Infobrochure ouders Beste ouders, welkom op onze school, internaat en ipo!Dovnload 177.86 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte177.86 Kb.
MPI Zonnebos

Moerstraat 50

2970 ‘s-Gravenwezel

Tel.: 03 680 12 60

Fax.: 03 680 12.43

mpi.zonnebos@sgr3.be

_______________________________


Infobrochure

ouders

Beste ouders,
WELKOM op onze school, internaat en IPO!


1.SITUERING VAN ONZE SCHOOL 6

ADRES 6

TELEFOON 6

TELEFOON NA 16 U 6

FAX 6

2.ONS SCHOOLTEAM & PARTICIPANTEN 7SCHOOLBESTUUR 7

PERSONEEL 7

KLASSENRADEN 9

SCHOOLRAAD 9

VRIENDENKRING
10


PEDAGOGISCH PROJECT 10

3.ALGEMENE BEPALINGEN 11INSCHRIJVEN VAN EEN LEERLING 11

HET VERSLAG 11

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 11

OFFICIËLE DOCUMENTEN 12

KEUZEFORMULIER LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN 12

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING ( CLB ) 12

OUDERLIJK GEZAG 13

4.ORGANISATIE 13ORGANISATIE VAN DE LESUREN 13

SPEELTIJDEN EN MIDDAGREFTER 13

VAKANTIEREGELING 14

BUSVERVOER 14

OUDERS DIE DE LEERLINGEN ZELF BRENGEN EN KOMEN HALEN 14

ZWEMMEN 14

EXTRA MUROS ACTIVITEITEN 14

5.OUDERS EN SCHOOL 15INFO- EN OUDERCONTACT (eerste oudercontact) 15

TWEEDE OUDERCONTACT 15

DERDE OUDERCONTACT
15

6.ZORGVERBREDINGSINITIATIEVEN 16BLIO- LEERKRACHT (Bijzondere Leermeester Individueel Onderricht) 16

HANDELINGSPLANNEN 16

SPEEL- EN LEERKLASSEN 16

LEZEN 16

KLASDOORBREKEND TAAL EN REKENEN 16

7.INTERNAATSSETTING EN WEEKENDOPVANG 17LOCATIE 17

PERSONEELSBEZETTING 17

8.AFSPRAKEN 18

VROEGER OP VAKANTIE VERTREKKEN 18

TE LAAT KOMEN – VROEGER VERTREKKEN 18

AFHALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN 18

VRIJSTELLING ZWEMMEN EN LICHAMELIJKE OPVOEDING 19

AGENDA OF HEEN- EN WEERSCHRIFT 19

RAPPORTEN 19

SCHOOLMATERIAAL 19

VERLOREN VOORWERPEN 19

VERJAARDAGEN 20

SPEELPLAATSAFSPRAKEN 20

GEBRUIK REFTER - VERKOOP BONNETJES 20

PRIJSLIJST REFTER 20
 1. SITUERING VAN ONZE SCHOOL • ADRES

 • MPI Zonnebos - Moerstraat 50 - 2970 ’s-Gravenwezel (basisaanbod, type 2, type 4 en type 9)

 • MPI villA - Oude Baan 153 - 2970 Schilde (type 2, type 4 en type 9)
 • TELEFOON

 • Hoofdschool

 • Directeur MPI: 03 680 12 42 – Patrick Leppens

 • Coördinator MPI: 0498 88 47 27 - Leen Van Ham

 • Secretariaat: 03 680 12 60 - Kizi Schrans

 • Sociale Dienst: 03 680 12 61 - Inge Deckers

 • Medische Dienst: 03 680 12 62 - Ingrid De Bie / Kristien Joos

 • Orthopedagogen: 03 680 12 63 - Inge Bernaerts (kleuters: type 2, 4, 9) / Wim Vervoort (lager: basisaanbod, type 4,9) / Leen Blom (lager: type 2, 4, 9) / Loes Verdyck (kleuter + lager: type 4, 9)

 • Coördinator leerlingenvervoer: 0498 88 47 30 - Mani Leenaerts • Vestigingsplaats

 • Secretariaat: 03 383 12 08 • INTERNAAT

 • Beheerder: 03 680 12 65 - Marc Van Sande

 • Secretariaat: 03 680 12 69 - Sandra Daems / Liesbeth Govaerts

  Sociale Dienst: 03 680 12 61 - Inge Deckers (lagere school) / 03 680 12 67 - Lore Van Gils (secundaire school)

 • IPO (Internaat Permanente Openstelling)

 • Hoofdopvoeder: 03 680 12 68 – Rick Van Oostveldt

 • Orthopedagoog (lagere school): Jelka Geybels: 03 680 12 67

 • Psycholoog (secundaire school) Veronique Van Sande: 03 680 12 67
 • TELEFOON NA 16 U

 • Coördinator MPI: 0498 88 47 27 - Leen Van Ham

 • Internaat Schilde: 03 384 32 49

 • Internaat Brasschaat: 03 353 31 60 (Joepies) / 03 651 99 58 (Merlijn)

 • Internaat ’s-Gravenwezel: 03 680 12 64

 • IPO: 03 680 12 67

 • FAX

 • Directeur: 03 680 12 43

 • Beheerder: 03 680 12 66

 1. ONS SCHOOLTEAM & PARTICIPANTEN • SCHOOLBESTUUR
 • Wij zijn een gemengde lagere school voor buitengewoon onderwijs met een internaat en een internaat met permanente openstelling (IPO) voor meisjes en jongens van 2 ½ jaar tot 21 jaar.

 • Onze school behoort tot Scholengroep 3 Agora met als algemeen directeur, Walter Himler en met een Raad van Bestuur, onder het voorzitterschap van Johan Renard. • PERSONEEL
 • DIRECTIE dagschool en internaat

 • Patrick Leppens
 • COORDINATOR dagschool

 • Leen Van Ham
 • ONDERWIJZEND PERSONEEL

 • Kleuterklassen type 2:

 • PE 01 - Liesbeth De Kimpe

 • PE 02 - Anneleen Solie

 • PE 03 - Christine Lefever

 • PE 04 - Sofie Mariën

 • PE 05 - Ann Van Meensel (coördinator kleuters) • Kleuterklassen type 4:

 • Lager onderwijs type 1/basisaanbod:

 • PE 11 - Elke Van Belle

 • PE 12/13 - Thomas Joren

 • PE 14 - Vera Pannier / Lenda Peeters

 • PE 15 - Nick Van Gorp (coördinator type 1/basisaanbod)

 • PE 16 - Wendy Berghmans

 • PE 17 - Koen De Muyter
 • Lager onderwijs type 2:

 • PE 20 - Tine Van Opstal

 • PE 21 - Jo Smets

 • PE 22 - Marie-Thérèse Van Gils

 • PE 23 - Veronique Decarpentrie

 • PE 24 - Katrien Vanspauwen

 • PE 25 - Saar Hendrickx (coördinator type 2)
 • Lager onderwijs type 4:

 • PE 40 - Els Thijs (type 2-4)

 • PE 41 - Rina Langewouters (type 2-4)

 • PE 42 - Sophie Stiévenart/Natasja Noteleirs (type 2-4)

 • PE 43 - Peggy Goossens (type 2-4)

 • PE 44 - Saskia Steegmans (type 1-4 - namiddagwerking)
 • Leerkrachten lichamelijke opvoeding:

 • Nick Sneyers

 • Hans van de Velde

 • Ward Van Den Langenbergh • Leerkracht muzische vorming:

 • Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

 • Frieda Fierens (leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst)

 • Suzy Van Gool (leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst)

 • Caroline Leroy (leerkracht Niet Confesionele Zedenleer)

 • Josje Bol (leerkracht Protestantse godsdienst)

 • Iman Ben Fhik Hamdan (leerkracht Islamitische godsdienst) • Blio-leerkracht (begeleiden van individuele leerlingen en niveaugroepen)

 • Sigrid Lenaerts (kleuters)

 • Saskia Steegmans (type 1-4/basisaanbod)

 • Nicolas Verwimp (type 1-4/basisaanbod)

 • Patricia Jacobs (type 2-4)


 • PARAMEDISCH PERSONEEL
 • Orthopedagogen

 • Inge Bernaerts (kleuters)

 • Wim Vervoort (type 1-4/basisaanbod)

 • Leen Blom (type 2-4)

 • Loes Verdyck (type 4) • Logopedisten

 • Emilie Deckers

 • Chris De Wit

 • Ilse Helsloot (coördinator paramedici)

 • Ilse Kokken

 • Mireille Schellens

 • Deborah Van Landeghem

 • Kimberly Weyen
 • Kinesisten

 • Chris Baelemans

 • Ann Lemmens

 • Jette Meus

 • Liesbeth Van Gils
 • Ergotherapeuten

 • Florence Bruegelmans

 • Jolien De Jongh

 • Ingrid Van Giel
 • Kinderverzorgsters

 • Martine Charlier

 • Annick Geens

 • Tamara Smets

 • Nick Verheyen • Medische Dienst

 • Ingrid De Bie (verpleegster)

 • Kristien Joos (verpleegster)
 • Sociale Dienst

 • Inge Deckers (dagschool)
 • Arts

 • dokter Kurotova (pediater), iedere woensdag vanaf 09.00 uur • KLASSENRADEN
 • De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde (meestal een lid van het orthopedagogisch team) samen de begeleiding bepaalt voor elk kind uit elke klas.

 • De samenstelling van de klassenraad is afhankelijk van de begeleiding die uw kind krijgt gedurende de 28 lestijden.

 • Ook wordt altijd het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) uitgenodigd.

 • Van elke klassenraad wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 • Collega’s die niet aanwezig kunnen zijn, worden vooraf schriftelijk bevraagd en achteraf schriftelijk op de hoogte gebracht. • SCHOOLRAAD
 • BEVOEGDHEID

 • Zij hebben een adviesbevoegdheid in o.a.:

 • de algemene organisatie en werking van de school

 • de visie op lange termijn planning

 • Dit advies verleent ze aan de Raad van Bestuur, een orgaan dat ressorteert onder de Scholengroep 3 AGORA, alwaar de beslissingen worden genomen.

 • Een instemmingsbevoegdheid is nodig voor: kosten voor de ouders op schooljaarbasis & schoolreglement.
 • SAMENSTELLING

 • Voorzitter

 • Tom Van De Velde (voorzitter)

 • Leden

 • Tom De Muyter (ouder)

 • Christel Peeters (gecoöpteerd)

 • Eric De Backer (gecoöpteerd)

 • Kristien Joos (personeel dagschool)

 • Mani Lenaerts (personeel internaat))

 • Patrick Leppens (directeur MPI)

 • Marc Van Sande (beheerder MPI) • VRIENDENKRING • De vriendenkring organiseert acties waarvan de opbrengst volledig ten voordele van de werking van de school en de leerlingen komt.

 • Voorzitter

 • Ann Van Meensel (kleuterleidster)

 • Ondervoorzitter

 • Saar Hendrickx (onderwijzeres type 2)

 • Penningmeester

 • Veronique Decarpenterie (onderwijzeres type 2)

 • Overige leden

 • Kristien Mariën (erelid – oud-onderwijzeres)

 • Linda Peeters (onderwijzeres type 1)

 • Vera Pannier (onderwijzeres type 1)

 • Liselotte Wagemans (kleuteronderwijzeres)

 • Christine Lefever (kleuteronderwijzeres)

 • Ilse Kokken (auti-coördinator)

 • Sofie Mariën (kleuteronderwijzeres)

 • Fatima Al Jattari (Islamitische Godsdienst)

 • Marc Van Sande (beheerder)

 • Patrick Leppens (directeur) • PEDAGOGISCH PROJECT
 • Alle leerkrachten onderschrijven dit project en dit is het fundament van waaruit ons handelen vertrekt.

 • Het Medisch Pedagogisch Instituut onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! dat gebaseerd is op een dynamisch mens- en maatschappijbeeld.

 • Er wordt naar gestreefd dat de leerlingen :

 • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen in het wereldgebeuren kunnen benaderen met erkenning van hun authenticiteit;

 • een “open” geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;

 • “mondig” zijn, zodat ze hun ideeën voor medemensen helder en juist kunnen vertolken;

 • intellectueel “nieuwsgierig” blijven, met een levenslange bereidheid tot studie en vorming vanuit ervaringsgerichtheid;

 • getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid binnen het maatschappelijk aanvaarde waardenpluralisme;

 • oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: geëngageerd constructief opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;

 • de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als uitgangspunt nemen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken 1. ALGEMENE BEPALINGEN • INSCHRIJVEN VAN EEN LEERLING
 • Je kan je kind inschrijven in onze school:

 • op de schooldagen tussen 9 u en 15 u (liefst na afspraak)

 • na een huisbezoek van een personeelslid

 • tijdens het schoolfeest

 • alle werkdagen tot en met 5 juli

 • alle werkdagen vanaf 16 augustus

 • de inschrijvingen kunnen gebeuren door de orthopedagogen of de sociale dienst of de directeur


 • In onze school kan je enkel inschrijven met een geldig attest en protocol, geschreven door het CLB of een erkend centrum.

 • Bij een aanvraag wordt het verslag pro-actief opgevraagd (via fax) om de historiek van uw kind te kunnen samenstellen.

 • Deze documenten dient u als ouder niet mee te brengen bij de inschrijving.

  Ze worden officieel aangevraagd bij het CLB, aan het onderzoekscentra of aan de vroegere school. • Er zijn verschillende verwijzingen mogelijk. In onze school zijn de verwijzingen naar type 1/basisaanbod lager onderwijs, type 2 kleuteronderwijs, type 2 lager onderwijs, type 4 kleuteronderwijs en type 4 lager onderwijs mogelijk.
 • INSCHRIJVINGSPROCEDURE
 • AANMELDING

 • Tijdens dit telefoongesprek wordt u verbonden met een personeelslid van de sociale dienst of een orthopedagoog.

 • Gegevens i.v.m. naam van uw kind, adres, leeftijd… worden gevraagd. Deze gegevens vermelden we op een aanmeldingsfiche.

 • KENNISMAKINGSGESPREK

 • In dit gesprek wordt uitleg gegeven over onze school, wordt gepeild naar de mogelijkheden van uw kind, waarbij de directeur en/of de sociale dienst en/of de orthopedagoog aanwezig zijn. Hier worden de wensen van de ouders genoteerd en worden ook de mogelijkheden van de school naar voren gebracht.

 • TESTING

 • In dit derde luik wordt uw kind getest. Een screening door een logopediste, kinesiste, ergotherapeute en een screening om het taal- en rekenenniveau te bepalen, vindt dan plaats. Ook andere specifieke elementen die aangegeven werden in het kennismakingsgesprek worden bekeken.

 • Hier wordt ook bekeken in welke Pedagogische Eenheid (= klas) uw kind het best zal functioneren.

 • DEFINITIEVE INSCHRIJVING IN EEN PEDAGOGISCHE EENHEID

 • Als de school en de ouders na de vorige drie stappen, wensen in te schrijven, wordt een afspraak gemaakt voor de inschrijving. • OFFICIËLE DOCUMENTEN
 • De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • een uittreksel uit de geboorteakte

 • het trouwboekje van de ouders

 • de identiteitskaart van het kind

 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

 • de reispas voor vreemdelingen • KEUZEFORMULIER LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
 • KLEUTERONDERWIJS type 2/4

 • In de kleuterklassen wordt nog geen keuze ‘levensbeschouwelijke vakken‘ (godsdienst, zedenleer) gemaakt.

 • LAGER ONDERWIJS TYPE 1/4, basisaanbod EN TYPE 2/4:

 • Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij een ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer of een ander levensbeschouwelijk vak volgt.

 • WIJZIGEN VAN DE KEUZE

 • Bij het begin van ieder schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 07 september van het lopende schooljaar. • CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING ( CLB )
 • VRAAGGESTUURD

 • Onze school werkt samen met het CLB Van Brasschaat. Ouders of leerlingen die dit wensen, kunnen contact opnemen met het CLB. De domeinen waarbinnen het CLB kan helpen zijn: het psycho-sociaal functioneren, het leren en studeren, de preventieve gezondheidszorg, de school- en loopbaanbegeleiding.

 • BEREIKBAARHEID

 • Het CLB is iedere dag aanwezig op onze campus. Telefonisch zijn ze te bereiken op het nummer 03 658 13 24.

 • PERSONEELSLEDEN

 • Directeur CLB Brasschaat (hoofdzetel)

 • Filip Guttig

 • CLB-arts:

 • Dr. Marie-Annick Götze

 • Psycho-pedagogisch consulent:

 • Petra Helsen

 • Maatschappelijk werkster

 • Veerle Brinckman

 • Paramedisch werker:

 • Lut De Bie • BURELEN

Hoofdzetel

Van Hemelrijcklei 81

2930 Brasschaat

Tel: 03 651 79 11

Fax: 03 653 03 14

E-mail: clb.07.brasschaat@rago.be


Consultatiekabinet campus ‘s-Gravenwezel

Moerstraat 50

2970 ’s-Gravenwezel

Tel: 03 658 13 24

 • OUDERLIJK GEZAG
 • Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen .

 • Bij het niet gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag dienst steeds een kopie van het vonnis of beschikking van de rechtbank te worden binnengeleverd.


 1. ORGANISATIE • ORGANISATIE VAN DE LESUREN
 • De lessen vangen aan om 08.35u en eindigen om 15.15u. Hiertussen zijn 6 lestijden van 50 minuten voorzien. Op woensdag zijn er 4 lestijden voorzien.
 • SPEELTIJDEN EN MIDDAGREFTER
 • ALGEMEEN

 • Het is mogelijk dat uw kind tijdens de speeltijden een koek (zonder chocolade), een flesje water of een stuk fruit meebrengt naar de school.

 • Interne leerlingen brengen dit voor de hele week mee en geven het af aan de titularis. Zo kunnen ook zij elke dag iets eten tijdens de voormiddagspeeltijden.
 • VOORMIDDAGSPEELTIJD

 • De voormiddagspeeltijd vangt aan om 10.15u en duurt tot 10.30u.
 • MIDDAG

 • In de refter kunnen de leerlingen een warme maaltijd, soep of boterhammen eten. De lijst met de prijzen krijgt u ieder schooljaar de eerste lesdag mee. Op de eerste en tweede lesdag worden er geen warme maaltijden voorzien. Gelieve daarom de eerste 2 dagen van het schooljaar uw kind boterhammen mee te geven.

 • Zonnebos: De middagspeeltijd voor type 1/basisaanbod vangt aan om 12.55u en duurt tot 13.20u. De middagspeeltijd voor type 2, auti en kleuters vangt aan om 12.10u en duurt tot 13.20u. De auti-klassen spelen op een afzonderlijke en rustige speelplaats.

 • villA: De middagspeeltijd vangt aan om 12.10u en duurt tot 13.00u
 • NAMIDDAGSPEELTIJD

 • Zonnebos: De namiddagspeeltijd vangt aan om 14.10u en duurt tot 14.25 u .

 • villA: de namiddagspeeltijd vangt aan om • VAKANTIEREGELING
 • Op het einde van elk schooljaar krijgt iedere leerling de lijst met vakantiedagen voor het volgende schooljaar mee en dit wordt herhaald bij het begin van het schooljaar.
 • BUSVERVOER
 • Alle leerlingen die binnen onze regio wonen, kunnen gratis opgehaald worden door ons busvervoer. Meer informatie kan je bekomen bij Mani Leenaerts (03/680 12 65 en 0498 88 47 30).

 • Meer info i.v.m. het leerlingenvervoer: zie bijlage. • OUDERS DIE DE LEERLINGEN ZELF BRENGEN EN KOMEN HALEN
 • Het is mogelijk de leerlingen naar school te brengen vanaf 08.15u. Vanaf dat moment is er opvang voorzien.

 • De leerlingen worden opgehaald om 15.15 u. door de ouders.

 • De ouders wachten buiten of in de inkomhall.

 • Indien u later komt (na 8u35) meldt u zich op het secretariaat bij juf Kizi. Zij zorgt dat uw kind in de juiste klas terecht komt.

 • Op de parking naast de gele lijn mag niet geparkeerd worden. Deze strook moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor prioritaire voertuigen (brandweer - 100 - …). Langs de gele onderbroken lijnen is het dus verboden te parkeren!

 • Indien leerlingen uitzonderlijk vroeger afgehaald worden, gelieve altijd langs het secretariaat of de sociale dienst te passeren. Zij halen uw kind voor u op.
 • ZWEMMEN • Eén van de belangrijkste basisvaardigheden is zwemmen. Het kan soms echt van levensbelang zijn om te kunnen zwemmen. Alle leerkrachten begeleiden de kinderen mee tijdens de tweewekelijkse zwembeurten. Dat betekent dat we in kleine groepjes kunnen werken. De leerkracht zal u melden op welk niveau uw kind zwemt en in welke groep uw kind zich bevindt.

 • Maar kinderen optimaal leren zwemmen tijdens een tweewekelijkse zwembeurt is niet haalbaar. Het is belangrijk dat je kind, als het er klaar voor is, tijdens een korte periode regelmatig naar een zwembad gaat om via de zwemschool te leren zwemmen. Wij zouden dan ook een beroep op jullie medewerking willen doen, om contact op te nemen met de zwemschool van uw plaatselijk zwembad. Zo kunnen we misschien een school worden waar bijna alle leerlingen kunnen zwemmen.

 • Locatie zwembeurten: zwembad te Brasschaat.

 • Gelden worden opgevraagd via het agenda of contactschrift.

 • Prijs per zwembeurt: 2 euro. • EXTRA MUROS ACTIVITEITEN
 • DAGUITSTAPPEN

 • Het onderwijs kost nog altijd. Gratis zijn de materialen die in de klas worden gebruikt (o.a. potloden, schriften…).

 • Voor de kosten die verbonden zijn aan pedagogisch verantwoorde uitstappen vragen we wel een bijdrage. Deze kostprijs verneemt u via de wekelijkse nieuwsbrief.


 • BOS- EN ZEEKLASSEN

 • Om belangrijke pedagogische en didactische redenen gaan we met verschillende pedagogische eenheden op bos-en/of zeeklassen.

 • In het kleuteronderwijs duurt deze periode meestal 3 dagen.

 • In de lagere school duurt deze periode meestal 5 dagen.

 • Voor de bos- en of/zeeklassen wordt het reglementair bedrag opgevraagd of gespaard via het spaarsysteem van de geleding.

 • Sommige ziekenfondsen verlenen een tussenkomst voor bos- en zeeklassen. Het gepaste formulier kan je bekomen bij het ziekenfonds. Na deelname wordt het formulier ingevuld en ondertekend mee terug naar huis gegeven.

 1. OUDERS EN SCHOOL • INFO- EN OUDERCONTACT (eerste oudercontact)
 • Bij het begin van ieder schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor het eerste oudercontact.

 • Datum van dit oudercontact: zie kalender.

 • Ook via onze wekelijkse nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

 • Dit oudercontact vangt aan om 18.30u in de refter. Alle titularissen worden kort voorgesteld. Daarna kan u samen met de klasleerkracht naar de klas van uw kind gaan. De paramedici bezoeken de klasjes tijdens dit info-moment. Tijdens dit klassikale gedeelte verneemt u ook de accenten die dit schooljaar gaan gelegd worden, welke bijzondere leerkrachten en welke paramedici uw kind begeleiden. • TWEEDE OUDERCONTACT
 • Hier wordt uw kind individueel besproken. • DERDE OUDERCONTACT • Op het derde oudercontact worden de resultaten van uw kind van het afgelopen schooljaar besproken en wordt de nieuwe pedagogische eenheid voor het volgende schooljaar –indien mogelijk- aan u voorgesteld.

 • Samen met het oudercontact wordt de exit-receptie voor schoolverlaters georganiseerd. De leerlingen die de overgang maken van de kleuter- naar de lagere school en van de lagere naar de secundaire school, ontvangen een aandenken en worden extra in de bloemetjes gezet. Ook krijgen ze de kans om afscheid te nemen van alle personeelsleden (lager onderwijs en kleuteronderwijs) die ze hebben leren kennen. Zo leren ze voor de eerste maal een periode in hun leven afsluiten.

 • Tevens bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met personeelsleden van het BUSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs).
 1. ZORGVERBREDINGSINITIATIEVEN • BLIO- LEERKRACHT (Bijzondere Leermeester Individueel Onderricht)
 • Deze leerkracht test de nieuwe leerlingen in de school.

 • Hij/zij geeft individuele hulp/groepshulp wanneer de klassenraad haar daar om verzoekt. Bij het klasdoorbrekend rekenen en lezen neemt de blio gericht een niveaugroep voor zijn/haar rekening.

 • Ook nieuwe leerkrachten kunnen rekenen op begeleiding van de blio. • HANDELINGSPLANNEN
 • Om uw kinderen optimaal te kunnen begeleiden, worden er in het buitengewoon onderwijs handelingsplannen opgesteld per kind.

 • Het multi-disciplinair team, dit wil zeggen alle personeelsleden die in contact komen met uw kind, stelt samen het individuele handelingsplan op.

 • Al deze gegevens worden verzameld in een dossier.

 • Dit dossier volgt uw kind doorheen zijn of haar verblijf op onze school. • SPEEL- EN LEERKLASSEN • Deze klassen situeren zich in type 1 en type 2. Het is een geleidelijke overgang voor de eerste klassen waarbij de pas overgekomen kleuters via speelleerklassen met het lager onderwijs kunnen kennismaken op een aangepaste wijze. • LEZEN
 • Niveaulezen type 1/basisaanbod

 • Per groepje is er één begeleider (leerkracht, logopediste,…). Deze controleert, stimuleert en moedigt de leerlingen aan bij het lezen op hun niveau.

 • Technisch lezen en maatschappelijk lezen type 2

 • Meer info: zie bijlage. • KLASDOORBREKEND TAAL EN REKENEN
 • Bepaalde lestijden van elke dag worden de leerlingen van type 1/basisaanbod en type 2

  (sommige PE' s) systematisch verdeeld over de verschillende Pedagogische Eenheden. Alzo volgt uw kind taal en rekenen op zijn eigen niveau in een aangepaste niveaugroep. 1. INTERNAATSSETTING EN WEEKENDOPVANG • LOCATIE
 • In het internaat verblijven leerlingen van MPI Zonnebos en van BuSO Zonnebos (ook gehuisvest op onze campus) .

 • Dagprijs internaat: 12,75 voor kleuters en leerlingen lager onderwijs.

 • Bovendien is tot 12 jaar de kostprijs onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

 • De afrekeningen gebeuren via overschrijvingen en worden per post verstuurd.

 • Meestal is ons internaat volzet. Het is daarom gewenst indien u het internaat verkiest, dit tijdig te laten weten zodat we u eventueel op de wachtlijst kunnen plaatsen. • Het internaat is gesitueerd op drie locaties:

 • Moerstraat 50 te 's-Gravenwezel

 • Kasteeldreef te Schilde

 • Elshoutbaan 19 te Brasschaat • De opvoeders hanteren een heen- en weerschriftje waarin zij vragen en opmerkingen kunnen noteren. Ook de ouders kunnen hierin alle vragen en opmerkingen noteren.

 • Indien er nog meer vragen zijn kan u altijd terecht bij de beheerder of de directeur. • Onder bepaalde voorwaarden is weekend- en vakantieopvang mogelijk in IPO Zonnebos. Voor meer informatie kan u terecht bij Rick Van Oostveldt (hoofdopvoeder). • PERSONEELSBEZETTING • Beheerder

 • Marc Van Sande
 • 's-Gravenwezel

 • Pelikaan

 • Soetkin De Schepper

 • Ann Bosschaerts

 • Mani Lenaerts

 • Werner Pirotte

 • Bijenkorf

 • Yves Masereel

 • Ariane Van Rooy (coördinator ’s Gravenwezel)

 • Jeanine Dewit

 • Lynn Maebe

 • Thuishaven

 • Patrick Thomaere

 • Lonneke Nysten

 • Michaël Michiels • Brasschaat

 • Joepies

 • Carine Claes (coördinator Brasschaat)

 • Lieve De Pooter • Merlijn

 • Ina Vanendert

 • Sabine Yskout

 • Nicky Waem • Schilde

 • Speelhuis

 • Bruno Bury (coördinator Schilde)

 • Anne Goossens

 • Mani Lenaerts

 • Speelkasteel

 • Anneleen Meurrens

 • Eno Van Broeckhoven

 • Leen De Gruyter

 • Mani Lenaerts
 1. AFSPRAKEN • VROEGER OP VAKANTIE VERTREKKEN
 • Voor de aanvragen om vroeger op vakantie te vertrekken, kan de directeur geen goedkeuring geven. • TE LAAT KOMEN – VROEGER VERTREKKEN
 • Het is niet prettig dat kinderen te laat komen voor de klaswerking. We vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig in de school zijn.

 • Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

 • Indien kinderen toch te laat komen, begeven ze zich naar het secretariaat .

 • Ze worden door iemand van het schoolsecretariaat of van het personeel naar de klas begeleid. • AFHALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN
 • Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot in de hall.

 • Ouders die uitzonderlijk hun kinderen willen afhalen tijdens de schooluren, melden dit op het secretariaat. Zij halen uw kind op in de klas en brengen het tot bij u.

 • Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, eventueel door derden, delen dit op voorhand schriftelijk in de agenda of in het heen en weerschriftje aan de leerkracht mee. Indien er geen schriftelijke melding is, gaat de leerling zoals gebruikelijk met de bus mee naar huis.
 • VRIJSTELLING ZWEMMEN EN LICHAMELIJKE OPVOEDING
 • In principe nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten zwemmen en lichamelijke opvoeding.

 • Indien een kind niet in staat is om bepaalde activiteiten te volgen, is een attest van de ouders of dokter vereist.

 • Kledij voor L.O.: T- shirt en gymschoenen - korte broek of trainingspak. • AGENDA OF HEEN- EN WEERSCHRIFT
 • Alle leerlingen dagschool hebben ofwel een agenda ofwel een heen- en weerschrift.

 • Zowel de leerkrachten als de ouders kunnen hierin hun vragen, opmerkingen, mededelingen… noteren.

 • Ook in het internaat en in ons IPO wordt met een contactschrift gewerkt. • RAPPORTEN
 • TYPE 1/basisaanbod

 • In type 1 zijn er vier rapportperiodes.

 • De rapporten worden meegegeven op :

 • de laatste vrijdag voor de herfstvakantie

 • de laatste vrijdag voor de kerstvakantie

 • de laatste vrijdag voor de paasvakantie

 • de laatste schooldag in juni

 • TYPE 2

 • In type 2 zijn er twee rapportperiodes :

 • einde januari

 • einde juni


 • SCHOOLMATERIAAL
 • Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod van schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen.

 • Gelieve er echter wel rekening mee te houden dat voor extra-muros activiteiten wel een financiële bijdrage zal worden gevraagd, conform de afspraken met onze lokale schoolraad. Zie bijlage.


 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, juwelen, bril, hoorapparaat ).

 • Om verloren spullen te vermijden, gelieve alles te voorzien van de naam van je kind.

 • Indien een kind iets verloren is, kunnen de ouders terecht bij de klastitularis en/of secretariaat (de dienst verloren voorwerpen bevindt zich op ons secretariaat in de hall van school) om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

 • Gelieve geen waardevolle voorwerpen mee te geven.


 • VERJAARDAGEN
 • Een traktatie is toegestaan (bij voorkeur geen snoep). • SPEELPLAATSAFSPRAKEN
 • Voor elke speelplaats gelden specifieke afspraken.

 • Deze worden in het begin van het schooljaar met uw kind besproken en klassikaal ingeoefend.
 • GEBRUIK REFTER - VERKOOP BONNETJES
 • Onze refter is bestemd voor alle leerlingen van de campus Zonnebos 's-Gravenwezel.

 • In bijlage vindt u een overzicht van de maaltijden en dranken die te verkrijgen zijn in de refter.

 • De bonnetjes kunnen enkel op maandag aangekocht worden op het secretariaat (voor een hele week of een hele maand). • PRIJSLIJST REFTER
 • Warme maaltijd kleuter: € 2,80

 • Warme maaltijd lager: € 3

 • Soep: € 0,60

 • Fruitdrank: € 0,60

 • Koffie: € 0,40

 • Thee: € 0,40

 • Melk: € 0,30

 • Chocomelk: € 0,40

AFSPRAKENNOTA LEERLINGENVERVOER

2014 - 2015
Opdat het vervoer vlot en veilig zou verlopen is het belangrijk dat ieder zich aan de volgende richtlijnen houdt:


 1. De leerling wordt verplicht opgehaald en afgezet op de afgesproken plaats en het afgesproken uur, opgegeven door de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer.
 1. De leerling staat 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar op de afgesproken plaats. Als de leerling niet klaar staat op het afgesproken uur, mag de bus doorrijden (na 3 à 5 min wachten waar dit mogelijk is).    

De busbegeleider zal u contacteren als het afgesproken uur door de bus niet gehaald wordt (we houden rekening met een marge van ±15 min).


 1. Bij elke te voorziene afwezigheid waarschuwt men de busbegeleiding. Wanneer de leerling na afwezigheid terug opgehaald kan worden, brengt men zelf de busbegeleiding op de hoogte.
 1. Elke wijziging van telefoonnummer en adres geef je onmiddellijk door aan de school. Bij noodgeval is het belangrijk dat wij de juiste persoon snel kunnen contacteren.
 1. De leerling mag in regel NIET met een andere bus meerijden. De leerling mag de bus niet verlaten op een niet voorgeschreven halte. Uitzonderingen kunnen schriftelijk aangevraagd  worden ten laatste 2 dagen voor de wijziging (attest 1A is verkrijgbaar bij de busbegeleiding).
 1. Een permanente wijziging van opstapplaats of afstapplaats vraag je schriftelijk aan (attest 1B is verkrijgbaar bij de busbegeleiding).
 1. Voor het opstappen en na het verlaten van de bus bevindt de leerling zich niet onder het toezicht van de busbegeleider.

De ouder(s) en/of opvoedingsverantwoordelijke(n) van de vervoerde leerlingen dragen op dat ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat iemand uw kind,indien nodig, begeleidt wordt naar de opstapplaats. Zorg ervoor dat er steeds iemand is om uw zoon/dochter ’ s avonds op te vangen aan de straatzijde waar de bus stopt.


 1. De busbegeleiders zijn tijdens hun dienst op een speciaal GSM-nummer bereikbaar:
  dit elke weekdag tot 19.00 uur
 1. De leerling is verplicht om tijdens de verplaatsing van en naar school de gordel te dragen (als er gordels in de bus voorzien zijn). Diegene die weigert de gordel te dragen, neemt alle risico’s die daaraan verbonden zijn op zich en kan de school daarvoor niet verantwoordelijk stellen.

Als uw zoon/dochter weigert om de gordel te dragen, verwittigt de busbegeleider de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer. De verantwoordelijke van het leerlingenvervoer brengt de ouders op de hoogte.


 1. Elke leerling houdt zich op de schoolbus aan de volgende basisregels:

 • De leerling gehoorzaamt de busbegeleider.

 • De leerling mag niet eten, drinken, snoepen of roken in de bus.

 • De leerling mag zonder toestemming van de begeleider niet rechtstaan of rondlopen op de bus.

Het busreglement maakt volledig deel uit van het schoolreglement. Indien de regels niet nageleefd worden kan de directeur tijdelijk of definitief de toegang tot het leerlingenververvoer verbieden.

CONTACTGEGEVENS

Verantwoordelijke leerlingenvervoer, Mani Lenaerts
Tel.: 03 680 12 65 – Fax: 03 680 12 66
E-mail: leerlingenvervoer@mpi-zonnebos.be

Busnr

Naam

GSM

Busnr

Naam

GSM

1

Ines Van Heyste

0498/88 47 31

10

Irène Backx

0498/88 47 40

2

Gilliams Ruth

0498/88 47 32

11

Miranda Van den Berg

0498/88 47 41

3

Vicky de Sitter

0498/88 47 33

12

Rita Vercruyssen

0498/88 47 42

4

Annie Peeters

0498/88 47 34

13

Anita Vervoort

0498/88 47 43

5

Bogers Jill

0498/88 47 35

14

Bosch Diane

0498/88 47 44

6

Gaby Smets

0498/88 47 36

15

Monique Peeters

0498/88 47 45

7

Karine Tackaert

0498/88 47 37

16

Van den Wijngaert Tim

0498/88 47 46

8

Lisette Braeckmans

0498/88 47 38

17

Joery Schoors

0498/88 47 47

9

Sara Nuyts

0498/88 47 39

18

De Wever Veerle

0498/88 47 48

Graag willen we jullie wat meer uitleg geven over het leren lezen op onze school.


Vanaf het moment dat de kinderen in de kleuterklas komen, wordt er al gewerkt rond voorbereidend lezen. Dit doen ze bijvoorbeeld door het zoeken van grote en kleine verschillen op foto’s en tekeningen. Later gaan de leerlingen verschillen zoeken tussen letters, woorden, enz. Ook de voorzetsels en begrippen zoals bijvoorbeeld: voor-achter, links-rechts, eerste-laatste worden ingeoefend.

Hiervoor is natuurlijk een goede kijk- en luisterhouding en voldoende concentratie nodig.

Al deze vaardigheden moeten goed gekend zijn om te kunnen starten met lezen.
Er bestaan 2 verschillende soorten ‘lezen’: ‘technisch lezen en maatschappelijk lezen’.

Technisch lezen is het kunnen herkennen en benoemen van letters, daarna deze letters tot een woord kunnen vormen en het woord begrijpen.
Voorbeeld:


Stap 1: herkennen en benoemen van letters

Stap 2: letters tot een woord vormen

Stap 3: woord begrijpen

b/oo/m

boom

boom : Een boom is een soort grote plant met een stam en takken.  Aan de takken groeien blaadjes of naalden.
Maatschappelijk lezen is een visuele boodschap (picto’s, foto’s, tekeningen, logo’s, woorden, …) waar we een betekenis aan geven om er zo gepast op te kunnen reageren. Het doel van maatschappelijk lezen is de kinderen die niet tot technisch lezen komen toch te betrekken in de maatschappij en hun zelfstandigheid te verhogen. Op deze manier kunnen ze bv. wel naar de winkel met een boodschappenlijstje, begrijpen ze picto’s in openbare gebouwen zoals een ziekenhuis, een gemeentehuis, een station, enz.
Voorbeeld:

Stap 1: Foto van de verpakking herkennen

Stap 2: Logo herkennen

Stap 3: scripto herkennen

Stap 4: globaalwoord herkennen
spa


Maatschappelijk lezen wordt samen met technisch lezen aangeleerd. Wanneer we merken dat het technisch lezen niet zo goed lukt, wordt er op de klassenraad besproken en beslist of we wel of niet verder gaan met het technisch lezen. In de klassen waar technisch lezen niet aan bod komt, wordt enkel maatschappelijk lezen aangebracht.


Als u vragen heeft, kun u steeds terecht bij de juf/meester voor een woordje uitleg.INFOBROCHURE OUDERS
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina