Info Uden juli / augustus 2015 Volgende verschijningsdatum: 28 aug kopij inleveren vòòr 23 aug. Redactie: zie laatste bladzijde Van de voorzitterDovnload 49.88 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte49.88 Kb.
Info Uden

juli / augustus 2015

Volgende verschijningsdatum: 28 aug. kopij inleveren vòòr 23 aug.

Redactie: zie laatste bladzijde
Van de voorzitter

Beste Leden,

Op 11 juni j.l. vond er op uitnodiging van de Gemeente een vergadering plaats met alle gebruikers van “ ’t Ujes Hofke” . De Gemeente heeft een beleid, het werden Multifunctionele Accommodaties met de opzet om een aantal gebouwen in Uden te slopen. Sinds 2005 was reeds bekend dat ook “ ‘t Ujes Hofke” eenzelfde lot was beschoren. Bekend werd gemaakt dat de sluiting zou plaatsvinden op 1 augustus 2015. Na intensief overleg met de gemeente is de datum van definitieve sluiting verplaatst naar 18 december 2015. Maar de sluiting gaat wel door.

“ ’t Ujes Hofke” is sinds de jaren 70 geheel in gebruik voor alle Protestantse Jeugdorganisaties en andere organisaties vanuit de kerk en dus altijd bezet. Na de oprichting vond ook de Protestants Christelijke Ouderenbond, de PCOB, er een plaats.

Het betrof een verwaarloosd gebouw, aanvankelijk was het een boerderij en later was er een autohandelaar in gevestigd.

Vele gemeenteleden staken de hoofden bij elkaar, er werden plannen gesmeed en vervolgens uitgevoerd en aldus ontstond er voor ons doel een gebouw waar we veel hebben beleefd. Het werd als eigen gebouw bestempeld en de bedoeling was om op hetzelfde perceel de nieuwe kerk te bouwen, helaas ging dat niet door vanwege het bestemmingsplan en aldus ontstond de kerk aan de Schepenhoek.

Het slopen van “ons gebouw” heeft iets emotioneels. Wat hebben we er veel meegemaakt o.a. een bloeiend enthousiasme bij onze jongeren. We hielden er rommelmarkten waarvan de aangeleverde goederen, meubels en elektrische apparaten in de boerderij werden opgeslagen en gecontroleerd. De opzet is altijd geweest dat op onze rommelmarkten alleen nog goed bruikbare spullen zouden worden verkocht. Dat hebben we gemerkt aan de jaarlijkse opkomst van het publiek.

De PCOB startte vanuit de boerderij met het jaarlijks uitstapje, zo ook de jaarlijkse autopuzzeltochten en bij terugkeer was er onder het genot van een goede hap (barbecue) en een drankje nog een gezellig samenzijn.

Helaas, binnenkort is het allemaal verleden tijd. We zullen op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Het wordt echter nooit meer zoals nu. We zullen geen eigen koffie of thee kunnen zetten want we zullen geen eigen keukentje meer hebben. Koffie enz. moeten afgehaald worden aan een centrale keuken en de consumpties zullen duurder uitvallen, maar erger is het verlies van eigenheid. We zijn niet meer “onder ons” maar moeten rekening met anderen houden.

Het bestuur is zoekende naar een nieuw onderkomen. Harm Wolters

Voorinformatie programmaNB: De cursief genoemde woensdagmiddagen zijn alleen bestemd voor alle dames van de PCOB.
Di. 1 sept. Autopuzzeltocht van 10.00 – 19.00 uur zie toelichting blad 3
Wo. 9 sept. Gezellige middag om ideeën uit te wisselen voor 2016.
Di. 22 sept. Rondleiding Petruskerk
Di. 29 sept. Koersbal
LET OP! Bijeenkomsten van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Ujes Hofke, tenzij anders vermeld.

Schilderen


We beginnen weer op 15 september. Vervolgens 13 oktober, 3 november en 8 december.


Helaas zijn het maar vier middagen, dit i.v.m. de volle agenda van de P.C.O.B. . Verder blijven de kosten ongewijzigd, 4 euro per keer voor leden en voor niet leden 5 euro. Liefst bij aanvang in het geheel betalen.
Opgeven bij Diny de Wind. tel. 0413 261066
Oproep van het bestuur

Beste leden,Wie komt de werkgroep voor de seniorendag versterken om samen met de andere leden een bijzondere dag voor de senioren van de gemeente Uden neer te zetten? Wie iets voor de ouderen wil betekenen kan hierin geheel tot zijn recht komen. De geplande datum is woensdag 4 november 2015.

Het motto is: wat kan ik doen voor ons geluk?Schroom niet om contact op te nemen met de bestuursleden. Voor contactgegevens zie de laatste bladzijde.

Verder wenst het bestuur u een prettige vakantie toe


Alzheimercafé


. 21 juli Zomercafé, Met elkaar in gesprek

Met behulp van kaartjes en foto’s stellen de vrijwilligers in groepjes diverse onderwerpen aan de orde, die voor iedereen interessant zijn. Vaak weten oudere volwassenen door hun levenservaring enorm veel te vertellen. Allerlei herinneringen aan dingen van vroeger zullen weer boven komen en daarmee maken we een vrolijk zomercafé.
18 augustus Zomercafé, Film

In het tweede zomercafé kijken we naar een film over het leven met de ziekte dementie. Welke film dat zal zijn blijft nog even een verrassing, maar deze zal zeker interessant zijn voor zowel de persoon met dementie als voor degenen die met deze persoon samen leven. Na de film is er ruim de gelegenheid om te reageren.

Aanvang 19.30 uur. Einde programma ongeveer 21.30 uur.

Adres: De Eigen Herd, Rooijsestraat 32, 5401 AT Uden.


Muziek


Op 13 september vindt in de Protestantse Kerk aan de Schepenhoek de startzondag plaats. Aan deze dienst werken mee de organisten, de pianist, de fluitist en het koor Laudate Deo en is er samenzang. De dienst begint om 10.00 uur. Een ieder is van harte welkom.

Harm Wolters
Autopuzzeltocht 2015


Zoals al jaren gebruikelijk starten we het nieuwe seizoen 2015/2016 met een autopuzzeltocht.

Door Piet Tiebosch wordt er hard aan gewerkt om een prachtige route uit te zetten voor dinsdag 1 september 2015.
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het ‘t Ujes Hofke en er wordt een bijdrage van u gevraagd van € 8,00 p.p. Hiervoor krijgt u tijdens de lunchstop koffie/thee met gebak. Hier kunt u ook uw meegenomen lunch nuttigen of iets ( voor eigen rekening) uit het restaurant gebruiken.

Na terugkomst bij het ‘t Ujes Hofke is er een barbecue.


Aanmelden bij Piet van der Wilden, tel. 26 43 24

of bij Henny van Rees tel. 26 58 91.


Betaling graag met gepast geld bij de start.
Uit in Uden
Filmhuis De Pul:
Samba

Datum 09-07-2015  Open 19:00 Start 20:00  Ziewww.filmpul.com
Puzzel


Jarigen
2-7 Mevr. C.M. Grootenboer - Kievit

2-7 Hr. G. ter Maaten

4-7 Mevr. H.J. van der Pluijm - Schriek

4-7 Mevr. W.H.M. Tiebosch - van Arkelen

5-7 Mevr. W. Vastenburg - Wiegman

6-7 Hr. G.W. Gansekoele

10-7 Hr. P. Langerhuizen

19-7 Mevr. A.Y. Gansekoele - Venema

20-7 Mevr. J. de Munck - van Son

22-7 Hr. R. Boone

23-7 Mevr. J. Dekker - Boertje

26-7 Mevr. J. de Mooy - van den Eijkel

29-7 Hr. H.W. de Jonge

30-7 Hr. J. Lucassen

30-7 Hr. G.J.H. Roddeman

31-7 Hr. G. van de Haar

31-7 Hr. F.I.M. de Haes


3-8 Hr. A. de Jongh

5-8 Mevr. M. Weststrate - Fase

7-8 Hr. G.A. van Eck

10-8 Mevr. O. Dam - Holsema

13-8 Mevr. P.J.M. Groen - van der Bult

18-8 Hr. A.C. Feldmann

19-8 Hr. B. Wielick

20-8 Hr. H.C. de Wind

23-8 Mevr. H.H.L.C. van Rees –Booij

27-8 Mevr. B. Hoven - van der Pas

28-8 Mevr. M. de Niet - van der Steen

31-8 Mevr. J. Verweij – Bakker

van harte gefeliciteerd

Informatie PCOB
Het is handig om op de website van de PCOB te kijken voor informatie : www.pcob.nl
Er is veel kennis beschikbaar in het hoofdstuk “Dossiers”.
Bij onze afdeling Uden kunt u o.a. foto’s vinden van de fietstocht en de puzzeltocht.
> Zet op mijn verlanglijst

Belangrijke gegevens
Redactie:

Hr. G.Roddeman Saffraanveld 17 5467 NN Veghel 34 05 95

roddeman46@gmail.com

Voorzitter:

Hr. H. Wolters Zicht 11 5404 MS Uden 25 25 90

hwolters.2@kpnmail.nl

Secretariaat :

Hr. H. de Wind Herman Linnebankhof 31 5403 WH Uden 26 10 66

pcobuden@gmail.com

harry.dewind@outlook.com

Penningmeester:

Hr. G.v.d. Pluijm de Misse 26 5401 HT Uden 26 55 49

Pluijm99@kpnmail.nl

De minimale contributie is € 26 voor één lid, en € 47 voor twee leden op één adres.

Girorek. NL24INGB0001030892 t.n.v. penningmeester P.C.O.B. afd. Uden.
Comm. Voorlichting en Ontspanning:

Vacature
Omzien naar Elkaar:

Mw. A.H. Houtman Mandolinestraat 24, 5402 CZ Uden 26 70 83

Aan haar de namen van zieken, eenzamen e.a. die aandacht nodig hebben doorgeven.


Vervoer t.b.v. bijeenkomsten enz. aanvragen bij:

Mw. H. van Rees Kroezel 10 5401 LG Uden 26 58 91

Hr. W. Barzilay W. Alexanderhof 232 5401 DC Uden 26 47 93
Informatie over vrijwilligershulpdiensten bij

Hr. P. v.d. Wilden Muziekplein 57 5402 CS Uden 26 43 24


Rijbewijskeuring:

Dr. G. van der Spank Prof. Struijkenstraat 5 5463 CP Veghel 36 60 61

Dr. C. van der Bilt Hoofdstraat 94 5437 AT Heeswijk-D. 29 43 14

PCOB 50Plus Servicelijn (0384) 22 21 00
Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) Tel.: (088) 789 15 60

Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost

Werkdagen: 8.00 – 17.00 uur. Spoedgevallen 24 uur per dag.Tel.: 0900 – 8803 (€ 0,10 per minuut).Info PCOB Uden juli/aug 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina