Inhoudsopgave 1 1


Regels in geval van schoolverzuimDovnload 324.64 Kb.
Pagina15/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

10.4 Regels in geval van schoolverzuim


 • Ziekmelding : voor aanvang van de lessen ( niet via e-mail of fax).

 • Indien een kind ongeoorloofd en/of onafgemeld afwezig is, stelt de groepsleerkracht bij aanvang van de schooltijd de directeur of namens deze hiervan in kennis.

 • De directeur of namens deze neemt binnen vijftien minuten na aanvang van de schooltijd contact op met de betreffende ouders, verzorgers dan wel voogden.

 • Bij geregelde, regelmatige afwezigheid van het kind worden de ouders door de directeur hierop aangesproken.

 • Na voortdurende geregelde, regelmatige afwezigheid van het kind worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.

 • Verzuim i.v.m. familieomstandigheden is alleen mogelijk na overleg met de directeur.

Bij ongeoorloofd verzuim zal er contact opgenomen worden met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

11. schoolregels

Op onze school gelden de volgende regels: • Als we op school komen, blijven we op de speelplaats tot de zoemer gaat. Bij regenachtig weer mag je 10 minuten voor schooltijd naar binnen.

 • Fietsen zetten we op de afgesproken plaats. We fietsen niet op de speelplaats.

 • Als we de afstand naar school goed kunnen lopen, nemen we geen fiets mee naar school, daar anders de speelplaats onnodig verkleind wordt.

 • We nemen geen spullen mee naar school die onnodig zijn. Zeker geen spullen die gevaarlijk kunnen zijn voor anderen. Ook waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en mp3-spelers, worden thuis gelaten (ter voorkoming van vermissing of diefstal).

 • We gooien ons afval in de daarvoor bestemde bakken.

 • We gaan zuinig om met de spullen van school en van anderen.

 • We spelen niet in de buitenberging, de fietsenberging, de opslagplaats voor bladeren en tussen de struiken.

 • Het speelmateriaal uit de buitenberging en de zandbak zijn voor de basisgroepen 1 en 2. Voetballen doen we met de tennisballetjes.

 • We spelen geen ruwe spelletjes. We zorgen er samen voor dat de speelplaats een fijne plek is om te spelen.

 • Voor schooltijd en tijdens de pauze zijn alle kinderen, tenzij je toestemming van de leerkracht hebt om binnen te blijven, buiten op de speelplaats.

 • Probeer kleine problemen en conflicten zelf op te lossen. Lukt dit niet, vraag dan hulp aan de leerkracht.

 • Als de zoemer gaat gaan we ordelijk naar binnen. In de gangen en klassen gedragen we ons rustig. We rennen en schreeuwen niet.

Bovenstaande regels worden aan het begin van het schooljaar in iedere basisgroep besproken.12. wist u dat ………..?

 • De leerlingen alle benodigde materialen op school krijgen?

 • Het veiliger en dus verstandiger is, aan de overkant van de straat te parkeren als uw kind per auto wordt opgehaald en gebracht? Stap uit en haal uw kind bij de school op!

 • Dat u met uw kinderen het beste buiten schooltijd naar de tandarts en de dokter kunt gaan?

 • We op school lege cartridges inzamelen?

 • Indien u een onregelmatigheid in onze schoolgids of - kalender ontdekt, u dat ons

het beste even kunt laten weten?

 • Verloren spullen (b.v. gym- en zwemkleding, tassen e.d.) eerder bij uw kind terug

komen als die voorzien zijn van een naam?

 • Er vier keer per jaar (oude) kleding wordt ingezameld?

 • De opbrengst voor een goed doel is en voor ‘De Stek’?

 • Er op school lege batterijen ingezameld worden?

 • Wij daar punten voor krijgen?

 • We met deze punten leuke, extra spullen kunnen bestellen?

 • De kinderen als ze iets kapot of kwijt maken, bijv. een potlood, voor een nieuwe moeten betalen?

 • Uw kind op zijn/haar verjaardag zijn/haar klasgenoten mag trakteren op een klein snoepje?

 • Tot januari 2008 is er een schoolmaatschappelijk werker aangesteld binnen onze school? Dhr. Ulehake heeft gemiddeld één keer in de twee weken 1 uur spreekuur op school. U kunt telefonisch een afspraak met hem maken.a taken van de leerkrachten

Femke van de Laar

Jacqueline Aarts

Mariet Bakker

Ramses Boelens


Janneke Duijkers

Theo Kessels

Andrea Linssen
Riet Peeters

Ria SonnenbergDirecteur

Zij werkt op maandag, donderdag en vrijdag. Dinsdag is zij ten behoeve van de schoolleidersopleiding afwezig.


Groepsleerkracht van basisgroep 3.

Zij werkt op donderdag in basisgroep 3. Tevens vervangt zij 20 woensdagen in basisgroep 3.


Intern begeleider

Ze werkt op dinsdag en op donderdag ’s morgens of ‘s middags. Eén keer in de veertien dagen is zij de volledige donderdag aanwezig. Zij volgt onder andere de ontwikkelingen van alle leerlingen op school, ondersteunt leerkrachten bij leerlingen met leer/gedragsproblemen en geeft remedial teaching aan leerlingen. De intern begeleider bepaalt in overleg met de leerkrachten welke leerlingen in aanmerkingen komen voor extra ondersteuning en remedial teaching en hoe deze gestalte krijgt.Groepsleerkracht en de groepsverantwoordelijke voor basisgroep 3

Hij werkt full-time.

20 donderdagen en 20 woensdagen zal hij Andrea Linssen vervangen in basisgroep 4.
Groepsleerkracht van basisgroep 2

Zij werkt op maandag en dinsdag.ICT-coördinator

Hij werkt één middag in de veertien dagen.


Groepsleerkracht en de groepsverantwoordelijke van basisgroep 4

Zij werkt full-time. De ADV en studiedagen worden ingevuld door Ramses Boelens. Deze dagen en de ADV-dagen worden ingevuld door Jacqueline Aarts.


Groepsleerkracht en de groepsverantwoordelijke van basisgroep 1

Zij werkt full-time.Groepsleerkracht van basisgroep 2

Zij werkt op dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina