Info – augustus en september 2015Dovnload 14.22 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte14.22 Kb.


Info – augustus en september
2015

Samen met alle kinderen zijn we afgelopen maandag met veel plezier gestart met het nieuwe schooljaar 2015 – 2016. We hopen er weer een gezellig en leerzaam jaar van te maken.
 • Zwemmen
  Het zwemmen voor gr. 3 t/m 8 vindt plaats op woensdag van 13.10 u. tot 14.00 u.
  Groep 5/6 en groep 7/8 gaan 1 x per 2 weken. Groep 3/4 gaat elke woensdag.
  Groep 5/6 op 19 aug., 2 sept. en 16 sept. en 30 september.
  Groep 7/8 op 26 aug., 9 sept. en 23 sept.

  Graag hebben we dat ook een ouder meegaat met het schoolzwemmen om enig toezicht te houden. Er gaan namelijk 4 groepen mee en slechts 1 leerkracht. Als meerdere ouders zich aanmelden kan het meegaan bij toerbeurt.


 • Bijdrage Schoolzwemmen
  Ook in het schooljaar 2014 – 2015 blijft het schoolzwemmen voor de scholen in de gemeente Borne gehandhaafd. De gemeente Borne vraagt hiervoor wel een bijdrage van de ouders.
  Voor leerlingen van groep 3 en 4 (zij gaan elke week) komt dit op een bedrag van € 30,-- per leerling. En voor leerlingen van groep 5 t/m 8 is het € 15,-. Gaarne het bedrag z.s.m. in een gesloten enveloppe voorzien van na(a)m(en) inleveren bij de leerkracht van uw kind. • Ouderbijdrage In de bijgaande brief leest u hoe de ouderbijdrage betaald dient te worden.
 • Schoolbieb
  Eén keer per twee weken op vrijdagmorgen lenen alle kinderen boeken uit onze schoolbibliotheek. De kinderen lenen per keer 2 boeken. Enkele ouders helpen bij de uitleen en inname van de boeken.
  De uitleen in augustus en september is op 21 augustus, 4 en 18 september.
  Alle kinderen die nog boeken thuis hebben, moeten deze boeken a.s. vrijdag inleveren!
 • Mobiele telefoons
  We hebben besloten dat kinderen hun mobiele telefoon niet meenemen naar school. In bijzondere situaties kan worden afgeweken van deze regel. Ouders dienen hiervoor eerst overleg te plegen met de groepsleerkracht. Leerlingen kunnen op school altijd gebruik maken van de telefoon van school, als we onder lestijd buiten school zijn, kan altijd gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon van de leerkracht. De leerkrachten zijn mobiel ook te bereiken, mobiele nummers van de leerkrachten staan vermeld in de schoolgids.
 • Sport & Spel
  Op elke donderdagmiddag tot aan de herfstvakantie kunnen de kinderen van gr. 3 t/m 8 weer deelnemen aan Sport & Spel activiteiten. Deze worden o.l.v. meester Ronald Schepers (vakleerkracht gym. gem. Borne) gehouden op het trapveldje en/of openluchttheater van 14.30 u. tot 15.30 u. • Jeugdkoor o.l.v. Roosmarijn en Dorette
  Het jeugdkoor begint binnenkort weer met de eerste repetitie. Repetities vinden vrijdags van 19.00 u. tot 19.45 u. in de gemeenschapsruimte van de kerk plaats.

Kinderen vanaf groep 4, maar ook kinderen uit de hogere groepen zijn van harte welkom om in het jeugdkoor te komen zingen.

We zingen ongeveer 7 keer in het jaar en hebben dan 3 repetities (op vrijdag avond) voorafgaand aan elke viering.

Via de maandinfo staat vermeld wanneer we moeten zingen.

Vlak voor de zomervakantie hebben we een kooruitstapje, dat altijd erg gezellig is!!

Dus…….. overleg met je ouders en kom bij het koor!!

Je mag ook altijd een keer komen kijken en meezingen.


Groetjes, Roosmarijn en Dorette. • Fluorspoelen
  Vanaf volgende week, woensdag 26 augustus, gaan we weer fluorspoelen. De kinderen van groep 3 t/m 8 spoelen één keer per week, op woensdagmorgen, hun gebit één minuut met een klein beetje fluorvloeistof en spugen het dan weer uit. Dit alles onder toeziend oog van het onderwijzend personeel. Omdat het materiaal (fluorvloeistof en bekertjes) niet gesubsidieerd wordt, vragen we een bijdrage van € 2,50 per kind per jaar. Ook deze bijdrage graag in een gesloten enveloppe voorzien van na(a)m(en) bij de leerkracht inleveren.
  U kunt bij uw tandarts melden dat uw kind op school fluor spoelt dit i.v.m. eventuele fluor-behandelingen door uw tandarts. Fluorspoelen geldt alleen voor de kinderen van groep 3 t/m 8; bij de kleuters kan het spoelen problemen geven i.v.m. het doorslikken van de vloeistof.
  Wilt u, indien uw kind meedoet, de gevraagde bijdrage zo spoedig mogelijk meegeven naar school.
  Judith Kole zal op woensdagmorgen assistentie verlenen tijdens het spoelen. • Voor de kinderen van groep 1/2 hebben we een inloop van 10 minuten. De kinderen mogen, eventueel samen met hun ouders, om 10 voor half 9 naar hun klas.
  Er wordt vijf minuten vóór half 9 gebeld zodat we op tijd met de lessen kunnen starten.
  Graag zien we dat de kinderen niet eerder dan een kwartier vóór aanvang op het schoolplein zijn.
 • Op donderdag 27 augustus houden we een inloopavond voor alle ouders en de kinderen.
  Vanaf 18.00 uur zijn ouders en kinderen welkom in de diverse groepen. De kinderen mogen dan aan hun eigen ouders vertellen en laten zien waar zij zoal mee bezig zijn.
  Een uitnodiging met opgavenstrookje volgt nog.


  • Hardloopclinic. Op woensdag 16 september vindt de jaarlijkse hardloop clinic voor de leerlingen van gr.7/8 plaats. De clinic wordt in de Stroom Esch gehouden van 10.00 u. tot 11.00 u.
   De leerlingen worden verwacht met gymschoenen en in sportkleding. We gaan per fiets.  • Woensdag 23 september Start verkoop kinderpostzegelactie (groep 7 en 8) • Maandsluiting Vrijdag 25 september van 11.15 u. tot 11.45 u.
  Ouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom.


 • Dinsdag 22 september De kinderen van de Johannnesschule uit Rheine brengen een bezoek aan de kinderen van groep 5 en 6. Nadere informatie volgt t.z.t.


 • Juf Sylvia is dinsdags aanwezig om haar werkzaamheden als Intern Begeleider (o.a. leerlingenzorg) te verrichten


 • Jos afwezig. Van 31 augustus t/m 4 september is Jos afwezig. Hij fietst een week in de
  Drôme (zuidoost Frankrijk) en zal de Mount Ventoux beklimmen.


Jarigen in de maand augustus en september.
Hiep, hiep, hiep …Hoera.4 augustus Bas Wissink groep 2

9 augustus Sem Snieders groep 2

13 augustus Maudy Geerdink groep 5

14 augustus Roy Blenke groep 8
17 augustus Lusanne Schabbink groep 3


26 augustus Sura Alhafidh groep 81 september Chris Schabbink groep 3

1 september Lieke Boomkamp groep 4

10 september Luca Schabbink groep 2
13 september Cas Blenke groep 7


18 september Rik Wigger groep 8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina