Inhoud Tabel Oorzaken lokale pijnsyndromen Tabel Bursitiden met specifieke kenmerken Tabel 3Dovnload 49.6 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte49.6 Kb.
Inhoud
Tabel 1. Oorzaken lokale pijnsyndromen
Tabel 2. Bursitiden met specifieke kenmerken
Tabel 3. Typische gelokaliseerde enthesopathieën/enthesitiden
Tabel 4. Voornaamste zenuw entrapment syndromen
Tabel 5. Oorzaken of aandoeningen geassocieerd met van het carpaal tunnelsyndroom

Tabel 1. Oorzaken lokale pijnsyndromen.

Weke delen (nociceptieve) pijn

Neuropathische pijn

Structuren


Gewrichtskapsel

Zenuw
Ligament

Radix
Spier

Centraal zenuwstelsel
Vasculaire componentPeesPeesschedeBursaEnthesisSynoviumPeriostOorzaken


Weke delen aandoeningen

Zenuw
Tendinitis

Entrapment
Tendinopathie

Neuritis
Enthesitis

Polyneuropathie
Enthesopathie

Radix

Tenosynovitis

Discus hernia
Bursitis

Spinale osteoartrose
Capsulitis

Radiculitis
Spierkramp

Centraal zenuwstelsel

Spieroverbelasting

Vasculaire ziekten
Myopathie

Syringomyelie


Myelitis


Myelumcompressie


Tabel 2. Bursitiden met specifieke kenmerken.


Naam

Kenmerk

Bursitis subacromialis

De meest voorkomend bursitis. Zie hiervoor paragraaf schouderaandoeningen

Bursitis olecrani

Gelegen aan de dorsale zijde van de elleboog. De pijnklachten zijn over het algemeen gering en de functie van de elleboog is ongestoord

Bursitis trochanterica

Een dieper gelegen ontsteking van een van de bursae rond de trochanter major femoris. Ontstaat meestal sluipend en wordt slechts bij een kwart van de gevallen voorafgegaan door een trauma. De pijn neemt toe bij lokale druk en bij exorotatie van de heup of abductie van het been tegen weerstand. Er zijn geen pijnklachten bij flexie of extensie van de heup. Soms wordt hierbij een “snapping hip” gezien, een knappend gevoel door het afglijden van de tractus iliotibialis over de trochanter major.

Bursitis iliopectinea

Gelegen tussen iliopsoas en ligamentum inguinale. De pijn straalt uit in de lies en tot de knie. Bij lopen is er een verkorte paslengte ter voorkoming van hyperextensie van de heup. Bij onderzoek bestaan drukpijn onder het ligamentum inguinale, lateraal van de arteria femoralis, en pijn bij hyperextensie van de heup

Bursitis ischiatica

Gelegen tussen de musculus gluteus maximus en de tuberositas ischii, ten gevolge van het lang zitten op een hard oppervlak (weaver’s bottom)

Bursitis pre- en infrapatellaris

Subcutaan gelegen en veroorzaakt door knielen of op de knieën kruipen (nonnen- of keukenmeidenknie). Deze bursitis kan vaker septisch zijn

Bursitis anserina

Gelegen bij de mediale zijde van de proximale tibia en vooral pijnlijk bij het bestijgen van de trap

Bursitis retrocalcanea

Gelegen tussen de insertie van de achillespees en de calcaneus, optredend bij sporters en door strakke schoenen

Bursitis calcanea

Gelegen bij de aanhechting van de fascia plantaris aan de calcaneus

Bunion

Pijnlijke bursitis gelegen aan de mediale zijde van het kopje van MTP I, meestal bij een hallux valgus

Snapping scapula

Een minder frequent voorkomende bursitis van twee of drie bursae gelegen tussen de musculus serratus anterior, subscapularis of serratus anterior en de laterale thoraxwand


Tabel 3. Typische gelokaliseerde enthesopathieën/enthesitiden.


Naam enthesopathie

Betrokken structuur

Plaats aanhechting

Epicondylitis lateralis (tenniselleboog)

Extensor carpi radialis longus en brevis

Epicondylus lateralis humerus

Epicondylitis medialis (golferselleboog)

Flexor carpi ulnaris en flexor digitorum superficialis (caput humerale)

Epicondylus medialis humerus

Trochanter enthesopathie

Gluteus medius en minimus

Trochanter major femoris

Achillespees enthesopathie

Achillespees

Calcaneus

Fascia plantaris enthesopathie

Fascia plantaris

Calcaneus

Apexitis patellaris (Jumper’s knee)

Ligamentum patellae (knie-extensoren)

Tuberositas tibiae


Tabel 4. Voornaamste zenuw entrapmentsyndromen


Aangedane zenuw

Gebruikelijke naam

Lokatie entrapment

Kliniek

N medianus

Carpale tunnel

Palmaire zijde pols, ligamentum transversale

Tintelingen in de dig. I tot en met IV. Toename van de klachten ’s nachts en bij dragen van zware voorwerpen. Sensibiliteitsverlies handpalm, ulnaire zijde van de duim, dig. II, III en radiale zijde IV, zwakke abductie en oppositie van de duim, atrofie thenar

N ulnaris
- Mediale condylus elleboog

- Ulnaire tunnel pols [kanaal Guyon]

- Os hamatum [ niet sensibele tak]


Paresthesieën, doofheid en soms pijn ulnaire zijde dig. IV en V

Plexus brachialis

Thoracic outlet

- Cervicale rib (aangeboren)

- Fibreuze vergroting processus transversus 7de cervicale rib (aangeboren)- Compressie onder musculus scalenus anterior

Houdingsafhankelijke klachten. Uitstralende pijn en paresthesieën in schouder, onderarm en hand. Soms gepaard gaand met spierzwakte [Indien compressie van de arteria subclavia, ook vasculaire symptomen]

N peroneus communis
Proximale fibula

Pijn kan aanwezig zijn in laterale deel van het onderbeen en het dorsum van de voet. Dropvoet.

N cutaneus femoris lateralis

Meralgia paresthetica

Laterale zijde bovenbeen

Brandende paresthesieën voorzijde van het bovenbeen. Verergering bij staan, lopen, zitten. Geen motorische uitval, dus geen spieratrofie.

N tibialis posterior

Tarsaal tunnel

Tenosynovitis van de fibreuze tunnel van de begeleidende pezen aan de mediale malleolus

Brandende pijn en doof gevoel in de tenen en de voetzool. Uitlokbaar door geforceerde valgus van de enkel.

Ni plantares communes

Neuralgie van Morton

Kop metatarsaal III en IV

Hevige pijn bij het gaan uitstralend in dig. III en IV en verdwijnend na uittrekken schoen.

Tabel 5. Risicofactoren geassocieerd met van het carpale tunnelsyndroom


Risicofactor

Commentaar

Zeker een risicofactor

Geslacht

1 man op 4 tot 8 vrouwen

Leeftijd

Piekincidentie man: 45-54 jaar
Piekincidentie vrouw: 66-64 jaar

Overgewicht

Sterke risicofactor vooral als BMI>25

Mogelijk een risicofactor
Diabetes

Overgewicht als mogelijke confounder

Zwangerschap

Aanzienlijk deel van de klachten verdwijnt na de zwangerschap

Bepaalde beroepen

Blootstelling armen of handen aan repeterend werk of trillingen

Recente menopauze
Diabetes mellitus
Hypothyroïdie
Rheumatoïde artritis
Acromegalie
Amyloïdose
Uraat tophi
Benigne tumor
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina