Inhoudsopgave 1 1


Speciale school voor basisonderwijsDovnload 324.64 Kb.
Pagina7/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

5.9 Speciale school voor basisonderwijs


Wanneer blijkt, dat een kind, ondanks voorafgaande begeleiding door de leerkracht, de interne begeleider en de leerlingbegeleider van BCO onderwijsadvies, nog steeds te veel moeite heeft het onderwijs op onze school te volgen, dan wordt, na toestemming van de ouders, advies gevraagd aan de PCL. Hiervoor wordt een onderwijskundig rapport opgesteld, waarin ouders een eigen bijdrage hebben. Op basis van dit onderwijskundig rapport gaat de PCL na:

    • of extra begeleiding of hulp wordt gegeven aan de basisschool

    • of plaatsing op een andere school wenselijk is. Dit kan zijn een andere basisschool, de speciale school voor basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs

    • of andere specialistische hulp voor het kind wat kan betekenen

Omdat het over uw kind gaat nemen ouders met betrekking tot beslissingen over de juiste vorm van specialistische hulp een centrale plaats in. Niet alleen is de informatie en steun van ouders onontbeerlijk, maar ook kunnen zonder hun toestemming geen vervolgstappen worden genomen. Daarnaast is voor het opvragen van onderzoeksgegevens de toestemming van ouders noodzakelijk

5.10 De jeugdgezondheidszorg


De afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan er beroep gedaan worden op een gedragswetenschapper van de GGD.

Gezondheidsonderzoeken Onderbouw Basisonderwijs


Als een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van het Groene Kruis of de

Thuiszorg de gegevens over aan de GGD. Soms hebben kinderen extra zorg

nodig om bijvoorbeeld de ogen, het gehoor of de ontwikkeling in de gaten te houden. Wij

nodigen deze kinderen uit voor een onderzoek.

Het onderzoeksprogramma voor jongeren op de basisschool ziet er als volgt uit:

Kleuters

Eerste gezondheidsonderzoek

In groep 2 onderzoeken jeugdarts en assistente onder meer gedrag, lengte, gewicht, ogen,

gehoor, hart, longen, rug, voeten, houding, en bewegen. Ook wordt besproken of de opvoeding naar wens verloopt. Wij nodigen ouder en kind uit voor een onderzoek en

vragen ouder(s) en of verzorger(s) een vragenlijst in te vullen.5-jarigen

Logopedie

In veel gemeenten* krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de logopedist. De logopedist bekijkt het stemgebruik, de spraak en communicatieaspecten. Ouders/verzorgers hoeven niet aanwezig te zijn. Na het onderzoek ontvangen ouders/verzorgers bericht over de resultaten.9-jarigen

De laatste inentingen / vaccinaties

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken

worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen.

Gezondheidsonderzoek Bovenbouw Basisonderwijs

11- jarigen / groep 8

Tweede gezondheidsonderzoek

Iedere jongere van 11 jaar (Midden-Limburg) en van groep 8 (Noord-Limburg) wordt door deverpleegkundige onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op school en ouders hoeven niet aanwezig te zijn. In een gesprek gaat de verpleegkundige na of de jongere lekker in z’n vel zit, thuis, op school en in de vrije tijd. Ook wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid. Natuurlijk krijgt de jongere de mogelijkheid om vragen te stellen. De jongere krijgt bericht over de resultaten mee naar huis.
Naast de bovengenoemde onderzoeken kunt u om extra onderzoek voor uw kind vragen. De extra onderzoeken kunnen ook op verzoek van de leerkracht of het JGZ-team plaatsvinden. Dit gebeurt altijd na overleg met de ouders van het kind. De logopedist kan u en uw kind begeleiden bij het oplossen van logopedische problemen.
Jongeren, ouders en leerkrachten kunnen altijd bij het JGZ-team terecht met vragen over diverse gezondheidsonderwerpen. Het team geeft advies over lichamelijke zaken, maar ook over psychosociale problematiek en onderwerpen als opvoeding, slaapproblemen, bedplassen, druk gedrag, pesten, kindermishandeling, seksueel misbruik.
Het JGZ-team heeft ook een belangrijke rol in het doorverwijzen van jongeren met gezondheidsproblemen (lichamelijk of psychosociaal). Ook dit gebeurt alleen in overleg met de ouders. Het JGZ-team kan naar externe instanties zoals de huisarts en een behandelend logopedist doorverwijzen, maar ook naar bepaalde projecten of trainingen van de GGD.
Ook biedt de GGD elk jaar trainingen aan voor kinderen die op het punt staan de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en deze overstap ervaren als een grote hindernis. Vaak zijn dit kinderen die minder makkelijk contact leggen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het JGZ-team van ‘De Stek’.
Naast de individuele activiteiten verzorgt de GGD ook activiteiten gericht op de hele groep jongeren. Zo worden de scholen op aanvraag geïnspecteerd op hygiëne en veiligheidsaspecten bijvoorbeeld in het geval van ernstige CARA-klachten van jongeren. Ook geeft de GGD voorlichting aan de jongeren over diverse gezondheidsonderwerpen, bijvoorbeeld pesten en groeien. De GGD werkt ook mee aan landelijke, regionale of schoolprojecten over deze onderwerpen.
De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de jeugdartsassistente en de logopedist houden ieder een eigen telefonisch spreekuur voor ouders en jongeren.
De namen, adressen en telefoonnummers van de GGD/Jeugdgezondheidszorg vindt u achter in deze gids.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina