Informatieboekje Zomerkamp 2012Dovnload 32.52 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte32.52 Kb.
Informatieboekje Zomerkamp 2012
Zomerkamp 2012:

Al voor de 70ste keer organiseert het Jeugdbestuur dit jaar een geweldig zomerkamp. Vanaf september zijn we hier al weer mee bezig, om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Zo moeten er veel zaken geregeld worden: de camping en de grote tent moet worden gereserveerd en er moet een leuk en origineel programma worden bedacht.


Het zomerkamp is er voor iedereen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar. Zowel leden van de Watervrienden als niet-leden mogen met ons mee. Het zomerkamp vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie, dat is dit jaar van 21 t/m 28 juli 2012.

De 52 deelnemers van 2011

Onder begeleiding van een ervaren groep leiding, bestaande uit bijna 20 personen, gaan wij een week lang kamperen. Het ene kamp is het andere niet. Wij zijn ons van bewust dat u aan ons uw kostbaarste ‘bezit’ toevertrouwt en proberen de ouderlijke zorg en verantwoordelijkheden waar te nemen. Zo zal er de gehele week geen alcohol worden genuttigd en zal er elke nacht 2 man leiding de wacht houden. Ook houden we u tijdens het kamp per e-mail op de hoogte van wat wij beleven.
Kamperen:

Dit jaar gaan we voor de 6e keer naar Camping De Wije Werelt in Otterlo (www.wijewerelt.nl). We hebben daar een week lang de beschikking over een eigen terrein waarop we lekker kunnen spelen. Op dit terrein moeten natuurlijk ook de nodige tenten worden opgezet. Zo staan er onder andere de volgende tenten:  • Keukentent

In deze tent huist de keukenploeg. Zij zorgen elke dag voor 3 gezonde en vooral lekkere maaltijden.

  • EHBO-tent

Voor alle pechvogels heeft de EHBO-tent wel een oplossing. Ook worden hier de medicijnen bewaard.

  • TD-tent

Onze handige Technische Dienst draait zijn hand niet om voor een lek luchtbed of een kapotte fiets. Hier staat hun materiaal.


  • Grote tent (voor het geval het regent)

Helaas valt regen nooit uit te sluiten, maar met deze grote tent hebben we in ieder geval altijd een droge plek om te eten en te spelen.

  • Sport en Spel tent

Spelletjes doen gaat wat lastig als je niets bij je hebt. Dat zal ons gelukkig niet gebeuren, want er gaat een reuzengrote sport en spel tent mee!

  • Fouragetent

Hier wordt de voorraad bewaard. Het is daarom ook verboden terrein voor snoepjesdieven!

  • Slaaptenten

En aan het eind van een drukke dag is het natuurlijk fijn om lekker droog te gaan slapen, natuurlijk niet zonder eerst een beetje gekeet te hebben!
Het jongeren- en het ouderenkamp:

Voor iedereen van 5 t/m 10 jaar is er het jongerenkamp. Het jongerenkamp bestaat uit tenten van 3 tot 5 kinderen, met ieder hun eigen tentleiding als extra begeleiding. De tentleiding ziet erop toe dat de kinderen goed gewassen en in schone kleding voor de dag komen. Jongens en meisjes slapen gescheiden van elkaar, en ook voor de leiding zijn er aparte tenten.

V
Deelnemers van het jongerenkamp spelen een spelletje in de grote tent
oor elke 2 dagen wordt er door een groepje van 3 of 4 leiding een programma uitgewerkt. Deze dagen staan vaak in het teken van een bepaald thema. Dit houdt in dat er allerlei leuke spelletjes, speurtochten en andere activiteiten gedaan worden, zowel op het kampterrein als in de directe omgeving.
D
Ouderenkampdeelnemers zijn druk bezig met de workshop kaas maken
e kinderen van 11 t/m 17 jaar gaan mee met het ouderenkamp. Ook zij slapen gescheiden. Er wordt hier door de leiding gezamenlijk een spetterend programma bedacht. Het ouderenkamp zal hun fiets meenemen en daardoor ook veel van de camping af zijn om allerlei leuke, spannende dingen te doen. Vorig jaar zijn ze zelfs een nachtje in een scoutinghuis gaan slapen, hebben ze met een wampex in een echte stoomtrein gereden, hebben ze geleerd hoe ze lekkere kaas moeten maken en zijn ze naar Radio Kootwijk geweest.

We sluiten deze week af met de bonte avond: een spetterende feestavond met het jongerenkamp en het ouderenkamp samen. Op deze avond wordt ook onze nieuwe leiding ontgroend!


De leiding:

De leiding bestaat uit een grote groep gemotiveerde vrijwilligers, veelal met jarenlange ervaring als kampleiding binnen de Watervrienden. De kampleiding komt voorafgaand aan het zomerkamp meerdere malen bij elkaar om alles te organiseren en het programma te verzorgen.

Naast de leiding overdag zullen er iedere nacht 2 personen wakker blijven om over de kinderen te waken. Zij gaan pas naar bed als alle andere leiding is opgestaan, zodat de kinderen er nooit alleen voor staan als ze een ongelukje hebben ’s nachts.
T
De nieuwe kampleiding wordt ontgroend op de bonte avond
ijdens het kamp bestaat de groep leiding uit circa 17 man en vrouw leiding. Ook gaan er 3 keukenprinsessen mee. Dit betekent dat wij met 20 man leiding op pad zijn. Tijdens de ouderavond op 9 juli (zie verderop) wordt de leiding aan u voorgesteld.
EHBO:

Ook dit jaar gaan er weer meerdere gediplomeerde EHBO-ers met ons mee. Zowel het jongerenkamp als het ouderenkamp heeft zijn eigen EHBO-er. Zij beheren de medicijnen en zorgen ervoor dat deze op tijd worden ingenomen. Daarnaast zijn zij er natuurlijk voor het plakken van pleisters, verwijderen van teken en eventuele ongelukjes tijdens de week.


Een deelnemer kijkt heldhaftig toe als zijn splinter wordt verwijderd


Vervoer en bagage:

Het is de bedoeling dat u uw kind en de bagage (en voor het ouderenkamp ook de fiets) zelf naar de camping in Otterlo brengt en daar aan het eind van de week ook weer ophaalt. Wij verwachten alle kinderen op zaterdag 21 juli tussen 11 en 12 uur op het kampterrein in Otterlo. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven. Dan zullen wij zorgen dat vervoer geregeld wordt. In dit laatste geval dient de bagage en eventueel de fiets op dinsdagavond 17 juli te worden ingeleverd, (tijdstip zal later bekend worden gemaakt) zodat deze op woensdag samen met het kampmateriaal naar Otterlo wordt gebracht. Daar zal een groep van ongeveer 6 mensen het kampterrein alvast opbouwen, zodat alles klaarstaat als het kamp op zaterdag begint.
Fietsen:

Z


Daar gaan de ouderenkampers op de fiets!
oals gezegd zal het ouderenkamp de fiets meenemen en deze week een flink aantal kilometers fietsen. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de ouderenkampers een passende fiets bij zich hebben en die in goede staat is. Omdat het ouderenkamp er soms ook ’s avonds op uit gaat moet er goede verlichting op de fiets zitten. De remmen moet het goed doen, er moeten banden op zitten met voldoende profiel enz. Het is ook erg handig als er snelbinders of fietstassen op de fiets zitten. Mocht tijdens het kamp blijken dat een fiets niet in orde is, of bijvoorbeeld een band lek raakt, zijn wij om de veiligheid te waarborgen genoodzaakt deze op uw kosten te laten repareren.
Andere activiteiten:

W
Deelnemers kijken hoe hun paaseieren geteld worden


e hopen iedereen overtuigd te hebben dat het zomerkamp niet gemist mag worden. Voor alle twijfelaars organiseren wij voordat het kamp begint nog een aantal activiteiten. 18 februari organiseren we een kinderkookcafé. Op die dag gaan we met de kinderen koken. De ouders mogen het lekkers dan ’s avonds komen opeten. 7 april gaan we in de Haarlemmerhout paaseitjes zoeken. Let voor deze activiteiten op de folders in het zwembad en op de website.
Het grootste deel van de leiding op deze activiteiten zal ook meegaan op het zomerkamp. Dit betekent dat u voor vragen over het zomerkamp aan het einde van elke activiteit terecht kunt om uw vragen te stellen.
Ouderbijeenkomst:

Ongeveer 2 weken voorafgaand aan het zomerkamp, organiseren wij nog een bijeenkomst voor de ouders, waarin we alle overige informatie met u doornemen. Daarnaast zullen we de leiding verder aan u voorstellen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De ouderbijeenkomst is dit jaar op maandag 9 juli om 20:00 in het clubhuis. (Piet Voskuilenstraat 3 , Haarlem-Noord)


Kampreünie:

Uiteraard blikken we enige tijd later, tijdens de kampreünie, terug op het zomerkamp. De kampreünie vindt dit jaar plaats op 15 september vanaf 19:00. Tijdens de kampreünie zie je alle gemaakte vriendjes en vriendinnetjes weer terug en we gaan natuurlijk alle leuke verhalen weer ophalen aan de hand van een leuke fotoshow. Aan het einde van deze avond krijgt iedere deelnemer een DVD met alle foto’s van het kamp mee.


Kosten:

De kosten voor deze geweldige week bedragen € 115,- p.p. voor leden, voor niet leden bedragen de kosten € 140,- p.p. Bij inschrijving moet € 25,- voldaan worden. Het restant kunt u overmaken of contant betalen tijdens de ouderavond. Het rekeningnummer is 971.52.18.91, ten name van Zwemvereniging de Haarlemse Watervrienden. Wij vragen u om bij het betalingskenmerk de voor en achternaam van uw kind te vermelden. Het bedrag moet voor of uiterlijk op de ouderbijeenkomst voldaan zijn. In het kader van de veiligheid van onze tafeldames en contactpersonen is het niet mogelijk het volledige bedrag contant in het zwembad te betalen.


Vragen en/of informatie

We hopen iedereen overtuigd te hebben dat het zomerkamp niet gemist mag worden. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de contactpersoon in het zwembad of u kunt contact opnemen met Miriam Stui, telefoonnummer: 06-37137027. Ook kunt u ons e-mailen, het adres is jeugdbestuur@watervrienden-haarlem.nl

Naam: J/M Jongerenkamp/Ouderenkamp

Adres: E-mail:

Postcode: Plaats: Telefoonnr:

Geb.datum: Leeftijd:

O Ik regel zelf vervoer en ben op 21 juli om 12.00 uur in Otterlo.

O Ik wil graag dat jullie vervoer regelen.

Is uw kind lid van de Watervrienden Haarlem? Ja/nee, zo ja op welke avond zwemt hij/zij

Tijdens het zomerkamp bereikbaar:

Adres:

Postcode: Plaats:Telefoonnummer: Mobiel:

E-mail adres ouders/verzorgers:
Moet uw kind ‘s nachts gelicht worden: ja/nee

Heeft uw kind een zwemdiploma: ja/nee. Zo ja, welke:

Heeft uw kind een speciaal dieet/allergie: ja/nee ( wilt u een briefje voor de keuken bijsluiten)

Gebruikt uw kind medicijnen: ja/nee (wilt u een briefje voor de EHBO bijsluiten)

Zijn er nog andere bijzonderheden: ja/nee (wilt u deze op de achterzijde van dit formulierinvullen)

Gegevens ziektekostenverzekering: Maatschappij: Polisnummer:(wilt u een kopie van het verzekeringsbewijs aan het inschrijfformulier hechten)

De aanbetaling voor het zomerkamp bedraagt € 25,= en dient bij inschrijving te worden voldaan. Het restant dient u te betalen of over te maken voor of tijdens de ouderavond.

Totaal te betalen bedrag: €

Betaald: Inschrijfgeld € 25,- Ja/nee


* Bij annulering van uw kant vindt er geen restitutie plaats. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de deelnemers tijdens het vervoer of de kampweek.

* Hierbij geef ik toestemming om noodzakelijke reparaties aan de fiets van mijn kind, of noodzakelijke en ontbrekende artikelen die op de inpaklijst staan, op mijn kosten uit te laten voeren/aan te schaffen.
Handtekening ouder/verzorger:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina