Inhoudsopgave 1 1


b De resultaten van het onderwijsDovnload 324.64 Kb.
Pagina16/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

b De resultaten van het onderwijs

B.1 Enkele cijfers


Bestemming schoolverlaters 2007: Dendron College: 11 leerlingen

Raayland College: 1 leerling
Nieuwe benamingen

VSO

VMBO-L

VMBO-B

VMBO-T

HAVO-VWO

VWO

2004

0

1

2

4

1

4

2005

0

0

3

8

2

0

2006

0

0

1

3

7

0

2007

0

0

3

4

5

0

Het is van belang op te merken dat het het streven van de school is dat de kinderen naar de school gaan die bij hen past.

Als Eindtoets in groep 8 wordt op onze school de Eindtoets van het Cito gebruikt. De Eindtoets wordt naast het advies van de basisschool gebruikt bij de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs. Om te kijken hoe de leerlingen er in groep 7 voorstaan, wordt de Entreetoets afgenomen. De leerlingen en leerkrachten kunnen dan zien waaraan er in de 'laatste fase' van de basisschool nog gewerkt moet worden.

Ook kan de school zien hoe de resultaten zich verhouden t.o.v. de rest van het land en/of regio. Als reeds eerder opgemerkt kunnen schommelingen het gevolg zijn van het aangeboden onderwijs op de school enerzijds en de capaciteiten van de leerlingen anderzijds.


Resultaten Cito-Eindtoets in groep 8 (scores: gemiddeld percentage goede antwoorden)
Taal

Rekenen

Studievaardigheden

Wereldoriëntatie

2004

69

77

71

71

2005

64

72

71

65

2006

79

88

83

79

2007

74

79

76

69

Bij de uitslag van de Cito-Eindtoets hoort tevens een standaardscore. Deze score kan minimaal 510 en maximaal 550 zijn. Met behulp van de gemiddelde schoolstandaardscore kan een school zien hoe de verhouding is t.o.v. de andere basisscholen in het land.
Standaardscore

De Stek'


Verhouding tot alle scholen die de Cito-Eindtoets afnemen

2004

535,7

Boven het gemiddelde

2005

533,0

Onder het gemiddelde

2006

541,7

Boven het gemiddelde

2007

536,5

Boven het gemiddelde

De resultaten van de CITO- Eindtoetsen schommelen. Dit komt door het geringe leerlingenaantal per groep. Een extreem goede of slechte score heeft een grote invloed op de gemiddelde ‘Standaardscore’.
Een aantal verbeteracties voor het schooljaar 2007-2008


  • Creativiteit van de leerlingen ontwikkelen d.m.v. structureel terugkomende creatieve activiteiten.

  • Evalueren en borgen van wat goed gaat. Opgebouwde situatie (tradities) behouden, bijsturen en verbeteren.

  • Reeds aanwezige kennis m.b.t. zelfstandig werken, gespreksvormen en coöperatief leren vastleggen en borgen.

  • Dyslexie-protocol ontwikkelen voor basisschool ‘De Stek’ specifiek.
U kunt op school het jaarplan inzien voor de weergave van alle verbeteracties voor het schooljaar 2007-2008.

C vakanties en vrije dagen


Herfstvakantie

22-10-2007

t/m

26-10-2007

Sinterklaas

06-12-2007
 

Kerstvakantie

24-12-2007

t/m

04-01-2008

Voorjaarsvakantie

04-02-2008

t/m

08-02-2008

Pasen

24-03-2008

t/m

25-03-2008

Meivakantie, incl Hemelvaart en Pinksteren

30-04-2008

t/m

12-05-2008

Zomervakantie

07-07-2008

t/m

15-08-2008

Studiedagen


maandag

donderdag

dinsdag

woensdag


 

24-09-2007

24-01-2008

13-05-2008

07-11-2007

D gymNastiek


De tijden van de gymlessen zijn als volgt:

Basisgroep 1Bewegingsonderwijs voor deze basisgroep vindt op school plaats. Denkt u aan passende gymschoentjes met witte zolen zonder veters en voorzien van naam?Basisgroep 2


dinsdagmorgen

Het tweede bewegingsmoment vindt plaats op school. Het is mogelijk dat deze bewegingstijd op verschillende momenten wordt ingezet. De kinderen hoeven dan geen gymkleding mee te nemen.

09.15 -10.00u.


Basisgroep 3


Maandagmorgen

Dinsdagmorgen
09.15 - 10.00 u.

8.45 - 09.30 u.

Basisgroep 4


maandagmorgen

Donderdagmorgen

8.45 - 09.30 u.

09.15 – 10.00 u.Gymkleding

Zorgt u voor een deugdelijke, goed sluitende gymtas, met de volgende inhoud:

 korte broek (sportbroek)

 T-shirt

 gymschoenen met witte zolen (of zolen die niet afgeven)

Voorzie alles duidelijk van naam! Verloren spullen komen dan eerder terecht!

Belangrijk:

Het is raadzaam dat uw kind op de dag dat het gym heeft, geen sieraden e.d. meeneemt.

Kan uw kind niet mee gymmen, dan dient het een briefje met de reden van verhindering mee te nemen naar school. We streven ernaar het verzuim tijdens deze lessen tot een minimum te beperken!!

E uitstapje, schoolreis en schoolkampUitstapje

Ook voor het komend schooljaar hebben we een uitstapje gepland voor de kinderen van de basisgroepen 1 en 2. Dit zal zijn op donderdagmiddag 29 mei 2008.


Schoolreis


Zoals voorgaande jaren gaan basisgroep 3 en 4 ook dit jaar weer op schoolreis en wel op vrijdag 30 mei 2008. Waar de reis ons dit jaar naar toe brengt, blijft nog een verrassing!

De leerlingen van basisgroep 1 en 2 hebben die dag vrij.Schoolkamp

Het schoolkamp voor groep 8 vindt plaats op 23, 24 en 25 juni 2008.


F Namen en adressenF.1 Schoolgegevens

R.K. Basisschool “De Stek” Matthiasstraat 17

5811 AN Castenray

tel. 0478 571619

e-mail: bsdestek@worldonline.nl

website: castenray.dorpenvenray.nl/destek


F.2 Directie en leerkrachten

Femke van de Laar directeur Burgemeester Gubbelsstraat 36

6088 BK Roggel

06 30396407


Jacqueline Aarts Stokterweg 8

5872 AX Broekhuizen

077 4632460
Mariet Bakker Intern begeleider Sint Jansstraat 50

5964 AD Meterik

077 3983812
Ramses Boelens Penningkruid 51

5803 KK Venray

0478 850206
Janneke Duijkers Horsterweg 31

5811 AA Castenray

0478 571026
Andrea Linssen Schillerstraat 264

5924 CW Blerick

06 38352155

Riet Peeters Herik 17

5803 EK Venray

0478 531797


Ria Sonnenberg Pascherhof 43

5809 BW Leunen

0478 587457

F.3 ICT-er

Theo Kessels Heidseweg 47

5812 AA Heide

0478 586322


F.4 Administratief medewerkster

Riky Saris (vrijwilligster) Aronskelk 72

5803 BK Venray

0478 579047


F.5 medewerker klein onderhoud

Jan Saris ( vrijwilliger) Aronskelk 72

5803 BK Venray

0478 579047


F.6 Interieurverzorgsters

Ria Camps Wilhelminatraat 5 G

5801 BW Venray

0478 571789


Lisette Cox (vrijwilligster) Castelostraat 10

5811 AN Castenray

0478 571756
F.7 College van Bestuur

Stichting Primair Onderwijs Venray kantoor:

Eindstraat 42

Algemeen directeur 5801 CR Venray

Yvonne Raaijmakers tel. 0478 516215

fax 0478516214

e-mail: spov.venray@worldonline.nl

website : www.spovenray.nl


F.8 Medezeggenschapsraad

Namens de leerkrachten

Mariet Bakker Sint Jansstraat 50

(voorzitter) 5964 AD Meterik

077 3983812
Riet Peeters Herik 17

(secretaris) 5803 EK Venray

0478 531797
Namens de ouders:

Henny Dinghs Gerrit Artsstraat 6

(penningmeester) 5811 BK Castenray

0478 571498


Corrie Roelofs Horsterweg 63

5811 AB


0478 571742
F.9 Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging wordt ’ouderraad’ genoemd.


Wil Janssen secretaris Past. Verheggenstraat 7

5811 BM Castenray

(0478) 571985

ov.destek@kpnplanet.nl


Erik Jakobs penningmeester Campagnestraat 1

5811 AR Castenray

(0478) 571477
José van Boekel Castelostraat 6

5811 AP Castenray

(0478) 503526
Marja Claessens Horsterweg 49

5811 AB Castenray

(0478) 571962
Henny Dinghs Gerrit Artsstraat 6

5811 BK Castenray

(0478) 571498
Elly Philipsen Roland 2

5811 BA Castenray

(0478) 571280
Yvonne Philipsen Lollebeekweg 40

5911 AL Castenray

(0478) 571093
Marly Steeghs Overblijfcoördinator Matthiasstraat 5

5911 AN Castenray

(0478) 571518
Maria Strijbos Klein Oirlo 3

5811 AW Castenray

(0478) 571970
Sandra Versteegen Contactpersoon Horsterweg 86

brigadieren 5811 AC Castenray

(0478) 571553
1 vacature

F.10 Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijfcoördinator: Marly Steeghs

Overblijfkrachten: Annemie Duijkers
Mariet Strijbos
Tilly Versteegen
Riet Wismans
Incidenteel aan- en afmelden kan op maandag, dinsdag en donderdag (als er TSO is) van 12.00 tot 13.30 uur. Dit kan schriftelijk, persoonlijk of telefonisch (06-12035663) bij de overblijfkracht op school.
F. 11 Klachtenregeling

Interne contactpersoon machtsmisbruik

Mariet Bakker Sint Jansstraat 50

5964 AD Meterik

077 3983812


Externe vertrouwenspersoon

Mw. M. van de Reven JGZ

077 8504855

F.12 Diversen

Rijksinspectie

De inspecteur van het Basisonderwijs in de Inspectie Eindhoven

Dhr. J. Jacobs Zernickestraat 6

Postbus 530

5600 AM Eindhoven

040 2197000
Centraal telefoonnummer van de vertrouwensinspecteurs van de inspectie

0900 1113111
Schoolbegeleiding

Mevr. Y. Roelofs BCO Onderwijsadvies

Wylrehofweg 11

Postbus 829

5912 PM Venlo

tel. 077 3519284

fax 0773522402

www.bco-onderwijsadvies.nl


Jeugdgezondheidszorg/schoolarts

Dhr. S. Ewalds, jeugdarts GGD nevenvestiging Venray

Eindstraat 20

5801 CR Venray

tel. 0478 531472

donderdag van 16.30 – 17.30 uur


Mevr. G. Loenen, jeugdverpleegkundige tel. 0478 531475

maandag van 16.00 – 17.00 uur


Dhr. F. Hombergen tel. 0478 531478

woensdag van 13.30 – 14.30 uur


Peuterspeelzaal

PSZ ’t Stekske Gemeenschapshuis De Wis

Inge Holtermans tel. 0478 571719

Castelostraat 17

5811 AP Castenray

0478 571219School Maatschappelijk Werk

Dhr. W. Ulehake 0478 517317

NKO 0800 5010 (toets 2)

Nederlandse Katholieke vereniging van ouders website: www.50tien.nl

Vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen
13G leerlingen schooljaar 2007-2008


Basisgroep 1 groep 1


1. Arts, Dewi Klein Oirlo 19 Castenray 5811 AW 571945

2. Arts, Nikki Klein Oirlo 19 Castenray 5811 AW 571945

3. Berlo van, Evi Horsterweg 59 Castenray 5811 AB 571002

4. Cuenen, Bo Horsterweg 28 Castenray 5811 AC 571535

5. Dings, Yari Leikeswei 3 Castenray 5811 BJ 692804

6. Duijkers, Dirk Horsterweg 31 Castenray 5811 AA 571026

7. Drabbels, Fleur Klein Oirlo 16 Castenray 5811 AW 571163

8. Gommans, Willem Valkenberg 3 Castenray 5811 AX 585838

9. Heldens, Jort Schoor 1 Castenray 5811 AG 571532

10. Heldens, Teun Horsterweg 37 Castenray 5811 AA 571688

11. Jacobs, Wout, Castelostraat 7 Castenray 5811 AP 571708

12. Janssen, Max Lollebeekweg 61 Castenray 5811 AJ 571978

13. Maes, Janne Valkenberg 1 Castenray 5811 AX 571505

14. Panhuis, Dani Horsterweg 82 Castenray 5811 AC 571021

15. Vissers, Fleur Lollebeekweg 49 Castenray 5811 AJ 571938

16. Vroemen, Indy Past.Verheggenstr.28 Castenray 5811 BL 571895

17. Weijs, Fenne Past.Verheggenstr.32 Castenray 5811 BL 571017

18. Wismans, Irma Oirloseheide 1 Castenray 5811 BB 571330

Basisgroep 1 groep 2
1. Cremers, Lian Roffert 1 Castenray 5811 AT 571368

2. Duijkers, Gijs Horsterweg 31 Castenray 5811 AA 571026

3. Franssen, Rens Past.Verheggenstr.25 Castenray 5811 BM 571949

4. Gommans, Loes Valkenberg 3 Castenray 5811 AX 585838

5. Steeghs, Cherel Matthiasstraat 5 Castenray 5811 AN 571518

6. Versteegen, Mirte Horsterweg 86 Castenray 5811 AC 571553

7. Vissers, Giel Lollebeekweg 49 Castenray 5811 AJ 571938

8. Weijs, Jouke Past.Verheggenstr.32 Castenray 5811 BL 571017

9. Wismans, Job Castelostraat 17 Castenray 5811 AP 571219

Basisgroep 2 groep 3


1. Friesen, Jenny Matthiasstraat 11 Castenray 5811 AN 571364

2. Gaal van, Michael Matthiasstraat 1 Castenray 5811 AN 571060

3. Heldens, Anne Horsterweg 37 Castenray 5811 AA 571688

4. Hendrikx, Sem Horsterweg 46 Castenray 5811 AC 571012

5. Gommans, Sophie Valkenberg 3 Castenray 5811 AX 585838

6. Jacobs, Quinty Castelostraat 7 Castenray 5811 AP 571708

7. Jakobs, Demi Campagnestraat 1 Castenray 5811 AR 571477

8. Philipsen, Sophie Lollebeekweg 49 Castenray 5811 AL 571093

9. Poels, Scott Matthiasstraat 13 Castenray 5811 AN 571045

10 . Schreibers, Ilja Castelostraat 9 Castenray 5811 AP 579020

11. Vollenberg, Sep Klein Oirlo 11 Castenray 5811 AW 571363

12. Wismans, Gijs Lollebeekweg 30 Castenray 5811 AL 571998

13. Wismans, Manon Oirloseheide 1 Castenray 5811 BB 571330

Basisgroep 2 groep 4


1. Berlo van, Amber Horsterweg 59 Castenray 5811 AB 571002

2. Boekel van, Suzan Castelostraat 6 Castenray 5811 AP 503526

3. Classens, Meg Horsterweg 20a Castenray 5811 AC 571590

4. Classens, Sanne Klein Oirlo 10 Castenray 5811 AW 571367

5. Ho, Jesse Blauwververstraat 5 Horst 5461 KH 571424

6. Panhuis, Nina Horsterweg 82 Castenray 5811 AC 571021

7. Peeters, Marijn Castenrayseweg 30 Castenray 5811 AM 571819

8. Roelofs, Dong Cai Horsterweg 63 Castenray 5811 AB 571742

9. Steeghs, Jaimy Matthiasstraat 5 Castenray 5811 AN 571518

Basisgroep 3 groep 5


1. Classens, Jip Horsterweg 20a Castenray 5811 AC 571590

2. Cox, Joep Castelostraat 10 Castenray 5811 AP 571756

3. Gommans, Joost Valkenberg 3 Castenray 5811 AX 585838

4. Hendrikx, Jimi Horsterweg 46 Castenray 5811 AC 571012

5. Jakobs, Eva Campagnestraat 1 Castenray 5811 AR 571477

6. Peeters, Luc Castenrayseweg 30 Castenray 5811 AM 571819

7. Philipsen, Anouk Lollebeekweg 40 Castenray 5811 AL 571093

8. Philipsen, Maudi Roland 2 Castenray 5811 BA 571280

9. Poels, Rene Matthiasstraat 13 Castenray 5811 AN 571045

10. Strijbos, Dirk Lollebeekweg 11 Castenray 5811 AJ 571855

11. Tacken, Sanne Lollebeekweg 32 Castenray 5811 AL 579009

12. Vollenberg, Robin Klein Oirlo 11 Castenray 5811 AW 571363

Basisgroep 3 groep 6
1. Classens, Jessie Matthiasstraat 15 Castenray 5811 AN 571990

2. Classens, Joey Past.Verheggenstr.13 Castenray 5811 BM 571877

3. Cremers, Kim Roffert 1 Castenray 5811 AT 571368

4. Dinghs, Mees Gerrit Artsstraat 6 Castenray 5811 BK 571498

5. Dinghs, Veerle Klein Oirlo 20 Castenray 5811 AW 579200

6. Friesen, Angelo Matthiasstraat 11 Castenray 5811 AN 571364

7. Gaal van, Jessey Matthiasstraat 1 Castenray 5811 AN 571060

8. Jacobs, Jens Horsterweg 61 Castenray 5811 AB 571896

9. Jakobs, Anne Campagnestraat 1 Castenray 5811 AR 571477

10. Seijkens, Maud Lollebeekweg 87 Castenray 5811 AJ 571892

11. Seijkens, Roel Lollebeekweg 87 Castenray 5811 AJ 571892

12. Strijbos, Jelle Klein Oirlo 3 Castenray 5811 AW 571970

13. Versteegen, Stan Horsterweg 86 Castenray 5811 AC 571553

Basisgroep 4 groep 7


1. Boekel van, Jos Castelostraat 6 Castenray 5811 AP 503526

2. Bongers, Ilse Lollebeekweg 21 Castenray 5811 AJ 571979

3. Claessens, Mark Horsterweg 49 Castenray 5811 AB 571962

4. Dinghs, Casper Klein Oirlo 20 Castenray 5811 AW 579200

5. Ho, Steven Blauwververstraat 5 Horst 5461 KH 571424

6. Philipsen, Iris Roland 2 Castenray 5811 BA 571280

7. Philipsen, Kris Lollebeekweg 40 Castenray 5811 AL 571093

8. Strijbos, Moniek Lollebeekweg 11 Castenray 5811 AJ 571855

9. Versteegen, Jesper Horsterweg 86 Castenray 5811 AC 571553

10. Vullings, Heike Roland 3 Castenray 5811 BA 571300

Basissgroep 4 groep 8
1. Bartels, Kenny Venrayseweg 134a Horst 5961 NT 571080

2. Bongers, Stan Lollebeekweg 21 Castenray 5811 AJ 571979

3. Classens, Jeffrey Past.Verheggenstr.13 Castenray 5811 BM 571877

4. Classens, Nick Matthiasstraat 15 Castenray 5811 AN 571990

5. Classens, Nina Horsterweg 20a Castenray 5811 AC 571590

6. Duijkers, Ilona Horsterweg 88 Castenray 5811 AC 571928

7. Janssen, Roel Past.Verheggenstr. 7 Castenray 5811 BM 571985

8. Motman van, Nando Horsterweg 36 Castenray 5811 AC 532762

9. Sommers, Brian Past.Verheggenstr.35 Castenray 5811 BM 571806

10. Vullings, Freek Roland 3 Castenray 5811 BA 571300
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina