Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9Dovnload 0.82 Mb.
Pagina1/17
Datum17.08.2016
Grootte0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Algemene gezondheidswetenschappen
Bachelorgids 2006/2007Inhoudsopgave

1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9

1.1 Inleiding 9

1.2 Toelatingsvoorwaarden 9

1.2.1 Vooropleidingseisen en colloquium doctum 9

1.3 Doelstelling, eindtermen en examen 10

1.3.1 Doelstelling 10

1.3.2 Eindtermen 10

1.3.3 Examen van de opleiding 12

1.4 Programmabeschrijving, algemeen 12

1.4.1 Opbouw van de opleiding en studielast 12

1.4.2 Jaarindeling onderwijs en herkansingen 12

1.4.3 Onderwijsvormen, zelfstudie en toetsing 13

1.4.4 Brede academische vorming 13

1.5 Eerste jaar 13

1.5.1 Eindtermen eerste jaar 13

1.5.2 Functies eerste jaar 14

1.5.3 Programmabeschrijving eerste jaar 14

1.6 Tweede jaar 16

1.6.1 Functie van het tweede jaar 16

1.6.2 Toelating tot het tweede jaar 16

1.6.3 Programmabeschrijving tweede jaar 16

1.7 Derde jaar 17

1.7.1 Functie van het derde jaar 17

1.7.2 Toelating tot het derde jaar 18

1.7.3 Programma beschrijving derde jaar 18

1.7.4 Bachelorstage 20

1.7.5 Vrije keuze 20

1.8 Premaster 21

1.8.1 Algemeen 21

1.8.2 Programma 21

1.9 Rooster 22

1.9.1 Roosters 22

1.9.2 Roosterwijzigingen 23

1.9.3 Vakanties en herkansingen 23

1.10 Verplichte aanmelding studieonderdelen en tentamens 23

1.10.1 Praktische regels ten aanzien van aanmelding 23

1.11 Regelingen met betrekking tot onderwijs en tentamens 25

1.11.1 Onderwijs- en examenregeling (OER) 25

1.11.2 Aan- en afmelding 25

1.11.3 Mondeling tentamen 25

1.11.4 Maximaal aantal pogingen 25

1.11.5 Aanpassing gehandicapte studenten 26

1.11.6 Orde tijdens tentamen 26

1.11.7 Deeltoetsen 26

1.11.8 Fraude 26

1.11.9 Uitslagen 27

1.11.10 Vrijstellingen 27

1.11.11 Stage- en Scriptieregeling 28

1.11.12 Bachelorstagehandleiding 28

1.11.13 Veiligheids- en milieuvoorschriften 31

1.12 Studiebegeleiding en studievoortgang 31

1.12.1 Studieadviseur 31

1.12.2 Studentendecanen en studentenpsychologen 32

1.12.3 Studievoortgang 32

1.13 Studentenvoorzieningen 33

1.13.1 Studiesecretariaat Levenswetenschappen 33

1.13.2 Onderwijsruimten en studiezalen 33

1.13.3 Computerfaciliteiten 33

1.13.4 Blackboard 34

1.13.5 Boek- en syllabusverkoop 34

1.13.6 Bibliotheek 35

1.13.7 Studiekosten 35

1.13.8 Uitwisseling en internationalisering 36

1.13.9 Informatievoorziening en voorlichting 36

1.13.10 Studentenorganisaties 37

1.14 Onderwijsinstituut, opleidingscommissie en examencommissie 39

1.14.1 Onderwijsinstituut 39

1.14.2 Examencommissie 39

1.14.3 Recht van beroep 40

1.14.4 Opleidingscommissies 40

1.14.5 Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie 40

1.15 Praktische regelingen ten aanzien van het bachelorexamen 41

1.15.1 Bachelorexamen 41

1.15.2 Goedkeuring vakkenpakket 41

1.15.3 Aanvragen van het examen en afgifte getuigschrift 41

1.15.4 Diploma uitreiking 42

1.15.5 Examendatum 42

1.15.6 Dossierverklaring 43

1.15.7 Inschrijving in een masteropleiding 43

1.16 Studie en loopbaanperspectief 43

1.16.1 Studie en loopbaan 43

1.16.2 Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 43

1.16.3 Masteropleidingen 44

2 Examenonderdelen 46

3 Adressen en gebouwen 92

3.1 Adressen 92

3.2 Gebouwen 98

1Algemene gezondheidswetenschappen (BSc)

1.1Inleiding

De bacheloropleiding Algemene gezondheidswetenschappen is een van de opleidingen op het terrein der Levenswetenschappen die is ondergebracht in een aparte School of Life Sciences binnen de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen.

Het onderwijs binnen de opleidingen wordt voor een groot deel georganiseerd en verzorgd door afdelingen van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Daarnaast participeren het VUmc en de faculteiten Bewegingswetenschappen, Psychologie en Pedagogiek, Sociaal-Culturele Wetenschappen en Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

1.2Toelatingsvoorwaarden
1.2.1Vooropleidingseisen en colloquium doctum


Vooropleidingseis

De vooropleidingseis voor de bacheloropleiding Algemene gezondheidswetenschappen is een vwo-diploma met een van de volgende profielen: • profiel Natuur en Techniek (N+T) zonder aanvullende eisen

 • profiel Natuur en Gezondheid (N+G) zonder aanvullende eisen

 • profiel Economie en Maatschappij (E+M) zonder aanvullende eisen

 • profiel Cultuur en Maatschappij (C+M) zonder aanvullende eisen

Alle profielen geven toegang tot de bachelor. Biologie 1 en Wiskunde A1, 2 of B1 worden echter ten zeerste aangeraden.
Vrijstelling van de vooropleidingseis op grond van andere diploma’s

Onder, in de Onderwijs- en examenregeling, bepaalde voorwaarden kan de examencommissie besluiten om houders van andere diploma's toe te laten tot de opleiding. Het betreft de volgende diploma's: • vwo-getuigschrift oude stijl

 • wo-getuigschrift propedeutisch examen

 • wo-getuigschrift doctoraalexamen

 • hbo-getuigschrift propedeutisch examen

 • hbo-getuigschrift afsluitend examen

 • Open Universiteit-getuigschrift propedeutisch examen

 • Open Universiteit-getuigschrift doctoraalexamen

Voor bezitters van genoemde diploma’s geldt dat zij over voldoende kennis van biologie, wiskunde, Engels en algemene natuurwetenschappen dienen te beschikken (zie Onderwijs- en examenregeling). Wanneer iemand een diploma bezit zonder de juiste vakkencombinatie, is er formeel sprake van een deficiëntie. In alle gevallen zal de examencommissie beoordelen of de genoten vooropleiding tot voldoende voorkennis heeft geleid. Een deficiëntie moet zijn opgeheven voordat aan de opleiding kan worden begonnen.


Toelatingsonderzoek

Voor hen die niet voldoen aan één van de hierboven gestelde eisen én 21 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid een universitair toelatingsonderzoek, het zogeheten colloquium doctum, te doen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Studentendecanen of via de website http://www.vu.nl/aankomende_studenten > Bacheloropleidingen > aanmelding en toelating > Colloquium doctum.: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina