Informatie-Professional Werkstuk voor de module ilg: InformatielogistiekDovnload 104.79 Kb.
Pagina1/7
Datum14.08.2016
Grootte104.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


De veranderende rol

van de

Informatie-Professional

Werkstuk voor de module ILG: Informatielogistiek

Documentaire Informatiewetenschap

Leerstoelgroep Boek- Archief en Informatiewetenschap

Universiteit van Amsterdam
docent: Albert Boekhorst

UvA leerstoelgroep BAI

Oude Turfmarkt 141

1012 GC.Amsterdam

tel.: 525 2096.
juli 1999

door: Marianne van der Heijden

Studentnummer 9847057

Wethouder den Hertogstraat 56

1107 DA Amsterdam

e-mail: mheyden@wxs.nl

tel.: 020-6970094


InhoudsopgaveInhoudsopgave 2

Inleiding 3

Probleemstelling 3

Methode 4

Indeling 4De Informatie-Professional 5

Uitgangspunt 5

Functiebenaming 7

De rol van de beroepsorganisatie 9Veranderingen in de werkomgeving 10

Organisatie 10

Automatisering 11

Informatiebemiddeling 11

Netwerkvorming 12

Veranderingen in taak 14

Waardetoevoeging 14

Wegwijsfunctie 15

Gebruikersondersteuning 16Conclusie 17

Is er sprake van een veranderende rol? 17

Waar verandert het naar toe? 17

Wat betekent dat voor de informatieketen? 18

Aanbevelingen 18

Literatuur 19Inleiding
Probleemstelling

De rol van de informatie-professional1 was onderwerp van een workshop, die ik gehouden heb voor de ELISAD2 (De Europese Vereniging van Bibliotheken en Informatiediensten op het gebied van alcohol en overige drugs) in Turijn in november 1997. Alle aanwezigen gaven een presentatie van zichzelf en hun functie. Wat bleek, er waren heel veel verschillende functiebenamingen in gebruik en toch doet iedereen ongeveer hetzelfde. Allemaal zijn deze informatie-professionals bezig met het toegankelijk maken van informatie op het terrein van de Alcohol en Overige Drugs (AOD) naar de eindgebruiker (hulpverlener, onderzoeker, beleidsmaker en/of publiek en drugsgebruiker).

De bedoeling was dat we door de workshop meer grip zouden kunnen krijgen op de veranderingen om ons heen, de veranderingen in ons vak.

Met name in relatie tot automatiseerders (de technische jongens) en in relatie tot voorlichters (de journalisten/communciatiesdeskundigen) en de wetenschappers (met name de epidemiologen en beheerders van cijfermateriaal) heerst een soort onzekerheid over de competenties.


Toen bleef de vraag onbeantwoord, naar de aard van de veranderingen in onze professionele rol en de noodzaak om ook onze attitude ten opzichte van onze taken te veranderen.

Komende najaarsbijeenkomst van de ELISAD wil ik gaan gebruiken om een grootscheepse herbezinning te introduceren op onze taak en rol als professionele organisatie. Die taak en rol is onlosmakelijk verbonden met de rol en de taak van de informatie-professional zelf. Dit werkstuk is een uitwerking van de eerste workshop en een poging een vervolg daarop voor te bereiden.

In dit werkstuk probeer ik de elementen in kaart te brengen die van belang zijn bij die veranderende rol.
De centrale vraagstelling laat zich in drie delen opsplitsen:


  1. is er ├╝berhaupt sprake van een veranderende rol voor de informatie-professional?

  2. als er al sprake van is wat behelst dan die verandering, wat zijn de meningen daarover,?

  3. betekent een veranderende rol tegelijkertijd een betreden van het vakgebied van andere spelers op het veld van de informatieketen?Methode

Voor de uitwerking van dit onderwerp heb ik, veel geleerd van gesprekken met collega's, zowel de informatie-professionals onder hen, als de vakspecialisten.

Mijn eerste idee was om te controleren of er ook daadwerkelijk sprake is van veranderingen in de functiebenaming en het takenpakket van de informatie-professional. De benaming "informatie-professional" zelf is al een vage en arbitraire aanduiding, maar ik volg daarmee de benaming van het vaktijdschrift, dat voorheen "Open" heette en nu dus "Informatie-professional".
Ik heb de vacatures verzameld van het laatste jaar (1998) uit dit vaktijdschrift, en zo was mijn plan, als ik die zou kunnen vergelijken met vacatures van twintig jaar geleden dan kan dat een mooi beeld opleveren. Bij het doorkijken van de jaargang 1978 van Open bleek evenwel dat het aantal vacatures daar wel erg laag lag. In een poging om tien jaar later (1988) als vergelijkingsmateriaal te gebruiken, bleek de score niet veel beter. Het idee om vacatures op die manier te verzamelen bleek dus niet haalbaar. Wel heb ik de functiebenamingen geïnventariseerd die werden gebruikt in 1978 en in 1998 in de rubriek "Personalia (1998: Overstap)". Dat levert althans enigszins een beeld van de functiebenamingen.
Voorts heb ik een literatuuronderzoek gedaan naar de veranderende rol van de informatie-professional.

In eerste instantie heb ik gebruik gemaakt van de literatuur die ik al had verzameld ten behoeve van de workshop in Turijn. Deze literatuur is niet systematisch verzameld, maar was meer illustratief bedoeld.

Daarnaast heb ik wel systematisch de literatuur doorzocht, met name in het bestand LISA3. Het zoeken in het subjectveld naar de termen "librarianship AND profession AND future developments" en een beperking op de talen Nederlands en Engels leverde een lijst van 59 titels op. Een zoektocht in PiCarta4 leverde nog wat aanvullend materiaal. Vanuit deze basis literatuurlijst heb ik relevante artikelen en informatie geselecteerd aan de hand van een aantal criteria:


  1. recente literatuur

  2. beschouwende en analyserende verhandeling over het onderwerp5

  3. gefundeerde toekomstvisie op het beroep

  4. bij voorkeur met oog voor verschuivingen in informatieketen

  5. geen uitgebreide verhandelingen over de inrichting van de beroepsopleiding6  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina