Inhoud blz. Managementsamenvatting 2 Verslag van de secretaris 3 Contacten met de regio Den Haag 4 Verslag van de wedstrijdcommissie 5 Verslag van de bar-/feestcommissie 7 Clubblad 8 Verslag van de materiaalcommissie 8 Errata vorig jaarverslag 8Dovnload 83.96 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte83.96 Kb.

Jaarverslag NNPV-Tafeltennis regio Rotterdam 2003 - 2004

Inhoud blz.Managementsamenvatting 2


1. Verslag van de secretaris 3
2. Contacten met de regio Den Haag 4
3. Verslag van de wedstrijdcommissie 5
4. Verslag van de bar-/feestcommissie 7
5. Clubblad 86. Verslag van de materiaalcommissie 8


7. Errata vorig jaarverslag 8


Managementsamenvatting
Highlights:

Samenstelling en redactie: Hans Buitendijk

met bijdragen van: Hans Buitendijk, Maddy Mol en Peter Dröge

1. Verslag van de secretaris
Algemeen

Dit jaarverslag beslaat het seizoen 2003/2004. Het loopt van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004.


Ledental

Op 1 juli 2003 telde de vereniging 37 leden.

In dit seizoen heeft Jolanda van Bodegom-Eerland zich als nieuw lid aangemeld. Belinda van der Meer en Theo Vliegenthart en Patrick van den Berg hebben hun lidmaat­schap opge­zegd.

Aan het einde van dit seizoen telde de vereniging 35 leden.

Aad Lobe was op 1-7-2003 25 jaar lid van de vereniging. Hij ontving de daarbij behorende dasspeld.

De gemiddelde leeftijd op 1-7-2004 was: 49,76 jaar (was 48,18).


Bestuur

Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende leden:

Piet van 't Hoff - voorzitter

Hans Buitendijk - secretaris

Maddy Mol - algemeen bestuurslid

Theo Koenders fungeerde als penningmeester.

Hein Geeraets fungeerde als wedstrijdsecretariaat.

Beiden maken geen deel uit van het bestuur.


Het bestuur vergaderde 3-maal: op 4 augustus 2003, 18 november 2003 en 6 mei 2004.

Het bestuur nam de volgende besluiten: • Akkoord gegaan met het door NNPV gekozen shirt

Verder is het bestuur naast de jaarlijks terugkerende zaken nog bezig geweest met de volgende onderwerpen: • blessures leden

 • nieuwe leden opvangen

 • bestuurs- en commissiesamenstelling

 • bijwonen NTTB ALV en wedstrijdsecretarissen overleg

 • een homepage op Internet

 • vastlegging historie van de vereniging;

Commissies ter ondersteuning van het bestuur:

Wedstrijdcommissie : Hans Buitendijk (voorzitter), Hein Geeraets, Hans Mol, Hans de Wit

Bar-/feestcommissie : Maddy Mol (voorzitter), Belinda van der Meer, Frans Schuyer, Harry Beijers en Hans de Wit

Materiaalcommissie : Peter Dröge, Ellen van Oosterum en Jan Schef­fers
ALV

Op 7 juni 2004 is een Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst was hoger dan vorig jaar(15): 18 leden.

Alle commissies deden verslag van hun activiteiten en deelden hun toekomstplannen mee.
Besluiten:


 • teamindeling en teamwensen vastgesteld

 • Notulen vorige ALV en jaarverslag goedgekeurd

 • Gewijzigd reglement clubkampioenschap is akkoord bevonden

Gesproken werd over: • Teamsamenstelling

 • vervanging tafels

 • de geld- en drankvoorraad in de sociale ruimte

Er werd op sportief gebied afscheid genomen van Belinda.
Sportzaal

Het gehele seizoen hebben we gebruik gemaakt van de sportzaal in het gebouw De Delftse Poort (DP) aan het Weena in Rotterdam.

Op maandag- en vrijdagavond hebben we van 19.00 uur tot 24.00 uur de zaal ter beschikking gehad.

Van enkele vrijdagen werd ons vooraf verteld, dat de zaal niet beschikbaar zou zijn.


Contacten met de NTTB

De nieuwjaarsreceptie werd bezocht, alwaar de competitieprogramma's afgehaald konden worden.

Bijgewoond werden: de ALV en het wedstrijdsecretarissenoverleg.
Contacten met het Algemeen Bestuur NNPV en/of NN.

Regelmatig is er contact geweest met het algemene bestuur van NNPV.

De beschikbaarheid van de sportzaal en de nieuwe kleding waren de meest voorkomende contacten.

De nieuwjaarsreceptie van de NNPV is door een 2-tal leden bezocht.


Historie.

Het boek van Wim Bakker over de historie van NNPV tafeltennis verschijnt. Iedereen is er vol lof over.

Het verschijnen van het boek is ook de aanleiding tot een heuse reünie.

2. Contacten met de regio Den Haag
Het 25e Assurantie tafeltennis toernooi in Eindhoven op 6 september 2003.

De Haagse collega's leverden 1 speler, terwijl er 1 speler uit het concern kwam.Resultaat: een 1e prijs. 3 spelers werden 1e in hun poule.

Een gezamenlijke bestuursvergadering werd gehouden op 22 april 2004.3. Verslag van de wedstrijdcommissie
Algemeen

De samenstelling van de commissie in het seizoen 2003/2004:

Hans Buitendijk (voorzitter), Hein Geeraets, Hans Mol en Hans de Wit (secretaris). Gedurende het seizoen werd vergaderd op 1 december 2003 en 13 mei 2004.
Competitie

Voor de reguliere najaarscompetitie'2003 werden 5 teams ingeschreven.

Team 2 en 3 degradeerden. Team 4 degradeerde, maar kreeg keuzepromotie.

In de duo-competitie wederom 2 inschrijvingen.


De voorjaarscompetitie'2004 (5 teams ingeschreven) kende geen degradanten en kampioenen.

In de duo-competitie wederom 2 inschrijvingen.

team
Najaarscompeti­tie'2003
Voorjaarscompeti­tie'2004

NN 1
2e pl.

2e kl.

60 uit 10
2e pl.

2e kl.

56 uit 10

NN 2
5e pl.

2e kl.

40 uit 10
2e pl.

3e kl.

61 uit 10

NN 3
terug­getr

3e kl.

- uit 10
2e pl.

4e kl.

68 uit 10

NN 4
5e pl.

3e kl.

29 uit 10
5e pl.

5e kl.

37 uit 10

NN 5
6e pl.

5e kl.

32 uit 10
5e pl.

5e kl.

47 uit 10

NN 6
2e pl.

6e kl.

50 uit 9

DUO 1
5e pl.

3e kl.

17 uit 9
2e pl.

3ekl Duo

28 uit 10

DUO 2
6e pl.

5e kl.

11 uit 10
6e pl.

5ekl Duo

09 uit 08

PERCENTAGE Cup

In de najaarscompetitie'2003 ging de beker naar Hans Mol met 73% in de 2e klasse.

In de voorjaarscompetitie'2004 ging de beker naar Hans Buitendijk en George Chin A Fat met 73% in de 2e klasse resp. 3e klasse .
Clubkampioenschappen


2004

2e/3e/4e klas

(5+6-kamp)5e/6e klas

(6-kamp)


1e pl­aats

Hans Buitendijk

Jeroen Kanis

2e pl­aats

George Chin A Fat

Sjoerd Voge­laar

3e pl­aats

Hans Mol
Jan Schef­fers

­Jan Vogel

Marjo vdMee
Zomercompetitie

Hieraan werd deelgenomen door 1 team bestaande uit 7 spelers van team 1 t/m 3.

Het team werd kampioen van de 2e klasse door driemaal ongeslagen te blijven.
Plankentoernooi

George won in de finale met 11-8 en 11-6 van Hans Buitendijk.


Vriendschappelijk

Er zijn geen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.


Toernooi van Marcel (voorheen DP-open) 2003

Poule-winnaars waren Hans Mol, George, Henk Monster en Harry Beyers. Er waren 20 deelnemers.

George werd overall winnaar en mocht de wereldplaat één jaar in zijn bezit houden.
Cor van Roon toernooi

Het toernooi werd op 6 januari 2004 voor de 7e maal gespeeld met 12 deelnemers.

Het was voor de tweede maal een individueel dubbeltoernooi.

Na de voorronden drongen Hans Buit, Faarhad, Piet en George door tot de finalepoule.

George won de finalepoule en sleepte de prachtige bokaal in de wacht.

4. Verslag van de bar-/feestcommissie
De commissie bestond dit jaar uit Belinda, Frans Schuyer, Harry, Hans de Wit en Maddy.
Jaarlijkse feestavond

Dit jaar is er door tijdgebrek geen ongesubsidieerde feestavond georganiseerd.


Klaverjasavonden

Dit seizoen is er weer een gezellige klaverjasavond geweest.

Die was op 17 januari 2004 bij Stefan en Barbara in Spangen.
Biljartavonden

Op 23 november 2003 en 23 april 2004 georganiseerd door Jan Scheffers.


Baractiviteiten

Afgelopen seizoen is weer gedraaid zonder een van te voren aangewezen barkeeper of barcommissaris.

Kersttoernooi: kerstkrans en koud buffet.

Dit jaar is weer een nieuwjaarsreceptie gehouden, gecombineerd met het Cor van Roon toernooi.

De deelnemers werden verwelkomd met champagne en koek, verzorgd door Hans de Wit. Ook de rest van de avond heeft hij de inwendige mens verzorgd met noten, kaas en worst.

Ook tijdens het plankentoernooi werd een hap verzorgd, eveneens door Hans de Wit.

Harry heeft afgelopen seizoen het bargebeuren weer prima in de gaten gehouden, o.a. de bevoorrading.
Diversen

Er zijn cadeaus gekocht t.b.v. het bereiken van de 50-jarige leeftijd.


Slotwoord

Iedereen die meegeholpen heeft aan bovenstaande activiteiten willen we hartelijk bedanken.5. Clubblad
Sinds oktober 2002 wordt de schriftelijke communicatie naar de leden via email gedaan.

4 leden krijgen maandelijks de verzamelde mailtjes op papier thuis.6. Verslag van de materiaalcommissie
De samenstelling van de commissie is in het seizoen 2003/2004 ongewijzigd gebleven te weten Ellen van Oosterum, Jan Scheffers en Peter Dröge.
De commissie heeft in december samen met enkele leden de tafeltennistafels schoon gemaakt. De bedoeling is om minimaal 1 maal in anderhalf jaar alle tafels na te lopen en schoon te maken.
Naast de zorg voor het bestellen en aanwezig zijn van de diverse prijzen tijdens de clubkampioenschappen zijn voor alle wisselprijzen de nodige naamplaatjes besteld zodat er weer een juist historisch beeld is verkregen van alle winnaars die deze wisselprijzen ooit hebben gewonnen.
Het nieuwe clubtenue en de trainingspakken zijn eind 2003 aan de leden uitgereikt.
Gelet op de condities van velen tafels zal met de collega’s uit Den Haag worden overlegd om bij het hoofdbestuur een verzoek te doen om zo mogelijk alle tafels te vervangen.

ERRATA VORIG JAARVERSLAG 2002/2003


Geen


definitieve versie 14-8-2016 h:08 a8/p81
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina