InformatiebladDovnload 8.14 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.14 Kb.
september 2007
INFORMATIEBLAD
RAAD VAN BRABANT (1586/1591-1795)
Ontstaan van de Raad van Brabant, taken en rechtsgebied

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd Noord-Brabant geleidelijk afgesplitst van het oude hertogdom Brabant en kwam in handen van de Staten-Generaal. De Spaanse koning tevens Hertog van Brabant erkende pas in 1648 de Staatse soevereiniteit. De Staten-Generaal te Den Haag namen in Staats-Brabant de plaats in van de Hertog van Brabant.

In 1591 besloten de Staten-Generaal een voorziening te treffen voor Brabanders, die onder haar souvereiniteit stonden en niet meer bij de ‘Souvereine Raad van Brabant’ te Brussel in beroep konden gaan. Zij richtten daartoe op een Raad en Leenhof te Brabant, residerende op het Binnenhof te 's Gravenhage. In 1795 werd de Raad van Brabant ontbonden en vervangen door het Hof van Justitie te 's Hertogenbosch (1795-1802), later het Departementaal Gerechtshof voor Brabant te Breda (1802-1811).

De Raad van Brabant fungeerde voornamelijk voor zaken in hoger beroep. Eerst werd geprocedeerd bij de hoofdbanken van Breda (voor de Baronie), van Bergen op Zoom (voor het Markiezaat), van Cuijk (voor het Land) of van 's-Hertogenbosch (voor de Meierij) alvorens men verder ging procederen bij de Raad van Brabant. Daarnaast kwam men in sommige gevallen direct bij de Raad terecht. De Raad behandelde straf-, civiele en voluntaire zaken. In strafzaken werden delicten berecht, in civiele of burgerlijke zaken ging het om geschillen tussen personen. De voluntaire of vrijwillige zaken betroffen voornamelijk administratieve zaken zoals het verlenen van meerderjarigheidsverklaringen. Daarnaast was de Raad van Brabant ook betrokken bij de benoeming van en het toezicht op allerlei functionarissen.

Door het Leenhof van Brabant te 's-Gravenhage werden beleningen geregistreerd, voornamelijk van leengoederen in de Meierij van 's-Hertogenbosch.

De Raad van Brabant fungeerde voor de Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, Stad en Markiezaat van Bergen op Zoom, Stad en Baronie van Breda, Grave en het Land van Cuijk, Steenbergen, Willemstad en Prinsenland. De hoger beroepszaken van de vrije heerlijkheid Gemert, dat niet tot Staats-Brabant behoorde, werden ook behandeld door de Raad van Brabant. Behalve Staats-Brabant behoorden delen van het tegenwoordige Zuid-Limburg tot het rechtsgebied van de Raad, de zogenaamde Staatse Landen van Overmaze, bestaande uit ongeveer de helft van het aantal schepenbanken van het Land van Valkenburg, het Graafschap Daelhem en het Land van 's Hertogenrade. Vanaf 1676 sprak de Raad van Brabant ook recht in appelzaken vanuit Staats-Vlaanderen, het huidige Zeeuws-Vlaanderen.Hoe is het archief van de Raad van Brabant te raadplegen ?

Op het BHIC, locatie Den Bosch, wordt het archief van de Raad en Leenhof van Brabant bewaard. De inventaris van dit archief is te raadplegen is via www.bhic.nl, Onderzoek, Algemeen zoeken, typ bij ‘met exact de zin’ Raad van Brabant in. Verschillende bestanden zijn op persoons- en plaatsnaam toegankelijk gemaakt (zie de lijst hieronder). In de vonnissen kun je op naam zoeken via Zoeken in indexen, Vonnissen Raad van Brabant

Beschrijvingen en persoons-, plaatsnamen- en onderwerpenindexen op de resoluties (=besluiten) 1657-1795

Beschrijvingen en persoons- en plaatsnamenindexen op de criminele procesdossiers 1598-1795

Beschrijvingen en persoons- en plaatsnamenindexen op de criminele procesdossiers 1795-1809

Persoons- en plaatsnamenindexen op de criminele vonnissen 1587-1810

Persoonsnamen- en plaatsnamenindexen op de dossiers inzake (zelf)moorden en doodslagen 1668-1802

Beschrijvingen en persoons- en plaatsnamenindexen op de civiele procesdossiers 1562-1794

Beschrijvingen en persoons- en plaatsnamenindexen op de civiele procesdossiers 1797-1811

Persoons- en plaatsnamenindexen op de civiele vonnissen 1587-1811, vonnissen in communicatoire zaken 1633-1811 en vonnissen in Vlaamse Zaken 1676-1786, op arbitrale uitspraken 1721-1807, akten van willige condemnatie 1644-1735, 1796-1811.

Tussen de civiele vonnissen bevinden zich ook strafvonnissen.

Beschrijvingen van mandementen (=bevelschriften, dagvaardingen) van debitis (=schuldenaren) en executorialen-generaal (=tenuitvoerleggingen) 1604-1721

Beschrijvingen van de rekeningen overgelegd ter zake van boedelbereddering, voogdijen enz. 1594-1796

Persoons- en plaatsnamenindexen op de leenboeken van het Leenhof van Brabant 16e-18e eeuw


Meer weten: E.J.M.F.C. Broers & B.C.M. Jacobs, Procesgids Staatse Raad van Brabant (Hilversum 2000)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina