Informatie Communicatie Technologie (ict) Opdrachten Periode 1 September 2011 Miriam van Kuijk / Frits van den MunckhofDovnload 230.64 Kb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte230.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Informatie

Communicatie

Technologie

(ICT)

Opdrachten
Periode 3.1September 2011

Miriam van Kuijk / Frits van den Munckhof


Inhoudsopgave


1 Practicum Introductie Business Intelligence 4

1.1 Inloggen 4

1.2 Opbouw van de Balanced Scorecard 7

1.3 Management Cockpit View 17

1.4 Datamining 24

1.4.1 Klant analyse 26

1.4.2 Doelstelling 26

1.4.3 Voorbeeld 26

1.4.4 Fraude 27

1.4.5 Doelstelling 27

1.4.6 Voorbeeld 27

1.4.7 Retentie analyse 27

1.4.8 Doelstelling 28

1.4.9 Voorbeeld 28

1.5 Branches 292 Werken met SAP CRM
30

2.1 Inloggen SAP CRM system 30

2.2 Inleiding 31

2.3 Business partners 33

2.4 Producten en productcatalogi 37

2.5 SAP CRM in de SAP omgeving 43

2.6 SAP CRM Sales 44

2.7 Stamgegevens E-Commerce in SAP CRM 47

2.8 SAP CRM en E-services 48

3 PRACTICUM: e-shop 52

3.1 Bouwen Internet-winkel 522.4.1 Inleiding. 52

2.4.2 Webshop inrichten m.b.v. www.biedmeer.nl 52

2.4.3 Gratis webshop aanvragen 54

3.2 Practicum opdracht e-shop: 654 Practicum: Webpagina bouwen 66

4.1 Inleiding 66

4.2 Een webpagina maken met Word 2003 66

4.3 Mooie plaatjes toevoegen aan je Webpagina. 66

4.4 Hyperlinks toevoegen en Verwijderen 67

4.4.1 Een interne link aanmaken. 67

4.4.2 Een externe link aanmaken 68

4.4.3 Links verwijderen 68

4.5 Een webpagina bekijken met een teksteditor 68

4.6 Een mailtag maken 69

4.7 Practicumopdracht webpagina’s 695 TrueCrypt: Gratis en eenvoudige encryptie voor USB sticks 72

6 KeePass Password Safe 1.11 74

Stap 5 Nieuw wachtwoord genereren 77

Stap 6 Handmatig invoegen 78

Stap 7 Auto-typen 78

Stap 8 Automatisch opstarten 79

Stap 9 Automatisch inloggen 80

Tot slot 80

7 SAP autorisatiepracticum 81

7.1 Practicum: Aanpassen Jobrollen 81

7.2 PRACTICUMOPDRACHT: 871Practicum Introductie Business Intelligence
1.1Inloggen

 • Opstarten: SAP SARA in de applicatie portal

  • Keuze: SAP BW + SAP SEM server

 • Snelle toegangscode UMB_PRES invullen voor opstarten myBalanced ScoreCard

 • Selecteer de Balanced Score Card ZFON002 DEMO Balanced Score Card.

 • Dubbelklik hierop, zodat de gegevens van de BSC rechts te zien zijn
 • Periode wijzigen

 • Period: other
  • Keuze: period 001.2006

  • Enter

Een demovoorbeeld (je opgevraagde voorbeeld kan hiervan afwijken):

1.2Opbouw van de Balanced Scorecard

In de Balanced Scorecard is het resultaat een overzicht van de strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde prestatie indicatoren. Het overzicht werkt met symbolen, zodat op een eenvoudige wijze te constateren is hoe de verschillende indicatoren presteren en daarmee of de doelstellingen worden behaald naar de vooraf opgestelde maatstaven. In het overzicht van de Balanced Scorecard is een keuze te maken tussen de periode die je wilt weergeven (maand dan wel jaar) en de gedetailleerdheid van de Balanced Scorecard. Je kan dus de perspectieven, doelstellingen en prestatie indicatoren weergeven. Maar bijvoorbeeld ook enkel de perspectieven en hoe deze presteren. In de onderstaande afbeelding is de meeste gedetailleerde Balanced Scorecard weergegeven van een demo versie voor de maand Januari van 2006.
Demo Balanced Score Card van een autolijn voor januari 2006

met autolijnnummer L001
De waardering van een symbool kan men weergeven door boven in de taakbalk te klikken op het informatie symbool. Nu verschijnt er een scherm waarin de waardering van een symbool staat weergegeven. De ontwerper van deze Balanced Score Card heeft in de Design Mode de werkelijke waarden van de prestatieindicatoren moeten koppelen aan deze waarderingssymbolen. In de afbeelding op de volgende pagina worden de waarderingssymbolen met de tussenliggende waarden weergegeven.


Uitklapscherm Symbol Key, waarin de waardering van de symbolen wordt weergegeven
In bovenstaande schermen staat de Balanced Score Card weergegeven in de Analysis mode. De Balanced Score Card kan echter op verschillende manieren worden weergegeven. Deze weergave vormen geven de manager de mogelijkheid om de cijfers vanuit verschillende gezichtsvelden te interpreteren. De Analysis mode geeft in een overzicht weer of de verschillende doelstellingen behaald worden.
Daarnaast kan door de manager de keuze gemaakt worden voor de Cause-Effect chain, waarin een overzicht gegeven wordt tussen de relaties van de verschillende doelstellingen, mochten deze relaties bestaan. Door deze wijze van analyseren is een wellicht vroegtijdige daling van de prestatie waar te nemen en de oorzaak van een probleem te achterhalen, mochten de doelstellingen door elkaar beïnvloed worden. In het geval van deze onderneming is er echter geen aantoonbare relatie tussen de doelstellingen.
Ook kan de manager de keuze maken voor de Drill-Down functie binnen de Balanced Scorecard.


 • Selecteer button: Drill down ()Drilldown weergave

In de Drilldown weergave staat de strategie van de onderneming weergegeven. Door te klikken op deze strategie komt het onderstaande uitklapscherm naar voren. Dit scherm geeft de betreffende strategie weer, als ook de mogelijkheid voor het management om een beoordeling te geven van de gang van zaken in het tabblad Status and Assessment. De andere 2 tabbladen geven de rapporten, links en documenten weer die gerelateerd zijn aan de strategie.Uitklapscherm strategie


 • Bekijk van de strategie van deze onderneming tab-blad:

  • Definition

 • Ga terug met back button () bovenaan in het scherm

Tot slot kan de manager nog kiezen voor de Scorecard Comparison weergave, waarin verschillende Balanced Scorecards aan elkaar gekoppeld kunnen worden om deze te vergelijken. Hier krijgt de manager dus een totaaloverzicht van de onderneming met de verschillende Balanced Scorecards binnen de onderneming in een overzicht. Van hieruit kan hij de zaken van de verschillende onderdelen van de onderneming uitdiepen door te klikken op Scorecards, Perspectieven, Doelstellingen en Prestatie Indicatoren en een grondige analyse maken van de bedrijfssituatie op dat moment. In de afbeelding op de volgende pagina staat de Scorecard Comparison weergegeven. De onderneming bevat twee balanced scorecard, ZF002 Demo Balanced Score Card voor autolijnnummer L001 en ZF000 Demo Balanced Score Card voor autolijnnummer L002. Voeg met de button Add Scorecard () de tweede Balanced Score Card toe om beiden te kunnen vergelijken. Deze functie het perfecte middel binnen SAP om de verschillende product-markt combinaties en de daarbij behorende Balanced Score Card te vergelijken.

Voorbeeld van een Balanced Score Card vergelijkingen van twee verschillende Balanced Score Card. Hierbij worden de productgroepen autolijnnummer L001 en autolijnnummer L002 vergeleken. (Je eigen overzicht kan hiervan afwijken).

Wat wel duidelijk vermeld moet worden is dat de gegevens van de Balanced Scorecard ZF002 zijn gebaseerd op de autolijnnummer L001. Daarmee geeft deze Balanced Scorecard dan ook een overzicht van een deel van het bedrijf, namelijk de prestaties ten opzichte van de doelstellingen voor de productgroep autolijnnummer L001. Met het bovenstaande overzicht is het voor een manager gemakkelijk om in een oogopslag te constateren op welke fronten er actie moet worden ondernomen om alle doelstellingen te realiseren. Door op de verschillende doelstellingen te klikken kan een manager inzoomen op de situatie. • Ga terug met back button () bovenaan in het scherm

Door te dubbelklikken vanuit de basis Balanced Score Card ZF002 op een van de opgestelde doelstellingen (vb. doel: klachten verminderen) kom je in een onderliggend scherm, weergegeven in onderstaande afbeelding.
Detailscherm Objective: Klachten verminderen
In dit scherm is de volledige informatie van de doelstelling weergegeven. De definitie van de doelstelling staat in het 1e tabblad. Het 2e tabblad geeft weer of er aan de doelstelling voldaan wordt in de vooraf bepaalde assesment (beoordeling). Zie status en score veld. Ook kan er door de bevoegde personen een schriftelijke toevoeging aan deze beoordeling worden toegevoegd. Het 3e tabblad geeft weer met welke prestatie indicatoren de doelstelling gemeten wordt en hier kan weergegeven worden welke initiatieven ondernomen zijn om de prestatie indicator te laten verbeteren. Ook is in dit tabblad duidelijk vermeld welke persoon verantwoordelijk is voor de betreffende prestatie indicator. Wil het management deze factor verbeteren, dan zal deze persoon aangesproken moeten worden. Het 4e tabblad geeft de rapporten en koppelingen weer die er bestaan tussen de Balanced Scorecard en andere bestanden. In dit tab-blad zijn de koppelingen van de queries (in de BeX analyzer van SAP BW) te zien. De gegevens die worden beoordeeld in deze Balanced Score Card worden onttrokken uit dit gegevensbestand en zijn hier weer te bekijken.

Deze Balanced Scorecard is momenteel enkel nog gebaseerd op cijfers, verschillende commentaren zijn nog niet toegevoegd bij de cijfers. Om de oorzaken van een bepaalde trend binnen een doelstelling en de ontwikkeling van verschillende Prestatie Indicatoren te begrijpen is er naast de cijfers ook de toegevoegde informatie nodig. Welke initiatieven zijn er genomen bijvoorbeeld om de Prestatie Indicatoren te verbeteren, wanneer en wat is het effect van de initiatieven. Wat zijn mogelijke oorzaken van een fenomeen en met welke initiatieven kan dit gecontroleerd worden. Om een onafhankelijk management beoordeling te analyseren van een geconstateerd probleem en daarop actie te ondernemen is dergelijke informatie essentieel. Het is dan ook belangrijk dat de verschillende verantwoordelijken voor de verschillende Prestatie Indicatoren duidelijk wordt gemaakt dat alle acties en beoordelingen met betrekking tot een Prestatie Indicatoren vastgelegd worden. Zo wordt een organisatie namelijk objectiever in zijn beoordelingen en minder afhankelijk van de eigen kennis en vaardigheden van betrokken personen. • Ga terug met back button () bovenaan in het scherm

Naast de doelstellingen zijn ook de prestatie indicatoren uit te vergroten tot een gedetailleerd niveau vanuit de basis Balanced Score Card. In de onderstaande afbeeldingen is een overzicht van de verschillende doelstellingen en een analyse van de bijbehorende prestatie indicatoren te zien (vb. bekijk de detailinformatie van de prestatie indicator van de klantenklachten)Dubbelklik op ZFM000_KK klanten klachten

en vervolgens de knop in het volgende scherm

Detailscherm Prestatie Indicatoren: Klanten Klachten in een bepaalde periode
Het detailscherm van de betreffende prestatie indicator geeft de prestatie van deze indicator weer voor het kalenderjaar 2006. De tabel en grafiek geven de duidelijke ontwikkeling weer van de Prestatie Indicatoren. Daarnaast is in het rechtergedeelte van het scherm nog duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze Prestatie Indicatoren en hoe de Prestatie Indicatoren beoordeeld/geanalyseerd wordt door de verantwoordelijke en het management. Tot slot is rechts onderin het scherm nog de link weergegeven met de bijbehorende Query, waaruit de informatie wordt onttrokken om de Balanced Score Card op te stellen. • Zie ook detail informatie () van de verantwoordelijke voor deze informatieUitklapscherm () bij de verantwoordelijke voor de Prestatie Indicatoren
Dit uitklapscherm geeft duidelijk weer wie verantwoordelijk is voor de Prestatie Indicatoren en wat de contactgegevens zijn. Zo is voor een manager duidelijk wie hij waar moet benaderen om het bedrijf goed aan te sturen. Momenteel is enkel nog de naam ingevuld. In een goed werkende Balanced Score Card zullen natuurlijk alle gegevens ingevuld moeten worden om de organisatie soepel aan te kunnen sturen.


Uitklapscherm bij Assesment
In dit uitklapscherm is het mogelijk om bij de gegevens een toelichting dan wel analyse te geven (zorg dat de knop comment () getoond wordt . Dit kan gedaan worden door de verantwoordelijke voor de cijfers of de manager. Deze analyses helpen om de cijfers en de mogelijke oorzaak goed te kunnen interpreteren. Momenteel zijn er nog geen assesments toegevoegd aan de cijfers, daardoor is het dan ook nog niet mogelijk om de oorzaak van een geconstateerd probleem (de Prestatie Indicatoren voldoet niet aan de gestelde norm) te achterhalen en het probleem op te lossen. Een Balanced Score Card valt of staat dus met een goede assesment gekoppeld aan de cijfers.
T
ot slot is er dan nog de BW reports kolom rechts onderin het scherm. Door hier op te klikken zoom je in op het originele cijferbestand waaruit de cijfers verkregen worden die gebruikt worden als Prestatie Indicatoren. Deze cijfers zijn dus de basis van de Balanced Score Card. Zonder deze cijfers of met foutieve cijfers uit het originele bestand is het niet mogelijk om een Balanced Score Card op te stellen voor het bedrijf.

Inzoomen op het originele Excel bestand gebruikt als bron voor de Prestatie Indicatoren (evt. klikken op Filter en vervolgensop Calender Year/Month)
Balanced Score Card vragen
Vraag 1: Wat is de betekenis van de gekleurde symbooltjes voor de objectives / measures? Om te zien wat de symbooltjes betekenen kan men klikken op de button in de menu balk.
Groen = Excellent (80 tot 100)
Wit met vinkje = Good (60 tot 80)
Geel met uitroepteken = Satisfying (40 tot 60)
Rood met pijltje = Sufficient (20 tot 40)
Rood stopbord = Insufficent (0 tot 20)


Vraag 2: Laat zien hoe de ROI zich heeft ontwikkeld in 2006 a.h.v. een printscreen. Licht dit toe.
Vraag 3: Wie is er verantwoordelijk voor de Return on investment en in welk gebouw werkt deze persoon?
Vraag 4: Welke meetwaarde (measure) hoort bij Productiviteit verbeteren van het Interne processen perspectief?
Vraag 5: Hoe is de ontwikkeling van de output per medewerker in het jaar 2006?  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina