Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina1/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


iNHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave

1

1

Een woord vooraf

3

1.1

1.2


Voorwoord

Het college van bestuur3

4


2

Onze school

5

3

Waar staan wij als school voor?

5

3.1

3.2


3.3

Onze missie

Onze visie

Afspraken met elkaar


5

5

54

De organisatie van het onderwijs op onze school

6

4.1

4.2


4.3

4.4


De organisatie van de school

Activiteiten in de groepen

Belangrijke regels en afspraken binnen onze school

Voorzieningen in het schoolgebouw6

7

1011

5

De zorg voor de leerlingen

12

5.1

5.2


5.3

5.4


5.5

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs

Het verstrekken van onderwijskundige rapporten

Toetsen en rapportage

Weer Samen Naar School


12

12

1212

13


5.5.1

5.5.2

Leerlinggebonden financiering/ De ‘rugzak’

Zorgplan WSNS

13

13


5.6

5.7


5.8

5.9


5.10

‘Normale‘ zorg

Extra zorg binnen de groep

Extra zorg: de Intern begeleider

Speciale school voor basisonderwijs

De jeugdgezondheidszorg


14

14

1415

15


6

Het team

17

6.1

6.2


6.3

6.4


6.5

6.6


Meerdere leerkrachten in een groep

Stagiair(e)s

Extra taken en klassenverkleining

Integraal personeelsbeleid: perspectief voor ons personeel en onze school

Scholing van de leerkrachten

Vervangingsprotocol17

17

1717

18

187

De ouders

19

7.1

7.2


7.3

7.4


7.5

7.6


7.7

7.8


7.9

7.10


7.11

7.12


7.13
7.14

7.15


7.16

Het belang van de betrokkenheid van de ouders

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Gescheiden ouders en informatieverstrekking

Oudergesprekken

Oudervereniging en medezeggenschapsraad

Ondersteunende werkzaamheden door ouders

Tussenschoolse opvang (TSO)

Verzekeringen

Verkeersbrigadiers

Bestrijding hoofdluis

Vangnetregeling schoolzwemmen

Gedragscode, Klachtenregeling, Interne contactpersoon en machtsmisbruik

Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en personeel

Aanname, verwijdering en schorsing van leerlingen

Voor- en naschoolse opvang

Veiligheid op school19

19

2020

21

2222

23

2324

24

2426
27

27

288

De ontwikkelingen van het onderwijs op onze school

28

8.1

8.2


Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Zorg voor de relatie school en omgeving28

28


9

De resultaten van het onderwijs

29

9.1

De beoordeling door leerlingen en ouders

30

10

Regelingen school- en vakantietijden en verzuim

30

10.1

10.2


10.3

10.4


Schooltijden

Regels voor aanvang en einde schooltijd

Leerplicht, verlofregeling en schoolverzuim

Regels in geval van schoolverzuim30

30

3131

11

Schoolregels

32

12

Wist u dat?

32
Jaarlijks veranderend gedeelte

33

A

B

B1

C

D

EF

Taken van de leerkrachten

De resultaten van het onderwijsEnkele cijfers

Vakanties en vrije dagen

Gymnastiek

Uitstapje, schoolreis en schoolkamp

Namen en adressen


33

34

3435

35

3636

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Schoolgegevens

Directie en leerkrachten

ICT-er

Administratief medewerkster

Medewerker klein onderhoud

Interieurverzorgsters

College van Bestuur

Medezeggenschapsraad

Oudervereniging

Tussenschoolse opvang (TSO)

Klachtenregeling

Diverse

36

36

3737

37

3737

37

3838

39

3913G

Leerlingen schooljaar 2007-2008

40
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina