Inhoud van de campagne doelstellingenDovnload 368.75 Kb.
Pagina1/3
Datum23.07.2016
Grootte368.75 Kb.
  1   2   3

JP/JP 24/02/05

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw
Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel

Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42

E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be

BTW BE 432.570.411


KIES EEN BOB EN 'T IS FEEST!”EVALUATIE
 1. INHOUD VAN DE CAMPAGNE  1. DOELSTELLINGEN

Zoals de vorige jaren wijst de campagne de mensen erop dat drinken en rijden helemaal niet samengaan, en worden de feestvierders aangespoord om vooraf een Bob aan te duiden.


De campagne liep van 1 december 2004 tot 15 januari 2005, in partnership met de Arnoldus Groep en voor het eerst werd ze gesponsord door Assuralia.
Voor het vierde opeenvolgende jaar werd de campagne mede gefinancierd door de Europese Commissie. Ze vond plaats in dertien landen: België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en Tsjechië.  1. AANPAK

Dit jaar werd het feestelijk element in de verf gezet en werd Bob gevaloriseerd. De aanpak was bovenal humoristisch.
  1. MEDIAKANALEN
 • Affichage

Op de affiche is Bob duidelijk de held van de avond. Hij wordt letterlijk op handen gedragen en is blij dat hij verkozen werd.


Naast de affiches langs de (autosnel)weg, werden er via het BIVV-adressenbestand 20.000 affichettes verzonden.
 • Brusselse declinatie

In de hoofdstad is er een Brusselse declinatie van de campagne in samenwerking met de Minister van Mobiliteit, de Gouverneur en de STIB. De voertuigen van het openbaar vervoer zijn in de hoofdstad uitgerust met een aangepaste versie van de affiche.
 • Televisie

De spot speelt zich af in een voetbalstadion. De sfeer komt op een hoogtepunt als de spelers hun opwachting maken op het veld. De scheidsrechter roept beide kapiteins bij zich voor de toss. De blauwe ploeg wint. De kijkers vragen zich af welk kamp de kapitein zal kiezen. Maar hij wijst de speler aan die het dichtst bij hem staat, die opspringt van vreugde. De speler die is aangeduid wordt vervolgens in triomf naar de kleedkamer gedragen. Pas dan begrijpt men dat de speler tot Bob verkozen is en dat het feest kan beginnen.


De spot liep op VRT (TV1), VTM, RTBF (La Une en La Deux), RTL/TVi en BRF.


 • Tv-uitzendingen

De campagne kwam ruimschoots aan bod in de uitzendingen Kijk Uit (VRT), Veilig Thuis (VTM), Contacts (RTBF) en Ça Roule (RTL/TVi).
 • Bob-folder

Hierin wordt de controleprocedure beschreven en staat een tabel met de sancties voor bestuurders die betrapt worden op rijden onder invloed.
 • Internet

De Bob website www.bob.be bevat een veelheid aan praktische informatie en er valt ook plezier te beleven met een spelletje. Belangstellenden kunnen zich abonneren op “Bob News” of kunnen de Bob-bus reserveren. Café- of restauranthouders kunnen er ook een “Bob-pakket” bestellen.
 • Via Secura

Een artikel in het magazine van het BIVV was gewijd aan de campagne.
 • Horeca-actie

Het cadeaupakket voor horecagelegenheden bevat dit jaar verschillende nieuwigheden, waaronder de Bobbelstenen, een dobbelspel waarmee je een Bob kan uitkiezen.
 • Bob-bus

In de Bob-bus kunnen feestgangers gratis hun alcoholgehalte laten testen. Zij die negatief blazen, krijgen een Bob-sleutelhanger cadeau.Bob komt regelmatig in de disco op de “Bob and the gang”-avonden. De bedoeling hiervan is jongeren het hele jaar door te doen inzien dat rijden en drinken niet samengaan.
 • Openbaar vervoer

De openbare vervoermaatschappijen De Lijn, MIVB en TEC stelden de fuifnummers in staat veilig te feesten.
 • Controles

De politiediensten en de parketten werd verzocht om gedurende de campagne de controles op te voeren. 1. CAMPAGNEBALANS

INRA Belgium evalueerde de campagne d.m.v. face-to-face onderzoeken bij een staal van 1047 personen die representatief zijn voor de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder.


Naast vragen over de impact van de campagne werd er ook een vraag gesteld over de subjectieve pakkans.  1. BEKENDHEID VAN BOB

Bob geniet reeds ruime bekendheid, vooral bij de bestuurders, waarvan 90% weet wie Bob is. In Vlaanderen en op het platteland kan men zelfs stellen dat iedereen Bob kent. Brusselaars daarentegen zijn minder goed geïnformeerd.

BEKENDHEID

basis=allen %Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

spontaan

86

89

84

87

91

79

geholpen

6

4

7

3

4

9

Totaal

92

93

91

90

95

88BEKENDHEID

basis = bestuurders %Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

spontaan

92

93

92

94

93

90

geholpen

3

4

3

1

3

5

Totaal

95

97

95

95

96

95BEKENDHEID

basis=allen %Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaanderen

Bxl

Wall.

stad

platte-land

spontaan

86

89

83

90

69

84

81

91

geholpen

6

4

7

3

11

9

9

2

Totaal

92

93

90

93

80

93

90

93BEKENDHEID

basis=bestuurders %Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaanderen

Bxl

Wall.

stad

platte-land

spontaan

92

94

91

96

67

93

88

96

geholpen

3

2

4

2

13

3

5

2

Totaal

95

96

95

98

80

96

93

98


  1. BOB-ZIJN

4 op de 10 bestuurders zijn reeds Bob geweest, dit cijfer ligt zelfs beduidend hoger (+ 10 punten) bij de min-35 jarigen en in Vlaanderen.


Bijna 4 op de 10 personen zijn reeds thuisgebracht door Bob, dit aandeel ligt nog hoger bij de min-35 jarigen en in Vlaanderen (+10 punten).


basis = bestuurders %Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

zijn Bob geweest

43

38

50

64

39

29


basis=bestuurders %Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaan-deren

Bxl

Wall.

stad

platte-land

zijn Bob geweest

43

50

34

53

24

26

47

40


basis=allen %Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

zijn ooit meegereden met Bob

38

43

33

50

42

22


basis=allen %Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaan-deren

Bxl

Wall.

stad

platte-land

zijn ooit meegereden met Bob

38

45

32

49

21

23

42

35


  1. MEDIA-IMPACT

Veel mensen herinnerden zich de campagne en bij 35-54-jarigen, bij Vlamingen en bij plattelandsbewoners was de impact het grootst.


Televisie is veruit het meest succesvolle mediakanaal met een score hoger dan 70%. De affiche scoort met de helft van de stemmen minder beduidend lager, uitgezonderd bij de min-35-jarigen, van wie twee derden de mediacampagne leerden kennen via de affiche. In deze leeftijdscategorie stelt men vast dat evenveel personen de campagne leerden kennen via televisie, terwijl dit mediakanaal aanzienlijk beter scoort bij de 55 plussers. Dit is ook het geval bij de lagere maatschappelijke klassen.
Amper 1 op de 2 bevraagden herinnert zich de affiche en geen enkele maatschappelijke categorie bereikt 60%.

De appreciatie ligt echter hoger en vier eigenschappen scoren beter dan 80%: nuttig, leesbaar, sympathiek en geschikt. De campagne werd het meest gewaardeerd door Vlamingen en plattelandsbewoners, terwijl de Walen een lagere score gaven.


De tv-spot werd het best herinnerd door de mannen, de Vlamingen en door de inwoners van het platteland.HERINNERING

CAMPAGNE


basis=allen %

Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

ja (basis = allen)

70

74

66

65

78

65

ja (basis = bestuurders)

75

78

72

71

80

72HERINNERING

CAMPAGNE


basis=allen %

Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaan-deren

Bxl

Wall.

stad

platte-land

ja (basis = allen)

70

71

69

75

57

65

65

75

ja (basis = bestuurders)

75

75

76

80

67

68

70

80MEDIAKANALEN

basis=herinnering campagne %Totaal

Geslacht

Leeftijd

man

vrouw

-35

35-54

55+

televisie

72

70

73

66

71

78

affichage

49

47

52

66

50

33

radio

21

21

21

23

24

15

horen zeggen

16

17

14

18

12

18

geschreven pers

15

16

13

14

16

15

horeca

5

7

3

7

6

2

folder

3

3

3

5

3

2

bussen/Brusselse trams

2

1

2

1

2

1MEDIAKANALEN

basis = herinnering camp. %Totaal

Sociale klasse

Gewest

Woonplaats

hog. kl.

lag. kl.

Vlaan-deren

Bxl

Wall.

stad

platte-land

televisie

72

64

79

74

66

69

69

74

affichage

49

56

43

47

48

55

47

51

radio

21

24

18

18

38

22

19

22

horen zeggen

16

16

15

21

5

8

15

16

geschreven pers

15

18

12

17

19

9

16

14

horeca

5

7

3

7

2

3

4

6

folder

3

3

3

5

0

1

2

4

bussen/Brusselse trams

2

2

1

1

10

1

3

1
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina