Inhoud deel 1 : Algemene informatieDovnload 197.15 Kb.
Pagina1/5
Datum21.08.2016
Grootte197.15 Kb.
  1   2   3   4   5
SCHOOLBROCHURE MET OPVOEDINGSPROJECT EN

SCHOOLREGLEMENT

INHOUD
DEEL 1 : Algemene informatie

  1. Verwelkoming

  2. Wie is wie in onze school?

  3. Onze samenwerking met CLB

  4. Omgaan met leerling-gegevens

  5. Vrijwilligers

  6. Rookverbod

  7. Organogram van de school

  8. Onze oproep aan de kinderen

  9. Over inschrijven en leerplicht gesproken DEEL 2 : Onze school en haar opvoedingsproject

  1. Hoofddoelstelling van onze school

  2. Hoe willen we dit bereiken?

  3. Engagementsverklaring


DEEL 3 : Schoolreglement


  1. Afspraken inzake afwezigheid en te laat komen

  2. Langdurig afwezig: kans op onderwijs aan huis

  3. Ongevallen en de schoolverzekering

  4. Op het einde van het basisonderwijs: het getuigschrift

  5. Indien u een schoolverandering overweegt

  6. Afspraken over de “geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

  7. In geval van nood: orde- en tuchtreglementDEEL 4 : Bijlagen bij het schoolreglement


  1. De organisatie van de schooluren

  2. Voor- en naschoolse opvang

  3. Het leerlingenvervoer

  4. Ruime contactmogelijkheden tussen ouders en school

  5. Huiswerk, agenda’s en rapporten

  6. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

  7. Een- of meerdere schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

  8. Bijdrageregeling voor de ouders


DEEL 1 : Algemene informatie

  1. VerwelkomingWij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als blijk van groot vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.

We zullen uw kind goed onthalen. U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding, degelijk onderwijs, indien nodig aangepaste verzorging en therapie te geven.

U mag ook een christelijk geïnspireerde opvoeding verwachten in onze katholieke school.
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.


In het eerste deel schetsen we een klein portret van onze school. Onder de titel “Wie is wie” stellen we u voor wie allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze school. We zullen daar speels en tof, maar ook duidelijk en ernstig toe uitnodigen vandaar: ”Onze oproep aan de kinderen”.
In het tweede deel vragen we vooral uw aandacht voor ons opvoedingsproject. Dit is het kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven: dit is erg belangrijk. Natuurlijk hebben we ook de medewerking en de inzet van uw kind nodig.
In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen. De overheid verwacht dat ook binnen het onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de rechten, maar vanzelfsprekend ook, wat de plichten zijn van de ouders en de school. In feite is de school immers een minimaatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om te leren samenleven.
In het derde deel leest u daarom, eerder in serieuze taal, wat wij u daarover van rechtswege moeten meedelen in het schoolreglement.
In de bijlagen vindt u de schoolafspraken, de werking schooljaar 2014-2015 en de bijdrageregeling voor de ouders.

Deze brochure met schoolreglement wordt u éénmaal per schooljaar overhandigd. De bijlagen kunnen jaarlijks vernieuwd worden.  1. Wie is wie?
Naam: GESUBSIDIEERDE VRIJE GEMENGDE BLO-school “DE OLM”

Adres: Diestsesteenweg 5 3540 Herk-de-Stad

Tel.: 013 / 55 25 55

E-mail: bulo@de-olm.be

Website: www.blo-hds.be


Directeur : Annemie Lowel

Stevoortweg 87

3540 Herk-de-Stad • Het schoolbestuur

Benaming : VZW Katholiek Basis- en Buitengewoon Lager Onderwijs


Herk-de-Stad

Diestsesteenweg 11

3540 Herk-de-Stad
Samenstelling:

Voorzitter : Dhr. Louis CoemansLeden : Dhr. Harry Claassen Dhr. Marcel Vandersmissen

E.H. Rik Koninckx Dhr. Paul Martens

E.H. August Coppejans Dhr. Johan Willems

Dhr. Modest Janssens Mevr. Inge Boydens

Dhr. Jos Baldewijns Mevr. Ann Heynen

Dhr. Lode Robben Mevr. Hilde Schmitz

Dhr. Urbain Vanschoenbeek Dhr. Peter Ons

De directies van de verschillende scholen


Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de pedagogische begeleiding.
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina