Inhoud Voorwoord 8Dovnload 0.6 Mb.
Pagina1/33
Datum14.08.2016
Grootte0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


OnderhoudsmanagementIn a more positive vein, maintenance is a science since its execution relies, sooner or later, on most or all of the sciences. It is an art because seemingly identical problems regurarly demand and receive varying approaches and actions ad because some managers, foremen, and mechanics display greater aptitude for it than other show or even attain. It is above all a philosphy because it is a discipline that can be applied intensively, modestly, or not at all, depending upon a wide range of variables that frequently transcend more immediate and abvious solutions. Moreover, maintenance is a philosophy because it must be as carefully fited to the operation or organization it serves as a fine suit of clothes is fitted to its wearer and because the way it is viewed by its executors will shape its effectiveness.

Lindley R. Higgins

How much should one maintain one’s own motorcycle? It seems natural and normal to me to make use of the small tool kits and instruction booklets supplied with each machine, and keep it tuned and adjusted myself … there is no manual that deals with the real business of motorcycle maintenance, the most important aspect of all. Caring about what you are doin is considered either unimportant or taken for granted.”Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance
Inhoud

1. Voorwoord 8

2. Cursusplan 9

2.1. Visie op het vak 9

2.2. Beginsituatie en bepaling van de doelgroep 9

2.3. Leerplandoelstellingen 9

2.4. Evaluatie 9

3. Inleiding 11

3.1. De uitdaging van het onderhoud 11

3.2. Enkele cijfers 12

3.3. Welke elementen zijn kwaliteitsbepalend bij onderhoud in een productieomgeving? 133.3.1. De te onderhouden uitrustingen (de onderhoudsobjecten) 13

3.3.2. Onderhoudsorganisatie en -beheer 14

3.3.3. Materiële middelen voor het onderhoud 14

3.3.4. De menselijke middelen 14

3.3.5. De werkomgeving 14

4. De Onderhoudsfunctie 16

4.1. Definitie 16

4.2. Welke zijn de objectieven van het onderhoud? 16

4.3. Welke zijn de bestaande onderhoudsvormen? 174.3.1. Het conceptueel onderhoud 18

4.3.2. Preventief onderhoud 18

4.4. De activiteiten van een onderhoudsdienst 194.4.1. De onderhoudsmethoden 19

4.4.2. Studies en nieuwbouw 20

4.4.3. Werkvoorbereiding 20

4.4.4. Werkprogrammering - werksturing - opvolging van werken in uitvoering 20

4.4.5. De uitvoering van het werk 21

4.4.6. De controle van het uitgevoerde werk 21

4.4.7. Het stockbeheer en de onderhoudsmagazijnen 21

4.4.8. Het beheer van het onderhoudspersoneel 22

4.4.9. Het opvolgen van onderhoudskosten en financiële aspecten 23

4.4.10. De uitbating van de nutsvoorzieningen 23

4.4.11. Het onderhoudsbeheer 23

4.5. De onderhoudsniveaus 244.5.1. 1ste niveau (of echelon) 24

4.5.2. 2de niveau 24

4.5.3. 3de niveau 25

4.5.4. 4de niveau 25

4.5.5. 5de niveau 25

5. Theoretische Beschouwingen 27

5.1. Falingsdistributies 275.1.1. Inleiding 27

5.1.2. Faling: definitie 27

5.1.3. Falingsdistributies 28

5.2. Waarschijnlijkheidsfuncties 30

5.3. Falingspatronen 31

5.3.1. De badkuipcurve 33

5.4. Gegevensverzameling en -verwerking 355.4.1. Datacollectie 35

5.5. Betrouwbaarheid en onderhoud 365.5.1. Benaderingswijzen 37

5.5.2. Mathematische formulering 37

5.5.3. Bepaling van betrouwbaarheid 38

5.5.4. Berekeningen gebaseerd op componentgedrag 40

5.6. Onderhoudbaarheid 42

5.7. Vereenvoudigde begrippen i.v.m. Onderhoudbaarheid - Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid 44

5.7.1. Enkele definities 44

5.7.2. MTBF 44

5.7.3. MTTR 45

5.7.4. Relatie tussen betrouwbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid en beschikbaarheid 46

5.8. FMECA - Risk Analysis - HAZOP 475.8.1. Criticiteitsanalyse FMECA (Failure mode, their effects and criticallity analysis) 47

5.8.2. Risicoanalyse (Risk analysis) 48

5.8.3. Operationele criticiteitsstudie HAZOP (HAZard and OPerability study) 49

5.9. Overal equipment effectiveness (O.E.E) 506. Onderhoudsbeleid 53

6.1. Bedrijfsbeleidsplan en onderhoudsbeleidsplan 53

6.2. Bekende onderhoudsmodellen 55

6.2.1. LCC /LCP (zie ook Hoofdstuk 15) 55

6.2.2. PM 56

6.2.3. Terotechnology 56

6.2.4. RCM (zie ook Hoofdstuk 16) 56

6.2.5. TPM (zie ook Hoofdstuk 17) 57

6.2.6. TAM 57

6.2.7. TUE 57

6.3. Onderhoudsstrategieën en technisch onderhoudsconcept 587. Organisatie van het onderhoud 60

7.1. Hoe ziet een organogram van de onderhoudsdienst eruit? 607.1.1. Organisatieprincipes voor het onderhoud 60

7.1.2. Invloedsfactoren 60

7.1.3. Plaats van de onderhoudsafdeling in de organisatorische structuur van het bedrijf 61

7.1.4. Onderhoudsstructuur 61

7.2. Hoe maakt U een organogram van het onderhoud? 62

7.3. Basisorganogrammen 63

7.3.1. Eerste stap 63

7.3.2. Tweede stap 65

7.3.3. Derde stap 66

7.3.4. Vierde stap 67

8. Onderhoudsplanning 69

8.1. Wat moet u plannen in onderhoud? 698.1.1. Inleiding 69

8.1.2. De planning van het preventief onderhoud (GAO en TAO) 70

8.1.3. De smeerplanning 71

9. Informatiesystemen in het onderhoudsbeheer 73

9.1. Welke zijn de informatiedragers? 739.1.1. Technische gegevens van de uitrustingen 73

9.1.2. Instructies en informatie aangaande de werkafhandeling 73

9.1.3. De gegevens over het historiek van de machine 74

9.1.4. Formulieren gebruikt voor de gegevensverzameling aangaande de wisselstukken. 74

9.2. Informatiekringlopen 759.2.1. Informatiekringloop van de werkafhandeling 75

9.2.2. Informatiekringloop van de wisselstukken 76

10. Onderhoudsmethodes 78

10.1. Inleiding 78

10.2. Inventaris van de onderhoudsobjecten door middel van een boomstructuur 78

10.3. Machinehistorieken 7910.3.1. Wat zijn machinehistorieken? 79

10.3.2. Hoe bouwt men machinehistorieken op? 79

10.3.3. Wie bouwt de machinehistorieken op? 80

10.3.4. Wat doet men met de machinehistoriek? 80

10.4. Inspectieprogramma’s 8010.4.1. Inleiding 80

10.4.2. Opmaken van het inspectieprogramma 81

10.4.3. Planning van inspectieronden 82

10.4.4. Organisatorische aspecten 82

10.5. Periodieke onderhoudsprogramma’s 82

10.6. Het verbeteren van de O.E.E. 83

10.7. Evaluatie en technische analyses 8411. Technische Documentatie 86

11.1. De problematiek van de technische documentatie voor het onderhoud 8611.1.1. Goede technische documentatie is een noodzaak 86

11.1.2. Situatie in de bedrijven 86

11.2. Doelstellingen van de technische documentatie 8711.2.1. Tijdens de uitvoering van het project 87

11.2.2. Tijdens de uitbating 87

11.3. Welke technische documentatie bestaat er voor onderhoudsdoeleinden? 8811.3.1. Soorten documentatie 88

11.3.2. Structuur van de documentatie 89

11.4. Documentatiebeheer 9111.4.1. Inleiding 91

11.4.2. Nummering van de documentatie 91

11.4.3. Enkele praktische opmerkingen 91

12. (Her)bevoorrading en magazijnen 93

12.1. Inleiding 93

12.2. Levensloop van een materieel 95

12.3. De initiële bevoorrading 95

12.4. Herbevoorrading 96

12.4.1. Niet-geserialiseerd niet-herstelbaar materieel 96

12.4.2. Niet-geserialiseerd herstelbaar materieel 96

12.4.3. Geserialiseerd materieel 97

12.5. De herbevoorradingssystemen 9712.5.1. Niet-geserialiseerd niet-herstelbaar materieel 97

12.5.2. Aanschaf van het materieel 99

12.6. Voorraden 9913. Magazijn 101

13.1. Definitie 101

13.2. Indeling van het magazijn 101

13.2.1. Ruimte voor ontvangst 101

13.2.2. Opslagruimten 101

13.2.3. Quarantaine ruimte 101

13.2.4. Ruimte voor verzending 102

13.2.5. Plaats voor uitgave van materieel 102

13.2.6. Burelen 102

13.3. Indeling van de Opslagruimten 10213.3.1. Zone 102

13.3.2. Lokalisatie 102

13.3.3. Methoden 102

14. Onderhoudsbeheer 106

14.1. Wat zijn de beheersinstrumenten en hoe worden ze gebruikt? 106

14.2. Performatie-indicatoren 106

14.2.1. Economische ratio’s 107

14.2.2. Technische ratio’s 108

14.3. Stuurboordtabellen 11014.3.1. Opstellen van de stuurboordtabel 110

14.3.2. De gebruikers van de stuurboordtabel 111

14.3.3. De stuurboordtabel als tool voor het onderhoudsbeheer 111

14.4. Computerondersteund onderhoudsbeheer 11114.4.1. Inleiding 111

14.4.2. Functionaliteiten 112

14.4.3. Voorbereiding voor informatiseren van het onderhoud 112

14.4.4. Hoe maakt u een keuze uit het ruime aanbod aan pakketten ? 114

14.4.5. Conclusies 114

15. Life Cycle Cost (LCC) 116

15.1. Life Cycle Cost en optimalisatie van de levenscyclus van onderhoudsobjecten 116

15.2. “Life-cycle cost”-concepten 117

15.2.1. Definitie 117

15.2.2. Kosteneffectiviteit (“cost-effectiveness”) 118

15.2.3. De kostenijsberg 119

15.2.4. De kostenboom 119

15.2.5. Gebruik van de kostenboom 121

15.2.6. Impact op de LCC tijdens de levenscyclus 121

15.2.7. “Life-cycle cost” en “integrated logistic support” 121

15.2.8. Het modellennetwerk 122

15.2.9. “Life-cycle cost” en “total quality management” 123

15.2.10. Besluiten 124

15.3. Investeringsanalyses en LCC 12415.3.1. Invalshoeken voor investeringsanalyses 124

15.3.2. Het investeringsproces 124

15.3.3. Moeilijkheden bij het gebruik van LCC-analyses 125

15.4. De generieke LCC-analyse 12515.4.1. De stappen van de generieke LCC-analyse 125

15.4.2. Doelstellingen van de analyse 126

15.4.3. Identificatie van de alternatieven 127

15.4.4. Ontwikkeling van een kostenboom 127

15.4.5. Selectie van een kostenmodel 129

15.4.6. Ontwikkeling van de kostenestimaties 129

15.4.7. Opstellen van de kostenprofielen 129

15.4.8. Uitvoeren van een globale analyse 129

15.4.9. Uitvoeren van een “breakeven”-analyse 130

15.4.10. Identificatie van de kostendrijvers en de oorzaken ervan 131

15.4.11. Uitvoering van gevoeligheidsanalyses 131

15.4.12. Uitvoering van risico-analyses 131

15.4.13. Keuze van het beste alternatief 132

15.4.14. Besluiten 134

15.5. Schattingsmethodes voor kosten 13415.5.1. Categorieën schattingsmethodes 134

15.5.2. Vóórcalculatiemethodes 135

15.5.3. Nacalculatiemethodes 135

15.5.4. Besluiten 136

15.6. LCC-alternatieven en -aanvullingen 13615.6.1. Investeringsanalyses 136

15.6.2. “Strategic cost management” 136

15.6.3. Besluiten 137

16. Reliability Centered Maintenance (RCM) 138

16.1. Inleiding 138

16.2. Wat is RCM? 138

16.3. Het RCM assessmentprocess 13816.3.1. Stap 1: Selecteer sleutelafdelingen van het bedrijf 138

16.3.2. Stap 2: Bepaal de sleutelfuncties en productiviteitsdoelstellingen 138

16.3.3. Stap 3: Bepaal de mogelijke functionele falingen 139

16.3.4. Stap 4: Bepaal de waarschijnlijke falingsmodes en hun effect 140

16.3.5. Stap 5: Selecteer uitvoerbare en effectieve onderhoudstactieken 140

16.3.6. Stap 6: Voer de geselecteerde onderhoudstactieken uit 141

16.3.7. Stap 7: Verbeter de tactieken en het algemeen programma 141

17. Total Productive Maintenance (TPM) 142

17.1. Inleiding 142

17.2. Wat is TPM? 142

17.3. Het TPM wiel en de invoering 14318. Uitbesteding 145

18.1. Onderhoudsconsultants 14518.2. Onderhoudsfirma’s 145

19. Onderhoud en ontwikkelingslanden 148Exhibit 3.1: Onderhoud in relatie met de omgeving. 12

Exhibit 3.2: Kwaliteitsbepalende elementen van het onderhoud. 13

Exhibit 4.3: Eerste mogelijke indeling onderhoud. 17

Exhibit 4.4: Tweede mogelijke indeling onderhoud. 17

Exhibit 4.5: Het netwerk van onderhoudsgebeurtenissen. 26

Exhibit 5.6: Hiërarchie van de componenten in een industriële installatie. 28

Exhibit 5.7: Continue functies. 30

Exhibit 5.8: De Weibull functie. 33

Exhibit 5.9: Verdeling in % volgens falingspatroon. 34

Exhibit 5.10: Falingspatronen. 34

Exhibit 5.11: Risicodragende elementen. 37

Exhibit 5.12: “Weerstand - Belasting” model. 39

Exhibit 5.13: Complex systeem: voorbeeld. 42

Exhibit 5.14: Betrouwbaarheid- en onderhoudbaarheidsprogramma’s. 43

Exhibit 5.15: Grafische relatie tussen betrouwbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid. 46

Exhibit 5.16: Hypothetisch beschikbaarheidsoppervlak. 47

Exhibit 5.17: Typevoorstelling van een risicoanalyse. 49

Exhibit 5.18: O.E.E. als analyse van de verliestijden. 51

Exhibit 6.19: De elementen van een onderhoudsbeleidsplan. 54

Exhibit 7.20: De meest eenvoudige onderhoudsstructuur. 64

Exhibit 7.21: Structuur stap 2. 66

Exhibit 7.22: Structuur stap 3. 67

Exhibit 7.23: Finale structuur. 68

Exhibit 12.24: De bevoorradingsmodellen. 94

Exhibit 12.25: Stockhoogte bij SMI. 94

Exhibit 12.26: De levensloop van een materieel. 95

Exhibit 12.27: De bestelmethodes. 98

Exhibit 15.28: Kosten tijdens de levenscyclus. 117

Exhibit 15.29: Levenscyclus van een systeem. 118

Exhibit 15.30: Basisingrediënten van kosteneffectiviteit. 119

Exhibit 15.31: Opstellen van kostenprofielen. 120

Exhibit 15.32: Ontwikkeling van een “integrated logistic support”-plan. 122

Exhibit 15.33: Modellennetwerk voor LCC-berekeningen. 123

Exhibit 15.34: De basisstappen in een LCC-analyse. 126

Exhibit 15.35: Het evaluatieproces van alternatieven. 127

Exhibit 15.36 : “Cost Breakdown Structure”. 128

Exhibit 15.37 :”Reliability” versus LCC. 130

Exhibit 15.38: “Breakeven”-analyse voor een investering (“pay-back”). 131

Exhibit 15.39: Risico-analyse op een “breakeven”-analyse. 132

Exhibit 15.40: “Life-cycle cost analysis process”. 133

Exhibit 15.41: Kosteneffectiviteitvergelijking. 134

Exhibit 16.42: De RCM assessmentproces. 139

Exhibit 16.43: Standaards en falingen. 140

Exhibit 17.44: TPM technieken. 143

Exhibit 17.45: Het TPM wiel. 144

Exhibit 18.46: Outsourcing. 146

Exhibit 19.47: Belangrijke O&M vaardigheden. 148
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina