetsystemen, snelheidmeetsystemen, analoog meet- en stuursystemen (ADC en DAC), interface systemen, enz...

   1. Gelijkstroommotoren (U)

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De principewerking, draairichting omkering en de toerental regelprincipes verklaren.

 • DC-motor met onafhankelijke bekrachtiging

 • Samenstelling

 • Eigenschappen

 • Toepassingen

 1. De principewerking, draairichting omkering en de toerental regelprincipes voor DC-motoren met permanente magneten verklaren.

 • Samenstelling

 • Principewerking

 • Eigenschappen

 • Toepassingen

 1. De principewerking van een DC-regelaar toelichten en een DC-regelaar instellen voor een gegeven toepassing.

 • DC-regelaar

 • Toepassingsvoorbeelden

 • Toerentalregeling met gelijkstroommotor

 • Snelheidsregelaar

 • Terugkoppelsystemen

 1. Het werkingsprincipe van de stuur- en vermogenkringen verklaren.

 • Continu

 • PWM

Didactische wenken

 • Maak bij voorkeur een realistische opstelling met een DC-motor met permanente magneten

   1. Asynchrone wisselstroommotoren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Verschillende aanzetmethoden toelichten in functie van de belasting en toepassen.

 1. Verschillende remsystemen bespreken en toepassen.

 • Tegenstroom

 • DC injectie

 • Mechanisch

 1. De verschillende methoden voor de snelheidsregeling bespreken.

 • Slipregelingen

 • Frequentieregelingen

 1. De principiële werking van de vermelde snelheidsregelaars toelichten aan de hand van een blokschema.

 • Frequentieregelaar

 1. Een frequentieregelaar instellen voor een gegeven toepassing.

 • Toepassingen

 • Filters, EMC

 • Bedradingstechnologie (afgeschermde kabel)

Didactische wenken

 • Kies het juiste aandrijf en remsysteem.

 • Dimensioneer steeds de beveiligingscomponenten voor het motorvertrek alvorens de schakeling te bouwen.

 • Maak gebruik van een PLC om de motor met of zonder frequentieregelaar te sturen.

 • Maak gebruik van verschillende frequentieregelaars.

 • Verklaar het gebruik van afgeschermde motorbedrading.

   1. Speciale motoren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het verschil duiden tussen een synchrone en een asynchrone motor.

 • Synchrone motor

 • Soorten synchrone machines

 1. De voordelen van borstelloze motoren kunnen verklaren.

 • Borstelloze DC-motoren

Didactische wenken

 • Laat de leerlingen een zo realistisch mogelijke opstelling maken met een synchrone motor.

 • De BLDC-motor wint aan belang in de industrie, zorg ervoor dat deze motor in de juiste context behandeld wordt, het is een synchrone wisselstroommotor.

 • Besteed wat aandacht aan de “sensorless drive’s”.

   1. Stappenmotoren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De voor- en nadelen van de verschillende motortypes opsommen en een overwogen keuze maken voor een gegeven toepassing.

 • Permanent magneet stappenmotoren (PM)

 • Variabele reluctantie stappenmotoren (VR)

 • Hybride stappenmotoren (HR)

 1. De elektrische aansluiting van stappenmotoren toelichten en de consequenties voor de sturing bespreken.

 • Unipolaire stappenmotoren

 • Bipolaire stappenmotoren

 1. Verschillende stapsequenties tekenen en hun specifieke eigenschappen toelichten.

 • Full Step bedrijf

 • Half Step bedrijf

 • Half Step bedrijf met shaping

 • Microstepping

 1. De principiële werking van een stappenmotorsturing toelichten.

 • Constante stroomsturing

 • Shaping

 • Fase en enable choppers

 • Bruginverter

 1. Een stappenmotorsturing instellen en aansturen met een programmeerbare controller.

 • Toepassingen

Didactische wenken

 • Integreer stappenmotoren en hun drives in aangeboden projecten.

 • Maak bij voorkeur gebruik van bipolaire hybride motoren.

 • Werk indien mogelijk een volledige stappenmotorsturing uit, dit biedt de leerlingen de kans om gelijkenissen met andere motorsturingen te ontdekken en de desbetreffende leerstof te kaderen in een groter geheel.

 • Vermijd het uitwerken van een translator met discrete componenten of beperk deze werkmethode dan tot enkelrichting, enkelfase sturing.

   1. Aandrijf- en positiesystemen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De principiële opbouw van een aandrijfsysteem aan de hand van blokschema toelichten.

 • Aandrijfsystemen

 • Gebruikte motoren

 • Gebruikte drives

 • Gebruikte sensoren

 • Snelheidsregeling

 • Koppelregeling

 1. Een elektro-pneumatisch systeem toelichten en realiseren.

 • Elektro-pneumatische systemen

 • Gebruikte cilinders, actoren

 • Gebruikte ventielen

 • Gebruikte sensoren

 1. De principiële opbouw van een servosysteem aan de hand van blokschema toelichten.

 • Positioneersystemen

 1. Een Servosysteem instellen en aansturen voor een gegeven toepassing.

 • Toepassingen

 1. Een project uitvoeren met meerdere assen.

 • Industriële robotsturing.

 • Configuratie

 • PTP en baansturing

 • Programmeren

Didactische wenken

 • Maak gebruik van verschillende sensoren zoals : optische, inductieve, capacitieve en snelheidsopnemers (tacho),…

 • Gebruik encoders (absoluut en incrementeel)

 • Als de leerlingen onvoldoende voorkennis hebben, is het aangeraden het basisprincipe van sensoren nog eens uit te leggen.

 • De belangrijkste punten van een incrementeel gever nog eens uitleggen: principe, resolutie, kanalen, richting detectie, referentiepunt, interface, enz…

 • De belangrijkste punten van een absolute encoder nog eens uitleggen: principe, resolutie, referentie punt, interface, enz…

 • Om de werking van een absolute encoder aan te tonen kan bijvoorbeeld een windrichtingindicator gebouwd worden met een resolutie van 8 stappen per omwenteling (3 bit).

  1. Microcontrollers, computer- en communicatie technieken

   1. Computerinterfacing

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het begrip interface toelichten.

 • Interface

 1. De opbouw en de werking van een rudimentair computersysteem toelichten.

 • Blokschema microcomputer

 • CPU

 • Geheugen

 • RAM

 • ROM

 • I/O

 1. Numerieke gegevens omzetten in de vermelde talstelsels.

 • Binair talstelsel

 • Hexadecimaal talstelsel

 • Negatieve getallen (2-complement)

 • BCD

 1. De basisbegrippen in verband met digitale informatie toelichten.

 • Bit, Byte

 • Woord, Dubbelwoord

 • MSB, LSB

 1. De opbouw en de werking van een rudimentaire microprocessor toelichten.

 • ALU

 • Statusregister

 • Programmateller

 1. De functie en werking van moderne bussen toelichten.

 • Busarchitectuur

 • ISA

 • PCI

 • Gegevens

 1. De elementaire werking en eigenschappen van I/O interfaces verklaren.

 • I/O vanuit het standpunt van de processor

 • I/O adressen

 • I/O vanuit het standpunt van de gebruiker

 • Signaalconditionering

 • Bufferen en galvanische scheiden

 1. Interfaceschakelingen opbouwen en aansturen.

 • Digitale I/O

 • A/D en D/A converters (U)

 1. De opbouw en de werking van de verschillende standaardinterfaces uitleggen, de componenten aansluiten en testen.

 • Seriële poort

 • Parallelle poort

 • USB

 • Firewire

 1. Industriële uitbreidingskaarten toelichten en gebruiken in een toepassing. (U)

 • Industriële uitbreidingskaarten (U)


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina