InformatiebrochureDovnload 238.62 Kb.
Pagina5/6
Datum22.07.2016
Grootte238.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.2 Leefregels = Samen - leven op school


In onze school bestaan regels over de volgende materies:3.2.1 Schooluren

’s Morgens van 8.30 uur tot 11.40 uur (woensdag tot 11.30 uur)

’s Middags van 13.10 uur tot 15.55 uur (vrijdag tot 15 uur)


3.2.2 Voor- en naschoolse opvang

Voor 8 uur: de kinderen kunnen door de ouders naar het centrum ‘De Kornuit’ (Eernegem) en ‘De Kapoen’ (Bekegem) gebracht worden. De school haalt dan de kinderen.

Vanaf 8 uur: de schoolpoort is open. (‘s middags open om 12.45 u).

Na schooltijd: er is opvang tot 16.30u.

(vrijdag tot 15.30 u - woensdag tot 12 uur.)

De kinderen die naar de Kornuit gaan, worden vervoerd met de schoolbus en de gemeentebus. Dan zal een verantwoordelijke van de Kornuit de kinderen begeleiden tot aan de Kornuit. Gelieve zelf met hen contact te nemen, wanneer uw kapoen met de fiets komt.

In ‘De Kornuit’ en ‘De Kapoen’ begeleiden bevoegde personen de kinderen.

Ook op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen kunnen de ouders de kinderen naar ‘De Kornuit’ en ‘De Kapoen’ brengen.3.2.3 Vervoer

De kinderen van de school kunnen opgehaald worden door onze eigen bus. Er is steeds begeleiding aanwezig om de kinderen te helpen bij het oversteken van de straat.

Het rittenschema met de uurregeling krijg je in het begin van september.

De kinderen van de afdeling Bekegem kunnen eveneens gebruik maken van een eigen vervoerdienst.

Kinderen die met de fiets komen zijn vanaf 01 september 2010 verplicht om hun fluorjasje van de school te dragen.

Omdat wij verkeersveiligheid hoog in het vaandel dragen, raden wij alle andere kinderen ook aan om hun fluorjasje te dragen.3.2.4 Uitgeruste kinderen

Het is voor kleuters en lagere schoolkinderen noodzakelijk dat zij een goede nachtrust achter de rug hebben. Alleen goed uigeruste kinderen kunnen geconcentreerd en nauwgezet werken.

Weet dat kleuters nog ongeveer 11 uur slaap nodig hebben en lagere schoolkinderen minstens 10 uur.

3.2.5 Wat bij problemen of vragen

Indien u iets wenst te bespreken kan u steeds contact nemen met de directie of de leerkracht. Problemen bespreken we best zonder de aanwezigheid van de kinderen.

Mogen we wel aandringen om de leerkrachten niet te storen tijdens de klasuren. Zij staan echter steeds klaar voor de ouders voor en na de klasuren.

3.2.6 Het schoolreglement

Het schoolreglement dient door de ouders “voor kennisneming en voor akkoord” te worden ondertekend.3.2.7 Taalgebruik

Er wordt verwacht dat de kinderen een beschaafde taal gebruiken tegenover de leerkrachten en de medeleerlingen. Ruwe en kwetsende taal wordt niet getolereerd.3.2.8 Aanwezigheden en stiptheid

De ouders zorgen ervoor dat de kinderen tijdig op school en op de verzamelplaats van de rij aanwezig zijn, namelijk 5 minuten voor schooltijd. Elke afwezigheid dient telefonisch of via broers of zus tijdig te worden gemeld. Daarnaast wordt de afwezigheid achteraf schriftelijk verantwoord door de ouders of door een medisch attest (zie 3.2.1)Te laat komen stoort het klasgebeuren. De ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt. Leerlingen die 25 minuten te laat zijn, melden zich vooraf bij de directie (of in het secretariaat).

Om pedagogische redenen dringen we er sterk op aan dat ook de kleuters tijdig in de klas aanwezig zouden zijn. Bij het begin van de dag worden er afspraken voor de werking vastgelegd en het is voor de kleuters van belang dat zij weten wat van hen verlangd wordt.3.2.9 Middagverblijf

De kinderen kunnen over de middag op school blijven om te eten.

Er zijn 2 keuzemogelijkheden:

- de kinderen kunnen een volle maaltijd nemen.

(soep, aardappelen, groenten, vlees of vis, water)

- de kinderen brengen hun boterhammen mee.

Als drank biedt de school melk, chocomelk, fruitsap of soep aan tegen een kleine vergoeding.

De prijzen voor dit alles worden medegedeeld in deze info-brochure. (zie katern). Er mogen geen drankjes van thuis meegebracht worden naar de refter. Net voor de speeltijden kunnen de kinderen hun eigen drankje drinken, liefst water en dit in hervulbare plastieken flesjes (geen brik, blik of glas).

3.2.10 Kledij en uiterlijk

Een uniform wordt niet voorzien, maar verzorgde kledij is een must. Het voorkomen van de kinderen is voornaam, netjes en verzorgd. De school behoudt zich het recht om in concrete gevallen te beslissen of bepaalde kledij wel of niet is toegelaten. In ieder geval wordt op onze school het dragen van al te luchtige kledij naar de zomerkant niet geaccepteerd.

Modegrillen inzake kledij en voorkomen zullen geweerd worden als zij aanleiding geven tot naijver of hilariteit.

In het bijzonder in de Lagere School verdient de schooltas de nodige aandacht: in een gewone stevige schooltas (liefst met schouderriemen), voorzien van opbergvakken, blijven de schriften en boeken het langst onbeschadigd.

Op school hangen de kinderen hun kledij aan de voorziene kapstokken. Afgevallen kledij van anderen raapt men op en hangt men op waar het moet.

De kinderen hebben steeds een zakdoek bij.

Op de speelplaats draagt men zorg voor de kledij en de schooltas. Ook voor deze van anderen.

Op kledingsstukken trappen is uit den boze.


Het fluorjasje moet steeds (na het dragen) in de boekentas bijgehouden worden.


Vanaf 01 september 2012 is het dragen van een fluojasje verplicht voor alle kinderen van onze school. Deze fluojasjes zullen te koop zijn bij ons op school voor de prijs van 4 euro. De fluojassen zijn herkenbaar met het schoollogo.

Als school richten we deze actie op om de veiligheid van de leerlingen in het verkeer te bevorderen.

Het fluojasje moet steeds (na het dragen) in de boekentas bijgehouden worden.

3.2.11 Persoonlijke voorwerpen

Alle persoonlijke voorwerpen dragen de naam van de eigenaar. Dit geldt vooral voor de kledij (muts, sjaal, handschoenen, wanten, zwemgerei,…) en de brooddozen.

Ouders kunnen gevonden voorwerpen in de speelzaal van de school afhalen. Niet afgehaalde voorwerpen worden na 30 juni overgemaakt aan een hulporganisatie.

Elektronische spelletjes, walkmans, lederen ballen, tennisballen blijven thuis. Een GSM wordt niet toegelaten. De directie kan deze reeks nog aanvullen indien nodig.


3.2.12 Gezondheid

Fruit en koek genieten als tussendoortje de voorkeur. Kauwgom, snoep en chips zijn verboden. Frisdrank is verboden. Op school kunnen de kinderen melk, chocomelk of fruitsap verkrijgen. Dat is veel gezonder.

In de kleuterklas mag een jarige vanzelfsprekend zijn klasgenootjes trakteren op een stukje cake of fruit. Niet overdrijven is ook hier de boodschap (max. 5 euro per klas). In de lagere school worden de leerlingen gevierd met een lied of een tekening.

In samenspraak met de ouderraad wordt een fruitactie georganiseerd op school. In het kader van gezondheidsopvoeding is dit een lovenswaardig initiatief.

Elke week (op een vast moment) wordt een stuk fruit aangeboden. Dit kan een appel zijn, een peer, een banaan, aardbeien, een meloen,…

Voor een zeer democratische prijs (zie prijzenbijlage) zal uw kind elke week een fruittussendoortje krijgen. Wij zijn er van overtuigd, beste ouders, dat u dit initiatief zal waarderen.

Op school geldt een algemeen rookverbod.


3.2.13 Afvalpreventie


(MOS: Milieuopvoeding op school)
Op dit ogenblik is de voorkoming van afval de topprioriteit van het Vlaamse afvalstoffenbeleid. We dienen met ons allen het ontstaan van afval te voorkomen. Dat is in elk geval beter dan genezen.

Dat we bij de jeugd moeten starten is een feit. We hebben met alle Ichtegemse scholen een contract getekend waarbij we afgesproken hebben dit probleem aan te pakken. We willen een MOS-school worden.

Reeds enkele jaren vragen wij aan jullie, ouders, om zo weinig mogelijk brikjes mee te geven met uw kinderen. Wij stimuleren immers het gebruik van hervulbare drinkbekers en het gebruik van brooddozen. Op school blijven wij melk, fruitsap en chocomelk aanbieden.

Toch merken we dat de afvalberg op school gigantisch groot blijft. Daar kunnen we samen iets aan doen. Daarom hebben wij met alle directies van de scholen van Ichtegem (Vrije scholen en gemeentescholen) volgende afspraken gemaakt :
  • Vanaf 1 september worden enkel nog hervulbare, plastieken flesjes toegelaten; het liefst gevuld met water. Geen cola of andere gezoete dranken. Wij bieden op school zelf ongezoet fruitsap aan, melk of chocomelk. (brikjes en blikjes worden niet meer toegelaten)

- Samen met het provincie- en gemeentebestuur worden ook nog acties ondernomen.

Wij hopen, beste ouders, dat u ons daarin steunt in het belang van het milieu.3.2.14 Oudercontact

De school is zeker niet de enige opvoeder, maar vult de opvoeder-thuis aan. Tussen deze laatste en de school is een regelmatig contact nodig om de zienswijze en bevindingen van beide groepen op elkaar af te stemmen.

Dit is niet alleen mogelijk bij occasionele contacten en via de agenda-communicatie, maar ook door de organisatie van contacten tussen leerkrachten en ouders.
De planning van deze contacten is als volgt :

Gedurende de grote vakantie komt de klasleerkracht op huisbezoek en dit vóór 20 augustus.

In de maand september is er een info - avond voor alle ouders.

In de loop van het schooljaar is voor het zesde leerjaar een oudercontact voorzien samen met het CLB.

Eind december, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar zijn oudercontacten voorzien.

Op een oudercontact wordt u op een beknopte en duidelijke wijze medegedeeld hoe wij uw kind in zijn ontwikkeling beoordelen.

Voor de ouders van kinderen die in de taakklas worden opgevangen, worden gesprekken op afspraak ingericht.

De laatste halve dag van het schooljaar zijn alle leerkrachten vrij om onderling overgangsgesprekken te houden.


Ouders of familieleden die tijdens de lesuren de school bezoeken, dienen zich eerst bij het secretariaat of bij de directeur aan te melden. Ze gaan niet op eigen initiatief naar de klas.

In beide afdelingen kunnen de ouders vóór schooltijd steeds contact opnemen met de leerkracht in de klas.


Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige of dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht.

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.

De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

3.2.15 Afhalen en brengen van de kinderen

In principe worden de kinderen aan de schoolpoort afgezet en nemen de ouders daar afscheid van hun kind. Wanneer ouders een boodschap of een vraag hebben, kunnen die eventjes wachten tot de leerkracht komt. De schoolpoort blijft tijdens de schooluren dicht (niet gesloten). De ouders wachten buiten de poort tot de leerkracht van dienst de poort opent.3.2.16 Schoolagenda

De schoolagenda is een belangrijk werkinstrument voor de leerlingen.

De leerling noteert hierin taken en lessen om te leren en leert geleidelijk zijn klassikale taken te plannen. Tevens is de agenda het aangewezen communicatiemiddel tussen leerkracht en ouders, zowel in de ene als de andere richting: berichten, mededelingen, vragen, opmerkingen kunnen hierin worden neergeschreven.
Door een wekelijkse paraaf van de ouders wordt de efficiëntie van alle doelstellingen van de agenda verzekerd. Verdere uitleg en modaliteiten worden verstrekt door de klastitularis tijdens de klasvergadering van de ouders bij het begin van het schooljaar, of tijdens het huisbezoek.

3.2.17 Rapporten

Het rapport omschrijft niet alleen het kennisniveau tijdens de toetsenperiode, maar hecht ook belang aan de waarde van het dagelijkse werk en de dagelijkse inzet van de leerlingen. Deze zijn immers onmisbaar voor de echte studievorming.

Daarom ontvangen de leerlingen een rapport, op de in de jaarkalender vermelde data.


Dit rapport vestigt eveneens de aandacht op de leef- en leerhouding van de leerling.


Het rapport wordt telkens door de ouders gehandtekend.
Op het einde van de lagere school ontvangen de zesdeklassers een getuigschrift Basisonderwijs op de laatste schooldag. Niet bezorgde documenten kunnen tijdens de zomervakantie op het secretariaat worden afgehaald.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.3.2.18 Lessen lichamelijke opvoeding

Om hygiënische redenen dragen alle leerlingen het voorgeschreven gymgerei. (T-shirt van de school, kort broekje en witte gympjes).

Het gymgerei wordt opgeborgen in een linnen zak. Deze linnen zak wordt door de school bezorgd. Het gerei blijft op school en wordt op geregelde tijdstippen meegenomen naar huis voor een wasbeurt.
De gymlessen vinden plaats in de twee gymzalen van het St.-Godelievecollege, terwijl voor het zwemmen een verplaatsing per bus noodzakelijk is.

De regeling van de gym- en zwemuren van uw kind worden in de klas meegedeeld.3.2.19 Levenshouding

Op de weg naar en van de school moeten de kinderen zich voorbeeldig gedragen. Ze spreken beleefd en nooit luidruchtig. Ruwe taal wordt niet geduld.

Als voetganger of fietser passen ze de verkeersregels toe.

Bij het verlaten van de school gaat de fietser naast zijn fiets tot aan de straat.

De directeur, de leerkrachten en het personeel worden aangesproken met meneer, mevrouw of juffrouw.

Afval moet in de afvalbak. De speelplaats houden we net.3.2.20 Veiligheid en discipline

Agressie en gebrek aan discipline zijn een belangrijke oorzaak van ernstige ongevallen. Geweld dient uit de school geweerd te worden, waarbij de ouders thuis er op moeten toezien dat tot geweld aanleiding gevende bronnen worden vermeden.


Geweld kan ook een blijk zijn van een noodkreet van de leerling of een reactie op pesterijen die ondergaan worden. Alleszins wil onze school een pestvrije school zijn waarin pestgedrag onder geen enkel voorwendsel kan worden aanvaard. De school heeft daarom oog voor de onderliggende oorzaken en zal deze als dit mogelijk is onderzoeken en ertegen de nodige maatregelen treffen.
Deze maatregelen kunnen ook straffen omvatten, waarvan de aard afgesproken wordt tussen de school en de leerlingen, en waaraan iedereen geacht wordt zich consequent te houden. In geval van ernstig of geregeld geweld, kan de school – mede gelet op de veiligheid van de andere leerlingen – zich over zwaardere sancties beraden.
De discipline omvat de nodige sereniteit tijdens de maaltijden.

We dringen er op aan dat de kinderen die gebruik maken van ons busvervoer in Eernegem en Bekegem, tijdig klaarstaan zodat de bus geen vertraging oploopt.


Van de leerlingen en de ouders wordt verwacht dat zij de nodige eerbied en waardering hebben voor de leerkrachten en rekening houden met de eigen aard van hun werk.
Van zodra een kind op school aanwezig is, mag het nooit zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders en de directie op eigen houtje de school verlaten, d.w.z. de rode streep die op de speelplaats is getrokken, overschrijden. Afwijkingen op het normale schema van vervoer of afhaling dienen steeds vooraf schriftelijk aan de directie gemeld te worden.
Kinderen mogen de school verlaten met hun oudere broer of zus uit de humaniora. Indien deze afwezig is (door ziekte, examen,…) mogen zij echter niet alleen de school verlaten. (Dit wordt gemeld aan de leerkracht of directeur).

3.2.21 Beschadigingen

De school kan niet altijd aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de kinderen elkaar toebrengen, evenals voor diefstal.

Schade die opzettelijk of geregeld wordt toegebracht aan andermans eigendom, aan meubilair en gebouwen, kan voor rekening van de dader en diens ouders hersteld worden, benevens andere maatregelen.

Schade aan uurwerken, brillen, fietsen wordt in geen enkel geval vergoed door de schoolverzekering.


De school zal eventuele beschadigingen en diefstallen met de nodige ernst onderzoeken en optreden om zo snel mogelijk de toestand te regulariseren.

3.2.22 Leerwandelingen en één- of meerdaagse uitstappen

De leerlingen gaan af en toe in klasverband of met de hele school op uitstap. De school verbindt er zich toe om de ouders tijdig daarover in te lichten.

De ondertekening van het schoolreglement houdt in dat de ouders de toelating geven tot deelname aan de verschillende ééndaagse activiteiten. Indien je als ouder toch niet wenst dat je kind aan een of andere ééndaagse uitstap deelneemt, dan dien je dit vooraf schriftelijk aan de directie te melden. De school zorgt dan voor een aangepaste activiteit en opvang voor het kind.

Voor meerdaagse extramurosactiviteiten (uitstappen) zal de school voorafgaand steeds een schriftelijke toelating aan de ouders vragen.3.2.23 Huiswerk

Op onze school wordt er huiswerk meegegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Wij vinden het immers belangrijk dat kinderen, binnen een bepaalde tijdspanne, een zelfstandige werk- en leerhouding aannemen na de schooltijd. Leren leren doe je immers al in de lagere school! Uiteraard verschilt het huiswerk doorheen de lagere school.

Het huiswerk kan bestaan uit: “maak- of doe-” werk, leer-werk of opzoekingswerk. In de eerste graad bestaat het huiswerk meestal uit maak-werk.

Vanaf het 2de leerjaar – maar zeker in de 2de graad – wordt er al eens een les wereldoriëntatie of een geheugenlesje meegegeven om te herhalen.

Vanaf de derde graad en sporadisch in het vierde leerjaar wordt er met pakketten gewerkt. Zo leren de kinderen hun werk plannen voor een hele week en zijn ze in de mogelijkheid om buitenschoolse activiteiten te volgen.
Leer-werk

De kwantiteit wordt beperkt, de kwaliteit primeert. Het leerwerk wordt voorbereid in de klas en geleidelijk aan worden zogenaamde “leerbladen” gemaakt en ingevoerd.

Huiswerk wordt genoteerd in de agenda. De agenda helpt om de tijd te structureren en het werk te leren plannen. Onze agenda beantwoordt aldus aan de visie die wij op huiswerk hebben.
Wat wordt van de ouders verwacht?
Vooreerst verwijzen we naar het huisbezoek / de info – avond waar duidelijk afgesproken wordt hoe in klas met de agenda gewerkt wordt.

In ieder geval vragen wij aan de ouders dat zij bepaalde zaken signaleren die door de leerkracht niet kunnen opgemerkt worden. Wij denken aan de vooropgestelde tijdsduur die sterk overschreden wordt of aan de moeilijkheidsgraad die te hoog lijkt.

Belangrijk is dat ouders hun kinderen begeleiden.

De agenda dagelijks controleren en het kind helpen plannen bij het huiswerk is vooral in het begin van het schooljaar van belang.

Wanneer kinderen hun huiswerk in een rustige omgeving kunnen maken, is het werk niet alleen vlugger af, de leerstof beklijft ook beter.

Voor de derde graad is er op school studiemogelijkheid.


3.2.24 De schoolverzekeringDe school heeft voor de leerlingen een verzekeringspolis afgesloten. Deze verzekering omvat een aansprakelijk-heidsverzekering (voor schade aan derden) en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. De school betaalt integraal de kosten van deze verzekering.


WAARBORGEN :
Wat is er verzekerd? Wanneer geldt de verzekering?


Deze waarborg dekt aanvullend de ongevallen die de leerling veroorzaakt aan derden, wanneer deze leerling onder het toezicht staat van de school.

Dit betekent dat de schade door de leerlingen toegebracht aan derden in eerste instantie door de gezinspolis afgesloten door de ouders wordt gedekt. Het is aangewezen dat de ouders hiervoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het gezin (familiale) afsluiten bij een maatschappij van hun keuze.
  • LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Deze waarborg geldt voor:

- alle schoolactiviteiten, waaronder ook uitstappen en studiereizen die de school inricht.

- de normale of de veiligste weg van en naar de school.
PROCEDURE :
Wat moet ik doen bij een ongeval? Wat doet de school?
De leerlingen die een ongeval op weg van en naar de school hebben, melden dit onmiddellijk aan de directie of het secretariaat. Zij beslissen of er al dan niet doktershulp nodig is.
Het secretariaat zorgt voor de nodige formulieren voor de aangifte van het ongeval:

een ongevalsverklaring (voorzijde in te vullen door de school, aan te vullen door de ouders) met op de achterzijde een geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de behandelende arts) evenals een korte leidraad voor een vlotte afhandeling van dit ongeval.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina