Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina14/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

9. De resultaten van het onderwijs

Wij vinden het op onze school belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Daarom volgen wij de prestaties van onze leerlingen door middel van ons leerlingvolgsysteem.

Elke observatie en toetsuitslag van een leerling wordt vergeleken met eerdere gegevens van deze leerling. Indien mogelijk worden de toetsuitslagen ook vergeleken met landelijke gemiddelden, bijvoorbeeld de CITO-toetsen.
De resultaten interpreteren we op twee manieren:


 • We kijken hoe de individuele leerling ervoor staat en waar we met hem/haar nog aan moeten werken (met of zonder hulp van de intern begeleider).

 • We kijken op welke punten we ons onderwijs eventueel moeten bijstellen.

De leerkrachten van groep acht overleggen over het advies. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders. Het gaat om meer dan 'goed kunnen leren'. Kinderen moeten het ook willen en er zin in hebben (motivatie).

We willen ook graag weten of ons advies klopt. Daarom is er ook regelmatig overleg met de coördinator van het voortgezet onderwijs over leerlingen die reeds onze school verlaten hebben. Uit de jaarlijkse gesprekken blijkt dat nagenoeg alle leerlingen die vorm van onderwijs volgen die bij hen past.

In het jaarlijks veranderend gedeelte vindt u enkele cijfers.
9.1 De beoordeling door leerlingen en ouders


In mei 2006 heeft een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen plaatsgevonden. De resultaten zijn gebruikt bij het tot stand komen van het schoolplan 2007-2011. Hieronder hebben we de sterke punten en aandachtsgebieden voor u op een rijtje gezet.
Sterke punten:

Volgens leerlingen: • Werkvormen zoals samenwerken en zelfstandig werken

 • Werken met de computer

 • Duidelijke regels en afspraken

 • Fijne sfeer

Volgens ouders:

Aandachtsgebieden:

Volgens leerlingen: • Godsdienstlessen

 • Taallessen

 • Inrichting klaslokaal

 • Uiterlijk van de school

Volgens ouders:


10. Regeling school- en vakantietijden en verzuim
10.1 Schooltijden

Maandag: 8.30 - 12.00 uur Groep 1 t/m 8

13.30 - 15.30 uur Groep 1 t/m 8
Dinsdag: 8.30 - 12.00 uur Groep 1 t/m 8

13.30 - 15.30 uur Groep 1 t/m 8


Woensdag: 8.30 - 12.15 uur Groep 1 t/m 8
Donderdag: 8.30 - 12.00 uur Groep 1 t/m 8

13.30 - 15.30 uur Groep 1 t/m 8


Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur Groep 2 t/m 8

13.30 - 15.30 uur Groep 5 t/m 8

Groep 1 is iedere vrijdag vrij.

De eerste schooldag na de grote vakantie kunt u, indien u daar prijs op stelt, met uw kind

in de klas komen (ongeveer 15 min.) om eventuele ‘drempelvrees’ weg te nemen bij uw kind.

10.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd


Bij aankomst op school gaan de kinderen meteen naar de speelplaats.

Om 8.25 uur en om 13.25 uur gaat voor de eerste keer de zoemer. De kinderen die al op de speelplaats zijn, komen dan naar binnen. Kinderen die later arriveren kunnen dus direct naar binnen. Er blijft niemand meer op de speelplaats; er is daar geen toezicht. Tijdens deze vijf minuten 'inlooptijd' kunnen de kinderen nog even met elkaar praten, de jas ophangen, naar het toilet gaan, de juf of de meester nog wat vertellen. Hierdoor kunnen om 8.30 uur en 13.30 uur, als de zoemer voor de tweede keer gaat, de lessen dan ook daadwerkelijk beginnen.

Tien minuten voor de aanvang van de lessen is er toezicht op het schoolplein.
Stuurt u de kinderen echter vooral niet te vroeg naar school. Tien minuten voor schooltijd is tijd genoeg. Bij regenachtig weer kunnen zij onder het afdak of mogen zij de school binnen komen.

Bij goed weer gaat niemand zonder toestemming voor 8.25 uur en 13.25 uur naar binnen.

Indien een kind langer, dan de schooltijden aangeven, nablijft of moet blijven, informeert de leerkracht de ouders hierover.
Kinderen die voor de eerste keer naar school toe komen (groep 1) mogen de eerste week dat ze op school komen door de ouders naar binnen worden gebracht. Daarna vragen we, in het kader van de ontwikkeling van de zelfstandigheid, om het kind alleen naar binnen te laten gaan.

Ouders die iets willen mededelen aan de leerkracht worden vriendelijk verzocht dit via een briefje of na schooltijd te doen.10.3 Leerplicht, verlofregeling en schoolverzuim


 • De leerplicht, dus wanneer kinderen naar school moeten, ligt bij vijf jaar. Er is een regeling die bepaalt dat vijfjarigen, om overbelasting van het kind te voorkomen, 5 uur per week, onder mededeling aan de directie van de school, de lessen mogen verzuimen. In de voorlichtingsgids van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur wordt echter ook aangegeven dat het niet wenselijk is gebruik te maken van deze regeling. Ook wij willen u vragen er zorgvuldig mee om te gaan, om onnodige hiaten in de doorlopende leerlijn te voorkomen.

Met uitzondering van de hierboven beschreven regel is het vanaf het moment dat de leerling vijf jaar wordt dus niet meer toegestaan lessen te verzuimen zonder toestemming

van de directeur.

Van de ouders van vierjarigen wordt verwacht dat ze hun zoon/dochter afmelden bij afwezigheid.

Extra vakantiedagen zijn in principe niet mogelijk, tenzij daarvoor gegronderedenen (ter beoordeling van de directie) zijn aan te voeren.

Men dient daartoe een afspraak te maken met de directeur en het verzoek mondeling toe te lichten.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties mag alleen dan worden gegeven, wanneer kan worden aangetoond, dat het beroep van de ouder(s) het onmogelijk maakt op een ander tijdstip vakantie op te nemen. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring van de werkgever te worden overlegd.

Verlof mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar worden gegeven.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina